Atacand Plus 16 mg / 12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atacand plus 16 mg / 12,5 mg tablett

paranova läkemedel ab - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg / 12,5 mg - kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - kandesartan och diuretika

Atacand Plus 16 mg / 12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atacand plus 16 mg / 12,5 mg tablett

paranova läkemedel ab - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg / 12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans - kandesartan och diuretika

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atacand plus 16 mg/12,5 mg tablett

cheplapharm arzneimittel gmbh, - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg/12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans - kandesartan och diuretika

Blopresid Comp 16 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

blopresid comp 16 mg/12,5 mg tablett

orifarm ab - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg/12,5 mg - hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - kandesartan och diuretika

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atacand plus 16 mg/12,5 mg tablett

orifarm ab - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg/12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans - kandesartan och diuretika

Ratacand Plus 16 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ratacand plus 16 mg/12,5 mg tablett

cross pharma ab - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg/12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans - kandesartan och diuretika

Blopress Comp 16 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

blopress comp 16 mg/12,5 mg tablett

cross pharma ab - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg/12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans - kandesartan och diuretika

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atacand plus 16 mg/12,5 mg tablett

parallell pharma ab - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg/12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans - kandesartan och diuretika

Blopresid Comp 16 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

blopresid comp 16 mg/12,5 mg tablett

medartuum ab - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg/12,5 mg - kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans - kandesartan och diuretika

Ratacand Plus 16 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ratacand plus 16 mg/12,5 mg tablett

medartuum ab - hydroklortiazid; kandesartancilexetil - tablett - 16 mg/12,5 mg - kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - kandesartan och diuretika