Rivaroxaban Avansor 2,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rivaroxaban avansor 2,5 mg filmdragerad tablett

avansor pharma oy - rivaroxaban - filmdragerad tablett - 2,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; rivaroxaban 2,5 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Rivaroxaban Avansor 15 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rivaroxaban avansor 15 mg filmdragerad tablett

avansor pharma oy - rivaroxaban - filmdragerad tablett - 15 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; rivaroxaban 15 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Rivaroxaban Avansor 20 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rivaroxaban avansor 20 mg filmdragerad tablett

avansor pharma oy - rivaroxaban - filmdragerad tablett - 20 mg - rivaroxaban 20 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Rivaroxaban Avansor 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rivaroxaban avansor 10 mg filmdragerad tablett

avansor pharma oy - rivaroxaban - filmdragerad tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; rivaroxaban 10 mg aktiv substans

Bortezomib Avansor 3,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib avansor 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

avansor pharma oy - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 3,5 mg - mannitol hjälpämne; bortezomib 3,5 mg aktiv substans

Bortezomib Avansor 2,5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bortezomib avansor 2,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

avansor pharma oy - bortezomib - pulver till injektionsvätska, lösning - 2,5 mg - bortezomib 2,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Clofarabine Avansor 1 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

clofarabine avansor 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

avansor pharma oy - klofarabin - koncentrat till infusionsvätska, lösning - 1 mg/ml - klofarabin 1 mg aktiv substans

Erlotinib Avansor 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

erlotinib avansor 25 mg filmdragerad tablett

avansor pharma oy - erlotinibhydroklorid - filmdragerad tablett - 25 mg - erlotinibhydroklorid 27,32 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Erlotinib Avansor 150 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

erlotinib avansor 150 mg filmdragerad tablett

avansor pharma oy - erlotinibhydroklorid - filmdragerad tablett - 150 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; erlotinibhydroklorid 163,94 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Erlotinib Avansor 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

erlotinib avansor 100 mg filmdragerad tablett

avansor pharma oy - erlotinibhydroklorid - filmdragerad tablett - 100 mg - erlotinibhydroklorid 109,29 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne