Ludiomil 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ludiomil 25 mg filmdragerad tablett

amdipharm limited - maprotilinhydroklorid - filmdragerad tablett - 25 mg - maprotilinhydroklorid 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - maprotilin

Maprotilin Mylan 25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

maprotilin mylan 25 mg tablett

mylan ab - maprotilinhydroklorid - tablett - 25 mg - maprotilinhydroklorid 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; para-orange aluminiumlack hjälpämne - maprotilin

Ludiomil 75 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ludiomil 75 mg filmdragerad tablett

amdipharm limited - maprotilinhydroklorid - filmdragerad tablett - 75 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; maprotilinhydroklorid 75 mg aktiv substans - maprotilin

Maprotilin Mylan 75 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

maprotilin mylan 75 mg tablett

mylan ab - maprotilinhydroklorid - tablett - 75 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; maprotilinhydroklorid 75 mg aktiv substans - maprotilin