Flunitrazepam Mylan 0,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

flunitrazepam mylan 0,5 mg tablett

mylan ab - flunitrazepam - tablett - 0,5 mg - flunitrazepam 0,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - flunitrazepam

Flunitrazepam Mylan 1 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

flunitrazepam mylan 1 mg tablett

mylan ab - flunitrazepam - tablett - 1 mg - flunitrazepam 1 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - flunitrazepam

Midazolam Panpharma 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

midazolam panpharma 1 mg/ml injektionsvätska, lösning

panpharma sa - midazolam - injektionsvätska, lösning - 1 mg/ml - midazolam 1 mg aktiv substans - midazolam

Midazolam Panpharma 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

midazolam panpharma 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

panpharma sa - midazolam - injektionsvätska, lösning - 5 mg/ml - midazolam 5 mg aktiv substans - midazolam

Midazolam Actavis 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

midazolam actavis 1 mg/ml injektionsvätska, lösning

actavis group hf. - midazolamhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 1 mg/ml - midazolamhydroklorid 1,11 mg aktiv substans - midazolam

Midazolam Hameln 1 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

midazolam hameln 1 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

hameln pharma gmbh - midazolamhydroklorid - injektions-/infusionsvätska, lösning - 1 mg/ml - midazolamhydroklorid 1,11 mg aktiv substans - midazolam

Midazolam Accord 1 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

midazolam accord 1 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

accord healthcare b.v. - midazolamhydroklorid - injektions-/infusionsvätska, lösning - 1 mg/ml - midazolamhydroklorid 1,1 mg aktiv substans - midazolam

Dormicum 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dormicum 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

roche ab - midazolamhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 5 mg/ml - midazolamhydroklorid 5,56 mg aktiv substans - midazolam

Midazolam Actavis 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

midazolam actavis 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

actavis group hf. - midazolamhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 5 mg/ml - midazolamhydroklorid 5,56 mg aktiv substans - midazolam

Midazolam Hameln 5 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

midazolam hameln 5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

hameln pharma gmbh - midazolamhydroklorid - injektions-/infusionsvätska, lösning - 5 mg/ml - midazolamhydroklorid 5,56 mg aktiv substans - midazolam