Acetylcystein 1A Farma 200 mg Brustablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

acetylcystein 1a farma 200 mg brustablett

1a farma a/s, - acetylcystein - brustablett - 200 mg - acetylcystein 200 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne - acetylcystein

Acetylcystein 1A Farma 600 mg Brustablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

acetylcystein 1a farma 600 mg brustablett

1a farma a/s, - acetylcystein - brustablett - 600 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; acetylcystein 600 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - acetylcystein

Azathioprin 1A Farma 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

azathioprin 1a farma 100 mg filmdragerad tablett

1a farma a/s, - azatioprin - filmdragerad tablett - 100 mg - azatioprin 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - azatioprin

Azathioprin 1A Farma 75 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

azathioprin 1a farma 75 mg filmdragerad tablett

1a farma a/s, - azatioprin - filmdragerad tablett - 75 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; azatioprin 75 mg aktiv substans - azatioprin

Gabapentin 1A Farma 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin 1a farma 100 mg kapsel, hård

1a farma a/s, - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - gabapentin 100 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne - gabapentin

Gabapentin 1A Farma 300 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin 1a farma 300 mg kapsel, hård

1a farma a/s, - gabapentin - kapsel, hård - 300 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; gabapentin 300 mg aktiv substans - gabapentin

Gabapentin 1A Farma 400 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin 1a farma 400 mg kapsel, hård

1a farma a/s, - gabapentin - kapsel, hård - 400 mg - gabapentin 400 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne - gabapentin

Gabapentin 1A Farma 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin 1a farma 600 mg filmdragerad tablett

1a farma a/s, - gabapentin - filmdragerad tablett - 600 mg - sojalecitin hjälpämne; gabapentin 600 mg aktiv substans - gabapentin

Gabapentin 1A Farma 800 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin 1a farma 800 mg filmdragerad tablett

1a farma a/s, - gabapentin - filmdragerad tablett - 800 mg - gabapentin 800 mg aktiv substans; sojalecitin hjälpämne - gabapentin

Cabergoline 1A Farma 0,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

cabergoline 1a farma 0,5 mg tablett

1a farma a/s, - kabergolin - tablett - 0,5 mg - kabergolin 0,5 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne - kabergolin