Emend Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

emend

merck sharp & dohme b.v. - aprepitant - vomiting; postoperative nausea and vomiting; cancer - antiemetika och antinauseants, - emend 40 mg hårda kapslar är indicerade för förebyggande av postoperativ illamående och kräkningar (ponv) hos vuxna. emend finns även som 80 mg och 125 mg hårda kapslar för förebyggande av illamående och kräkningar i samband med starkt och måttligt emetogenic cancer kemoterapi hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder (se separat sammanfattning av produktens egenskaper). emend finns även som 165 mg hårda kapslar för förebyggande av akut och fördröjt illamående och kräkningar är förknippade med mycket emetogenic cisplatin-baserad cytostatikabehandling i vuxna och förebyggande av illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogenic cancer kemoterapi hos vuxna. emend finns också som pulver för oral suspension för förebyggande av illamående och kräkningar i samband med starkt och måttligt emetogenic cancer kemoterapi hos barn, småbarn och spädbarn från en ålder av 6 månader men mindre än 12 år. emend 80 mg, 125 mg, 165 mg hårda kapslar och emend pulver för oral suspension ges som en del av kombinationsbehan

Aprepitant Sandoz 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant sandoz 80 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - aprepitant - kapsel, hård - 80 mg - sackaros hjälpämne; aprepitant 80 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Aprepitant Sandoz 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant sandoz 125 mg + 80 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg + 80 mg - aprepitant 80 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; sackaros hjälpämne

Aprepitant Sandoz 125 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant sandoz 125 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne

Aprepitant Medical Valley 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant medical valley 125 mg + 80 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg + 80 mg - aprepitant 80 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne

Aprepitant Medical Valley 40 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant medical valley 40 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - aprepitant - kapsel, hård - 40 mg - sackaros hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; aprepitant 40 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne

Aprepitant Medical Valley 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant medical valley 80 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - aprepitant - kapsel, hård - 80 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; sackaros hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; aprepitant 80 mg aktiv substans

Aprepitant Medical Valley 125 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant medical valley 125 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg - sackaros hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne

Aprepitant STADA 125 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant stada 125 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg - aprepitant 125 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; sackaros hjälpämne

Aprepitant STADA 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant stada 125 mg + 80 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg + 80 mg - sackaros hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; aprepitant 80 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne