Sinemet 25/100 Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sinemet 25/100 tablett

paranova läkemedel ab - karbidopa (monohydrat); levodopa - tablett - levodopa 100 mg aktiv substans; karbidopa (monohydrat) 27 mg aktiv substans - levodopa och dekarboxylashämmare

Madopark Quick Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

madopark quick tablett

medartuum ab - benserazidhydroklorid; levodopa - tablett - levodopa 100 mg aktiv substans; benserazidhydroklorid 28,5 mg aktiv substans - levodopa och dekarboxylashämmare

Sinemet 25/100 Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sinemet 25/100 tablett

medartuum ab - karbidopa (monohydrat); levodopa - tablett - levodopa 100 mg aktiv substans; karbidopa (monohydrat) 27 mg aktiv substans - levodopa och dekarboxylashämmare

Madopark 100 mg/25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

madopark 100 mg/25 mg tablett

roche ab - benserazidhydroklorid; levodopa - tablett - 100 mg/25 mg - mannitol hjälpämne; levodopa 100 mg aktiv substans; benserazidhydroklorid 28,5 mg aktiv substans - levodopa och dekarboxylashämmare

Madopark Depot 100 mg/25 mg Depotkapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

madopark depot 100 mg/25 mg depotkapsel, hård

roche ab - benserazidhydroklorid; levodopa - depotkapsel, hård - 100 mg/25 mg - benserazidhydroklorid 28,5 mg aktiv substans; levodopa 100 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - levodopa och dekarboxylashämmare

Madopark Quick 100 mg/25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

madopark quick 100 mg/25 mg tablett

roche ab - benserazidhydroklorid; levodopa - tablett - 100 mg/25 mg - levodopa 100 mg aktiv substans; benserazidhydroklorid 28,5 mg aktiv substans - levodopa och dekarboxylashämmare

Modopar Depot 100 mg/25 mg Depotkapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

modopar depot 100 mg/25 mg depotkapsel, hård

paranova läkemedel ab - benserazidhydroklorid; levodopa - depotkapsel, hård - 100 mg/25 mg - mannitol hjälpämne; benserazidhydroklorid 28,5 mg aktiv substans; levodopa 100 mg aktiv substans - levodopa och dekarboxylashämmare

Modopar Quick 100 mg/25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

modopar quick 100 mg/25 mg tablett

paranova läkemedel ab - benserazidhydroklorid; levodopa - tablett - 100 mg/25 mg - benserazidhydroklorid 28,48 mg aktiv substans; levodopa 100 mg aktiv substans - levodopa och dekarboxylashämmare

Madopark Depot 100 mg/25 mg Depotkapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

madopark depot 100 mg/25 mg depotkapsel, hård

orifarm ab - benserazidhydroklorid; levodopa - depotkapsel, hård - 100 mg/25 mg - levodopa 100 mg aktiv substans; benserazidhydroklorid 28,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - levodopa och dekarboxylashämmare

Madopark 100 mg/25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

madopark 100 mg/25 mg tablett

orifarm ab - benserazidhydroklorid; levodopa - tablett - 100 mg/25 mg - benserazidhydroklorid 28,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne; levodopa 100 mg aktiv substans - levodopa och dekarboxylashämmare