Provenge

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-05-2015

Aktiva substanser:
autologa perifera blodmononukleära celler innefattande minst 50 miljoner autologa CD54 + -celler aktiverade med prostatisk syrafosfatasgranulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor
Tillgänglig från:
Dendreon UK Ltd
ATC-kod:
L03AX17
INN (International namn):
autologous peripheral-blood mononuclear cells activated with prostatic acid phosphatase granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (sipuleucel-T)
Terapeutisk grupp:
Andra immunostimulanter
Terapiområde:
Prostatiska neoplasmer
Terapeutiska indikationer:
Provenge är indicerat för behandling av asymptomatisk eller minimalt symptomatisk metastatisk (icke-visceral) castratresistent prostatacancer hos manliga vuxna, i vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indikerad.
Produktsammanfattning:
Revision: 1
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002513
Tillstånd datum:
2013-09-06
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002513

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

19-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

19-05-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

19-05-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

19-05-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Provenge 50 x 10

6

CD54

+

-celler/250 mL infusionsvätska dispersion

Autologa perifera mononukleära blodceller aktiverade med PAP-GM-CSF

(Sipuleucel-T)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Provenge är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Provenge

Hur du får Provenge

Eventuella biverkningar av Provenge

Hur Provenge ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Provenge är och vad det används för

Provenge används för att kontrollera din prostatacancer. Det består av immunceller (en del av din

kropps naturliga försvarssystem) tagna från ditt eget blod. Dessa immunceller har sedan blandats med

ett antigen (ett protein som kan stimulera ditt immunsystem) vid en specifik tillverkningsenhet.När

Provenge ges som dropp (infusion) i din ven, verkar det genom att lära dina immunceller att känna

igen och attackera prostatacancerceller.

Provenge används som behandling av prostatacancer som har spridit sig utanför prostatan men inte till

levern, lungorna eller hjärnan, och inte längre svarar på mediciner som sänker halten av det manliga

hormonet testosteron hos patienter som inte anses lämpliga för behandling med kemoterapi.

2.

Vad du behöver veta innan du får Provenge

Använd inte Provenge

Om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet:

Tala med läkare om du har något av de tillstånd som anges nedan eftersom du måste bli noga

övervakad under och efter infusionen:

En infektion som påverkar hela kroppen (t.ex. blodförgiftning, som yttrar sig som hög feber,

ökad hjärtfrekvens eller andning)

Tidigare stroke

Hjärtbesvär, bl.a. blockerade blodkärl som skulle kunna leda till hjärtattack

Försvagat immunsystem (ditt immunsystems förmåga att bekämpa infektioner är nedsatt)

eller medicinering med immunsuppressiva medel (som till exempel läkemedel för att

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

behandla eller förhindra avstötning av organ samt vissa läkemedel som används för att

behandla reumatoid artrit, multipel skleros (MS), Crohns sjukdom och ulcerös kolit)

Om du står på en kontrollerad natrium-/kaliumdiet eller om du har nedsatt njurfunktion.

Läkaren kan eventuellt besluta att Provenge inte är lämpligt för dig på grund av en eller flera av dessa

tillstånd.

första infusionsdagen

kan Provenge eventuellt orsaka infusionsrelaterade reaktioner såsom:

feber, frossa, andningssvårigheter

illamående och kräkningar

trötthet

ökad hjärtfrekvens, högt blodtryck, lågt blodtryck, svimning.

För att minska dessa reaktioner kan läkaren föreslå att du ska ta paracetamol och ett

antihistaminläkemedel cirka 30 minuter innan din behandling med Provenge.

Om du har

svåra reaktioner under

infusionen kan läkaren antingen sänka hastigheten för infusionen

eller stoppa den. Du kan också få andra läkemedel om så behövs. Tala med läkare eller sjuksköterska

om du inte känner dig bra under infusionen.

Provenge tillverkas specifikt för dig med användning av ditt eget blod och får inte användas för någon

annan.

Provenge genomgår flera tester före användning för att visa att det är sterilt. Eftersom det måste ges

till dig strax efter att det har tillverkats, kanske inte de slutgiltiga sterilitetsresultaten alltid finns

tillgängliga innan du får infusionen av Provenge. Om de slutgiltiga resultaten visar att din medicin

inte var steril, kommer din läkare att meddelas och du kommer att bli noga kontrollerad avseende

tecken på infektion och behandlad därefter.

När Provenge inte kan ges

I vissa fall kanske du inte är i stånd att ta emot en planerad infusion av Provenge. Det kan ha många

olika orsaker, till exempel:

om det är något problem när dina blodceller tas för tillverkning av Provenge.

om det inte finns tillräckligt med rätt typ av celler för att tillverka läkemedlet.

om produkten är förorenad.

om Provenge blir försenat till kliniken där du ska få behandlingen.

om produkten är skadad när den anländer till kliniken; till exempel att påsen som innehåller

produkten har läckt, eller att cellerna har bildat klumpar som inte kan upplösas.

I sådana fall, om läkaren beslutar att behandlingskuren ska fortsättas, kommer han eller hon att ordna

för en ny insamling av dina blodceller (leukaferes) och tillverkningsprocessen kommer att upprepas

(se information om leukaferes i avsnitt 3). I kliniska prövningar behövde ungefär en fjärdedel av

patienterna mer än 3 leukafereser för att få 3 infusioner av Provenge.

Barn och ungdomar

Provenge är endast avsett för användning för vuxna män. Det ska inte ges till barn eller ungdomar

under 18 år.

Andra läkemedel och Provenge

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Provenge är avsett att stimulera immunsystemet, och därför kan det eventuellt vara olämpligt att

behandlas med Provenge om du för närvarande tar andra läkemedel som skulle kunna påverka ditt

immunsystems förmåga att svara på Provenge, t.ex. immunsuppressiva läkemedel som sådana som

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

används för att behandla eller förhindra avstötning av organ och vissa läkemedel som används för att

behandla reumatoid artrit, multipel skleros (MS), Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Om du behöver en vaccination medan du får Provenge bör du först diskutera detta med din läkare.

Graviditet, amning och fertilitet

Provenge är endast avsett för män. Effekterna av Provenge på manlig fertilitet är inte kända i nuläget.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan eventuellt känna dig trött, svag eller yr eller ha huvudvärk eller frossa efter att ha fått en

Provengeinfusion. Om detta händer ska du inte köra eller använda några verktyg eller maskiner förrän

du känner dig bättre.

Provenge innehåller natrium och kalium

Detta läkemedel innehåller:

cirka 800 mg natrium per infusion. Bör beaktas av patienter med hjärtproblem eller som står

på en kontrollerad natriumdiet.

cirka 45 mg kalium per infusion. Bör beaktas av patienter med nedsatt njurfunktion eller

som står på en kontrollerad kaliumdiet.

3.

Hur du får Provenge

Provenge får endast administreras av en läkare eller sjuksköterska som har utbildats i att använda

detta läkemedel. Praktisk information för hantering och administrering av Provenge för läkaren eller

sjuksköterskan finns i slutet av denna bipacksedel.

Då Provenge tillverkas från dina egna blodceller kommer dina celler att insamlas ungefär 3 dagar före

varje planerad infusion. Denna procedur tar 3 till 4 timmar (se avsnitt ”Åtgärder före behandling med

Provenge” nedan). Ditt blod testas innan det samlas in (se avsnitt ”Tester” nedan).

Åtgärder före behandling med Provenge

Det första steget i din Provengebehandling är att samla in dina blodceller för att tillverka din

personliga infusion av Provenge. Detta innebär en procedur som kallas

leukaferes

består av extrahering av vita blodkroppar från ditt blod, vanligen från venerna i armarna. En

maskin används för att ta blod från en arm, extrahera de vita blodkropparna och returnera

resten av blodet till dig, vanligen i den andra armen. Denna procedur tar vanligtvis

3-4 timmar

.

Du kommer att genomgå den här proceduren vid minst 3 tillfällen ungefär 3

dagar före var och en av dina 3 infusionsbehandlingar med Provenge.

Det andra steget är att skicka dina insamlade celler till ett speciellt tillverkningscenter där de

blandas med ett antigen för att göra dem redo för din infusion.

Tester

Innan, eller samma dag som, dina blodceller samlas in kommer ett blodprov att tas för fullständig

blodkroppsräkning (CBC). Detta test kommer att avgöra om du har tillräckligt med blodceller för att

leukaferesen ska kunna utföras på ett säkert sätt. Dessutom testas ditt blod avseende specifika virus

(till exempel HIV-1, HIV-2, hepatit B och hepatit C). Dessa tester är ett krav enligt lagen och är till

för att säkerställa att dina blodceller kan hanteras på ett säkert sätt av hälso- och sjukvårdspersonalen

som är involverad i din behandling. Du kan behöva ta ytterligare prov för blodkroppsräkning under

din behandling i linje med gällande lokala eller nationella praxis. Om du behöver mer information om

testning av ditt blod kan du fråga din läkare eller sjuksköterska.

Hur Provenge ges och hur länge behandlingen pågår

Läkaren kan föreslå att du tar paracetamol och ett antihistaminläkemedel cirka 30 minuter innan

infusionen för att minska eventuella reaktioner mot Provenge.

Din Provengebehandling kommer att ges som dropp (infusion) in i en av dina vener (intravenöst).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Du kommer att få totalt 3 infusioner av Provenge med ungefär 2 veckorsintervall.

Den första infusionen av Provenge kommer att ges ungefär 3 dagar efter insamlingen av celler och

kommer att ta cirka 1 timme (se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”). Du kommer att bli

övervakad före och under infusionen. Om infusionen av Provenge av någon anledning måste avbrytas,

kan läkaren inte återuppta infusionen om läkemedlet har varit i rumstemperatur i mer än 3 timmar.

När infusionen är klar kommer du att observeras och kontrolleras i minst 30–60 minuter, och sedan

kan du åka hem.

Din behandling kommer att innefatta minst 6 besök till cellinsamlingsenheten och/eller kliniken. Du

kan eventuellt behöva ett eller flera ytterligare besök för att få blodet testat före leukaferesen

(beroende på praxis på den klinik där du får din behandling), eller också kan ditt blod testas under

dina leukaferesbesök:

Besök 1 – Insamling av blodceller (leukaferes)

Besök 2 – Infusion av Provenge

Besök 3 – Insamling av blodceller (leukaferes)

Besök 4 – Infusion av Provenge

Besök 5 – Insamling av blodceller (leukaferes)

Besök 6 – Infusion av Provenge

Läkaren kommer att ge dig ett schema för dina bokade tider för cellinsamling och infusion. Detta

kommer du att få tillsammans med ditt patientinformationskort som du bör ta med till varje besök.

Missad behandling

Det är mycket viktigt att du kommer i tid till dina bokade besök. Om du missar ett bokat besök och

inte kan få din infusion av Provenge, så kommer den inte längre att vara användbar. Din läkare

kommer att tillsammans med dig planera nya besök för cellinsamling och infusion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar av Provenge

Liksom alla läkemedel kan Provenge orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De allvarligaste biverkningarna beskrivs nedan:

Infusionsrelaterade biverkningar

Under infusionen eller inom 24 timmar från infusionen kan du eventuellt utveckla mycket vanliga

symtom som frossa, feber, trötthet, svaghetskänsla, huvudvärk, illamående (kräkningar), muskelvärk

och yrsel. Vanliga symtom är bl.a. svimning, blåaktig missfärgning av hud, läppar och/eller

nagelbäddar på grund av låg syrehalt i blodet, väsande andning, högt eller lågt blodtryck och

andningssvårigheter.

Tala med läkare eller sjuksköterska om du får något av dessa symtom, eftersom infusionen eventuellt

kan behöva göras långsammare eller avbrytas. Du kan också få andra läkemedel om så behövs.

Om du får någon eller några av följande biverkningar

flera dagar efter

infusionen,

kontakta

omedelbart en läkare

andnöd, väsande andning, yrsel, hudutslag eller feber.

Infektion

Tala med din läkare efter din Provenge-behandling om du får några symtom på en infektion, till

exempel feber över 38°C, frossa, snabb puls, snabb andning, yrsel då du reser dig till stående,

förvirring eller illamående/kräkningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Stroke

Kontakta en läkare omedelbart

om du upplever plötslig synförlust i ett öga, svårighet att tala,

domning och/eller svaghet som berör ena sidan av kroppen, eftersom något av detta kan vara tecken

på en stroke.

Hjärtattack

Kontakta en läkare omedelbart

om du upplever bröstsmärta, smärta i vänster arm och/eller andnöd,

eftersom något av detta kan vara tecken på en hjärtattack.

Övriga biverkningar med Provenge är bl.a.:

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

smärta

ledvärk eller ledsmärta (artralgi)

stickningar, domningar eller onormala känselförnimmelser (parestesi) runt läpparna, i

munnen eller i armarna och/eller benen under leukaferesen

muskelspasmer, bröstsmärta och lågt blodtryck under leukaferesen (orsakat av ett läkemedel

[citrat] som används för att förhindra att blodet levrar sig).

anemi (blodbrist, minskning av antalet röda blodkroppar) på grund av leukaferesen

Vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1av 10 patienter):

influensalik sjukdom

buksmärta

darrningar

hudutslag, inklusive upphöjda kliande utslag (urtikaria) eller klåda

kraftig svettning

bakterier i blodet (bakteriemi)

minskad känslighet för beröring eller känselförnimmelser (hypestesi)

kollaps av ett av benen i ryggraden (ryggmärgskompression)

oregelbunden eller snabb puls

stroke

tillfälliga symtom på stroke

blod i urinen

obehangskänsla i bröstet

minskning av blodplättarna i blodet på grund av leukaferesen

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 100 patienter):

allvarlig infektion i blodet (sepsis)

allvarlig infektion i blodet av en kontaminerad kateter (katetersepsis)

infektion av en kontaminerad kateter (kateterrelaterad infektion)

hudinfektion i området där infusionsdroppet sattes in

hjärtattack

symtom på hjärtattack

ökning av en typ av vita blodkroppar som kallas eosinofiler

reaktion vid infusionsstället (en reaktion där infusionsdroppet sattes in)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om detta läkemedels säkerhet.

5.

Hur Provenge ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum och utgångstid, som är angiven på den isolerade

behållaren och infusionspåsen.

Förvara påsen i den isolerade behållaren för att hålla rätt förvaringstemperatur (2°C–8°C) till

infusionen. Förvara behållaren i skydd mot kyla. Behållaren får ej frysas.

Efter uttagning ur den isolerade behållaren ska läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används

omedelbart ska förvaringstiden och förhållandena inte överskrida 3 timmar i rumstemperatur (25 °C).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Eftersom detta läkemedel ges av utbildad läkare eller

sjuksköterska är de ansvariga för korrekt omhändertagande av produkten. Dessa åtgärder är till för att

skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

aktiva substansen

är autologa perifera mononukleära blodceller aktiverade med PAP-GM-CSF

(prostatic acid phosphatase-granulocyte macrophage-colony stimulating factor), inklusive minst

50 x 10

autologa CD54

-celler.

Övriga innehållsämnen

är: natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid och kalciumklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningens innehåll

Provenge är en lätt grumlig dispersion med krämfärgad till skär kulör och levereras i en plastpåse med

3 provtagningsportar.

Varje Provengepåse innehåller en individuell infusionsbehandling, och behållaren ska öppnas först

när du är redo att ta emot behandlingen. Din läkare eller sjuksköterska kommer att bekräfta att dina

uppgifter (namn och födelsedatum) är stämmer överens med uppgifterna på Provengebehållaren.

Innehavare av godkännande för försäljning

Dendreon UK Limited

41 Chalton Street

London, NW1 1JD

United Kingdom

Tel: (0)20 7554 2222

Fax: (0)20 7554 2201

dendreonuk@dendreon.com

Tillverkare

PharmaCell

Oxfordlaan 70

NL-6229 EV, Maastricht

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Praktisk information för hälso- och sjukvårdspersonal om hantering och administrering av

Provenge infusionsvätska, dispersion

Provenge måste administreras under övervakning av en läkare med erfarenhet av den medicinska

behandlingen av prostatacancer och i en miljö där tillgång till utrustning för återupplivning måste vara

säkerställd.

Det är viktigt att du läser hela innehållet i denna arbetsmetodbeskrivning innan du administrerar

Provenge.

Dosering och behandlingskur

En påse innehåller autologa perifera mononukleära blodceller aktiverade med PAP-GM-CSF,

inklusive minst 50°x 10

autologa CD54

-celler.

Den rekommenderade behandlingskuren är 3 doser med cirka 2 veckors intervall. Varje dos Provenge

föregås av en standardleukaferes cirka 3 dagar före det planerade infusionsdatumet. Före den första

leukaferesen bör en fullständig blodstatus (CBC) utföras. Ytterligare CBC-test kan eventuellt utföras i

enlighet med lokala krav.

Instruktioner för hantering

Före hantering eller administrering av Provenge

Provenge transporteras direkt till den medicinska enhet där infusionen ska administreras.

Infusionspåsen är placerad inuti en isolerad polyuretanbehållare och packad i en

transportlåda. Den isolerade behållaren och gelförpackningarna inuti är utformade för att

bibehålla lämplig transport- och förvaringstemperatur för Provenge till infusionen. Bestrålas

Den yttre transportlådan bör öppnas för att verifiera de produkt- och patientspecifika

etiketterna som sitter ovanpå den isolerade behållaren. Flytta inte denna isolerade behållare

från transportlådan och öppna inte locket på behållaren förrän patienten är redo för infusion.

Provenge är framställt av mänskligt blod från den specifika patienten och är inte testat

avseende överförbara smittämnen. Patientens leukaferesmaterial är testat avseende

överförbara smittämnen i linje med tillämpliga lokala krav. Då Provenge är en autolog

produkt, utesluter emellertid inte ett positivt test framställandet av produkten. Därför kan

Provenge eventuellt medföra risk att överföra smittsamma virus (HIV 1 och 2, hepatit B och

C) till hälso- och sjukvårdspersonal som hanterar produkten. Följaktligen bör hälso- och

sjukvårdspersonal vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vid hantering av leukaferesmaterial

eller Provenge.

Förberedelse av infusionen

Var noga med att säkerställa aseptisk hantering när infusionen förbereds.

Att kontrollera före infusionen

Det måste säkerställas att blanketten Final Product Disposition Notification som innehåller

patientens identitetsuppgifter, utgångsdatum och tid samt dispositionsstatus (godkänd eller

ej godkänd för infusion) har erhållits från innehavaren av försäljningstillstånd.

Det måste säkerställas att patientens identitet överensstämmer med den nödvändiga och

unika patientinformationen på Provenge-påsen och på blanketten Final Product Disposition.

När patienten väl är förberedd för infusion och den GODKÄNDA blanketten Final Product

Disposition Notification har erhållits, ska Provenge-påsen tas ut från den isolerade

behållaren och inspekteras avseende läckage, yttre skada, främmande partiklar och klumpar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Innehållet i påsen kan vara lätt grumligt, med en krämfärgad till skär kulör. Blanda försiktigt

och resuspendera innehållet i påsen samt inspektera avseende klumpar och partiklar. Små

klumpar av cellulärt material bör upplösas med försiktig manuell blandning.

Om Provenge-påsen läcker, är skadad, eller om det finns partiklar eller klumpar kvar i påsen

efter försiktig manuell blandning,

får produkten inte användas.

Administrering

Infusionen måste börja före utgångsdatum och -tid som anges på blanketten Final Product

Disposition Notification och på påsetiketten.

Påbörja inte infusion av utgånget Provenge

Endast en av de 2 spike-portarna bör användas, och den bör inte öppnas före

administreringen för att undvika kontaminering.

Provenge infunderas under en period om cirka 60 minuter genom en grov kanyl lämplig för

transfusion av röda blodkroppar. Detta perifera tillförselsystem används vanligtvis i klinisk

praxis för transfusion av blodkomponenter.

Använd inte cellfilter för infusionen.

Infusionspåsens hela volym ska användas.

Om infusionen av Provenge måste avbrytas, ska den inte återupptas om infusionspåsen har

förvarats i rumstemperatur (25°C) i mer än 3 timmar.

Efter infusionen

Så snart infusionen är klar bör den patientspecifika etiketten på infusionspåsen tas bort och

fästas på patientens journal.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

VIKTIGT – Infusion av Provenge ska inte utföras om

du inte har mottagit blanketten Final Product Disposition Notification.

blanketten Final Product Disposition Notification är markerad REJECTED (ej godkänd).

utgångsdatum och -tid har passerats.

den nödvändiga och unika patientinformationen på infusionspåsen inte överensstämmer med

den aktuella patienten.

produkten inte längre är i orört skick (infusionspåsen är skadad, läcker eller partiklar/klumpar

finns kvar i påsen efter försiktig manuell blandning).

Hållbarhet och särskilda förvaringsanvisningar

Provenge har en hållbarhet på 18 timmar i den isolerade behållaren som levereras till den medicinska

enhet där infusionen ska administreras. Förvara påsen i den isolerade behållaren för att hålla rätt

förvaringstermperatur (2°C–8°C) till infusionen. Skydda behållaren mot kyla. Behållaren får ej frysas.

När Provenge tagits ut ur den isolerade behållaren ska det användas omedelbart. Om det inte används

omedelbart ska förvaringstiden och förhållandena inte överskrida 3 timmar i rumstemperatur (25°C).

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Provenge 50 x 10

CD54

-celler /250 mL infusionsvätska, dispersion.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

2.1

Allmän beskrivning

Autologa perifera mononukleära blodceller, aktiverade med PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T).

2.2

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En påse innehåller autologa perifera mononukleära blodceller aktiverade med PAP-GM-CSF

(prostatic acid phosphatase-granculocyte macrophage-colony stimulating factor), inklusive minst

50 x 10

autologa CD54

-celler.

Den cellulära sammansättningen och antalet celler per dos av Provenge kan variera i enlighet med

patientens leukaferes. Förutom antigenpresenterande celler (APC) innehåller den slutliga produkten

således T-celler, B-celler, naturliga mördarceller (NK-celler) och andra celler.

Hjälpämnen med känd effekt

Detta läkemedel innehåller cirka 800 mg natrium och 45 mg kalium per infusion.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Infusionsvätska, dispersion.

Dispersionen är lätt grumlig, med en krämfärgad till skär kulör.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Provenge är avsett för behandling av asymtomatisk eller milt symtomatisk, metastaserande, (icke-

visceral), kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män för vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt

indicerad.

4.2

Dosering och administreringssätt

Provenge måste administreras under övervakning av en läkare med erfarenhet av den medicinska

behandlingen av prostatacancer och i en miljö där tillgång till utrustning för återupplivning måste vara

säkerställd.

Dosering

En dos Provenge innehåller minst 50 x 10

autologa CD54

-celler, aktiverade med PAP-GM-CSF,

suspenderade i 250 mL Ringers laktat injektionsvätska, i en förseglad, patientspecifik polyolefinpåse.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Den rekommenderade behandlingskuren är 3 doser med ungefär 2 veckors intervall. Varje dos

Provenge föregås av en standardleukaferes cirka 3 dagar före utsatt infusionsdatum. Före den första

leukaferesen bör fullständigt blodstatus (CBC) utföras med värden som är acceptabla för den lokala

enheten. Ytterligare blodstatustest kan utföras i enlighet med lokala krav.

Om patienten av någon anledning inte kan få en schemalagd infusion av Provenge, behöver patienten

genomgå ytterligare en leukaferes om behandlingskuren ska fortsättas. Patienterna bör informeras om

denna möjlighet innan behandlingen initieras. I kontrollerade kliniska prövningar behövde 25,4 % av

patienterna som behandlats med Provenge mer än 3 leukafereser för att få 3 infusioner. Vid erfarenhet

av mer än 5 000 behandlade patienter efter marknadsintroduktion är denna incidens cirka 19 % (se

avsnitt 4.4). I kontrollerade kliniska prövningar varierade doseringsintervallen mellan 1 och 15 veckor

(se avsnitt 5.1).

