Tianzakt 100 mg Enterotablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tianzakt 100 mg enterotablett

stada arzneimittel ag - acetylsalicylsyra - enterotablett - 100 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; acetylsalicylsyra 100 mg aktiv substans - acetylsalicylsyra

Alprazolam STADA 0,25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

alprazolam stada 0,25 mg tablett

stada arzneimittel ag - alprazolam - tablett - 0,25 mg - alprazolam 0,25 mg aktiv substans; natriumbensoat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - alprazolam

Alprazolam STADA 0,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

alprazolam stada 0,5 mg tablett

stada arzneimittel ag - alprazolam - tablett - 0,5 mg - natriumbensoat hjälpämne; alprazolam 0,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - alprazolam

Alprazolam STADA 1 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

alprazolam stada 1 mg tablett

stada arzneimittel ag - alprazolam - tablett - 1 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumbensoat hjälpämne; alprazolam 1 mg aktiv substans - alprazolam

Bisoprolol STADA 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bisoprolol stada 10 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - bisoprololfumarat - filmdragerad tablett - 10 mg - bisoprololfumarat 10 mg aktiv substans - bisoprolol

Bisoprolol STADA 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bisoprolol stada 5 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - bisoprololfumarat - filmdragerad tablett - 5 mg - bisoprololfumarat 5 mg aktiv substans - bisoprolol

Diclofenac Bluefish 25 mg Enterotablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

diclofenac bluefish 25 mg enterotablett

bluefish pharmaceuticals ab, - diklofenaknatrium - enterotablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; diklofenaknatrium 25 mg aktiv substans; sorbinsyra hjälpämne - diklofenak

Diclofenac Bluefish 50 mg Enterotablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

diclofenac bluefish 50 mg enterotablett

bluefish pharmaceuticals ab, - diklofenaknatrium - enterotablett - 50 mg - sorbinsyra hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; diklofenaknatrium 50 mg aktiv substans - diklofenak

Gabapentin Actavis 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin actavis 100 mg kapsel, hård

actavis group ptc ehf. - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - gabapentin 100 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne - gabapentin

Gabapentin Actavis 300 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin actavis 300 mg kapsel, hård

actavis group ptc ehf. - gabapentin - kapsel, hård - 300 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; gabapentin 300 mg aktiv substans - gabapentin