Bortezomib STADA 2,5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

stada arzneimittel ag - bortezomib - injektionsvätska, lösning - 2,5 mg/ml - bortezomib 2,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Bortezomib Sun Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

bortezomib sun

sun pharmaceutical industries (europe) b.v. - bortezomib - multipelt myelom - antineoplastiska medel, - bortezomib solen som monoterapi eller i kombination med pegylerat liposomala doxorubicin eller dexametason är indicerat för behandling av vuxna patienter med progressiv multipel myelom som har fått minst 1 tidigare behandling och som redan har genomgått eller är olämpliga för hematopoietisk stamcellstransplantation. bortezomib solen i kombination med melphalan och prednison är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är berättigade till högdos kemoterapi med hematopoetisk stamcellstransplantation. bortezomib solen i kombination med dexametason, eller med dexametason och talidomid, är indicerat för induktion behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som är berättigade till högdos kemoterapi med hematopoetisk stamcellstransplantation. bortezomib solen i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat manteln cell lymfom som är olämpliga för

Velcade Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

velcade

janssen-cilag international nv - bortezomib - multipelt myelom - antineoplastiska medel, - velcade som monoterapi eller i kombination med pegylerat liposomalt doxorubicin eller dexametason är indicerat för behandling av vuxna patienter med progressiv multipelt myelom som har fått minst 1 tidigare behandling och som redan genomgått eller är olämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation. velcade i kombination med melphalan och prednison är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är berättigade till högdos kemoterapi med hematopoetisk stamcellstransplantation. velcade i kombination med dexametason, eller med dexametason och talidomid, är indicerat för induktion behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som är berättigade till högdos kemoterapi med hematopoetisk stamcellstransplantation. velcade i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat manteln cell lymfom som är olämpliga för hematopoietisk stamcellstransplantation.

Bortezomib Ebewe 3,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib ebewe 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

ebewe pharma ges.m.b.h.nfg.kg - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 3,5 mg - bortezomib 3,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Bortezomib Mylan 3,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib mylan 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

mylan hospital as - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 3,5 mg - bortezomib 3,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Bortezomib Teva 3,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib teva 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

teva sweden ab - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 3,5 mg - bortezomib 3,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Bortezomib Sandoz 3,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib sandoz 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

sandoz a/s, - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 3,5 mg - bortezomib 3,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Bortezomib Avansor 3,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib avansor 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

avansor pharma oy - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 3,5 mg - mannitol hjälpämne; bortezomib 3,5 mg aktiv substans

Bortezomib medac 3,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib medac 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate gmbh, - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 3,5 mg - mannitol hjälpämne; bortezomib 3,5 mg aktiv substans

Bortezomib Sandoz 3,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib sandoz 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

sandoz a/s, - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 3,5 mg - mannitol hjälpämne; bortezomib 3,5 mg aktiv substans