Premedicinering

Akuta infusionsreaktioner såsom frossa, trötthet, feber, illamående och ledvärk observerades ofta i

kliniska studier. För att lindra sådana reaktioner administrerades premedicinering bestående av

paracetamol och ett antihistamin före infusion.

För att minimera potentiella akuta infusionsreaktioner som till exempel frossa och/eller feber

rekommenderas att patienterna premedicineras peroralt med paracetamol och ett antihistamin cirka

30 minuter innan administrering av Provenge. Doserna av paracetamol och antihistamin bör vara i

enlighet med lokal praxis.

I de fall premedicinering tillämpas bör hänsyn tas till patientens status och eventuella

kontraindikationer/interaktioner.

Dosjusteringar

I händelse av en akut infusionsreaktion kan infusionen avbrytas eller göras långsammare, beroende på

reaktionens svårighetsgrad. Lämplig medicinsk behandling, som kan innefatta paracetamol,

intravenösa H1- och/eller H2-antagonister samt lågdos intravenöst petidin, bör administreras efter

behov.

I kontrollerade kliniska prövningar behövde 23,8 % av patienterna som behandlats med Provenge

opioider (en singeldos av petidin) på infusionsdagen för infusionsreaktioner (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Om infusionen av Provenge måste avbrytas, bör den inte återupptas om infusionspåsen har förvarats i

rumstemperatur (25°C) i mer än 3 timmar (se avsnitt 6.3).

Speciella populationer

Äldre

Ingen dosjustering krävs för den äldre populationen.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Provenge har inte undersökts hos patienter med nedsatt leverfunktion. Ingen specifik

dosrekommendation kan ges för dessa patienter.

Patienter med nedsatt njurfunktion och/eller hyperkalemi och/eller som står på en kontrollerad

kaliumdiet

Provenge har inte undersökts hos patienter med nedsatt njurfunktion. Kaliuminnehållet per infusion

bör tas i beaktande om det administreras till patienter med nedsatt njurfunktion och/eller som står på

en kontrollerad kaliumdiet. Hyperkalemi bör korrigeras innan Provenge administreras (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Provenge för den pediatriska populationen för barn och

ungdomar i åldern under 18 år när det gäller indikationen asymtomatisk eller milt symtomatisk,

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

metastaserande (icke-visceral), kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män för vilka

kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerad.

Administreringssätt

Provenge är endast avsett för autolog användning via intravenös infusion.

Provenge ska infunderas intravenöst under en period på cirka 60 minuter. Påsens hela volym ska

infunderas. Cellfilter ska inte användas. Vitala tecken bör kontrolleras minst 30 minuter före och 30

minuter efter varje infusion. Patienterna ska observeras under minst 30 minuter efter varje infusion.

För patienter med hjärt-kärlsjukdom eller med risk för hjärtischemi, bör läkarna överväga att

observera patienterna under minst 60 minuter efter varje infusion med kontroll av vitala tecken 30

minuter och 60 minuter efter infusionen.

Om infusionen av Provenge måste avbrytas, ska den inte återupptas om infusionspåsen har förvarats i

rumstemperatur (25°C) i mer än 3 timmar.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Provenge har inte testats för smittosamma infektionssjukdomar och kan följaktligen medföra risk för

överföring av infektionssjukdomar till hälso- och sjukvårdspersonal som hanterar läkemedlet.

Lämpliga försiktighetsåtgärder bör iakttas vid hantering av Provenge (se avsnitt 4.4).

Det måste säkerställas att blanketten GODKÄND Final Product Disposition Notification har mottagits

från innehavaren av godkännande för försäljning och att produkten inte har gått ut (se avsnitt 6.6).

Före infusion måste det bekräftas att patientens identitet överensstämmer med den nödvändiga och

unika patientinformationen på Provenge-påsen och på blanketten Final Product Disposition

Notification.

Påsen ska tas fram ur den isolerade polyuretanbehållaren och inspekteras med avseende på läckor,

yttre skada, främmande partiklar eller klumpar.

Innehållet i påsen är lätt grumligt, med en krämfärgad till skär kulör. Blanda innehållet i påsen

försiktigt, resuspendera det och inspektera med avseende på partiklar eller klumpar. Små klumpar

cellulärt material bör upplösas genom försiktig manuell blandning.

Administrera inte om påsen läcker under hanteringen eller om det finns partiklar eller klumpar kvar i

påsen.

Fullständiga anvisningar om beredning och hantering av Provenge finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Provenge är uteslutande avsett för autolog användning och ska under inga omständigheter

administreras till andra patienter. Före infusion måste det bekräftas att patientens identitet

överensstämmer med den nödvändiga och unika patientinformationen på Provenge-påsen och på

blanketten Final Product Disposition Notification (se avsnitt 4.2 och 6.6).

Akuta infusionsreaktioner

Akuta infusionsreaktioner har observerats hos patienter som behandlats med Provenge. Akuta

infusionsreaktioner (rapporterade inom 1 dag efter infusionen) inkluderade, men var inte begränsade

till, feber, frossa, andningssvårigheter (dyspné, hypoxi och bronkialspasm), illamående, kräkningar,

trötthet, hypertoni och takykardi. I händelse av en akut infusionsreaktion kan infusionshastigheten

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

minskas, eller infusionen stoppas, beroende på reaktionens svårighetsgrad. Lämplig medicinsk

behandling bör administreras efter behov.

I kontrollerade kliniska prövningar behövde 23,8 % av patienterna som behandlats med Provenge

opioider (en singeldos av petidin) på infusionsdagen för infusionsreaktioner (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Patienter med hjärt- eller lungproblem bör övervakas noggrant (se avsnitt 4.8).

Infektion

Patienter med positiva serologitester för humant immunbristvirus (HIV) 1 och 2, humant T-cell

lymfotropt virus (HTLV)-1 och hepatit B och C uteslöts från kontrollerade kliniska prövningar. Inga

data finns tillgängliga för dessa patienter.

Provenge bör uppskjutas för patienter med aktiv systemisk infektion tills de tillfrisknat. Allvarliga

infektioner inklusive sepsis har observerats hos patienter som behandlats med Provenge. Några

allvarliga infektioner och sepsis var förknippade med användningen av centrala venkatetrar (CVK).

För att minska risken för kateterrelaterade infektioner bör CVK endast övervägas för patienter med

sämre perifer venaccess. Dessa patienter bör övervakas noggrant med avseende på tecken och symtom

på infektion.

Emboliska och trombotiska händelser

Provenge bör användas med försiktighet för patienter som tidigare haft emboliska och trombotiska

sjukdomar.

Cerebrovaskulär sjukdom

I kontrollerade kliniska prövningar observerades cerebrovaskulära händelser (hemorragisk och

ischemisk stroke) hos 3,5 % av patienterna i Provenge-gruppen jämfört med 2,6 % av patienterna i

kontrollgruppen. Den kliniska betydelsen är osäker.

Hjärt-kärlsjukdomar

I kontrollerade kliniska prövningar observerades myokardinfarkt hos 0,8 % av patienterna i Provenge-

gruppen jämfört med 0,3 % av patienterna i kontrollgruppen. Den kliniska betydelsen är osäker.

Immunkomprometterade patienter

Provenge bör användas med försiktighet för immunkomprometterade patienter i allmänhet inklusive

patienter med systemisk immunsuppressiv behandling efter noggrant övervägande av potentiell

risk/nytta på individuell basis. Inga data är tillgängliga för dessa patienter.

Mikrobiologisk testning

Provenge är frisläppt för infusion baserat på mikrobiella resultat och sterilitetsresultat från flera tester:

bestämning av mikrobiell kontaminering med Gramfärgning, endotoxinhalt och

in-process

sterilitet

med en 2-dagars inkubation för att bestämma frånvaron av mikrobiell tillväxt. De slutgiltiga (7-dagars

inkubation) sterilitetstestresultaten kommer inte att vara tillgängliga vid tiden för infusionen. Om

sterilitetsresultaten blir positiva för mikrobiell kontaminering efter att Provenge har godkänts för

infusion kommer innehavaren av godkännande för försäljning att meddela behandlande läkare och

eventuellt begära ytterligare information från läkaren för att fastställa källan till kontamineringen.

