Imatinib Cipla 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

imatinib cipla 100 mg kapsel, hård

cipla europe nv, - imatinibmesilat - kapsel, hård - 100 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne; imatinibmesilat 119,5 mg aktiv substans - imatinib

Imatinib Cipla 400 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

imatinib cipla 400 mg kapsel, hård

cipla europe nv, - imatinibmesilat - kapsel, hård - 400 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne; imatinibmesilat 478 mg aktiv substans - imatinib

Valganciclovir Cipla 450 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

valganciclovir cipla 450 mg filmdragerad tablett

cipla europe nv, - valganciklovirhydroklorid - filmdragerad tablett - 450 mg - valganciklovirhydroklorid 496,3 mg aktiv substans

Desloratadine Cipla 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

desloratadine cipla 5 mg filmdragerad tablett

cipla europe nv, - desloratadin - filmdragerad tablett - 5 mg - desloratadin 5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - desloratadin

Fexofenadin Cipla 120 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fexofenadin cipla 120 mg filmdragerad tablett

cipla europe nv, - fexofenadinhydroklorid - filmdragerad tablett - 120 mg - fexofenadinhydroklorid 120 mg aktiv substans - fexofenadin

Fexofenadin Cipla 180 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fexofenadin cipla 180 mg filmdragerad tablett

cipla europe nv, - fexofenadinhydroklorid - filmdragerad tablett - 180 mg - fexofenadinhydroklorid 180 mg aktiv substans - fexofenadin

Fluticasone Cipla 125 mikrogram/dos Inhalationsspray, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fluticasone cipla 125 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

cipla europe nv, - flutikasonpropionat - inhalationsspray, suspension - 125 mikrogram/dos - flutikasonpropionat 125 mikrog aktiv substans - flutikason

Fluticasone Cipla 250 mikrogram/dos Inhalationsspray, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fluticasone cipla 250 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

cipla europe nv, - flutikasonpropionat - inhalationsspray, suspension - 250 mikrogram/dos - flutikasonpropionat 250 mikrog aktiv substans - flutikason

Risedronate Cipla 35 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

risedronate cipla 35 mg filmdragerad tablett

cipla europe nv, - risedronatnatriumhemipentahydrat - filmdragerad tablett - 35 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; risedronatnatriumhemipentahydrat 40,17 mg aktiv substans - risedronsyra

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/125 mikrogram/dos Inhalationsspray, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/fluticasone cipla 25 mikrogram/125 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

cipla europe nv, - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationsspray, suspension - 25 mikrogram/125 mikrogram/dos - flutikasonpropionat 125 mikrog aktiv substans; salmeterolxinafoat 36,32 mikrog aktiv substans - salmeterol och flutikason