Refludan

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-07-2012

Aktiva substanser:
lepirudin
Tillgänglig från:
Celgene Europe Ltd.
ATC-kod:
B01AE02
INN (International namn):
lepirudin
Terapeutisk grupp:
Antitrombotiska medel
Terapiområde:
Thromboembolism; Thrombocytopenia
Terapeutiska indikationer:
Antikoagulering hos vuxna patienter med heparininducerad trombocytopeni typ II och tromboembolisk sjukdom som uppmanar parenteral antitrombotisk terapi. Diagnosen måste bekräftas av heparin-inducerad trombocytaktivering analys eller ett motsvarande test.
Produktsammanfattning:
Revision: 15
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000122
Tillstånd datum:
1997-03-13
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000122

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-07-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-07-2012

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-07-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-07-2012

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Refludan 20 mg pulver till injektionsvätska, lösning eller infusionsvätska, lösning

Lepirudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symptom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Refludan är och vad det används för

Innan du använder Refludan

Hur du använder Refludan

Eventuella biverkningar

Hur Refludan ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD REFLUDAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Refludan är ett läkemedel mot trombos.

Läkemedel mot trombos är läkemedel som förhindrar bildning av blodproppar (trombos).

Refludan används för antikoagulation hos vuxna patienter med heparininducerad trombocytopeni

(HIT) typ II och tromboembolisk sjukdom, som kräver antitrombotisk behandling som ges som

injektion (t ex intravenös). HIT typ II är en sjukdom som kan inträffa efter det att du fått läkemedel

som innehåller heparin. Det är en speciell sorts allergi mot heparin. Den kan förorsaka ett alltför lågt

antal blodplättar och/eller blodproppar i dina blodkärl (trombos).

Detta kan dessutom leda till att blodproppar kan upplagras i organen.

2.

INNAN DU ANVÄNDER REFLUDAN

Använd inte Refludan

om du är allergisk (överkänslig) mot lepirudin, hirudin eller något av övriga innehållsämnen i

Refludan.

om du är gravid eller ammar.

Var särskilt försiktig med Refludan

Om du har blödningstendens kommer den behandlande läkaren att göra en noggrann värdering där

risken med tillförsel av Refludan vägs mot den förväntade nyttan.

Berätta för din läkare om du har eller har haft:

Nyligen genomförd punktion av stora kärl eller organ

Anomali av organ eller kärl

Nyligen genomgången stroke, olycksfall eller operation som berör hjärnan

Högt blodtryck

Inflammation/infektion i hjärtat

Avancerad njursjukdom

Avancerad blödningstendens

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Nyligen genomgången större operation

Nyligen genomgången blödning (t ex i hjärnan, magen/tarmarna, ögat, lungan)

Uppenbara tecken på blödning

Nyligen aktivt magsår.

Ålder > 65 år.

Informera din läkare om du har nedsatt njurfunktion eller levercirros (långt framskriden

leversjukdom). Läkaren kommer då att minska dosen.

Du bör också informera din läkare om du någon gång tidigare har fått Refludan, hirudin eller en

hirudinanalog.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Läkemedel som ges för att lösa upp blodproppar eller tabletter som förhindrar bildning av blodproppar

(kumarinderivat) kan öka risken för blödning om de ges samtidigt.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Refludan skall inte ges till gravida kvinnor eller ammande mödrar.

3.

HUR DU ANVÄNDER REFLUDAN

Din läkare kommer att bestämma och kontrollera doseringen och behandlingstidens längd för din

behandling med Refludan efter ditt kliniska tillstånd, din kroppsvikt och vissa laboratorievärden.

Om du upplever att effekten av Refludan är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller

farmaceut.

När Refludan är blandat med ett lämpligt lösningsmedel skall det administreras i en ven, via injektion

och sedan via infusion.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Refludan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (minst 1 av 10 användare)

Blödning

Rapporterade blödningskomplikationer innefattar:

blodbrist eller sänkning av hemoglobinvärdet utan tydlig källa för blödningen, blånad, blödningar från

punktionsställen, näsblod, blod i urinen, blödning från slidan, blödning från magtarmkanalen,

ändtarmsblödning, lungblödning, blödning i brösthålan och runt hjärtat efter operation, blödning i

hjärnan.

Allvarliga blödningar, speciellt blödning i hjärnan, kan vara livshotande. I en intensifierad

övervakning efter godkännandet rapporterades blödning som ledde till döden hos 1% och blödning i

hjärnan eller mellan hjärna och skallben hos 0,2 % av patienterna med HIT typ II.

Allvarliga blödningar kan leda till minskad volym av blod i cirkulationen, lågt blodtryck, chock och

dess kliniska följdsymtom.

Sällsynta (färre än 1 av 1 000 användare drabbas)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Allergiska hudreaktioner (inklusive utslag), klåda, blodvallningar, feber, frossa.

Anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner inklusive nässelutslag, svårt att andas (t ex i samband

med spasmer), hosta, väsande andning, vätskeansamling i kroppen och i blodkärlen (inkluderat:

ansiktssvullnad, tungsvullnad, struplockssvullnad). I svåra fall kan dessa leda till chock och

död.

Reaktioner på injektionsstället, inklusive smärta.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR REFLUDAN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg. dat:

Förvaras vid högst 25

C. Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

Använd inte Refludan om den blandade lösningen är grumlig eller innehåller partiklar.

Efter upplösning skall Refludan användas omedelbart.

All oanvänd lösning skall kasseras på lämpligt sätt.

6

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lepirudin, en rekombinant-DNA-produkt som framställts från jästceller.

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421) och natriumhydroxid för pH-justering.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Refludan är ett vitt pulver till injektionsvätska, lösning eller infusionsvätska, lösning, förpackat i en

injektionsflaska om 20 mg lepirudin. Refludan finns tillgängligt i förpackningar med 1 eller 10

injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Storbritannien.

Tillvarkare

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, Tyskland.

Denna bipacksedel godkändes senast den {MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:

Instruktioner för användning och hantering:

Allmänna rekommendationer

Upplösning och ytterligare spädning skall utföras under sterila förhållanden.

För upplösning skall vatten till injektionsvätskor eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%)

användas.

För ytterligare spädning är natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) eller 5 % glukoslösning

lämpliga.

För snabb, fullständig upplösning, injicera 0,4 ml lösningsmedel i vakuumflaskan och skaka

den lätt. Vid upplösning erhålls en klar, färglös vätska inom mindre än 3 minuter.

Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller partiklar.

Den rekonstituerade lösningen skall användas omedelbart.

Beredningen skall värmas till rumstemperatur före administrering.

All oanvänd lösning skall kasseras på lämpligt sätt.

Endast polypropylensprutor för injektion får användas.

Beredning av en Refludanlösning med en koncentration på 5 mg/ml

För intravenös bolusinjektion behövs en lösning med en koncentration på 5 mg/ml:

Lös upp en flaska (20 mg lepirudin) med 0,4 ml av antingen vatten till injektionsvätskor eller

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%).

Den slutliga koncentrationen på 5 mg/ml erhålls genom att överföra den rekonstituerade

lösningen till en steril engångsspruta (med minst 5 ml kapacitet) och ytterligare späda med

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) eller 5 % glukoslösning till en total volym på 4 ml.

Den färdiga lösningen skall tillföras på ett sätt som står i relation till kroppsvikten.

Beredning av en Refludanlösning med en koncentration på 2 mg/ml

För kontinuerlig intravenös infusion behövs en lösning med en koncentration på 2 mg/ml:

Lös upp två flaskor (à 20 mg lepirudin) med 0,4 ml var av antingen vatten till injektionsvätskor

eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%).

