Neurontin 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

neurontin 100 mg kapsel, hård

pfizer ab - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - gabapentin 100 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - gabapentin

Neurontin 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

neurontin 100 mg kapsel, hård

cross pharma ab - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; gabapentin 100 mg aktiv substans - gabapentin

Neurontin 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

neurontin 100 mg kapsel, hård

orifarm ab - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; gabapentin 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - gabapentin

Neurontin 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

neurontin 100 mg kapsel, hård

orifarm ab - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; gabapentin 100 mg aktiv substans - gabapentin

Delarit 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

delarit 100 mg kapsel, hård

sanoswiss uab, - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - gabapentin 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - gabapentin

Gabapentin Actavis 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin actavis 100 mg kapsel, hård

actavis group ptc ehf. - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; gabapentin 100 mg aktiv substans - gabapentin

Gabapentin 1A Farma 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin 1a farma 100 mg kapsel, hård

1a farma a/s, - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - gabapentin 100 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne - gabapentin

Gabapentin Aurobindo 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin aurobindo 100 mg kapsel, hård

aurobindo pharma (malta) limited - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; gabapentin 100 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - gabapentin

Gabapentin Pfizer 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin pfizer 100 mg kapsel, hård

pfizer ab - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; gabapentin 100 mg aktiv substans - gabapentin

Neurontin 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

neurontin 100 mg kapsel, hård

pharmachim ab - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; gabapentin 100 mg aktiv substans - gabapentin