Amodip vet 1,25 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amodip vet 1,25 mg tuggtablett

ceva santé animale, - amlodipinbesilat - tuggtablett - 1,25 mg - amlodipinbesilat 1,73 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - amlodipin - katt

Lodisure Vet 1 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lodisure vet 1 mg tablett

dechra regulatory b.v. - amlodipinbesilat - tablett - 1 mg - amlodipinbesilat 1,4 mg aktiv substans - katt

Norvasc 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norvasc 10 mg tablett

pfizer ab - amlodipinbesilat - tablett - 10 mg - amlodipinbesilat 13,889 mg aktiv substans - amlodipin

Norvas 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norvas 10 mg tablett

medartuum ab - amlodipinbesilat - tablett - 10 mg - amlodipinbesilat 13,89 mg aktiv substans - amlodipin

Norvasc 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norvasc 10 mg tablett

medartuum ab - amlodipinbesilat - tablett - 10 mg - amlodipinbesilat 13,889 mg aktiv substans - amlodipin

Norvasc 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norvasc 10 mg tablett

orifarm ab - amlodipinbesilat - tablett - 10 mg - amlodipinbesilat 13,889 mg aktiv substans - amlodipin

Norvasc 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norvasc 10 mg tablett

orifarm ab - amlodipinbesilat - tablett - 10 mg - amlodipinbesilat aktiv substans - amlodipin

Norvasc 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norvasc 10 mg tablett

orifarm ab - amlodipinbesilat - tablett - 10 mg - amlodipinbesilat 13,889 mg aktiv substans - amlodipin

Amlodipin Jubilant 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amlodipin jubilant 10 mg tablett

jubilant pharmaceuticals nv - amlodipinbesilat - tablett - 10 mg - amlodipinbesilat 13,9 mg aktiv substans - amlodipin

Amlodipin Krka 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amlodipin krka 10 mg tablett

krka sverige ab - amlodipinbesilat - tablett - 10 mg - amlodipinbesilat 13,88 mg aktiv substans - amlodipin