Tenofovir disoproxil axunio 245 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tenofovir disoproxil axunio 245 mg filmdragerad tablett

axunio pharma gmbh - tenofovirdisoproxilfumarat - filmdragerad tablett - 245 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg aktiv substans

Valaciclovir CC Pharma 250 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

valaciclovir cc pharma 250 mg filmdragerad tablett

cc pharma nordic aps - valaciklovirhydroklorid (vattenfri) - filmdragerad tablett - 250 mg - valaciklovirhydroklorid (vattenfri) 278,138 mg aktiv substans

Fluconazole CC Pharma 200 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fluconazole cc pharma 200 mg kapsel, hård

cc pharma nordic aps - flukonazol - kapsel, hård - 200 mg - flukonazol 200 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Lenalidomid Aristo 5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lenalidomid aristo 5 mg kapsel, hård

aristo pharma gmbh - lenalidomid - kapsel, hård - 5 mg - para-orange hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; lenalidomid 5 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne

Lenalidomid Aristo 20 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lenalidomid aristo 20 mg kapsel, hård

aristo pharma gmbh - lenalidomid - kapsel, hård - 20 mg - allurarött ac hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne; lenalidomid 20 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne

Lenalidomid Aristo 2,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lenalidomid aristo 2,5 mg kapsel, hård

aristo pharma gmbh - lenalidomid - kapsel, hård - 2,5 mg - allurarött ac hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne; lenalidomid 2,5 mg aktiv substans

Lenalidomid Aristo 15 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lenalidomid aristo 15 mg kapsel, hård

aristo pharma gmbh - lenalidomid - kapsel, hård - 15 mg - tartrazin hjälpämne; lenalidomid 15 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; allurarött ac hjälpämne

Lenalidomid Aristo 10 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lenalidomid aristo 10 mg kapsel, hård

aristo pharma gmbh - lenalidomid - kapsel, hård - 10 mg - lenalidomid 10 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne; tartrazin hjälpämne; para-orange hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; allurarött ac hjälpämne

Lenalidomid Aristo 25 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lenalidomid aristo 25 mg kapsel, hård

aristo pharma gmbh - lenalidomid - kapsel, hård - 25 mg - lenalidomid 25 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne

Lenalidomid Aristo 7,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lenalidomid aristo 7,5 mg kapsel, hård

aristo pharma gmbh - lenalidomid - kapsel, hård - 7,5 mg - lenalidomid 7,5 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne; para-orange hjälpämne; propylenglykol hjälpämne