Synulox vet. 140 mg/ml + 35 mg/ml Injektionsvätska, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

synulox vet. 140 mg/ml + 35 mg/ml injektionsvätska, suspension

zoetis finland oy - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - injektionsvätska, suspension - 140 mg/ml + 35 mg/ml - amoxicillintrihydrat 161 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 41,65 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund, katt, svin

Synulox vet. 200 mg/50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

synulox vet. 200 mg/50 mg tablett

zoetis finland oy - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tablett - 200 mg/50 mg - kaliumklavulanat 59,57 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 229,55 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund, katt

Noroclav Vet 200 mg/50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

noroclav vet 200 mg/50 mg tablett

norbrook laboratories (ireland) limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tablett - 200 mg/50 mg - kaliumklavulanat 62,61 mg aktiv substans; azorubin hjälpämne; amoxicillintrihydrat 229,57 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund

Clavaseptin 200 mg/50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

clavaseptin 200 mg/50 mg tablett

vetoquinol scandinavia ab - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tablett - 200 mg/50 mg - amoxicillintrihydrat 230 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 59,6 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund

Kesium vet 200 mg/50 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

kesium vet 200 mg/50 mg tuggtablett

ceva santé animale, - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tuggtablett - 200 mg/50 mg - kaliumklavulanat 59,57 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 229,6 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund

Veclavam vet 200 mg/50 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

veclavam vet 200 mg/50 mg tuggtablett

norbrook laboratories ltd - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tuggtablett - 200 mg/50 mg - amoxicillintrihydrat 229,6 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 62,74 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund, katt

Clavucill 200 mg/50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

clavucill 200 mg/50 mg tablett

v.m.d. n.v./s.a. - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tablett - 200 mg/50 mg - amoxicillintrihydrat 228,95 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 61,13 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund

Synulox vet. 40 mg/10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

synulox vet. 40 mg/10 mg tablett

zoetis finland oy - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tablett - 40 mg/10 mg - amoxicillintrihydrat 45,91 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 11,9 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund, katt

Noroclav Vet 40 mg/10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

noroclav vet 40 mg/10 mg tablett

norbrook laboratories (ireland) limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tablett - 40 mg/10 mg - kaliumklavulanat 12,52 mg aktiv substans; azorubin hjälpämne; amoxicillintrihydrat 45,91 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund, katt

Clavaseptin 40 mg/10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

clavaseptin 40 mg/10 mg tablett

vetoquinol scandinavia ab - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tablett - 40 mg/10 mg - amoxicillintrihydrat 46 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 11,91 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund, katt