Spironolactone Orion 25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone orion 25 mg tablett

orion corporation , - spironolakton - tablett - 25 mg - spironolakton 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - spironolakton

Spironolakton Orifarm 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton orifarm 100 mg tablett

orifarm healthcare a/s - spironolakton - tablett - 100 mg - spironolakton 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne - spironolakton

Spironolakton Pfizer 25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton pfizer 25 mg tablett

pfizer ab - spironolakton - tablett - 25 mg - spironolakton 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - spironolakton

Spironolakton Pfizer 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton pfizer 50 mg tablett

pfizer ab - spironolakton - tablett - 50 mg - spironolakton 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - spironolakton

Spironolactone Orion 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone orion 100 mg tablett

orion corporation , - spironolakton - tablett - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 100 mg aktiv substans - spironolakton

Spironolactone Orion 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone orion 50 mg tablett

orion corporation , - spironolakton - tablett - 50 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 50 mg aktiv substans - spironolakton

Spironolakton Pfizer 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton pfizer 100 mg tablett

pfizer ab - spironolakton - tablett - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 100 mg aktiv substans - spironolakton

Spironolakton Orifarm 25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton orifarm 25 mg tablett

orifarm healthcare a/s - spironolakton - tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; spironolakton 25 mg aktiv substans - spironolakton

Spironolakton Orifarm 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton orifarm 50 mg tablett

orifarm healthcare a/s - spironolakton - tablett - 50 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; spironolakton 50 mg aktiv substans - spironolakton

Spironolactone Accord 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone accord 25 mg filmdragerad tablett

accord healthcare b.v. , - spironolakton - filmdragerad tablett - 25 mg - spironolakton 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne