Pregabalin Orion 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin orion 100 mg kapsel, hård

orion corporation - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - propylenglykol hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; pregabalin 100 mg aktiv substans - pregabalin

Pregabalin Teva 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin teva 100 mg kapsel, hård

teva sweden ab - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - pregabalin 100 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Krka 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin krka 100 mg kapsel, hård

krka d.d., novo mesto - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - pregabalin 100 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Brieka 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

brieka 100 mg kapsel, hård

actavis group ptc ehf. - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - pregabalin 100 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin STADA 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada 100 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - pregabalin 100 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin STADA Arzneimittel AG 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada arzneimittel ag 100 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - mannitol hjälpämne; pregabalin 100 mg aktiv substans - pregabalin

Pregabalin Orion 150 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin orion 150 mg kapsel, hård

orion corporation - pregabalin - kapsel, hård - 150 mg - pregabalin 150 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Teva 150 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin teva 150 mg kapsel, hård

teva sweden ab - pregabalin - kapsel, hård - 150 mg - mannitol hjälpämne; pregabalin 150 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Krka 150 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin krka 150 mg kapsel, hård

krka d.d., novo mesto - pregabalin - kapsel, hård - 150 mg - pregabalin 150 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Brieka 150 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

brieka 150 mg kapsel, hård

actavis group ptc ehf. - pregabalin - kapsel, hård - 150 mg - mannitol hjälpämne; pregabalin 150 mg aktiv substans - pregabalin