Pulmicort Turbuhaler 200 mikrogram/dos Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pulmicort turbuhaler 200 mikrogram/dos inhalationspulver

farmagon as - budesonid - inhalationspulver - 200 mikrogram/dos - budesonid 200 mikrog aktiv substans - budesonid

Sandimmun Neoral 100 mg Kapsel, mjuk Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sandimmun neoral 100 mg kapsel, mjuk

farmagon as - ciklosporin - kapsel, mjuk - 100 mg - glycerol 85% hjälpämne; makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne; ciklosporin 100 mg aktiv substans; etanol, vattenfri hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - ciklosporin

Sandimmun Neoral 25 mg Kapsel, mjuk Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sandimmun neoral 25 mg kapsel, mjuk

farmagon as - ciklosporin - kapsel, mjuk - 25 mg - ciklosporin 25 mg aktiv substans; makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; etanol, vattenfri hjälpämne; glycerol 85% hjälpämne - ciklosporin

Sandimmun Neoral 50 mg Kapsel, mjuk Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sandimmun neoral 50 mg kapsel, mjuk

farmagon as - ciklosporin - kapsel, mjuk - 50 mg - ciklosporin 50 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; etanol, vattenfri hjälpämne; makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne; glycerol 85% hjälpämne - ciklosporin

Oxis Turbuhaler 4,5 mikrogram/dos Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxis turbuhaler 4,5 mikrogram/dos inhalationspulver

farmagon as - formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 4,5 mikrogram/dos - laktosmonohydrat hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans - formoterol

Oxis Turbuhaler 9 mikrogram/dos Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxis turbuhaler 9 mikrogram/dos inhalationspulver

farmagon as - formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 9 mikrogram/dos - laktosmonohydrat hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 9 mikrog aktiv substans - formoterol

Seroquel 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

seroquel 100 mg filmdragerad tablett

farmagon as - kvetiapinfumarat - filmdragerad tablett - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; kvetiapinfumarat 115,13 mg aktiv substans - kvetiapin

Symbicort Turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

symbicort turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation inhalationspulver

farmagon as - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation - formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; budesonid 160 mikrog aktiv substans - formoterol och budesonid

Symbicort forte Turbuhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

symbicort forte turbuhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation inhalationspulver

farmagon as - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation - budesonid 320 mikrog aktiv substans; formoterolfumaratdihydrat 9 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - formoterol och budesonid

Seretide Diskus 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

seretide diskus 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

farmagon as - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/250 mikrogram/dos - laktosmonohydrat hjälpämne; flutikasonpropionat 250 mikrog aktiv substans; salmeterolxinafoat 72,5 mikrog aktiv substans - salmeterol och flutikason