Gambrosol 40 L med 15mg/ml glukos Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gambrosol 40 l med 15mg/ml glukos peritonealdialysvätska

gambro lundia ab - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktat - peritonealdialysvätska - natriumlaktat 4,5 mg aktiv substans; natriumklorid 5,4 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 199 mikrog aktiv substans; glukosmonohydrat 16,5 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 51 mikrog aktiv substans - isotona lösningar

Gambrosol 40 M med 25 mg/ml glukos Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gambrosol 40 m med 25 mg/ml glukos peritonealdialysvätska

gambro lundia ab - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktat - peritonealdialysvätska - natriumlaktat 4,5 mg aktiv substans; natriumklorid 5,4 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 199 mikrog aktiv substans; glukosmonohydrat 27,5 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 51 mikrog aktiv substans - hypertona lösningar

Gambrosol 40 H med 40 mg/ml glukos Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gambrosol 40 h med 40 mg/ml glukos peritonealdialysvätska

gambro lundia ab - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktat - peritonealdialysvätska - natriumklorid 5,4 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 51 mikrog aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 199 mikrog aktiv substans; natriumlaktat 4,5 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 44 mg aktiv substans - hypertona lösningar

Hospasol 145 mmol/l Infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

hospasol 145 mmol/l infusionsvätska, lösning

gambro lundia ab - natriumvätekarbonat - infusionsvätska, lösning - 145 mmol/l - natriumvätekarbonat 12,18 mg aktiv substans - hemofiltrationsvätskor

Hospasol 167 mmol/l Infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

hospasol 167 mmol/l infusionsvätska, lösning

gambro lundia ab - natriumvätekarbonat - infusionsvätska, lösning - 167 mmol/l - natriumvätekarbonat 14 mg aktiv substans - hemofiltrationsvätskor

Hemofiltrasol 21 Hemofiltrationsvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

hemofiltrasol 21 hemofiltrationsvätska

gambro lundia ab - glukos (vattenfri); kalciumkloriddihydrat; kaliumklorid; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktat - hemofiltrationsvätska - glukos (vattenfri) 2 mg aktiv substans; natriumlaktat 5 mg aktiv substans; kaliumklorid 75 mikrog aktiv substans; natriumklorid 5,6 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 152 mikrog aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 235 mikrog aktiv substans - elektrolyter och kolhydrater

Hemofiltrasol 22 Hemofiltrationsvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

hemofiltrasol 22 hemofiltrationsvätska

gambro lundia ab - glukos (vattenfri); kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktat - hemofiltrationsvätska - natriumlaktat 5 mg aktiv substans; glukos (vattenfri) 2 mg aktiv substans; natriumklorid 5,6 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 235 mikrog aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 152 mikrog aktiv substans - elektrolyter och kolhydrater

Hemofiltrasol 23 Hemofiltrationsvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

hemofiltrasol 23 hemofiltrationsvätska

gambro lundia ab - glukos (vattenfri); kalciumkloriddihydrat; kaliumklorid; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktat - hemofiltrationsvätska - kalciumkloriddihydrat 265 mikrog aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 152 mikrog aktiv substans; natriumklorid 5,6 mg aktiv substans; kaliumklorid 75 mikrog aktiv substans; natriumlaktat 5 mg aktiv substans; glukos (vattenfri) 2 mg aktiv substans - elektrolyter och kolhydrater

Lactasol Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lactasol hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska

gambro lundia ab - kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktatlösning - hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska - kalciumkloriddihydrat 0,257 mg aktiv substans; natriumlaktatlösning 7,471 mg aktiv substans; natriumklorid 5,844 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 0,152 mg aktiv substans - hemofiltrationsvätskor

Hemolactol Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

hemolactol hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska

gambro lundia ab - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; kaliumklorid; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktatlösning - hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska - kaliumklorid 0,298 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 0,257 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 1,21 mg aktiv substans; natriumlaktatlösning 7,471 mg aktiv substans; natriumklorid 5,844 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 0,152 mg aktiv substans - hemofiltrationsvätskor