Läkaren bör övervaka och/eller behandla patienten på lämpligt sätt.

Handläggning av försiktighetsåtgärder för kontroll av infektionssjukdom

Provenge är tillverkat av mänskligt blod från den specifika patienten och är inte testat för överförbara

smittämnen. Material från patientens leukaferes testas med avseende på överförbara smittämnen i linje

med tillämpliga krav från medlemsländer. Då Provenge är en autolog produkt, utesluter emellertid

inte ett positivt test framställning av produkten. Därför kan eventuellt material från patientens

leukaferes och Provenge medföra risk för överföring av smittsamma virus (HIV 1 och 2, hepatit B och

C) till hälso- och sjukvårdspersonal som hanterar produkten. Följaktligen bör hälso- och

sjukvårdspersonal iaktta lämpliga försiktighetsåtgärder vid hantering av leukaferesmaterial eller

Provenge.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Det finns också en liten möjlighet/risk att överföra smittsamma virus till en patient om denne inte är

den avsedda mottagaren av produkten. Därför är det viktigt att rutinerna för handläggning och

administrering av produkten följs noggrant (se avsnitt 6.6). Det rekommenderas starkt att, den

patientspecifika etiketten på infusionspåsen, som innehåller patientens namn, produktnamn och

identitetskedjan (COI) för produktens lotnummer, omedelbart efter varje infusion av Provenge

avlägsnas och fästs på patientens journal för att bibehålla en länk mellan patienten och produktens lot.

Fall då Provenge inte kan infunderas

I vissa fall kan det vara omöjligt för patienten att ta emot en schemalagd infusion av Provenge. Detta

kan bero på att kriterierna för frisläppning inte uppfyllts under framställandet, att utgångsdatum

överskridits eller att patienten inte är i stånd att passa den schemalagda infusionstiden. I sådana fall

behöver patienten genomgå ytterligare en leukaferes om behandlingen ska fortsättas. Det

rekommenderas att intervallet mellan leukafereser inte bör vara mindre än 2 veckor. I kontrollerade

kliniska prövningar behövde 25,4 % av patienterna som behandlats med Provenge mer än 3

leukafereser för att få 3 infusioner. Vid erfarenhet av mer än 5 000 behandlade patienter efter

marknadsintroduktion är denna incidens cirka 19 % (se avsnitt 4.2).

Immunisering

Riskerna och nyttan med att vaccinera patienter medan behandling med Provenge pågår har inte

studerats. Därför bör vaccinationer med levande försvagade eller inaktiverade vacciner under

pågående behandling med Provenge noga övervägas.

Utbildningsmaterial

Alla läkare som har för avsikt att förskriva Provenge måste studera utbildningsmaterialet och

underteckna verifieringsformuläret. Läkarna måste förse patienten med utbildningsmaterialet liksom

med bipacksedeln och patientinformationskortet.

Natrium- och kaliuminnehåll

Detta läkemedel innehåller cirka 800 mg natrium per infusion, vilket bör tas i beaktande av patienter

som står på en kontrollerad natriumdiet. Produkten innehåller också cirka 45 mg kalium per infusion,

vilket bör tas i beaktande av patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som står på en

kontrollerad kaliumdiet.

Patienter med nedsatt njurfunktion och/eller hyperkalemi

Innehållet av natrium och kalium per infusion bör tas i beaktande om läkemedlet ska administreras till

patienter med hjärt-kärlsjukdomar och/eller nedsatt. Hyperkalemi bör korrigeras innan Provenge

administreras (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier med Provenge har utförts.

Provenge är avsett att stimulera immunsystemet. Immunkomprometterade patienter och patienter med

systemisk immunsuppressiv behandling uteslöts från kontrollerade kliniska prövningar. Samtidig

användning av immunsuppressiva medel (såsom systemiska kortikosteroider) kan eventuellt ändra

dess verkan och/eller säkerhet. Samtidig användning av immunsuppressiva medel (såsom systemiska

kortikosteroider) bör därför undvikas under behandling med Provenge. Patienterna bör utvärderas

noggrant för att avgöra om det är medicinskt lämpligt att upphöra med immunsuppressiva medel före

behandling med Provenge (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Provenge är inte avsett för kvinnor.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Amning

Provenge är inte avsett för kvinnor.

Fertilitet

Effekten på manlig fertilitet är okänd.

Konventionella studier avseende reproduktions- och utvecklingstoxicitet anses inte relevanta med

hänsyn till denna autologa cellterapiprodukts egenskaper och avsedda kliniska användning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Provenge har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, då det kan orsaka

trötthet, yrsel, synkope, frossa och huvudvärk. Patienterna bör rådas att inte framföra fordon eller

använda maskiner om de känner av dessa symtom efter sin infusion.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsutvärderingen av Provenge är baserad på data från 601 patienter med prostatacancer i fyra

randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar (3 studier av metastaserande kastrationsresistent

prostatacancer och 1 studie av androgenberoende prostatacancer) och uppföljning efter

marknadsintroduktion.

Allvarliga biverkningar är bl.a. akuta infusionsreaktioner, katetersepsis, stafylokockbakteriemi,

myokardinfarkt och cerebrovaskulära händelser.

De vanligaste rapporterade biverkningarna är frossa, trötthet, feber, illamående, artralgi, huvudvärk

och kräkningar.

I den pivotala, randomiserade, kontrollerade studien (D9902B, IMPACT, se avsnitt 5.1) avbröts

behandlingen med Provenge för 1,5 % av patienterna på grund av biverkningar. Några patienter

utvecklade infektion, inklusive sepsis. Infektioner på grund av kontaminerad produkt inträffade också

hos några patienter. Ett litet antal av dessa patienter avbröt behandlingen som en följd av detta.

Tabell över biverkningar

Följande förteckning över biverkningar baseras på erfarenhet från kliniska prövningar och erfarenhet

efter marknadsintroduktion. Biverkningarna är rangordnade efter organsystem och frekvens: mycket

vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (

1/1 000, < 1/100), sällsynta (

1/10 000,

< 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande

allvarlighetsgrad.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1

Biverkningar från kliniska studier och rapporter efter marknadsintroduktion

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga

Bakteriemi

Mindre vanliga

Katetersepsis

Kateterrelaterad infektion

Infektion runt katetern

Sepsis

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Anemi*

Vanliga

Trombocytopeni*

Mindre vanliga

Eosinofili

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket vanliga

Yrsel

Parestesier*

Oral parestesi*

Huvudvärk

Vanliga

Cerebrovaskulär händelse

Transitorisk ischemisk attack

Tremor

Hypestesi

Ryggmärgskompression

Synkope

Mindre vanliga

Hjärninfarkt

Hjärtat

Vanliga

Förmaksflimmer

Mindre vanliga

Myokardinfarkt

Myokardischemi

Blodkärl

Vanliga

Hypertoni

Hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Hypoxi

Väsljud

Dyspné

Mindre vanliga

Bronkialspasm

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Kräkningar

Illamående

Vanliga

Buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudutslag

Hyperhidros

Pruritus

Urtikaria

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket vanliga

Artralgi

Myalgi

Vanliga

Muskelspasmer*

Njurar och urinvägar

Vanliga

Hematuri

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administrerings-

stället

Mycket vanliga

Frossa

Trötthet

Pyrexi

Smärta

Asteni

Vanliga

Influensaliknande sjukdom

Bröstbesvär

Mindre vanliga

Reaktion vid infusionsstället

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Mycket vanliga

Citrattoxicitet*

* Huvudsakligen förknippat med leukaferesproceduren

Beskrivning av vissa biverkningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Akuta infusionsreaktioner

I kontrollerade kliniska prövningar utvecklade 71,2 % av patienterna i Provenge-gruppen en akut

infusionsreaktion. De vanligaste reaktionerna (≥ 20 %) var frossa, feber och fatigue. Hos 95,1 % av de

patienter som rapporterade akuta infusionsreaktioner var händelserna lindriga eller måttliga. Feber

och frossa försvann i allmänhet inom 2 dagar (71,9 % respektive 89,0 %).

