Ebetrex 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ebetrex 10 mg tablett

ebewe pharma ges.m.b.h.nfg.kg - metotrexat - tablett - 10 mg - metotrexat 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - metotrexat

Methotrexate Cipla 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methotrexate cipla 10 mg tablett

cipla europe nv, - metotrexat - tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; metotrexat 10 mg aktiv substans - metotrexat

Methotrexate Orion 2,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methotrexate orion 2,5 mg tablett

orion corporation, - metotrexat - tablett - 2,5 mg - metotrexat 2,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - metotrexat

Ebetrex 2,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ebetrex 2,5 mg tablett

ebewe pharma ges.m.b.h.nfg.kg - metotrexat - tablett - 2,5 mg - metotrexat 2,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - metotrexat

Methotrexate Cipla 2,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methotrexate cipla 2,5 mg tablett

cipla europe nv, - metotrexat - tablett - 2,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; metotrexat 2,5 mg aktiv substans - metotrexat

Methotrexate Orion 25 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methotrexate orion 25 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

orion corporation - metotrexat - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta - 25 mg/ml - metotrexat 25 mg aktiv substans - metotrexat

Ebetrex 5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ebetrex 5 mg tablett

ebewe pharma ges.m.b.h.nfg.kg - metotrexat - tablett - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; metotrexat 5 mg aktiv substans - metotrexat

Metotab 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

metotab 10 mg tablett

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate gmbh, - metotrexatdinatrium - tablett - 10 mg - metotrexatdinatrium 10,96 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - metotrexat

Metopen 10 mg Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

metopen 10 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate gmbh, - metotrexatdinatrium - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna - 10 mg - metotrexatdinatrium 10,968 mg aktiv substans - metotrexat

Metojectpen 10 mg Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

metojectpen 10 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate gmbh, - metotrexatdinatrium - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna - 10 mg - metotrexatdinatrium 10,968 mg aktiv substans - metotrexat