Januvia Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

januvia

merck sharp and dohme b.v - sitagliptin - diabetes mellitus, typ 2 - läkemedel som används vid diabetes, - för vuxna patienter med typ-2-diabetes mellitus, januvia är indicerat för att förbättra glykemisk kontroll:som monoterapi:patienter, otillräckligt kontrollerad av kost och motion och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. dubbel oral behandling i kombination med metformin när kost och motion plus metformin ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;en sulphonylurea när kost och motion plus maximal tolererad dos av en sulphonylurea ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll och när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.en peroxisomal-proliferator-activated-receptor-gamma (ppary) agonist (jag. en thiazolidinedione) när användningen av en ppary agonist är lämpligt och när kost och motion plus ppary agonist ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;en ppary agonist (jag. en thiazolidinedione) när användningen av en ppary agonist är lämpligt och när kost och motion plus ppary agonist ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontr

Ristaben Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

ristaben

merck sharp & dohme b.v. - sitagliptin - diabetes mellitus, typ 2 - läkemedel som används vid diabetes, - för vuxna patienter med typ-2-diabetes mellitus, ristaben är indicerat för att förbättra glykemisk kontroll:som monoterapi:patienter, otillräckligt kontrollerad av kost och motion och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. dubbel oral behandling i kombination med metformin när kost och motion plus metformin ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;en sulphonylurea när kost och motion plus maximal tolererad dos av en sulphonylurea ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll och när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.en peroxisome proliferator-activated-receptor-gamma (ppary) agonist (jag. en thiazolidinedione) när användningen av en ppary agonist är lämpligt och när kost och motion plus ppary agonist ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;som triple muntlig behandling i kombination med:en sulphonylurea och metformin när kost och motion plus dubbel behandling med dessa läkemedel inte ger tillräcklig glykemisk kontrol

Xelevia Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

xelevia

merck sharp & dohme b.v. - sitagliptin - diabetes mellitus, typ 2 - läkemedel som används vid diabetes, - för vuxna patienter med typ-2-diabetes mellitus, xelevia är indicerat för att förbättra glykemisk kontroll:som monoterapi:patienter, otillräckligt kontrollerad av kost och motion och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. dubbel oral behandling i kombination med metformin när kost och motion plus metformin ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;en sulphonylurea när kost och motion plus maximal tolererad dos av en sulphonylurea ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll och när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.en peroxisome proliferator-activated receptor gamma (ppary) agonist (jag. en thiazolidinedione) när användningen av en ppary agonist är lämpligt och när kost och motion plus ppary agonist ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;som triple muntlig behandling i kombination med:en sulphonylurea och metformin när kost och motion plus dubbel behandling med dessa läkemedel inte ger tillräcklig glykemisk kontroll

Tesavel Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

tesavel

merck sharp & dohme b.v. - sitagliptin - diabetes mellitus, typ 2 - läkemedel som används vid diabetes, - för patienter med typ-2-diabetes mellitus, tesavel är indicerat för att förbättra glykemisk kontroll:som monoterapi:patienter, otillräckligt kontrollerad av kost och motion och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. dubbel oral behandling i kombination med metformin när kost och motion plus metformin ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;en sulphonylurea när kost och motion plus maximal tolererad dos av en sulphonylurea ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll och när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.en ppary agonist (jag. en thiazolidinedione) när användningen av en ppary agonist är lämpligt och när kost och motion plus ppary agonist ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;som triple muntlig behandling i kombination med sulphonylurea och metformin när kost och motion plus dubbel behandling med dessa läkemedel inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;en peroxisomal-proliferator-activated-receptor-gamma (ppary

Jimandin 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

jimandin 100 mg filmdragerad tablett

medochemie ltd, - sitagliptinfosfatmonohydrat - filmdragerad tablett - 100 mg - sitagliptinfosfatmonohydrat 128,5 mg aktiv substans

Jimandin 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

jimandin 50 mg filmdragerad tablett

medochemie ltd, - sitagliptinfosfatmonohydrat - filmdragerad tablett - 50 mg - sitagliptinfosfatmonohydrat 64,25 mg aktiv substans

Jimandin 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

jimandin 25 mg filmdragerad tablett

medochemie ltd, - sitagliptinfosfatmonohydrat - filmdragerad tablett - 25 mg - sitagliptinfosfatmonohydrat 32,125 mg aktiv substans

Sitagliptin Krka 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sitagliptin krka 100 mg filmdragerad tablett

krka d.d., novo mesto - sitagliptin - filmdragerad tablett - 100 mg - sitagliptin 100 mg aktiv substans

Sitagliptin Krka 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sitagliptin krka 25 mg filmdragerad tablett

krka d.d., novo mesto - sitagliptin - filmdragerad tablett - 25 mg - sitagliptin 25 mg aktiv substans

Sitagliptin Krka 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sitagliptin krka 50 mg filmdragerad tablett

krka d.d., novo mesto - sitagliptin - filmdragerad tablett - 50 mg - sitagliptin 50 mg aktiv substans