I kontrollerade kliniska prövningar rapporterades allvarliga (grad 3) akuta infusionsreaktioner hos 3,5

% av patienterna i Provenge-gruppen. Reaktionerna var bl.a. frossa, feber, trötthet, asteni, dyspné,

hypoxi, bronkialspasm, yrsel, huvudvärk, hypertoni, muskelvärk, illamående och kräkningar.

Förekomsten av allvarliga reaktioner var högre efter den andra infusionen (2,1 % mot 0,8 % efter den

första infusionen), och sjönk till 1,3 % efter den tredje infusionen. Några (1,2 %) patienter i Provenge-

gruppen blev inlagda på sjukhus inom 1 dag efter infusionen for handläggning av akuta

infusionsreaktioner. Inga infusionsreaktioner av grad 4 eller 5 rapporterades hos patienter i Provenge-

gruppen.

I kontrollerade kliniska prövningar behövde 23,8 % av patienterna i Provenge-gruppen opioider (en

singeldos av petidin) på infusionsdagen för infusionsreaktioner jämfört med 2,4 % av patienterna i

kontrollgruppen (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Efter marknadsintroduktionen har allvarliga akuta infusionsreaktioner som bl.a. involverar hypotoni

och synkope rapporterats. Några har lett till sjukhusvistelse.

Patienterna bör informeras om att sena reaktioner eventuellt kan förekomma, och de bör instrueras att

kontakta sin läkare om symtom som dyspné, bronkialspasm, yrsel, hudutslag eller feber uppkommer.

Infektion

I kontrollerade kliniska prövningar inträffade infektion hos 27,5 % av deltagarna i Provenge-gruppen

och 27,7 % av deltagarna i kontrollgruppen. Allvarliga infektioner inträffade hos 4,7 % av deltagarna

i Provenge-gruppen och 4,0 % av deltagarna i kontrollgruppen. De vanligaste allvarliga infektionerna

i Provenge-gruppen var katetersepsis (0,7 %), stafylokockbakteriemi (0,7 %), sepsis (0,7 %),

stafylokocksepsis (0,5 %), och lunginflammation (0,5 %).

Rapporter om allvarlig infektion har mottagits vid uppföljning efter marknadsintroduktion, bl.a.

apparatrelaterad infektion, apparatrelaterad sepsis, lunginflammation, sepsis, bakteriemi och

urinvägsinfektion.

Biverkningar associerade med leukaferes

Varje dos Provenge kräver en standardleukaferes ungefär 3 dagar före infusionen. Citrat är i allmänhet

den antikoagulans som föredras under leukaferesen och som kan medföra hypokalcemi. De vanligaste

biverkningarna som rapporterades ≤ 1 dag efter en leukaferesprocedur i kontrollerade kliniska

prövningar var bl.a. citrattoxicitet (14,6 %), oral parestesi (12,0 %), och parestesi (11,1 %).

Ytterligare biverkningar som var vanliga ≤ 1 dag efter en leukaferes i kontrollerade kliniska

prövningar var bl.a. trötthet (5,5 %), muskelspasm (4,0 %), frossa (3,0 %), yrsel (2,8 %) och anemi

(2,8 %). Dessutom har det funnits uppgifter om trombocytopeni i spontan rapportering efter

marknadsintroduktionen som temporärt förknippats med leukaferesen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Varje infusion av Provenge innehåller det maximala antal celler som kan framställas från en enskild

leukaferes. Antalet celler i Provenge överstiger inte antalet celler från leukaferesen. Det finns inga

kända fall av överdosering varken från en enstaka infusion eller från en hel behandlingskur med

Provenge.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunstimulerande medel, övriga immunstimulerande medel, ATC-kod:

L03AX17.

Verkningsmekanism

Provenge är en autolog, cellulär immunterapi, utformad för att inducera ett immunsvar som är

målinriktat mot sur prostatafosfatas (PAP), ett antigen som uttrycks i de flesta prostatacancrar.

Perifera mononukleära blodceller, som samlats in från patienterna, odlas med PAP-GM-CSF, ett

fusionsprotein bestående av PAP, sammankopplat med granulocyt-makrofag koloni-stimulerande

faktor (GM-CSF), en immuncellsaktivator. Under

ex vivo

-odling med PAP-GM-CSF, tar aktiverade

APC (antigenpresenterande celler) upp och processar det rekombinanta målantigenet till peptider som

sedan presenteras för T-celler. Produktkarakterisering visar att PAP- och PAP-GM-CSF-

fusionsprotein-specifika T-celler genereras under behandlingen och detekteras i patienternas perifera

blod efter behandling med Provenge.

Farmakodynamisk effekt

Som en del av frisläppandet av en tillverkningssats bedöms varje produkt med avseende på aktivering

av antigenpresenterande celler (APC) i kraft av ökat uttryck av CD54 på ytan efter odling med PAP-

GM-CSF. CD54 är en adhesions- och samstimulerande molekyl som är essentiell vid bildandet av den

immunologiska synapsen mellan en APC och en T-cell. Graden av uppreglering av CD54 korrelerar

med den totala överlevnaden i de randomiserade, kontrollerade, kliniska prövningar som utförts med

Provenge vid metastaserande kastrationsresistent prostatacancer. I den kliniska studien D9902B

(IMPACT) utvärderades 237 av de 512 randomiserade patienterna med avseende på utvecklingen av

humorala eller cellulära immunsvar (T-cellsproliferation och gamma-interferon [γIFN] ELISPOT)

mot målantigener vid baslinjen och vecka 6, 14 och 26. Antikroppssvar (IgM och IgG) mot både

PAP-GM-CSF och PAP-antigener observerades i Provenge-gruppen genom uppföljningsperioden. T-

cellsproliferativa och γIFN ELISPOT-svar mot PAP och PAP-GM-CSF observerades i celler som

samlats in från patienternas perifera blod genom uppföljningsperioden i gruppen som behandlades

med Provenge men inte i kontrollerna. Det fanns en korrelation mellan cellulära svar eller

antikroppssvar mot PAP eller PAP-GM-CSF i Provenge-gruppen och förbättrad överlevnad.

Neutraliserande antikroppssvar mot GM-CSF var övergående.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten för Provenge hos patienter med asymtomatisk eller milt symtomatisk,

metastaserande, kastrationsresistent prostatacancer studerades i tre liknande, randomiserade,

dubbelblinda, kontrollerade, multicenter fas III-prövningar: D9902B (IMPACT), D9901, och

D9902A. För de patienter som rekryterades till dessa prövningar hade behandlingar med kirurgisk

eller medicinsk kastrering misslyckats (t.ex. luteinising hormone-releasing hormone [LHRH]-agonist

eller gonadotropin-releasing hormone [GnRh]-antagonist), och de hade metastaserande sjukdom i

mjukvävnad och/eller benvävnad. Patienterna behövde inte opioida analgetika för smärtbehandling,

och majoriteten hade inte tidigare fått kemoterapi.

Efter randomiseringen genomgick patienter från båda behandlingsgrupperna en serie om

3 leukafereser (med cirka 2 veckors intervall, från 1 till 15 veckor). Varje leukaferes följdes cirka 3

dagar senare av infusion av Provenge eller kontroll. Kontrollen var icke-aktiverade, autologa, perifera,

mononukleära celler. Efter sjukdomsprogression behandlades patienterna efter läkarens gottfinnande

med andra anticancerinterventioner. Patienterna i kontrollgruppen kunde delta i ett öppet protokoll

och få en autolog cellulär försöksterapi, framställd från celler som kryokonserverats när

kontrollprodukten bereddes.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

IMPACT-studien

IMPACT-studien var en randomiserad, dubbelblind, kontrollerad, multicenterprövning med patienter

med asymtomatisk eller milt symtomatisk metastaserande kastrationsresistent prostatacancer.

Lämpliga patienter hade metastaserande sjukdom i mjukvävnad och/eller benvävnad med aktuellt

eller historiskt belägg för sjukdomsprogression åtföljande kirurgisk eller medicinsk kastrering, som

bestyrkts av progression av prostataspecifikt antigen i serum (PSA) och/eller ben- eller

mjukvävnadssjukdom, samt en prestationsstatus enligt Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)

på 0 eller 1. Exklusionskriterier var bl.a. viscerala (lever-, lung-, eller hjärn-) metastaser, maligna

pleurala utgjutningar eller malign ascites, patologiska rörbensfrakturer, imminenta patologiska

rörbensfrakturer (kortikal erosion på radiografi >50 %), ryggmärgskompression, måttlig till svår

prostatacancerrelaterad smärta och användning av narkotika för cancerrelaterad smärta samt

behandling med kemoterapi inom 3 månader före randomisering. Primär endpoint var total

överlevnad. Sekundära endpoints var bl.a. tid till objektiv sjukdomsprogression, tid till klinisk

progression och tid till fördubbling av PSA (PSADT).

Totalt 512 patienter randomiserades enligt ratio 2:1 för att få Provenge (n=341) eller kontroll (n=171).

Medianålder var 71, 90 % av patienterna var kaukasier, och alla hade en förväntad återstående

livslängd på minst 6 månader. Trettiofem procent av patienterna hade genomgått radikal

prostatektomi, 54 % hade fått lokal radioterapi, och 82 % hade fått kombinerad androgenblockad. Alla

patienter hade vid baslinjen testosteronnivåer < 50 ng/mL. Fyrtioåtta procent av patienterna fick

bisfosfonater och 18% hade tidigare fått kemoterapi, bl.a. docetaxel. Åttiotvå procent av patienterna

hade ECOG funktionsstatus 0; 75 % hade en Gleason-summa på ≤ 7; 44 % hade skelett- och

mjukvävnadssjukdom; 48% hade endast skelettsjukdom; 7 % hade endast mjukvävnadssjukdom; och

43 % hade mer än tio skelettmetastaser.

En statistiskt signifikant förbättring av total överlevnad sågs hos patienter som behandlats med

Provenge, med 22,5 % minskning av risken för död jämfört med kontroll (se tabell 2 och figur 1). Av

patienterna i kontrollarmen övergick 64 % till att få en autolog cellulär försöksimmunterapi framställd

från celler som kryokonserverats då kontrollen framställdes; patienterna randomiserades inte till

efterföljande autolog cellulär immunterapi.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Figur 1

Kaplan-Meier totalöverlevnadskurva, IMPACT-studien

En retrospektiv undergruppsanalys tyder på en större effekt av behandling med Provenge för patienter

med ett baslinje-PSA < 22,1 ng/mL [HR= 0,521 (95 % KI: 0,309, 0,879)]. Intermediära resultat

observerades för patienter med PSA > 22,1 till 50,1 ng/mL [HR=0,685 (95 % KI: 0,431, 1,088)] vid

baslinjen och patienter med PSA > 50,1 till 134,1 ng/mL [HR=0,819 (95% KI: 0,532, 1,262)] vid

baslinjen. En mindre behandlingseffekt observerades för patienter med PSA > 134,1 ng/mL

[HR=0,853 (95 % KI: 0,554, 1,315)] vid baslinjen.

Analyser av tid till objektiv sjukdomsprogression, tid till klinisk progression eller tid till fördubbling

av PSA (PSADT) uppnådde inte statistisk signifikans.

Stödjande studier

Studie D9901 var en randomiserad, dubbelblind, kontrollerad, multicenterprövning med patienter med

metastaserande kastrationsresistent prostatacancer utan cancerrelaterad smärta. Primär endpoint var

tid till sjukdomsprogression, som inte uppnådde statistisk signifikans. Total överlevnad var inte en

endpoint i studien men en förspecificerad analys. Patienter som behandlats med Provenge hade en

statistiskt signifikant överlevnadsfördel jämfört med kontroll.

En tredje studie, D9902A, med liknande design som studie D9901, avslutades innan fullbordandet av

planerad utökning baserad på tid till sjukdomsprogression-resultat i studie D9901. Primär endpoint

var tid till sjukdomsprogression och sekundär endpoint var total överlevnad. Ingendera endpoint

uppnådde statistisk signifikans.

Sammanfattning av studieresultat

Tabell 2 presenterar resultaten för total överlevnad observerade i IMPACT, studie D9901 och studie

D9902A.

Kontroll (N=171)

Tid från randomisering (månader)

Överlevnad, procent

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 2

Sammanfattning av total överlevnad (alla patienter as randomized)

IMPACT

D9901

D9902A

Provenge

(N=341)

Kontroll

(N=171)

Provenge

(N=82)

Kontroll

(N=45)

Provenge

(N=65)

Kontroll

(N=33)

Total överlevnad

Median,

månader

(95 % KI)

25,8

(22,8, 27,7)

21,7

(17,7, 23,8)

25,9

(20,0, 32,4)

21,4

(12,3, 25,8)

19,0

(13,6, 31,9)

15,7

(12,8, 25,4)

Hazard ratio

(95 % KI)

0,775

(0,614, 0,979)

0,586

(0,388, 0,884)

0,786

(0,484, 1,278)

p-värde

0,032

0,010

0,331

36-månaders-

överlevnad (%)

32 %

23 %

34 %

11 %

32 %

21 %

Hazard-ratio och p-värde baserat på Cox Model justerat för PSA (ln) och LDH (ln) och stratifierat efter

bisfosfonatanvändning, antal skelettmetastaser och primär Gleason-grad.

Hazard-ratio baserat på ojusterad Cox Model.

p-värde baserat på ett log-rank test.

Förkortningar: KI = konfidensintervall.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Provenge, för alla grupper av den pediatriska populationen för prostatacancer (information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Provenge är en autolog, cellulär terapi. Provenges art gör att gängse studier avseende farmakokinetik,

absorption, distribution, metabolism och elimination inte är tillämpliga.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende toxikologi, karcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionseffekter har inte

utförts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Natriumlaktat

Kaliumklorid

Kalciumklorid

6.2

Inkompabiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

I den isolerade behållaren

18 timmar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Efter uttagning ur den isolerade behållaren

Läkemedlet bör användas omedelbart. Om det inte används omedelbart bör förvaringstid och

förhållanden inte överskrida 3 timmar i rumstemperatur (25°C).

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara påsen i den isolerade behållaren för att hålla rätt förvaringstemperatur (2°C–8°C) fram till

infusionen.

Förvara behållaren i skydd mot kyla. Behållaren får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll i behållaren och utrustning för användning, administrering

eller implantation

250 mL dispersion i en påse (luftgenomsläpplig polyolefin-trilaminat med 3 provportar (2 spike-

portar och 1 port med förseglad slang)).

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Provenge är uteslutande avsett för autolog användning. Patientens identitet måste överensstämma med

den nödvändiga och unika patientinformationen på infusionspåsen och blanketten Final Product

Disposition Notification före infusionen.

Provenge är inte testat avseende överförbara smittämnen. Patientens leukaferes-material är testat

avseende överförbara smittämnen i linje med tillämpbara krav från medlemsstater. Då det emellertid

gäller en autolog produkt, utesluter inte ett positivt test framställandet av produkten. Därför kan

eventuellt patientens leukaferesmaterial och Provenge medföra risk att överföra smittsamma

sjukdomar till hälso- och sjukvårdspersonal som hanterar produkten. Följaktligen bör hälso- och

sjukvårdspersonal iaktta lämplig försiktighet när man hanterar leukaferesmaterial eller Provenge (se

avsnitt 4.4).

Instruktioner för hantering

Före hantering eller administrering av Provenge

Provenge transporteras direkt till den medicinska enhet där infusionen ska administreras.

Infusionspåsen är placerad inuti en isolerad polyuretanbehållare och packad i en

transportlåda. Den isolerade behållaren och gelförpackningarna inuti är utformade för att

bibehålla lämplig transport- och förvaringstemperatur för Provenge till infusionen. Bestrålas

Den yttre transportlådan bör öppnas för att verifiera de produkt- och patientspecifika

etiketterna som sitter ovanpå den isolerade behållaren. Flytta inte denna isolerade behållare

från transportlådan och öppna inte locket på behållaren förrän patienten är redo för infusion.

