Leverette 150 mikrogram/30 mikrogram Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

leverette 150 mikrogram/30 mikrogram filmdragerad tablett

exeltis healthcare, s.l., - etinylestradiol; levonorgestrel - filmdragerad tablett - 150 mikrogram/30 mikrogram - laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne; etinylestradiol 0,03 mg aktiv substans; levonorgestrel 0,15 mg aktiv substans

Linevero 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

linevero 10 mg tablett

ethypharm - everolimus - tablett - 10 mg - everolimus 10 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne

Linevero 5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

linevero 5 mg tablett

ethypharm - everolimus - tablett - 5 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; everolimus 5 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Linevero 2,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

linevero 2,5 mg tablett

ethypharm - everolimus - tablett - 2,5 mg - butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne; everolimus 2,5 mg aktiv substans

Leverette 21 150 mikrogram/30 mikrogram Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

leverette 21 150 mikrogram/30 mikrogram filmdragerad tablett

exeltis healthcare, s.l., - etinylestradiol; levonorgestrel - filmdragerad tablett - 150 mikrogram/30 mikrogram - laktosmonohydrat hjälpämne; levonorgestrel 150 mikrog aktiv substans; etinylestradiol 30 mikrog aktiv substans

Fulvestrant EVER Pharma 250 mg Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fulvestrant ever pharma 250 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

ever valinject gmbh - fulvestrant - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta - 250 mg - etanol, vattenfri hjälpämne; bensylbensoat hjälpämne; bensylalkohol hjälpämne; fulvestrant 250 mg aktiv substans

Pemetrexed EVER Pharma 25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed ever pharma 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

ever valinject gmbh - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat; pemetrexeddinatriumheptahydrat - koncentrat till infusionsvätska, lösning - 25 mg/ml - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat 30,4 mg aktiv substans; pemetrexeddinatriumheptahydrat 34,9 mg aktiv substans

Atosiban EVER Pharma 6,75 mg/0,9 ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atosiban ever pharma 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning

ever valinject gmbh - atosibanacetat - injektionsvätska, lösning - 6,75 mg/0,9 ml - atosibanacetat aktiv substans; mannitol hjälpämne

Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atosiban ever pharma 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

ever valinject gmbh - atosibanacetat - koncentrat till infusionsvätska, lösning - 37,5 mg/5 ml - atosibanacetat aktiv substans; mannitol hjälpämne

Atosiban EVER Pharma 75 mg/10 ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atosiban ever pharma 75 mg/10 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

ever valinject gmbh - atosibanacetat - koncentrat till infusionsvätska, lösning - 75 mg/10 ml - atosibanacetat aktiv substans; mannitol hjälpämne