Pregabalin 2care4 300 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin 2care4 300 mg kapsel, hård

2care4 aps, - pregabalin - kapsel, hård - 300 mg - mannitol hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; pregabalin 300 mg aktiv substans

Tacrolimus 2care4 5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 5 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 5,11 mg aktiv substans

Tacrolimus 2care4 2 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 2 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 2 mg - propylenglykol hjälpämne; takrolimusmonohydrat 2,044 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Tacrolimus 2care4 5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 5 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 5,11 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Tacrolimus 2care4 0,75 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 0,75 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,75 mg - takrolimusmonohydrat 0,767 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne

Tacrolimus 2care4 1 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 1 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 1 mg - takrolimusmonohydrat 1,022 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Tacrolimus 2care4 0,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 0,5 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,5 mg - takrolimusmonohydrat 0,511 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Tacrolimus 2care4 0,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 0,5 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,5 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 0,511 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Tacrolimus 2care4 2 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 2 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 2 mg - propylenglykol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 2,044 mg aktiv substans

Tacrolimus 2care4 1 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 1 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 1 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 1,022 mg aktiv substans