Förberedelse av infusionen

Var noga med att säkerställa aseptisk hantering när infusionen förbereds.

Att kontrollera före infusionen

Det måste säkerställas att blanketten Final Product Disposition Notification som innehåller

patientens identitetsuppgifter, utgångsdatum och tid samt dispositionsstatus (godkänd eller

ej godkänd för infusion), har erhållits från innehavaren av försäljningstillstånd.

Det måste säkerställas att patientens identitet överensstämmer med den nödvändiga och

unika patientinformationen på Provenge-påsen och på blanketten Final Product Disposition.

När patienten väl är beredd för infusion och den GODKÄNDA blanketten Final Product

Disposition Notification har erhållits, ska Provenge-påsen tas ut från den isolerade

behållaren och inspekteras avseende läckage, yttre skada, främmande partiklar och klumpar.

Innehållet i påsen kan vara lätt grumligt, med en krämfärgad till skär kulör. Blanda försiktigt

och resuspendera innehållet i påsen samt inspektera avseende klumpar och partiklar. Små

klumpar av cellulärt material bör upplösas med försiktig manuell blandning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om Provenge-påsen läcker, är skadad, eller om det finns partiklar eller klumpar kvar i påsen

efter försiktig manuell blandning,

får produkten inte användas.

Administrering

Infusionen måste starta före utgångsdatum och -tid som anges på blanketten Final Product

Disposition Notification och på påsetiketten.

Påbörja inte infusion av utgånget Provenge

Endast en av de 2 spike-portarna bör användas, och den bör inte öppnas före

administreringen för att undvika kontaminering.

Provenge infunderas under en period om cirka 60 minuter genom en grov kanyl lämplig för

transfusion av röda blodkroppar. Detta perifera tillförselsystem används vanligtvis i klinisk

praxis för transfusion av blodkomponenter.

Använd inte cellfilter för infusionen.

Infusionspåsens hela volym ska användas.

Om infusionen av Provenge måste avbrytas, ska den inte återupptas om infusionspåsen har

förvarats i rumstemperatur (25°C) i mer än 3 timmar.

Efter infusionen

Så snart infusionen är klar bör den patientspecifika etiketten på infusionspåsen tas bort och

fästas på patientens journal.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Dendreon UK Limited

41 Chalton Street

London, NW1 1JD

United Kingdom

Tel: (0)20 7554 2222

Fax: (0)20 7554 2201

dendreonuk@dendreon.com

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/867/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/410890/2013

EMEA/H/C/002513

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Provenge

autologa perifera mononukleära blodceller, aktiverade med PAP-GM-CSF

(sipuleucel-T)

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Provenge.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Provenge ska användas.

Praktisk information om hur Provenge ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Provenge och vad används det för?

Provenge är ett cancerläkemedel som framställs specifikt för varje patient med hjälp av patientens

egna immunceller (celler som är en del av kroppens naturliga försvar). Provenge används för att

behandla vuxna män som har cancer i prostatan (en körtel i det manliga fortplantningssystemet) med

få eller inga symtom. Det används när cancern är metastatisk (har spridit sig till andra delar av

kroppen) och när medicinsk eller kirurgisk kastrering (som hindrar framställningen av manliga

könshormoner) misslyckats eller inte längre fungerar, men behandling med kemoterapi (läkemedel

som dödar snabbväxande celler såsom cancerceller) ännu inte anses lämplig. Denna typ av

prostatacancer kallas kastrationsresistent metastatisk prostatacancer.

Provenge är en typ av läkemedel för avancerad terapi som kallas ”läkemedel för somatisk cellterapi”.

Det är en typ av läkemedel som innehåller celler eller vävnader som manipulerats så att de kan

användas för att bota, diagnostisera eller förebygga sjukdom.

Hur används Provenge?

Provenge är receptbelagt. Behandling måste övervakas av en läkare som har erfarenhet av att

behandla prostatacancer och i en miljö där det finns tillgång till återupplivningsutrustning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Provenge

EMA/410890/2013

Sida 2/3

Provenge finns som en infusionsvätska, vätskedispersion (dropp) i en ven. Tre dagar före infusionen

utförs ett förfarande som kallas leukaferes för att samla in immunceller från patientens blod, vilka

sedan skickas till en tillverkningsenhet för framställning av läkemedlet. Efter att läkemedlet framställts

ges det som en infusion som varar i omkring 1 timme. Leukaferesen och infusionen upprepas vid två

andra tillfällen, med omkring 2 veckors mellanrum. Omkring en halvtimme före varje infusion ska

patienten ta paracetamol och ett antihistamin för att minska infusionsrelaterade reaktioner med

Provenge. Patienten ska övervakas i åtminstone en halvtimme efter infusionen. Mer information finns i

bipacksedeln.

Hur verkar Provenge?

Provenge är en immunterapi, dvs. ett läkemedel som stimulerar immunsystemet att döda cancerceller.

Det innehåller immunceller som utvinns ur patientens blod. Dessa celler blandas sedan utanför

patientens kropp med ett ”fusionsprotein”, som tas upp av cellerna. Fusionsproteinet består av

prostatafosfatas (PAP), en molekyl som finns i de flesta prostatacancerceller, som är kopplad till

granulocyt-makrofag koloni-stimulerande faktor (GM-CSF), en molekyl som aktiverar immuncellerna.

När immuncellerna infunderas tillbaka till patienten stimulerar de ett immunsvar mot PAP, vilket leder

till att immunsystemet angriper och dödar prostatacancerceller eftersom de innehåller PAP.

Vilken nytta med Provenge har visats i studierna?

Jämfört med placebo (en overksam behandling) visade sig Provenge förbättra den totala överlevnaden

(den genomsnittliga tid som patienterna levde) hos patienter med kastrationsresistent metastatisk

prostatacancer. I en huvudstudie på 512 patienter var den genomsnittliga totala överlevnaden 25,8

månader för patienter som behandlats med Provenge, jämfört med 21,7 månader för patienter som

fått placebo.

Vilka är riskerna med Provenge?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Provenge (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

frossa, utmattning (trötthet), pyrexi (feber) illamående, artralgi (ledvärk), huvudvärk och kräkningar.

Allvarliga biverkningar med Provenge är bland annat svåra akuta infusionsreaktioner, allvarlig infektion

(katetersepsis och stafylokocker i blodet), hjärtinfarkt och cerebrovaskulära händelser (förknippade

med hjärnans blodförsörjning). En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för

Provenge finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Provenge?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Provenge är större än riskerna och

rekommenderade att Provenge skulle godkännas för försäljning i EU. CHMP fann att förbättringen av

total överlevnad som setts med Provenge är av stor betydelse för patienterna. Vad gäller säkerheten

konstaterade CHMP att Provenge i allmänhet tolererades väl. Till de främsta riskerna hör akuta

infusionsreaktioner, toxiciteter förknippade med leukaferesen samt infektioner, men CHMP fann dessa

hanterbara och tillräckligt behandlade genom riskminimeringsåtgärder för detta läkemedel.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Provenge?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Provenge används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Provenge. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Provenge

EMA/410890/2013

Sida 3/3

Företaget som marknadsför Provenge kommer att tillhandahålla utbildningsmaterial för läkare och

patienter om hur läkemedlet används och om leukaferesen. Det kommer också att tillhandahålla

patientkort för att patienterna ska kunna skriva ner datumen för inplanerade leukafereser och

infusioner. Företaget kommer även att inrätta ett EU-baserat register över patienter som behandlas

med Provenge för att övervaka total överlevnad och rapporterade biverkningar (särskilt stroke och

hjärtinfarkt), och kommer att tillhandahålla uppgifter från ett USA-baserat register. Andra studier

kommer även att utföras för att ge kompletterande understödjande data om effekten av Provenge.

Mer information om Provenge

Den 6 september 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Provenge som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Provenge finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 09-2013.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen