Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto (previously Lenalidomide Krka) Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka d.d. novo mesto (previously lenalidomide krka)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; lymphoma, follicular - immunsuppressiva - multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka d. novo mesto as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är berättigade till transplantation. lenalidomide krka d. novo mesto in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. follicular lymphomalenalidomide krka d. novo mesto in combination with rituximab (anti-cd20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (grade 1 – 3a). multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients

Lenalidomide Krka (previously Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto) Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka (previously lenalidomide krka d.d. novo mesto)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; myelodysplastic syndromes; lymphoma, follicular; lymphoma, mantle-cell - immunsuppressiva - multiple myelomalenalidomide krka as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är berättigade till transplantation. lenalidomide krka in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. myelodysplastic syndromeslenalidomide krka as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes associated with an isolated deletion 5q cytogenetic abnormality when other therapeutic options are insufficient or inadequate. mantle cell lymphomalenalidomide krka as monothe

Repaglinide Krka Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

repaglinide krka

krka, d.d., novo mesto - repaglinid - diabetes mellitus, typ 2 - läkemedel som används vid diabetes, - repaglinid är indicerat för patienter med typ 2-diabetes (icke-insulinberoende diabetes mellitus (niddm)) vars hyperglykemi kan inte längre kontrolleras tillfredsställande av diet, viktreduktion och motion. behandling bör initieras som ett komplement till diet och motion för att sänka blodsockret i förhållande till måltider.

Pioglitazone Krka Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone krka

krka, d.d., novo mesto - pioglitazonhydroklorid - diabetes mellitus, typ 2 - läkemedel som används vid diabetes, - pioglitazon är indicerat som andra eller tredje linjens behandling av typ 2-diabetes mellitus som beskrivs nedan: som monoterapi - hos vuxna patienter (i synnerhet överviktiga patienter) otillräckligt kontrollerade med diet och motion för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. dubbel oral behandling i kombination med en sulphonylurea, endast hos vuxna patienter som visar intolerans mot metformin eller för vilka metformin är kontraindicerat, med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererad dos av monoterapi med en sulphonylurea; pioglitazon är också indicerat för kombination med insulin vid typ 2-diabetes mellitus hos vuxna patienter med otillräcklig glykemisk kontroll på insulin för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. efter initiering av behandling med pioglitazon, patienter bör ses över efter 3 till 6 månader för att bedöma svar på behandling (e. minskning i hba1c). hos patienter som misslyckas med att visa ett adekva

Bortezomib Krka 3,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib krka 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

krka d.d., novo mesto - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 3,5 mg - mannitol hjälpämne; bortezomib 3,5 mg aktiv substans

Apixaban Krka 2,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

apixaban krka 2,5 mg filmdragerad tablett

krka d.d., novo mesto - apixaban - filmdragerad tablett - 2,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; apixaban 2,5 mg aktiv substans

Apixaban Krka 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

apixaban krka 5 mg filmdragerad tablett

krka d.d., novo mesto - apixaban - filmdragerad tablett - 5 mg - apixaban 5 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Bortezomib Krka 1 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib krka 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning

krka d.d., novo mesto - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 1 mg - bortezomib 1 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Rivaroxaban Krka 2,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rivaroxaban krka 2,5 mg filmdragerad tablett

krka d.d., novo mesto - rivaroxaban - filmdragerad tablett - 2,5 mg - rivaroxaban 2,5 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; mannitol hjälpämne

Atazanavir Krka Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir krka

krka, d.d., novo mesto - atazanavir (as sulfate) - hiv-infektioner - antivirala medel för systemiskt bruk, - atazanavir krka kapslar, samförvaltas med låg dos ritonavir, är indicerat för behandling av hiv-1 infekterade vuxna och pediatriska patienter 6 år och äldre i kombination med andra antiretrovirala läkemedel. baserat på tillgängliga virologiska och kliniska data från vuxna patienter, ingen nytta förväntas hos patienter med virusstammar som är resistenta mot flera proteashämmare (≥ 4 pi mutationer). valet av atazanavir krka i behandling erfarna vuxna och pediatriska patienter skall baseras på individuella viral resistens testning och patientens behandling historia.