Veregen 10 % Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

veregen 10 % salva

azanta danmark a/s - camellia sinensis (grönt te) torrt blad; raffinerat torrt extrakt (24-56:1); vatten - salva - 10 % - camellia sinensis (grönt te) torrt blad; raffinerat torrt extrakt (24-56:1); vatten 0,1 - 0,104 g aktiv substans - sinekatekiner