Midodrin Evolan 2,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

midodrin evolan 2,5 mg tablett

evolan pharma ab - midodrinhydroklorid - tablett - 2,5 mg - midodrinhydroklorid 2,5 mg aktiv substans

Midodrin Evolan 5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

midodrin evolan 5 mg tablett

evolan pharma ab - midodrinhydroklorid - tablett - 5 mg - midodrinhydroklorid 5 mg aktiv substans

Etylmorfin Evolan 2,5 mg/ml Oral lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

etylmorfin evolan 2,5 mg/ml oral lösning

geiser pharma, s.l. - etylmorfinhydroklorid - oral lösning - 2,5 mg/ml - sackaros hjälpämne; etanol, vattenfri hjälpämne; etylmorfinhydroklorid 2,5 mg aktiv substans

Alimemazin Evolan 20 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

alimemazin evolan 20 mg kapsel, hård

evolan pharma ab - alimemazinhemitartrat - kapsel, hård - 20 mg - alimemazinhemitartrat 25,03 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Cilostazol Evolan 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

cilostazol evolan 100 mg tablett

evolan pharma ab - cilostazol - tablett - 100 mg - cilostazol 100 mg aktiv substans - cilostazol

Cilostazol Evolan 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

cilostazol evolan 50 mg tablett

evolan pharma ab - cilostazol - tablett - 50 mg - cilostazol 50 mg aktiv substans - cilostazol

Deferipron Evolan 1000 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

deferipron evolan 1000 mg filmdragerad tablett

evolan pharma ab - deferipron - filmdragerad tablett - 1000 mg - deferipron 1000 mg aktiv substans - deferipron

Deferipron Evolan 500 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

deferipron evolan 500 mg filmdragerad tablett

evolan pharma ab - deferipron - filmdragerad tablett - 500 mg - deferipron 500 mg aktiv substans - deferipron

Paracetamol/Kodein Evolan 500 mg/30 mg Brustablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

paracetamol/kodein evolan 500 mg/30 mg brustablett

evolan pharma ab - kodeinfosfathemihydrat; paracetamol - brustablett - 500 mg/30 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; kodeinfosfathemihydrat 30 mg aktiv substans; paracetamol 500 mg aktiv substans; sorbitol hjälpämne - kombinationer exkl. neuroleptika

Paracetamol/Kodein Evolan 500 mg/30 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

paracetamol/kodein evolan 500 mg/30 mg tablett

evolan pharma ab - kodeinfosfathemihydrat; paracetamol - tablett - 500 mg/30 mg - paracetamol 500 mg aktiv substans; kodeinfosfathemihydrat 30 mg aktiv substans - kombinationer exkl. neuroleptika