Daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva

leo pharma a/s - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - salva - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - butylhydroxitoluen hjälpämne; betametasondipropionat 0,643 mg aktiv substans; kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans - kombinationer

Dovobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dovobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva

orifarm ab - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - salva - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans; betametasondipropionat 0,643 mg aktiv substans - kombinationer

Daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva

paranova läkemedel ab - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - salva - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - betametasondipropionat 0,64 mikrog aktiv substans; kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans - kombinationer

Dovobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dovobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva

orifarm ab - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - salva - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - betametasondipropionat 0,643 mg aktiv substans; kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans - kombinationer

Daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva

orifarm ab - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - salva - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - betametasondipropionat 0,643 mg aktiv substans; kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne - kombinationer

Daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Gel Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g gel

leo pharma a/s - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - gel - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - butylhydroxitoluen hjälpämne; betametasondipropionat 0,643 mg aktiv substans; kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans - kombinationer

Dovobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dovobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva

orifarm ab - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - salva - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans; betametasondipropionat 0,643 mg aktiv substans - kombinationer

Xamiol 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Gel Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

xamiol 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g gel

leo pharma a/s - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - gel - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - betametasondipropionat 0,64 mg aktiv substans; kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne - kombinationer

Daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva

cross pharma ab - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - salva - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; betametasondipropionat 0,643 mg aktiv substans - kombinationer

Dovobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dovobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva

europharma sverige ab - betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat - salva - 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g - betametasondipropionat 0,643 mg aktiv substans; kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog aktiv substans - kombinationer