Arti-Cell Forte Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

arti-cell forte

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - kondrogen inducerad häst allogen perifert blod-härrör mesenkymala stamceller - andra droger för sjukdomar i muskel-skelettsystemet - hästar - minskning av mild till måttlig återkommande hälta i samband med icke-septisk ledinflammation hos häst.

Nicotab Toffee 1 mg Sugtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

nicotab toffee 1 mg sugtablett

gelmedic holding aps - nikotin - sugtablett - 1 mg - sorbitol hjälpämne; xylitol hjälpämne; nikotin 1 mg aktiv substans - nikotin

Nicotab Citrus 1 mg Sugtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

nicotab citrus 1 mg sugtablett

gelmedic holding aps - nikotin - sugtablett - 1 mg - xylitol hjälpämne; sorbitol hjälpämne; nikotin 1 mg aktiv substans - nikotin

Nicotab Spearmint 1 mg Sugtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

nicotab spearmint 1 mg sugtablett

gelmedic holding aps - nikotin - sugtablett - 1 mg - sorbitol hjälpämne; xylitol hjälpämne; nikotin 1 mg aktiv substans - nikotin

Nicotab Toffee 2 mg Sugtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

nicotab toffee 2 mg sugtablett

gelmedic holding aps - nikotin - sugtablett - 2 mg - sorbitol hjälpämne; nikotin 2 mg aktiv substans; xylitol hjälpämne - nikotin

Nicotab Citrus 2 mg Sugtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

nicotab citrus 2 mg sugtablett

gelmedic holding aps - nikotin - sugtablett - 2 mg - nikotin 2 mg aktiv substans; xylitol hjälpämne; sorbitol hjälpämne - nikotin

Nicotab Spearmint 2 mg Sugtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

nicotab spearmint 2 mg sugtablett

gelmedic holding aps - nikotin - sugtablett - 2 mg - sorbitol hjälpämne; xylitol hjälpämne; nikotin 2 mg aktiv substans - nikotin

Nicotab Toffee 4 mg Sugtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

nicotab toffee 4 mg sugtablett

gelmedic holding aps - nikotin - sugtablett - 4 mg - xylitol hjälpämne; nikotin 4 mg aktiv substans; sorbitol hjälpämne - nikotin

Nicotab Citrus 4 mg Sugtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

nicotab citrus 4 mg sugtablett

gelmedic holding aps - nikotin - sugtablett - 4 mg - xylitol hjälpämne; nikotin 4 mg aktiv substans; sorbitol hjälpämne - nikotin

Nicotab Spearmint 4 mg Sugtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

nicotab spearmint 4 mg sugtablett

gelmedic holding aps - nikotin - sugtablett - 4 mg - sorbitol hjälpämne; xylitol hjälpämne; nikotin 4 mg aktiv substans - nikotin