Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (previously Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

pandemic influenza vaccine h5n1 astrazeneca (previously pandemic influenza vaccine h5n1 medimmune)

astrazeneca ab - reassortant influensavirus (levande dämpad) av följande stam: a / vietnam / 1203/2004 (h5n1) stam - influensa, människa - vacciner, - profylax av influensa i en officiellt deklarerad pandemisk situation hos barn och ungdomar från 12 månader till yngre än 18 år. pandemic influenza vaccine h5n1 astrazeneca bör användas i enlighet med officiella riktlinjer.

Felodipin AstraZeneca 10 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

felodipin astrazeneca 10 mg depottablett

astrazeneca ab - felodipin - depottablett - 10 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; felodipin 10 mg aktiv substans; makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne - felodipin

Felodipin AstraZeneca 2,5 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

felodipin astrazeneca 2,5 mg depottablett

astrazeneca ab - felodipin - depottablett - 2,5 mg - felodipin 2,5 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne; makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne - felodipin

Felodipin AstraZeneca 5 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

felodipin astrazeneca 5 mg depottablett

astrazeneca ab - felodipin - depottablett - 5 mg - makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne; felodipin 5 mg aktiv substans - felodipin

Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

vaxzevria (previously covid-19 vaccine astrazeneca)

astrazeneca ab - chadox1-sars-cov-2 - covid-19 virus infection - vacciner, - vaxzevria is indicated for active immunisation to prevent covid 19 caused by sars cov 2, in individuals 18 years of age and older. användning av detta vaccin bör ske i enlighet med officiella rekommendationer.

Bicalutamide AstraZeneca 150 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bicalutamide astrazeneca 150 mg filmdragerad tablett

astrazeneca ab - bikalutamid - filmdragerad tablett - 150 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; bikalutamid 150 mg aktiv substans - bikalutamid

Bicalutamide AstraZeneca 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bicalutamide astrazeneca 50 mg filmdragerad tablett

astrazeneca ab - bikalutamid - filmdragerad tablett - 50 mg - bikalutamid 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - bikalutamid

Lisinopril AstraZeneca 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lisinopril astrazeneca 10 mg tablett

astrazeneca ab - lisinoprildihydrat - tablett - 10 mg - lisinoprildihydrat 10,89 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - lisinopril

Lisinopril AstraZeneca 2,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lisinopril astrazeneca 2,5 mg tablett

astrazeneca ab - lisinoprildihydrat - tablett - 2,5 mg - mannitol hjälpämne; lisinoprildihydrat 2,72 mg aktiv substans - lisinopril

Lisinopril AstraZeneca 20 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lisinopril astrazeneca 20 mg tablett

astrazeneca ab - lisinoprildihydrat - tablett - 20 mg - lisinoprildihydrat 21,78 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - lisinopril