Medabon 200 mg + (4 x 0,2 mg) Tablett + vaginaltablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

medabon 200 mg + (4 x 0,2 mg) tablett + vaginaltablett

sun pharmaceutical industries europe b.v. - mifepriston; misoprostol - tablett + vaginaltablett - 200 mg + (4 x 0,2 mg) - mifepriston 200 mg aktiv substans; misoprostol 0,2 mg aktiv substans - kombinationer

Medanef 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

medanef 10 mg tablett

mylan ab - metylfenidathydroklorid - tablett - 10 mg - metylfenidathydroklorid 10 mg aktiv substans

Medanef 5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

medanef 5 mg tablett

mylan ab - metylfenidathydroklorid - tablett - 5 mg - metylfenidathydroklorid 5 mg aktiv substans

Medanef 20 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

medanef 20 mg tablett

mylan ab - metylfenidathydroklorid - tablett - 20 mg - metylfenidathydroklorid 20 mg aktiv substans

Carbomedac 10 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carbomedac 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate gmbh, - karboplatin - koncentrat till infusionsvätska, lösning - 10 mg/ml - karboplatin 10 mg aktiv substans - karboplatin

Letromedac 2,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

letromedac 2,5 mg filmdragerad tablett

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate gmbh, - letrozol - filmdragerad tablett - 2,5 mg - letrozol 2,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - letrozol

Imatinib medac Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

imatinib medac

medac - imatinib - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; dermatofibrosarcoma; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome - protein kinas-hämmare - imatinib medac är indicerat för behandling av pediatriska patienter med nydiagnostiserad philadelphiakromosom (bcr-abl) positiv (ph+) kronisk myeloisk leukemi (kml) för vilka benmärgstransplantation inte anses som första linjens behandling;pediatriska patienter med ph+kml i kronisk fas efter ett misslyckande av interferon-alfa behandling, eller i accelererad fas, vuxna och pediatriska patienter med ph+kml i blast krisen, vuxna och pediatriska patienter med nydiagnostiserad philadelphiakromosom-positiv akut lymfoblastisk leukemi (ph+all) integrerad med kemoterapi, vuxna patienter med återfall eller refraktär ph+all som monoterapi;vuxna patienter med myelodysplastiska/myeloproliferativa sjukdomar (mds/mpd) i samband med platelet-derived growth factor receptor (pdgfr) gen re-arrangemangen, som är vuxna patienter med avancerad hypereosinophilic syndrom (hes) och/eller kronisk eosinofil leukemi (cel) med fip1l1-pdgfra ombildning;vuxna patienter med unresectable dermatofibrosarcoma protuberans (dfsp) och vuxna pati

Capecitabine Medac Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - capecitabin - kolorektala neoplasmer - antineoplastiska medel, - capecitabine medac är indicerat för adjuverande behandling av patienter efter operation av stadium-iii (dukes 'stadium-c) tjocktarmscancer. capecitabin medac är indicerat för behandling av metastaserad kolorektal cancer. capecitabin medac är indicerat för första linjens behandling av avancerad magsäckscancer i kombination med platinum-baserad behandling. capecitabin medac i kombination med docetaxel är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer efter ett misslyckande av cytotoxisk kemoterapi. tidig behandling bör ha inkluderat en antracyklin. capecitabin medac är också indicerat som monoterapi för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer efter misslyckandet i taxanes och en anthracycline-innehållande kemoterapi regimen eller för vilka ytterligare anthracycline terapi är inte indicerat.

Pemetrexed medac Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - pemetrexed - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - antineoplastic agents, , folic acid analogues - malignt pleuramesoteliom pemetrexed medac i kombination med cisplatin är indicerat för behandling av kemoterapi naiva patienter med unresectable malignt pleuramesoteliom. icke-småcellig lungcancer pemetrexed medac i kombination med cisplatin är indicerat för första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer andra än huvudsakligen skivepitelcancer histologi. pemetrexed medac är indicerat som monoterapi för underhåll behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer andra än huvudsakligen skivepitelcancer histologi hos patienter vars sjukdom inte har gått omedelbart efter platinum-baserad kemoterapi. pemetrexed medac är indicerat som monoterapi för andra linjens behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer andra än huvudsakligen skivepitelcancer histologi.

Arsenic trioxide medac Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - arsenik svaveltrioxid - leukemi, promyelocytisk, akut - antineoplastiska medel, - arsenic trioxide medac is indicated for induction of remission, and consolidation in adult patients with:newly diagnosed low-to-intermediate risk acute promyelocytic leukaemia (apl) (white blood cell count, ≤ 10 x 10³/μl) in combination with all-trans-retinoic acid (atra)relapsed/refractory apl (previous treatment should have included a retinoid and chemotherapy) characterised by the presence of the t(15;17) translocation and/or the presence of the pro-myelocytic leukaemia/retinoic-acid-receptor-alpha (pml/rarα) gene. svarsfrekvensen av andra akut myeloisk leukemi subtyper arsenik antimontrioxid har inte varit föremål för granskning.