Adasuve Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

adasuve

ferrer internacional s.a. - loxapin - schizophrenia; bipolar disorder - nervös sytem - adasuve är indicerat för snabb kontroll av mild till moderat agitation hos vuxna patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom. patienter bör få regelbunden behandling omedelbart efter kontroll av akut agitation symptom.

Zyprexa Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

zyprexa

eli lilly nederland b.v. - olanzapin - schizophrenia; bipolar disorder - psycholeptics, - bestruket tabletsadultsolanzapine är indicerat för behandling av schizofreni. olanzapin är en effektiv upprätthålla klinisk förbättring under fortsatt behandling av patienter som har visat en första behandling svar. olanzapin är indicerat för behandling av måttlig till svår manisk episod. hos patienter vars manisk episod har svarat på olanzapin behandling, olanzapin är indicerat för prevention av återfall hos patienter med bipolär sjukdom. injectionadultszyprexa pulver till injektionsvätska, lösning anges för snabb kontroll över agitation och stört beteende hos patienter med schizofreni eller en manisk episod, när oral behandling inte är lämplig. behandling med zyprexa pulver till injektionsvätska, lösning bör avbrytas och användning av oralt olanzapin bör inledas så snart som det är kliniskt lämpligt.

Viraferon Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

viraferon

schering-plough europe - interferon alfa-2b - hepatitis c, chronic; hepatitis b, chronic - immunstimulatorer, - kronisk hepatit b: behandling av vuxna patienter med kronisk hepatit b i samband med bevis för hepatit b viral replikering (förekomst av hbv-dna och hbeag), förhöjda alaninaminotransferas (alt) och histologiskt visat aktiv leverinflammation och/eller fibros. kronisk hepatit c:vuxna patienter:introna är indicerat för behandling av vuxna patienter med kronisk hepatit c som har förhöjda transaminaser utan lever decompensation och som är positiva för serum hcv-rna eller anti-hcv (se avsnitt 4. det bästa sättet att använda introna i denna indikation är i kombination med ribavirin. chidren och ungdomar:introna är avsedd för bruk i en kombination av behandling med ribavirin för behandling av barn och ungdomar, som är 3 år och äldre, som har kronisk hepatit c, ej tidigare behandlats, utan lever decompensation, och som är positiva för serum hcv-rna. beslutet om behandling bör göras från fall till fall, med hänsyn till några bevis för sjukdom såsom nedsatt lever-inflammation och fibros, samt prognostiska faktorer för s

Dexdor Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

dexdor

orion corporation - dexmedetomidinhydroklorid - bevisad sedation - psycholeptics, - för sedering av vuxna intensivvårdspersoner som kräver en sederingsnivå inte djupare än upphetsning som svar på verbal stimulering (motsvarande richmond agitation-sedation scale (rass) 0 till -3).

Dexmedetomidine Accord Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

dexmedetomidine accord

accord healthcare s.l.u. - dexmedetomidin - premedicinering - psycholeptics, - för sedering av vuxna iva (intensivvårdsavdelningen) patienter som kräver sedering nivå inte djupare än upphetsning i svar till verbal stimulering (motsvarande richmond agitation-sedation scale (rass) 0 till -3). för sedering av icke-intubated vuxna patienter före och/eller under diagnostiska och kirurgiska procedurer som kräver sedering, jag. processrättsliga/vaken sedering.

Oxycodone Depot Orion 10 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot orion 10 mg depottablett

orion corporation , - oxikodonhydroklorid - depottablett - 10 mg - oxikodonhydroklorid 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; stearylalkohol hjälpämne - oxikodon

Oxycodone Depot Orion 15 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot orion 15 mg depottablett

orion corporation , - oxikodonhydroklorid - depottablett - 15 mg - oxikodonhydroklorid 15 mg aktiv substans; stearylalkohol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - oxikodon

Oxycodone Depot Orion 20 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot orion 20 mg depottablett

orion corporation , - oxikodonhydroklorid - depottablett - 20 mg - oxikodonhydroklorid 20 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; stearylalkohol hjälpämne - oxikodon

Oxycodone Depot Orion 30 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot orion 30 mg depottablett

orion corporation , - oxikodonhydroklorid - depottablett - 30 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; oxikodonhydroklorid 30 mg aktiv substans; stearylalkohol hjälpämne - oxikodon

Oxycodone Depot Orion 40 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot orion 40 mg depottablett

orion corporation , - oxikodonhydroklorid - depottablett - 40 mg - oxikodonhydroklorid 40 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; stearylalkohol hjälpämne - oxikodon