Den slutliga koncentrationen på 2 mg/ml erhålls genom att överföra båda lösningarna till en

steril engångsinfusionsspruta (50 ml kapacitet) och ytterligare späda med natriumkloridlösning

9 mg/ml (0,9%) eller 5 % glukoslösning till en total volym på 20 ml.

Infusionshastigheten på infusionspumpen skall ställas in i relation till kroppsvikten .

Infusionssprutan måste bytas senast var 12:e timme efter infusionens första start.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Refludan 50 mg pulver till injektionsvätska, lösning eller infusionsvätska, lösning

Lepirudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symptom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Refludan är och vad det används för

Innan du använder Refludan

Hur du använder Refludan

Eventuella biverkningar

Hur Refludan ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD REFLUDAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Refludan är ett läkemedel mot trombos.

Läkemedel mot trombos är läkemedel som förhindrar bildning av blodproppar (trombos).

Refludan används för antikoagulation hos vuxna patienter med heparininducerad trombocytopeni

(HIT) typ II och tromboembolisk sjukdom, som kräver antitrombotisk behandling som ges som

injektion (t ex intravenös). HIT typ II är en sjukdom som kan inträffa efter det att du fått läkemedel

som innehåller heparin. Det är en speciell sorts allergi mot heparin. Den kan förorsaka ett alltför lågt

antal blodplättar och/eller blodproppar i dina blodkärl (trombos).

Detta kan dessutom leda till att blodproppar kan upplagras i organen.

2.

INNAN DU ANVÄNDER REFLUDAN

Använd inte Refludan

om du är allergisk (överkänslig) mot lepirudin, hirudin eller något av övriga innehållsämnen i

Refludan.

om du är gravid eller ammar.

Var särskilt försiktig med Refludan

Om du har blödningstendens kommer den behandlande läkaren att göra en noggrann värdering där

risken med tillförsel av Refludan vägs mot den förväntade nyttan.

Berätta för din läkare om du har eller har haft:

Nyligen genomförd punktion av stora kärl eller organ

Anomali av organ eller kärl

Nyligen genomgången stroke, olycksfall eller operation som berör hjärnan

Högt blodtryck

Inflammation/infektion i hjärtat

Avancerad njursjukdom

Avancerad blödningstendens

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Nyligen genomgången större operation

Nyligen genomgången blödning (t ex i hjärnan, magen/tarmarna, ögat, lungan)

Uppenbara tecken på blödning

Nyligen aktivt magsår.

Ålder > 65 år.

Informera din läkare om du har nedsatt njurfunktion eller levercirros (långt framskriden

leversjukdom). Läkaren kommer då att minska dosen.

Du bör också informera din läkare om du någon gång tidigare har fått Refludan, hirudin eller en

hirudinanalog.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Läkemedel som ges för att lösa upp blodproppar eller tabletter som förhindrar bildning av blodproppar

(kumarinderivat) kan öka risken för blödning om de ges samtidigt.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Refludan skall inte ges till gravida kvinnor eller ammande mödrar.

3.

HUR DU ANVÄNDER REFLUDAN

Din läkare kommer att bestämma och kontrollera doseringen och behandlingstidens längd för din

behandling med Refludan efter ditt kliniska tillstånd, din kroppsvikt och vissa laboratorievärden.

Om du upplever att effekten av Refludan är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller

farmaceut.

När Refludan är blandat med ett lämpligt lösningsmedel skall det administreras i en ven, via injektion

och sedan via infusion.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Refludan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (minst 1 av 10 användare)

Blödning

Rapporterade blödningskomplikationer innefattar:

blodbrist eller sänkning av hemoglobinvärdet utan tydlig källa för blödningen, blånad, blödningar från

punktionsställen, näsblod, blod i urinen, blödning från slidan, blödning från magtarmkanalen,

ändtarmsblödning, lungblödning, blödning i brösthålan och runt hjärtat efter operation, blödning i

hjärnan.

Allvarliga blödningar, speciellt blödning i hjärnan, kan vara livshotande. I en intensifierad

övervakning efter godkännandet rapporterades blödning som ledde till döden hos 1% och blödning i

hjärnan eller mellan hjärnan och skallben hos 0,2 % av patienterna med HIT typ II.

Allvarliga blödningar kan leda till minskad volym av blod i cirkulationen, lågt blodtryck, chock och

dess kliniska följdsymtom.

Sällsynta (färre än 1 av 1 000 användare drabbas)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Allergiska hudreaktioner (inklusive utslag), klåda, blodvallningar, feber, frossa.

Anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner inklusive nässelutslag, svårt att andas (t ex i samband

med spasmer), hosta, väsande andning, vätskeansamling i kroppen och i blodkärlen (inkluderat:

ansiktssvullnad, tungsvullnad, struplockssvullnad). I svåra fall kan dessa leda till chock och

död.

Reaktioner på injektionsstället, inklusive smärta.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR REFLUDAN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg. dat:

Förvaras vid högst 25

C. Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

Använd inte Refludan om den blandade lösningen är grumlig eller innehåller partiklar.

Efter upplösning skall Refludan användas omedelbart.

All oanvänd lösning skall kasseras på lämpligt sätt.

6

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lepirudin, en rekombinant-DNA-produkt som framställts från jästceller.

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421) och natriumhydroxid för pH-justering.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Refludan är ett vitt pulver till injektionsvätska, lösning eller infusionsvätska, lösning, förpackat i en

injektionsflaska om 20 mg lepirudin. Refludan finns tillgängligt i förpackningar med 1 eller 10

injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Storbritannien.

Tillvarkare

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, Tyskland.

Denna bipacksedel godkändes senast den {MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:

Instruktioner för användning och hantering:

Allmänna rekommendationer

Upplösning och ytterligare spädning skall utföras under sterila förhållanden.

För upplösning skall vatten till injektionsvätskor eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%)

användas.

För ytterligare spädning är natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) eller 5 % glukoslösning

lämpliga.

För snabb, fullständig upplösning, injicera 1 ml lösningsmedel i vakuumflaskan och skaka den

lätt. Vid upplösning erhålls en klar, färglös vätska inom mindre än 3 minuter.

Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller partiklar.

Den rekonstituerade lösningen skall användas omedelbart.

Beredningen skall värmas till rumstemperatur före administrering.

All oanvänd lösning skall kasseras på lämpligt sätt.

Endast polypropylensprutor för injektion får användas.

Beredning av en Refludanlösning med en koncentration på 5 mg/ml

För intravenös bolusinjektion behövs en lösning med en koncentration på 5 mg/ml:

Lös upp en flaska (à 50 mg lepirudin) med 1 ml av antingen vatten till injektionsvätskor eller

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Den slutliga koncentrationen på 5 mg/ml erhålls genom att överföra den rekonstituerade

lösningen till en steril engångsspruta (med minst 10 ml kapacitet) och ytterligare späda med

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning till en total volym på 10 ml.

Den färdiga lösningen skall tillföras i relation till kroppsvikten.

Beredning av en Refludanlösning med en koncentration på 2 mg/ml

För kontinuerlig intravenös infusion behövs en lösning med en koncentration på 2 mg/ml:

Lös upp två flaskor (à 50 mg lepirudin) med 1 ml var av antingen vatten till injektionsvätskor

eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Den slutliga koncentrationen på 2 mg/ml erhålls genom att överföra båda lösningarna till en

steril engångsinfusionsspruta (50 ml kapacitet) och ytterligare späda med natriumkloridlösning

9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning till en total volym på 50 ml.

Infusionshastigheten på infusionspumpen skall ställas in i relation till kroppsvikten.

Infusionssprutan måste bytas senast var 12:e timme efter infusionens första start.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Refludan 20 mg pulver till injektionsvätska, lösning eller infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 20 mg lepirudin.

(Lepirudin är en rekombinant-DNA produkt som framställts från jästceller)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska, lösning eller infusionsvätska, lösning.

Vitt eller nästan vitt frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Antikoagulation hos vuxna patienter med heparininducerad trombocytopeni (HIT) typ II och

tromboembolisk sjukdom, som kräver parenteral antitrombotisk behandling.

Diagnosen skall bekräftas med HIPAA (heparin induced platelet activation assay) eller en likvärdig

test.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Refludan bör initieras i samråd med läkare med erfarenhet av

koagulationssjukdomar.

Initial dosering

Antikoagulation hos vuxna patienter med HIT typ II och tromboembolisk sjukdom:

0,4 mg / kg kroppsvikt intravenöst som bolusdos

följt av 0,15 mg / kg kroppsvikt / timme som en kontinuerlig intravenös infusion under 2 - 10

dagar eller längre om det finns kliniskt behov.

Vanligen är dosen avhängig patientens kroppsvikt. Detta gäller upp till en kroppsvikt på 110 kg. För

patienter som har en kroppsvikt över 110 kg skall dosen inte ökas ytterligare (se även tabell 2 och 3,

nedan).

Övervakning och justering av doseringen för Refludan

Standardrekommendationer

Övervakning:

I allmänhet skall doseringen (infusionshastigheten) justeras i enlighet med den aktiverade

tromboplastintiden, APTT.

Den första APTT-bestämningen bör göras 4 timmar efter initiering av Refludanterapin

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

APTT skall kontrolleras minst en gång per dag. Mer frekventa bestämningar kan bli nödvändiga

t. ex. för patienter med nedsatt njurfunktion eller med ökad blödningsrisk.

Eftersträvat intervall (terapeutiskt fönster) för APTT:

Vid användning av “Actin FS” eller “Neothromtin” i automatiska koagulometrar är det

eftersträvade intervallet för APTT en 1,5- till 3-faldig förlängning av det normala

kontrollvärdet.

Med andra reagenser skall den övre gränsen för det terapeutiska APTT-fönstret minskas till

en 2,5-faldig förlängning av det normala kontrollvärdet.

För att erhålla specifika och exakta APTT-gränser kan den använda laboratorieutrustningen/

testreagensen kalibreras genom att till standardiserad humanplasma sätta lepirudin

0,15 µg/ml (nedre gräns) och 1,5 µg/ml (övre gräns).

Dosjusteringar:

Varje APTT värde som ligger utanför det eftersträvade intervallet skall omgående kontrolleras

igen innan några slutsatser dras avseende dosjusteringar, såvida det inte finns ett kliniskt behov

av att agera omedelbart.

Om det kontrollerade APTT-värdet ligger över det eftersträvade intervallet, bör infusionen

avbrytas under två timmar. Vid återinsättandet bör infusionshastigheten minskas med 50 %

(ingen ytterligare intravenös bolusdos skall ges). APTT bör mätas igen efter 4 timmar.

Om det kontrollerade APTT-värdet ligger under det eftersträvade intervallet, bör

infusionshastigheten ökas med 20 %. APTT bör mätas igen efter 4 timmar.

Generellt bör inte en infusionshastighet av 0,21 mg/kg/timme överskridas utan att man först

kontrollerar koagulationsavvikelser vilka eventuellt kan förhindra ett riktigt APTT svar.

Rekommendationer för användning till patienter som planeras övergå till peroral antikoagulation

Om en patient skall ges kumarinderivat (vitamin K antagonister) för peroral antikoagulation efter

Refludanterapi, gäller följande: Behandling med kumarinderivat ska sättas in först när trombocyttalet

börjar normaliseras. Den tänkta underhållsdosen ska påbörjas utan belastningsdos. För att undvika

protrombotisk effekt i början av kumarinbehandlingen bör parenteral antikoagulationsbehandling

fortgå i 4 till 5 dagar (se information i bipacksedeln för oralt antikoagulantium). Det parenterala

läkemedlet kan sättas ut när den internationella normaliserade kvoten (International Normalised Ratio;

INR) stabiliserats inom önskat område.

Rekommendationer för behandling av patienter med nedsatt njurfunktion

Då lepirudin nästan uteslutande utsöndras och metaboliseras renalt (se även avsnitt 5.2), bör

patientens njurfunktionen tas i beaktande före behandling. Vid nedsatt njurfunktion kan en relativ

överdosering inträffa även vid standarddosering. Bolusdosen och infusionshastigheten måste därför

minskas vid känd eller misstänkt njurinsufficiens (kreatininclearance < 60 ml/min eller kreatininvärde

> 15 mg/l [133

mol/l]).

I kliniska prövningar har Refludan inte administrerats terapeutiskt till HIT typ II patienter med gravt

nedsatt njurfunktion. Följande doseringsrekommendationer är grundade på endosstudier på ett litet

antal patienter med nedsatt njurfunktion. Rekommendationerna är därför endast preliminära.

Dosjusteringar skall baseras på kreatininclearancevärden som erhållits med en pålitlig metod (24

timmars urinsamling), när sådana finns tillgängliga. I annat fall baseras dosjusteringen på

kreatininvärdet.

I samtliga fall skall bolusdosen minskas till 0,2 mg / kg kroppsvikt.

Infusionshastigheten måste minskas i enlighet med tabell 1. Utökad APTT kontroll är nödvändig.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1: Reduktion av infusionshastigheten för patienter med nedsatt njurfunktion

Kreatininclearance

[ml/min]

Kreatininvärde

[mg/l (

mol/l)]

Justerad infusionshastighet

[% av ursprunglig dos]

45 - 60

16 - 20 (141 - 177)

50 %

30 - 44

21 - 30 (178 - 265)

30 %

15 - 29

31 - 60 (266 - 530)

15 %

under 15 *

över 60 (530)*

undvik eller AVBRYT infusion! *

Hos hemodialyspatienter eller vid akut njursvikt (kreatininclearance < 15 ml/min eller kreatinin-

värden > 60 mg/l [530

mol/l]), skall Refludaninfusion undvikas eller avbrytas.

Endast om APTT-värdena har sjunkit under den nedre terapeutiska gränsen (se Övervakning:

eftersträvat intervall), kan ytterligare intravenösa bolusdoser om 0,1 mg / kg kroppsvikt varannan

dag övervägas.

Administreringssätt

Lös upp det frystorkade pulvret såsom beskrivs i avsnitt 6.6.

Initial intravenös bolus:

För intravenös bolusinjektion behövs en lösning med en koncentration på 5 mg/ml.

Intravenös injektion skall ges långsamt.

Tabell 2: Exempel på standardinjektionsvolym enligt kroppsvikt

Kroppsvikt

Injektionsvolym [ml]

[kg]

Dosering 0,4 mg / kg kroppsvikt

Dosering 0,2 mg / kg kroppsvikt

Intravenös infusion:

För kontinuerlig intravenös infusion behövs en lösning med en koncentration på 2 mg/ml.

Infusionspumpens hastighet (ml per timme) skall ställas in i relation till kroppsvikten.

Tabell 3: Exempel på standardinfusionshastighet enligt kroppsvikt

Kroppsvikt

Infusionshastighet [ml/timme]

[kg]

Dosering 0,15 mg / kg

kroppsvikt / timme

Dosering 0,1 mg / kg kroppsvikt

/ timme

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.3

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot lepirudin, hirudiner eller övriga innehållsämnen

Graviditet och amning (se avsnitt 4.6)

Vid aktiv blödning eller blödningstendens är det i allmänhet ej lämpligt att administrera Refludan.

Den behandlande läkaren skall göra en noggrann värdering där risken med tillförsel av Refludan vägs

mot den förväntade nyttan och där man beaktar möjliga metoder för att kontrollera blödning.

Detta gäller i synnerhet följande situationer med ökad blödningsrisk:

Nyligen genomförd punktion av stora kärl eller organ

Anomali av organ eller kärl

Nyligen genomgången cerebrovaskulär incident, stroke eller intracerebral kirurgi

Grav, okontrollerad hypertoni

Bakteriell endokardit

Gravt nedsatt njurfunktion

Hemorragisk diates

Nyligen genomgången större operation

Nyligen genomgången blödning (t ex intrakraniell, gastrointestinal, intraokulär, pulmonell)

Uppenbara tecken på blödning

Nyligen aktivt magsår

Ålder >65 år

4.4

Varningar och försiktighet

Anafylaxi: Refludan kan orsaka allergiska reaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner och

chock (se avsnitt 4.8). Anafylaktiska reaktioner med dödlig utgång har rapporterats hos

patienter som återexponerats för Refludan vid en andra eller efterföljande behandlingsomgång.

Därför måste alternativ behandling övervägas före ett beslut att återexponera en patient för

Refludan. Eftersom dessa reaktioner är immunmedierade kan patienter som nyligen exponerats

för hirudin eller en hirudinanalog löpa ökad risk. Behandling med Refludan ska endast inledas

där medicinsk assistans är omedelbart tillgänglig och där man har beredskap för behandling av

anafylaktiska reaktioner.

Patienter ska informeras om att de har behandlats med Refludan.

Vid nedsatt njurfunktion kan relativ överdosering inträffa även vid standarddos. Behandlande

läkare ska därför göra en noggrann bedömning där riskerna för administration vägs emot den

förutsedda effekten. Det kan bli nödvändigt att exkludera patienter med nedsatt njurfunktion

från behandling med lepirudin. Infusionshastigheten måste reduceras vid känd eller misstänkt

njurinsufficiens (se avsnitt 4.2. och 5.2).

Det finns ingen erfarenhet av användning med lepirudin hos patienter med signifikant nedsatt

leverfunktion. Levercirros kan också påverka den renala utsöndringen av lepirudin. Allvarlig

leverskada ( t ex levercirros) kan förstärka den antikoagulerande effekten av lepirudin beroende

på koagulationsdefekter sekundärt till reducerad bildning av vitamin K-beroende

koagulationsfaktorer.

Uppkomst av anti-hirudin antikroppar observerades hos cirka 40 % av HIT typ II patienterna

och har särskilt rapporterats vid behandling överskridande fem dagar. Detta kan leda till en

ökad antikoagulationseffekt av lepirudin, troligen beroende på fördröjd renal utsöndring av

aktivt lepirudin-antihirudin komplex. Noggrann övervakning av APTT är därför nödvändig

även under långvarig terapi. Det fanns inga tecken på neutralisering av lepirudin eller allergisk

reaktion associerad med det positiva antikroppstestresultatet.

Erfarenhet av kombinerad terapi med trombolytiska läkemedel till patienter med HIT typ II är

mycket begränsad. Eftersom risken för allvarlig blödning är avsevärd i denna situation, bör

dosen av Refludan påtagligt reduceras. Den optimala doseringsregimen för Refludan under

dessa förhållanden är ej känd.

Barn: Säkerhet och effektivitet har inte fastställts hos barn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Äldre: Äldre patienter har en ökad risk för blödningskomplikationer vid behandling med

antikoagulantia. Vid doseringen av lepirudin måste risken för nedsatt njurfunktion beaktas hos

äldre patienter. Inga specifika dosjusteringar har gjorts för äldre patienter. Dosjusteringar

grundas på den renala funktionen, vikt och APTT-värde (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Samtidig behandling med trombolytiska medel (t.ex. rt-PA eller streptokinas) kan

öka risken för blödningskomplikationer

avsevärt öka effekten av Refludan med förlängning av APTT

Samtidig behandling med kumarinderivat (vitamin K antagonister) och läkmedel som påverkar

trombocytfunktionen kan också ge ökad blödningsrisk.

Samtidig användning av

Trombolytiska läkemedel andra än acetylsalicylsyra, såsom tiklopidin eller klopidogrel,

GpIIb/IIIa receptor antagonister såsom eptifibatide, tirofiban eller abciximab,

andra trombinhämmare som lågmolekylära hepariner har inte utvärderats.

4.6

Graviditet och amning

Säkerheten av Refludan under graviditet och amning har inte fastställts.

I en vanlig embryotoxicitetsstudie noterades minskad överlevnad hos avkomma och moderdjur.

För närvarande finns ingen information tillgänglig om användning av Refludan under amning.

Refludan skall därför inte ges till gravida kvinnor eller ammande mödrar

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Huvuddelen av de biverkningar som patienter som behandlades med Refludan upplevde var generellt

sett relaterade till blödning (>1/10). Livshotande blödningsincidenter (inklusive intrakraniella

blödningar) rapporterades som mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100) hos de patienter med akut

koronarsyndrom som deltog i de kliniska studierna. Vid intensifierad övervakning av HIT typ II efter

att läkemedlet godkänts för försäljning har fatal blödning rapporterats hos 1 % och intrakraniell

blödning hos 0,2 % av patienterna.

De biverkningar som rapporterats med Refludan visas i nedanstående tabell:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Mycket vanliga (> 1/10); Vanliga (> 1/100, < 1/10); Mindre vanliga (> 1/1 000, < 1/100);

Sällsynta (>1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000)

Organsystemklass

Mycket vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Anafylaktiska/oida reaktioner

Blodkärl

Anemi eller sänkt

hemoglobinvärde utan

tydlig blödningskälla

Hematom

Blödning från

punktionsställen

Epistaxis

Hematuri

Gastrointestinal blödning

Vaginal blödning

Rektal blödning

Pulmonell blödning

Postoperativ hemothorax

Hemoperikardium

Intrakraniell blödning

Blodvallningar

Chock, inklusive fatal chock

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Hosta

Stridor

Dyspné

Hud och subkutan vävnad

Allergiska hudreaktioner

(inklusive utslag)

Pruritus

Urticaria

Angioödem (inklusive

ansiktsödem, tungödem,

larynxödem)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Feber

Frossbrytningar

Reaktioner på injektionsstället,

inklusive smärta.

4.9

Överdosering

I fall av överdosering kan blödningsrisken öka.

För närvarande finns ingen specifik antidot mot lepirudin tillgänglig. Om livshotande blödning

inträffar och alltför höga plasmanivåer av lepirudin misstänks, skall nedanstående rekommendationer

följas:

STOPPA Refludan–tillförseln omedelbart

Bestäm APTT och övriga koagulationsparametrar som anses lämpliga

Bestäm hemoglobin och förbered för blodtransfusion

Följ aktuella riktlinjer för chockbehandling.

Individuella fallrapporter och in vitro data antyder dessutom att användning av antingen

hemofiltration eller hemodialys (med användande av högflödesdialysmembran med en brytpunkt på

50 000 Dalton kan vara av nytta i denna situation.

Resultat från studier på grisar visade att tillförsel av von Willebrand faktor (vWF, 66 I.U. / kg

kroppsvikt) märkbart reducerade blödningstiden.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antikoagulantia – direkta trombinhämmare, ATC-kod: B01AE02

Lepirudin ([Leu1, Thr2]-63-desulfohirudin) är ett rekombinant hirudin som framställts från jästceller.

Polypeptiden består av 65 aminosyror och har en molekylvikt på 6979,5 Dalton. Naturligt hirudin

produceras i spårmängder som en familj av mycket homologa isopoly-peptider av blodigeln Hirudo

medicinalis.

Lepirudin är en mycket specifik direkt hämmare av trombin. Aktivitet mäts med ett kromogent test. En

antitrombin enhet (ATU) är den mängd hirudin som neutraliserar en enhet av WHO preparation

89/588 av trombin. Den specifika aktiviteten av lepirudin är cirka 16 000 ATU/mg.

Verkningsmekanism är oberoende av antitrombin III. Trombocytfaktor 4 hämmar inte lepirudin. En

molekyl lepirudin binder till en molekyl trombin och blockerar därmed den trombogena aktiviteten

hos trombin.

Som ett resultat av detta påverkas alla trombinberoende koagulationstester, t ex ökar APTT- värdena

på ett dosberoende sätt.

Den kliniska informationen om HIT typ II i denna produktresumé grundar sig på data från prospektiva

studier vilka omfattar totalt 198 HIT typ II patienter behandlade med Refludan. På indikationen HIT

typ II med tromboembolisk sjukdom (125 patienter) var den totala dödligheten under studieperioden

cirka 9 % medan amputationer och nya tromboemboliska komplikationer noterades hos 6 %

respektive 10 %.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

De farmakokinetiska egenskaperna hos lepirudin efter intravenös administrering beskrivs väl av en

två-compartmentmodell. Distributionen är väsentligen begränsad till extracellulärrummet och

karaktäriseras av en initial halveringstid på cirka 10 minuter. Elimineringen följer en process med

första ordningens kinetik och karakteriseras av en slutlig halveringstid på cirka 1,3 timmar hos unga

friska frivilliga.

Både utsöndring och metabolisering äger rum i njuren och ungefär 45 % av den administrerade dosen

är påvisbar i urinen. Ungefär 35 % av dosen utsöndras som oförändrad förening.

Clearance för lepirudin minskar i proportion till den gällande glomerulära filtrationshastigheten. Hos

kvinnliga patienter är clearance ungefär 25 % lägre jämfört med manliga patienter.

Hos äldre patienter är systemisk clearance ungefär 25 % lägre jämfört med yngre patienter. Enbart

ålder orsakar en 7 %-ig reduktion av clearance från 30 till 70 års ålder. Huvuddelen av skillnaden i

clearance mellan unga och äldre patienter beror på skillnader i njurfunktion. Förlängda

eliminationshalveringstider på ungefär 2 dagar observerades hos patienter med terminal

njurinsufficiens.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Allmän toxicitet

Toxicitetsstudier med endos- och flerdostillförsel på möss, råttor och apor visade de biverkningar som

kan förväntas vid en förstärkt farmakodynamisk effekt av lepirudin. Hos apor inträffade retinala

blödningar. Dessutom observerades hos råttor en lätt till måttlig sinushistiocytos i de regionala

lymfnoderna och minskade hemosiderinupplagringar i mjälten. Antikroppar mot hirudin, som

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

observerades hos flera av de behandlade aporna medförde en förlängning av den terminala

halveringstiden och en ökning av den systemiska exponeringen för lepirudin.

Mutagenicitet

Lepirudin var inte mutagent eller klastogent i standardtester för sådana effekter.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

mannitol

natriumhydroxid för justering till pH 7

6.2

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Efter beredning: används omedelbart.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska:

Färglös glasflaska (glas typ I förseglad med gummipropp av bromobutyl, plast- och aluminium lock.

Förpackningar:

Förpackning med 1 injektionsflaska

Förpackningar med 10 injektionsflaskor

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Allmänna rekommendationer

Upplösning och ytterligare spädning skall utföras under sterila förhållanden.

För upplösning skall vatten till injektionsvätskor eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %)

användas.

För ytterligare spädning är natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning

lämpliga.

För snabb, fullständig upplösning, injicera 0,4 ml lösningsmedel i vakuumflaskan och skaka

den lätt. Vid upplösning erhålls en klar, färglös vätska inom mindre än 3 minuter.

Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller partiklar.

Den rekonstituerade lösningen skall användas omedelbart.

Beredningen skall värmas till rumstemperatur före administrering.

All oanvänd lösning skall kasseras på lämpligt sätt.

Endast polypropylensprutor för injektion får användas.

Beredning av en Refludanlösning med en koncentration på 5 mg/ml

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

För intravenös bolusinjektion behövs en lösning med en koncentration på 5 mg/ml:

Lös upp en flaska (à 20 mg lepirudin) med 0,4 ml av antingen vatten till injektionsvätskor eller

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Den slutliga koncentrationen på 5 mg/ml erhålls genom att överföra den rekonstituerade

lösningen till en steril engångsspruta (med minst 5 ml kapacitet) och ytterligare späda med

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning till en total volym på 4 ml.

Den färdiga lösningen skall tillföras i relation till kroppsvikten (se 4.2).

Beredning av en Refludanlösning med en koncentration på 2 mg/ml

För kontinuerlig intravenös infusion behövs en lösning med en koncentration på 2 mg/ml:

Lös upp två flaskor (à 20 mg lepirudin) med 0,4 ml var av antingen vatten till injektionsvätskor

eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Den slutliga koncentrationen på 2 mg/ml erhålls genom att överföra båda lösningarna till en

steril engångsinfusionsspruta (50 ml kapacitet) och ytterligare späda med natriumkloridlösning

9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning till en total volym på 20 ml.

Infusionshastigheten på infusionspumpen skall ställas in i relation till kroppsvikten.

Infusionssprutan måste bytas senast var 12:e timme efter infusionens första start.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/035/003

REFLUDAN 20 mg- Pulver för injektions- eller infusionsvätska, lösning - 1 injektionsflaska

EU/1/97/035/004

REFLUDAN 20 mg- Pulver för injektions- eller infusionsvätska, lösning - 10 injektionsflaskor

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 13-03-1997

Datum för förnyat godkännande: 05-03-2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Refludan 50 mg pulver till injektionsvätska, lösning eller infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 50 mg lepirudin.

(Lepirudin är en rekombinant-DNA produkt som framställts från jästceller)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska, lösning eller infusionsvätska, lösning.

Vitt eller nästan vitt frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Antikoagulation hos vuxna patienter med heparininducerad trombocytopeni (HIT) typ II och

tromboembolisk sjukdom, som kräver parenteral antitrombotisk behandling.

Diagnosen skall bekräftas med HIPAA (heparin induced platelet activation assay) eller en likvärdig

test.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Refludan bör initieras i samråd med läkare med erfarenhet av

koagulationssjukdomar.

Initial dosering

Antikoagulation hos vuxna patienter med HIT typ II och tromboembolisk sjukdom:

0,4 mg / kg kroppsvikt intravenöst som bolusdos

följt av 0,15 mg / kg kroppsvikt / timme som en kontinuerlig intravenös infusion under 2 - 10

dagar eller längre om det finns kliniskt behov.

Vanligen är dosen avhängig patientens kroppsvikt. Detta gäller upp till en kroppsvikt på 110 kg. För

patienter som har en kroppsvikt över 110 kg skall dosen inte ökas ytterligare (se även tabell 2 och 3,

nedan).

Övervakning och justering av doseringen för Refludan

Standardrekommendationer

Övervakning:

I allmänhet skall doseringen (infusionshastigheten) justeras i enlighet med den aktiverade

tromboplastintiden, APTT.

Den första APTT-bestämningen bör göras 4 timmar efter initiering av Refludanterapin

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

APTT skall kontrolleras minst en gång per dag. Mer frekventa bestämningar kan bli nödvändiga

t. ex. för patienter med nedsatt njurfunktion eller med ökad blödningsrisk.

Eftersträvat intervall (terapeutiskt fönster) för APTT:

Vid användning av “Actin FS” eller “Neothromtin” i automatiska koagulometrar är det

eftersträvade intervallet för APTT en 1,5- till 3-faldig förlängning av det normala

kontrollvärdet.

Med andra reagenser skall den övre gränsen för det terapeutiska APTT-fönstret minskas till

en 2,5-faldig förlängning av det normala kontrollvärdet.

För att erhålla specifika och exakta APTT-gränser kan den använda laboratorieutrustningen/

testreagensen kalibreras genom att till standardiserad humanplasma sätta lepirudin

0,15 µg/ml (nedre gräns) och 1,5 µg/ml (övre gräns).

Dosjusteringar:

Varje APTT värde som ligger utanför det eftersträvade intervallet skall omgående kontrolleras

igen innan några slutsatser dras avseende dosjusteringar, såvida det inte finns ett kliniskt behov

av att agera omedelbart.

Om det kontrollerade APTT-värdet ligger över det eftersträvade intervallet, bör infusionen

avbrytas under två timmar. Vid återinsättandet bör infusionshastigheten minskas med 50 %

(ingen ytterligare intravenös bolusdos skall ges). APTT bör mätas igen efter 4 timmar.

Om det kontrollerade APTT-värdet ligger under det eftersträvade intervallet, bör

infusionshastigheten ökas med 20 %. APTT bör mätas igen efter 4 timmar.

Generellt bör inte en infusionshastighet av 0,21 mg/kg/timme överskridas utan att man först

kontrollerar koagulationsavvikelser vilka eventuellt kan förhindra ett riktigt APTT svar.

Rekommendationer för användning till patienter som planeras övergå till peroral antikoagulation

Om en patient skall ges kumarinderivat (vitamin K antagonister) för peroral antikoagulation efter

Refludanterapi gäller följande: Behandling med kumarinderivat ska sättas in först när trombocyttalet

börjar normaliseras. Den tänkta underhållsdosen ska påbörjas utan belastningsdos. För att undvika

protrombotisk effekt i början av kumarinbehandlingen bör parenteral antikoagulationsbehandling

fortgå i 4 till 5 dagar (se information i bipacksedeln för oralt antikoagulantium). Det parenterala

läkemedlet kan sättas ut när den internationella normaliserade kvoten (International Normalised Ratio;

INR) stabiliserats inom önskat område.

Rekommendationer för behandling av patienter med nedsatt njurfunktion

Då lepirudin nästan uteslutande utsöndras och metaboliseras renalt (se även avsnitt 5.2), bör

patientens njurfunktionen tas i beaktande före behandling. Vid nedsatt njurfunktion kan en relativ

överdosering inträffa även vid standarddosering. Bolusdosen och infusionshastigheten måste därför

minskas vid känd eller misstänkt njurinsufficiens (kreatininclearance < 60 ml/min eller kreatininvärde

> 15 mg/l [133

mol/l]).

I kliniska prövningar har Refludan inte administrerats terapeutiskt till HIT typ II patienter med gravt

nedsatt njurfunktion. Följande doseringsrekommendationer är grundade på endosstudier på ett litet

antal patienter med nedsatt njurfunktion. Rekommendationerna är därför endast preliminära.

Dosjusteringar skall baseras på kreatininclearancevärden som erhållits med en pålitlig metod (24

timmars urinsamling), när sådana finns tillgängliga. I annat fall baseras dosjusteringen på

kreatininvärdet.

I samtliga fall skall bolusdosen minskas till 0,2 mg / kg kroppsvikt.

Infusionshastigheten måste minskas i enlighet med tabell 1. Utökad APTT kontroll är nödvändig.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1: Reduktion av infusionshastigheten för patienter med nedsatt njurfunktion

Kreatininclearance

[ml/min]

Kreatininvärde

[mg/l (

mol/l)]

Justerad infusionshastighet

[% av ursprunglig dos]

45 - 60

16 - 20 (141 - 177)

50 %

30 - 44

21 - 30 (178 - 265)

30 %

15 - 29

31 - 60 (266 - 530)

15 %

under 15 *

över 60 (530)*

undvik eller AVBRYT infusion! *

Hos hemodialyspatienter eller vid akut njursvikt (kreatininclearance < 15 ml/min eller kreatinin-

värden > 60 mg/l [530

mol/l]), skall Refludaninfusion undvikas eller avbrytas.

Endast om APTT-värdena har sjunkit under den nedre terapeutiska gränsen (se Övervakning:

eftersträvat intervall), kan ytterligare intravenösa bolusdoser om 0,1 mg / kg kroppsvikt varannan

dag övervägas.

Administreringssätt

Lös upp det frystorkade pulvret såsom beskrivs i avsnitt 6.6.

Initial intravenös bolus:

För intravenös bolusinjektion behövs en lösning med en koncentration på 5 mg/ml.

Intravenös injektion skall ges långsamt.

Tabell 2: Exempel på standardinjektionsvolym enligt kroppsvikt

Kroppsvikt

Injektionsvolym [ml]

[kg]

Dosering 0,4 mg / kg kroppsvikt

Dosering 0,2 mg / kg kroppsvikt

Intravenös infusion:

För kontinuerlig intravenös infusion behövs en lösning med en koncentration på 2 mg/ml.

Infusionspumpens hastighet (ml per timme) skall ställas in i relation till kroppsvikten.

Tabell 3: Exempel på standardinfusionshastighet enligt kroppsvikt

Kroppsvikt

Infusionshastighet [ml/timme]

[kg]

Dosering 0,15 mg / kg

kroppsvikt / timme

Dosering 0,1 mg / kg kroppsvikt

/ timme

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.3

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot lepirudin, hirudiner eller övriga innehållsämnen

Graviditet och amning (se avsnitt 4.6)

Vid aktiv blödning eller blödningstendens är det i allmänhet ej lämpligt att administrera Refludan.

Den behandlande läkaren skall göra en noggrann värdering där risken med tillförsel av Refludan vägs

mot den förväntade nyttan och där man beaktar möjliga metoder för att kontrollera blödning.

Detta gäller i synnerhet följande situationer med ökad blödningsrisk:

Nyligen genomförd punktion av stora kärl eller organ

Anomali av organ eller kärl

Nyligen genomgången cerebrovaskulär incident, stroke eller intracerebral kirurgi

Grav, okontrollerad hypertoni

Bakteriell endokardit

Gravt nedsatt njurfunktion

Hemorragisk diates

Nyligen genomgången större operation

Nyligen genomgången blödning (t ex intrakraniell, gastrointestinal, intraokulär, pulmonell)

Uppenbara tecken på blödning

Nyligen aktivt magsår

Ålder >65 år

4.4

Varningar och försiktighet

Anafylaxi: Refludan kan orsaka allergiska reaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner och

chock (se avsnitt 4.8). Anafylaktiska reaktioner med dödlig utgång har rapporterats hos

patienter som återexponerats för Refludan vid en andra eller efterföljande behandlingsomgång.

Därför måste alternativ behandling övervägas före ett beslut att återexponera en patient för

Refludan. Eftersom dessa reaktioner är immunmedierade kan patienter som nyligen exponerats

för hirudin eller en hirudinanalog löpa ökad risk. Behandling med Refludan ska endast inledas

där medicinsk assistans är omedelbart tillgänglig och där man har beredskap för behandling av

anafylaktiska reaktioner.

Patienter ska informeras om att de har behandlats med Refludan.

Vid nedsatt njurfunktion kan relativ överdosering inträffa även vid standarddos. Behandlande

läkare ska därför göra en noggrann bedömning där riskerna för administration vägs emot den

förutsedda effekten. Det kan bli nödvändigt att exkludera patienter med nedsatt njurfunktion

från behandling med lepirudin. Infusionshastigheten måste reduceras vid känd eller misstänkt

njurinsufficiens (se avsnitt 4.2. och 5.2).

Det finns ingen erfarenhet av användning med lepirudin hos patienter med signifikant nedsatt

leverfunktion. Levercirros kan också påverka den renala utsöndringen av lepirudin. Allvarlig

leverskada ( t ex levercirros) kan förstärka den antikoagulerande effekten av lepirudin beroende

på koagulationsdefekter sekundärt till reducerad bildning av vitamin K-beroende

koagulationsfaktorer.

Uppkomst av anti-hirudin antikroppar observerades hos cirka 40 % av HIT typ II patienterna

och har särskilt rapporterats vid behandling överskridande fem dagar. Detta kan leda till en

ökad antikoagulationseffekt av lepirudin, troligen beroende på fördröjd renal utsöndring av

aktivt lepirudin-antihirudin komplex. Noggrann övervakning av APTT är därför nödvändig

även under långvarig terapi. Det fanns inga tecken på neutralisering av lepirudin eller allergisk

reaktion associerad med det positiva antikroppstestresultatet.

Erfarenhet av kombinerad terapi med trombolytiska läkemedel till patienter med HIT typ II är

mycket begränsad. Eftersom risken för allvarlig blödning är avsevärd i denna situation, bör

dosen av Refludan påtagligt reduceras. Den optimala doseringsregimen för Refludan under

dessa förhållanden är ej känd.

Barn: Säkerhet och effektivitet har inte fastställts hos barn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Äldre: Äldre patienter har en ökad risk för blödningskomplikationer vid behandling med

antikoagulantia. Vid doseringen av lepirudin måste risken för nedsatt njurfunktion beaktas hos

äldre patienter. Inga specifika dosjusteringar har gjorts för äldre patienter. Dosjusteringar

grundas på den renala funktionen, vikt och APTT-värde (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Samtidig behandling med trombolytiska medel (t.ex. rt-PA eller streptokinas) kan

öka risken för blödningskomplikationer

avsevärt öka effekten av Refludan med förlängning av APTT

Samtidig behandling med kumarinderivat (vitamin K antagonister) och läkmedel som påverkar

trombocytfunktionen kan också ge ökad blödningsrisk.

Samtidig användning av

Trombolytiska läkemedel andra än acetylsalicylsyra, såsom tiklopidin eller klopidogrel,

GpIIb/IIIa receptor antagonister såsom eptifibatide, tirofiban eller abciximab,

andra trombinhämmare som lågmolekylära hepariner har inte utvärderats.

4.6

Graviditet och amning

Säkerheten av Refludan under graviditet och amning har inte fastställts.

I en vanlig embryotoxicitetsstudie noterades minskad överlevnad hos avkomma och moderdjur.

För närvarande finns ingen information tillgänglig om användning av Refludan under amning.

Refludan skall därför inte ges till gravida kvinnor eller ammande mödrar

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Huvuddelen av de biverkningar som patienter som behandlades med Refludan upplevde var generellt

sett relaterade till blödning (>1/10). Livshotande blödningsincidenter (inklusive intrakraniella

blödningar) rapporterades som mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100) hos de patienter med akut

koronarsyndrom som deltog i de kliniska studierna. Vid intensifierad övervakning av HIT typ II efter

att läkemedlet godkänts för försäljning har fatal blödning rapporterats hos 1 % och intrakraniell

blödning hos 0,2 % av patienterna.

De biverkningar som rapporterats med Refludan visas i nedanstående tabell:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Mycket vanliga (> 1/10); Vanliga (> 1/100, < 1/10); Mindre vanliga (> 1/1 000, < 1/100);

Sällsynta (>1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000)

Organsystemklass

Mycket vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Anafylaktiska/oida reaktioner

Blodkärl

Anemi eller sänkt

hemoglobinvärde utan

tydlig blödningskälla

Hematom

Blödning från

punktionsställen

Epistaxis

Hematuri

Gastrointestinal blödning

Vaginal blödning

Rektal blödning

Pulmonell blödning

Postoperativ hemothorax

Hemoperikardium

Intrakraniell blödning

Blodvallningar

Chock, inklusive fatal chock

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Hosta

Stridor

Dyspné

Hud och subkutan vävnad

Allergiska hudreaktioner

(inklusive utslag)

Pruritus

Urticaria

Angioödem (inklusive

ansiktsödem, tungödem,

larynxödem)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Feber

Frossbrytningar

Reaktioner på injektionsstället,

inklusive smärta.

4.9

Överdosering

I fall av överdosering kan blödningsrisken öka.

För närvarande finns ingen specifik antidot mot lepirudin tillgänglig. Om livshotande blödning

inträffar och alltför höga plasmanivåer av lepirudin misstänks, skall nedanstående rekommendationer

följas:

STOPPA Refludan–tillförseln omedelbart

Bestäm APTT och övriga koagulationsparametrar som anses lämpliga

Bestäm hemoglobin och förbered för blodtransfusion

Följ aktuella riktlinjer för chockbehandling.

Individuella fallrapporter och in vitro data antyder dessutom att användning av antingen

hemofiltration eller hemodialys (med användande av högflödesdialysmembran med en brytpunkt på

50 000 Dalton kan vara av nytta i denna situation.

Resultat från studier på grisar visade att tillförsel av von Willebrand faktor (vWF, 66 I.U. / kg

kroppsvikt) märkbart reducerade blödningstiden.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antikoagulantia – direkta trombinhämmare, ATC-kod: B01AE02

Lepirudin ([Leu1, Thr2]-63-desulfohirudin) är ett rekombinant hirudin som framställts från jästceller.

Polypeptiden består av 65 aminosyror och har en molekylvikt på 6979,5 Dalton. Naturligt hirudin

produceras i spårmängder som en familj av mycket homologa isopoly-peptider av blodigeln Hirudo

medicinalis.

Lepirudin är en mycket specifik direkt hämmare av trombin. Aktivitet mäts med ett kromogent test. En

antitrombin enhet (ATU) är den mängd hirudin som neutraliserar en enhet av WHO preparation

89/588 av trombin. Den specifika aktiviteten av lepirudin är cirka 16 000 ATU/mg.

Verkningsmekanism är oberoende av antitrombin III. Trombocytfaktor 4 hämmar inte lepirudin. En

molekyl lepirudin binder till en molekyl trombin och blockerar därmed den trombogena aktiviteten

hos trombin.

Som ett resultat av detta påverkas alla trombinberoende koagulationstester, t ex ökar APTT- värdena

på ett dosberoende sätt.

Den kliniska informationen om HIT typ II i denna produktresumé grundar sig på data från prospektiva

studier vilka omfattar totalt 198 HIT typ II patienter behandlade med Refludan. På indikationen HIT

typ II med tromboembolisk sjukdom (125 patienter) var den totala dödligheten under studieperioden

cirka 9 % medan amputationer och nya tromboemboliska komplikationer noterades hos 6 %

respektive 10 %.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

De farmakokinetiska egenskaperna hos lepirudin efter intravenös administrering beskrivs väl av en

två-compartmentmodell. Distributionen är väsentligen begränsad till extracellulärrummet och

karaktäriseras av en initial halveringstid på cirka 10 minuter. Elimineringen följer en process med

första ordningens kinetik och karakteriseras av en slutlig halveringstid på cirka 1,3 timmar hos unga

friska frivilliga.

Både utsöndring och metabolisering äger rum i njuren och ungefär 45 % av den administrerade dosen

är påvisbar i urinen. Ungefär 35 % av dosen utsöndras som oförändrad förening.

Clearance för lepirudin minskar i proportion till den gällande glomerulära filtrationshastigheten. Hos

kvinnliga patienter är clearance ungefär 25 % lägre jämfört med manliga patienter.

Hos äldre patienter är systemisk clearance ungefär 25 % lägre jämfört med yngre patienter. Enbart

ålder orsakar en 7 %-ig reduktion av clearance från 30 till 70 års ålder. Huvuddelen av skillnaden i

clearance mellan unga och äldre patienter beror på skillnader i njurfunktion. Förlängda

eliminationshalveringstider på ungefär 2 dagar observerades hos patienter med terminal

njurinsufficiens.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Allmän toxicitet

Toxicitetsstudier med endos- och flerdostillförsel på möss, råttor och apor visade de biverkningar som

kan förväntas vid en förstärkt farmakodynamisk effekt av lepirudin. Hos apor inträffade retinala

blödningar. Dessutom observerades hos råttor en lätt till måttlig sinushistiocytos i de regionala

lymfnoderna och minskade hemosiderinupplagringar i mjälten. Antikroppar mot hirudin, som

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

observerades hos flera av de behandlade aporna medförde en förlängning av den terminala

halveringstiden och en ökning av den systemiska exponeringen för lepirudin.

Mutagenicitet

Lepirudin var inte mutagent eller klastogent i standardtester för sådana effekter.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Natriumhydroxid för justering till pH 7

6.2

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Efter beredning: används omedelbart.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska:

Färglös glasflaska (glas typ I förseglad med gummipropp av bromobutyl, plast- och aluminium lock.

Förpackningar:

Förpackning med 1 injektionsflaska

Förpackningar med 10 injektionsflaskor

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Allmänna rekommendationer

Upplösning och ytterligare spädning skall utföras under sterila förhållanden.

För upplösning skall vatten till injektionsvätskor eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %)

användas.

För ytterligare spädning är natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning

lämpliga.

För snabb, fullständig upplösning, injicera 1 ml lösningsmedel i vakuumflaskan och skaka den

lätt. Vid upplösning erhålls en klar, färglös vätska inom mindre än 3 minuter.

Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller partiklar.

Den rekonstituerade lösningen skall användas omedelbart.

Beredningen skall värmas till rumstemperatur före administrering.

All oanvänd lösning skall kasseras på lämpligt sätt.

Endast polypropylensprutor för injektion får användas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Beredning av en Refludanlösning med en koncentration på 5 mg/ml

För intravenös bolusinjektion behövs en lösning med en koncentration på 5 mg/ml:

Lös upp en flaska (à 50 mg lepirudin) med 1 ml av antingen vatten till injektionsvätskor eller

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Den slutliga koncentrationen på 5 mg/ml erhålls genom att överföra den rekonstituerade

lösningen till en steril engångsspruta (med minst 10 ml kapacitet) och ytterligare späda med

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning till en total volym på 10 ml.

Den färdiga lösningen skall tillföras i relation till kroppsvikten (se 4.2).

Beredning av en Refludanlösning med en koncentration på 2 mg/ml

För kontinuerlig intravenös infusion behövs en lösning med en koncentration på 2 mg/ml:

Lös upp två flaskor (à 50 mg lepirudin) med 1 ml var av antingen vatten till injektionsvätskor

eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Den slutliga koncentrationen på 2 mg/ml erhålls genom att överföra båda lösningarna till en

steril engångsinfusionsspruta (50 ml kapacitet) och ytterligare späda med natriumkloridlösning

9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning till en total volym på 50 ml.

Infusionshastigheten på infusionspumpen skall ställas in i relation till kroppsvikten.

Infusionssprutan måste bytas senast var 12:e timme efter infusionens första start.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/035/001

REFLUDAN 50 mg- Pulver för injektions- eller infusionsvätska, lösning - 1

injektionsflaska

EU/1/97/035/002

REFLUDAN 50 mg- Pulver för injektions- eller infusionsvätska, lösning - 10

injektionsflaskor

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 13-03-1997

Datum för förnyat godkännande: 05-03-2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/122

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

REFLUDAN

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Refludan?

Refludan är ett pulver som bereds till en lösning för injektion eller infusion (dropp i en ven). Det

innehåller den aktiva substansen lepirudin.

Vad används Refludan för?

Refludan används för att förhindra bl

odproppsbildning. Det ges till vuxna m

ed heparininducerad

trombocytopeni (HIT) (en typ av allergi mot heparin som orsakar brist på blodplättar eller proppar i

blodkärlen) och tromboembolisk sjukdom (onormal blodproppsbildning) som kräver

injektionsbehandling, vanligen med heparin, för att förhindra blodproppsbildning. Diagnosen ska

bekräftas med hjälp av särskilda tester, som till exempel trombocytaggregationstest (Heparin Induced

Platelet Aggregation Assay, HIPAA).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Refludan?

Behandling

med Refludan bör i

nledas av en läkare med erfarenhet av behandling av

koagulationsstörningar (blodpropp).

Rekommenderad dos är 0,4 mg/kg kroppsvikt som ges som engångsinjektion (i en ven), följt av

0,15 mg/kg kroppsvikt/timme som en kontinuerlig infusion under 2–10 dagar, eller längre om

nödvändigt. Doserna ska vara lägre för patienter med njurproblem.

Hur verkar Refludan?

Refludan är ett antitrom

botiskt medel, et

t medel som hindrar blodet att koagulera (bilda proppar). Den

aktiva substansen i Refludan, lepirudin, är nästan identisk med hirudin, det koagulationshämmande

ämne som framställs av blodiglar. Lepirudin blockerar särskilt ett ämne som kallas trombin, som

spelar en central roll i det sista steget i vid blodets koagulering. Genom att blockera trombin minskar

Refludan i hög grad risken för att det bildas blodproppar och hjälper därigenom till att förhindra

följdskador.

Lepirudin framställs med en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket innebär att det

framställs av en cell som har fått en gen (DNA), som gör det möjligt för cellen att producera lepirudin.

Hur har Refludans effekt undersökts?

Refludan har undersökts i tv

å huvudstudier som omfattade 198 patienter, varav 125 hade HIT och

tromboembolisk sjukdom. I studierna mättes antalet patienter som avled, som fick genomgå

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

amputation eller som fick nya tromboemboliska komplikationer (koagulation). I studierna jämfördes

inte Refludan med några andra behandlingar, så resultaten bedömdes mot bakgrund av historiska

kontroller (förväntade resultat hos obehandlade patienter på grundval av tidigare studier).

Vilken nytta har Refludan visat vid studierna?

Under den tid som studierna pågick var det 9 procent av patienterna som avled (11 av 125), 6 procent

som fick amputera (7 av 125) och 10 procent som fick nya tromboemboliska komplikationer (12 av

125). Vid jämförelsen med historiska kontroller visade de två studierna tillsammans att Refludans

nytta var stor när det gällde frekvensen av nya tromboemboliska komplikationer, och de visade också

en tendens till längre överlevnad.

Vilka är riskerna med Refludan?

Liksom

för övriga antitrom

botiska medel är blödning den vanligast förekommande biverkningen av

Refludan (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter). Blödning som leder till dödsfall förekom hos

omkring 1 patient av 100. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Refludan

finns i bipacksedeln.

Refludan ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot lepirudin, något annat

hirudinderivat, eller något annat innehållsämne. Det ska inte ges till kvinnor som är gravida eller

ammar. Det rekommenderas bland annat inte heller till personer som har blödningar eller löper risk att

få blödningar på grund av att de nyligen genomgått en biopsi, haft stroke eller genomgått en större

operation, eller till personer som är över 65 år. En förteckning över samtliga restriktioner finns i

bipacksedeln.

Några patienter kan drabbas av en allvarlig allergisk chock när de får Refludan på nytt. Läkare ska

vara mycket försiktiga när de återexponerar en patient för läkemedlet.

Varför har Refludan godkänts?

Efterso

sjukdomen är mycket allvarlig och det inte finns någon annan effektiv behandling fann

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) att fördelarna med Refludan är större än riskerna vid

behandling av patienter med heparininducerad trombocytopeni (HIT) och tromboembolisk sjukdom.

Kommittén rekommenderade att Refludan skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Refludan:

Den 13 mars 1997 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Refludan

som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning förlängdes den 13 mars 2002 och

den 13 mars 2007. Innehavaren av godkännandet för försäljning är Celgene Europe Ltd.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Refludan finns i sin helhet

här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 04-2009.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen