Protopy

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-10-2008

Aktiva substanser:
takrolimus
Tillgänglig från:
Astellas Pharma GmbH
ATC-kod:
D11AX14
INN (International namn):
tacrolimus
Terapeutisk grupp:
Andra dermatologiska preparat
Terapiområde:
Dermatit, atopisk
Terapeutiska indikationer:
Behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna som inte är tillräckligt mottagliga för eller är intoleranta mot konventionella terapier som aktuella kortikosteroider. Behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos barn (2 år och äldre) som misslyckades med att svara adekvat på konventionella terapier såsom topikala kortikosteroider. Underhåll behandling av måttlig till svår atopisk dermatit för förebyggande av facklor och en förlängning av flare-gratis intervaller i patienter upplever en hög frekvens av sjukdomar exacerbationer (jag. förekommer 4 eller fler gånger per år) som har fått ett första svar på högst 6 veckor behandling av två gånger dagligen takrolimussalva (skador avlägsnas, nästan rensade eller mildt drabbade).
Produktsammanfattning:
Revision: 10
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000375
Tillstånd datum:
2002-02-28
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000375

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - danska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - franska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - polska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

29-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - finska

29-10-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

29-10-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

29-10-2008

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Protopy 0,03% Salva

Takrolimusmonohydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Protopy är och vad det används för

Innan du använder Protopy

Hur du använder Protopy

Eventuella biverkningar

Hur Protopy ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD PROTOPY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Den aktiva substansen i Protopy, takrolimusmonohydrat, är ett immunmodulerande medel.

Protopy 0,03% salva används för att behandla måttligt svår till svår atopisk dermatit (eksem) hos

vuxna som inte fått tillräcklig effekt av eller inte tål konventionell behandling såsom topikala

kortikosteroider och hos barn (2 år och äldre) som inte fått tillräcklig effekt av konventionell

behandling såsom topikala kortikosteroider. Vid atopisk dermatit orsakar en överreaktion i hudens

immunsystem inflammation i huden (klåda, rodnad, torrhet). Protopy förändrar den onormala

immunreaktionen och lindrar inflammationen och klådan i huden.

2.

INNAN DU ANVÄNDER PROTOPY

Använd inte Protopy

Om du är allergisk (överkänslig) mot takrolimus eller något av övriga innehållsämnen i Protopy

eller mot makrolidantibiotika (t. ex. azitromycin, klaritromycin, erytromycin).

Var särskilt försiktig med Protopy

Protopy salva är inte godkänd för användning till barn under 2 års ålder. Därför bör det inte

användas till denna åldersgrupp. Konsultera er läkare.

Effekten av behandling med Protopy på utvecklingen av immunsystemet hos barn, speciellt små

barn, har inte utvärderats.

Säkerheten vid långtidsbehandling med Protopy är okänd. Ett mycket litet antal människor som

använt Protopy salva har haft maligniteter (t. ex. i huden eller lymfom), men inget samband har

påvisats.

Om du har infekterade hudskador. Använd inte salvan på infekterade hudskador.

m du har leversvikt, rådgör med din läkare innan du använder Protopy.

Tala också med din läkare innan du använder Protopy om du har någon hudmalignitet (tumör)

eller om du har ett försvagat immunsystem, oavsett orsak.

Om du har en ärftlig barriärsjukdom i huden såsom Nethertons syndrom, eller om du har

exfoliativ dermatit (inflammatorisk rodnad och fjällning över hela kroppen), rådgör med din

läkare innan du använder Protopy.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Informera din läkare om du har svullna lymfkörtlar vid behandlingens början. Om dina

lymfkörtlar svullnar under behandlingen med Protopy skall du rådgöra med din läkare.

Innan du låter vaccinera dig, tala om för läkaren att du använder Protopy. Vaccinationer bör inte

ges under behandling och under viss tid efter behandling med Protopy. För levande, försvagade

vacciner (t. ex. mässling, påssjuka, röda hund eller oralt poliovaccin) är tiden man bör vänta

28 dagar, för inaktiverade vacciner (t. ex. stelkramp, difteri, kikhosta eller influensavaccin)

14 dagar.

Undvik att exponera huden för solljus eller artificiellt solljus (såsom solarier) under lång tid.

Om du tillbringar tid utomhus efter att ha använt Protopy, ska du använda ett solskyddsmedel

och ta på kläder som sitter löst och som skyddar huden mot solen. Rådgör dessutom med din

läkare om andra lämpliga solskyddsmetoder. Om du ordineras ljusterapi, tala om för din läkare

att du använder Protopy eftersom samtidig användning av Protopy och ljusterapi inte

rekommenderas.

Undvik kontakt med ögonen eller slemhinnor (insidan av näsan och munnen).

Intag eller användning av andra läkemedel och kosmetika

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Du kan använda mjukgörande krämer och hudlotion under behandling med Protopy, men dessa

produkter skall inte användas inom två timmar före och efter användning av Protopy.

Användning av Protopy samtidigt som andra läkemedel för utvärtes bruk eller vid samtidig behandling

med orala kortikosteroider (t. ex. kortison) eller mediciner som påverkar immunsystemet har inte

studerats.

Innan du låter vaccinera dig, tala om för din läkare att du använder Protopy (se ”Var särskilt försiktig

med Protopy”).

Användning av Protopy med mat och dryck

När man använder Protopy kan intag av alkohol orsaka blodvallning eller rodnad och värmekänsla i

huden eller ansiktet.

Graviditet och amning

Använd inte Protopy om du är gravid eller om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

3.

HUR DU ANVÄNDER PROTOPY

Använd alltid Protopy enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Applicera Protopy i ett tunt lager på de berörda områdena av huden.

Protopy kan användas på de flesta delarna av kroppen, inklusive ansiktet, halsen, armbågs- och

knävecken.

Undvik att använda salvan inuti näsan eller munnen eller i ögonen. Om salvan hamnar på något av

dessa områden skall den torkas bort noggrant och/eller sköljas bort med vatten.

Täck inte den behandlade huden med bandage eller omslag.

Tvätta händerna när du använt Protopy om inte händerna också skall behandlas.

Innan du använder Protopy efter bad eller dusch, se till att huden är helt torr.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Barn (2 år och äldre)

Använd Protopy två gånger dagligen under upp till tre veckor, en gång på morgonen och en gång på

kvällen. Därefter används salvan en gång dagligen på de berörda områdena av huden tills eksemet är

borta.

Vuxna (16 år och äldre)

För vuxna patienter finns det två styrkor av Protopy (Protopy 0,03% och Protopy 0,1% salva). Din

läkare bestämmer vilken styrka som lämpar sig bäst för dig. Behandlingen påbörjas vanligen med

Protopy 0,1% salva två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen tills eksemet är

läkt. Om symtomen återkommer bör man börja behandla igen med Protopy 0,1% två gånger dagligen.

Beroende på effekten på ditt eksem bestämmer läkaren om du kan använda salvan mindre ofta eller om

den lägre styrkan, Protopy 0,03% salva, kan användas.

Behandla varje påverkat område av huden tills eksemet är borta. Förbättring ses vanligen inom en

vecka. Om du inte ser förbättring inom två veckor, rådgör med din läkare om andra möjliga

behandlingar. Behandlingen med Protopy kan upprepas om symtomen återkommer.

Om du råkar svälja salva

Om du av misstag sväljer salvan, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

Försök inte att framkalla kräkning.

Om du har glömt att använda Protopy

Om du glömmer att stryka på salvan vid den tidpunkt då du ska göra det, gör det genast när du

kommer ihåg det och fortsätt sedan som tidigare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Protopy orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Ungefär hälften av patienterna som använder Protopy upplever någon typ av hudirritation där de har

använt salvan. En brännande känsla och klåda är mycket vanligt (> 10%). Dessa symtom är vanligen

lätta till medelsvåra och försvinner normalt inom en vecka vid användning av Protopy. Andra vanliga

biverkningar (> 1%) är rodnad, värmekänsla, smärta, ökad känslighet i huden (speciellt för värme och

kyla), stickningar i huden, hudutslag, follikulit (inflammation eller infektion i hårsäckar) och

herpesvirusinfectioner (t. ex. munsår, allmänna herpes simplex-infektioner). Rodnad i ansiktet och

hudirritation efter att man druckit alkohol är också vanligt. Akne är en mindre vanlig biverkning. Även

rosacea och rosacea-liknande dermatit har rapporterats.

Efter marknadsföring har ett mycket litet antal människor som använt Protopy salva haft maligniteter

(t. ex. i huden eller lymfom), men samband med behandling med Protopy salva har varken kunnat

påvisas eller motbevisas.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR PROTOPY SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tuben och på kartongen efter ”Utg. Dat:”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är takrolimusmonohydrat.

1 g Protopy 0,03% salva innehåller 0,3 mg takrolimus (som takrolimusmonohydrat).

Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, flytande paraffin, propylenkarbonat, vitt vax och fast

paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Protopy är en vit till något gulaktig salva. Den tillhandahålls i tuber som innehåller 10, 30 eller

60 gram salva. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Protopy finns

tillgängligt i två styrkor (Protopy 0,03% och Protopy 0,1% salva).

Innehavare av godkännandet för försäljning:

Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Str. 61,

D-81673 München, Tyskland.

Tillverkare:

Astellas Ireland Co. Ltd., Killorglin, County Kerry, Irland.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Erasmus Park/Parc Erasme

Square Marie Curie 50

B-1070 Brüssel/Bruxelles

Tél/Tel: +32 (0)2 5580737

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V. Branch

Erasmus Park/Parc Erasme

Square Marie Curie 50

B-1070 Brüssel/Bruxelles

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 5580737

България

Астелас Фарма Юръп Б.В./ЕВАГ

ул. „Бигла” 6

София 1407

Teл.: + 359 2 862 53 72

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Kelenhegyi út 43

H-1118 Budapest

Tel.: +36 (06)1 3614673

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Meteor Centre Office Park

Sokolovskà 100/94

CZ-18600 Praha 8

Tel: +420 236 080300

Malta

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Germanja

Tel: +49 (0)89 454406

Danmark

Astellas Pharma a/s

Naverlan

DK-2600 Glostrup

Tlf: +45 43 430355

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Elisabethhof 19

NL-2353 EW Leiderdorp

Tel: +31 (0)71 5455745

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Tel: +49 (0)89 454401

Norge

Astellas Pharma

Solbråveien 47

N-1383 Asker

Tlf: +47 6676 4600

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eesti

AS Sirowa Tallinn

Salve 2c

EE-11612 Tallinn

Tel: +372 6 830700

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Linzer Straße 221/E02

A-1140 Wien

Tel: +43 (0)1 8772668

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

10° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

GR-144 51, Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ: + 30 210 2812640

Polska

Astellas Pharma Sp.z o.o.

ul. Poleczki 21

PL-02-822 Warszawa

Tel.: +48 (0) 225451 111

España

Astellas Pharma S.A.

Paseo del Club Deportivo n° 1

Bloque 14-2

E-28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Tel: +34 91 4952700

Portugal

Astellas Farma, Lda.

Edifício Cinema

Rua José Fontana, n.°1, 1°Andar

P-2770-101 Paço de Arcos

Tel: +351 21 4401320

France

Astellas Pharma S.A.S.

114 rue Victor Hugo

F-92300 Levallois Perret

Tél: +33 (0)1 55917500

România

Astellas Pharma International

Detalii de contact pentru Romania

Calea Bucurestilor 283

Otopeni 075100 - RO

Tel: +40 350 37 42

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

25, The Courtyard

Kilcarbery Business Park, Clondalkin

IRL-Dublin 22

Tel: +353 (0)1 4671555

Slovenija

Pharmaswiss d.o.o.

Wolfova 1

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 2364700

Ísland

Vistor hf.

Hörgatúni 2

IS-210 Garðabæ

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka

Záborského 29

SK-831 03 Bratislava

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Via delle Industrie 1

I-20061 Carugate (Milano)

Tel: +39 (0)2 921381

Suomi/Finland

Algol Pharma Oy

PL 13

FIN-02611 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

10° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

GR-144 51, Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ: + 30 210 2812640

Sverige

Astellas Pharma AB

Haraldsgatan 5

S-41314 Göteborg

Tel: +46 (0)31 7416160

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Latvija

AS Sirowa Riga

Katrinas dambis 16

Riga, LV-1045

Tel: +371 7 098 250

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.

Lovett House

Lovett Road, Staines

Middlesex, TW18 3AZ-UK

Tel: +44 (0) 1784 419615

Lietuva

UAB Sirowa Vilnius

Švitrigailos g. 11b

LT-03228 Vilnius

Tel. +370 (5) 2394155

Denna bipacksedeln godkändes senast den {MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Protopy 0,1% Salva

Takrolimusmonohydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Protopy är och vad det används för

Innan du använder Protopy

Hur du använder Protopy

Eventuella biverkningar

Hur Protopy ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD PROTOPY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Den aktiva substansen i Protopy, takrolimusmonohydrat, är ett immunmodulerande medel.

Protopy 0,1% salva används för att behandla måttligt svår till svår atopisk dermatit (eksem) hos vuxna

som inte fått tillräcklig effekt av eller inte tål konventionell behandling såsom topikala

kortikosteroider. Vid atopisk dermatit orsakar en överreaktion i hudens immunsystem inflammation i

huden (klåda, rodnad, torrhet). Protopy förändrar den onormala immunreaktionen och lindrar

inflammationen och klådan i huden.

2.

INNAN DU ANVÄNDER PROTOPY

Använd inte Protopy

Om du är allergisk (överkänslig) mot takrolimus eller något av övriga innehållsämnen i Protopy

eller mot makrolidantibiotika (t. ex. azitromycin, klaritromycin, erytromycin).

Var särskilt försiktig med Protopy

Protopy salva är inte godkänd för användning till barn under 2 års ålder. Därför bör det inte

användas till denna åldersgrupp. Konsultera er läkare.

Säkerheten vid långtidsbehandling med Protopy är okänd. Ett mycket litet antal människor som

använt Protopy salva har haft maligniteter (t. ex. i huden eller lymfom), men inget samband har

påvisats.

Om du har infekterade hudskador. Använd inte salvan på infekterade hudskador.

Om du har leversvikt, rådgör med din läkare innan du använder Protopy.

Tala också med din läkare innan du använder Protopy om du har någon hudmalignitet (tumör)

eller om du har ett försvagat immunsystem, oavsett orsak.

Om du har en ärftlig barriärsjukdom i huden såsom Nethertons syndrom, eller om du har

exfoliativ dermatit (inflammatorisk rodnad och

fjällning över hela kroppen), rådgör med din

läkare innan du använder Protopy.

Informera din läkare om du har svullna lymfkörtlar vid behandlingens början. Om dina

lymfkörtlar svullnar under behandlingen med Protopy skall du rådgöra med din läkare.

Innan du låter vaccinera dig, tala om för läkaren att du använder Protopy. Vaccinationer bör inte

ges under behandling och under viss tid efter behandling med Protopy. För levande, försvagade

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

vacciner (t. ex. mässling, påssjuka, röda hund eller oralt poliovaccin) är tiden man bör vänta

28 dagar, för inaktiverade vacciner (t. ex. stelkramp, difteri, kikhosta eller influensavaccin)

14 dagar.

Undvik att exponera huden för solljus eller artificiellt solljus (såsom solarier) under lång tid.

Om du tillbringar tid utomhus efter att ha använt Protopy, ska du använda ett solskyddsmedel

och ta på kläder som sitter löst och som skyddar huden mot solen. Rådgör dessutom med din

läkare om andra lämpliga solskyddsmetoder. Om du ordineras ljusterapi, tala om för din läkare

att du använder Protopy eftersom samtidig användning av Protopy och ljusterapi inte

rekommenderas.

Undvik kontakt med ögonen eller slemhinnor (insidan av näsan och munnen).

Intag eller användning av andra läkemedel och kosmetika

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Du kan använda mjukgörande krämer och hudlotion under behandling med Protopy, men dessa

produkter skall inte användas inom två timmar före och efter användning av Protopy.

Användning av Protopy samtidigt som andra läkemedel för utvärtes bruk eller vid samtidig behandling

med orala kortikosteroider (t. ex. kortison) eller mediciner som påverkar immunsystemet har inte

studerats.

Innan du låter vaccinera dig, tala om för din läkare att du använder Protopy (se ”Var särskilt försiktig

med Protopy”).

Användning av Protopy med mat och dryck

När man använder Protopy kan intag av alkohol orsaka blodvallning eller rodnad och värmekänsla i

huden eller ansiktet.

Graviditet och amning

Använd inte Protopy om du är gravid eller om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

3.

HUR DU ANVÄNDER PROTOPY

Använd alltid Protopy enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Applicera Protopy i ett tunt lager på de berörda områdena av huden.

Protopy kan användas på de flesta delarna av kroppen, inklusive ansiktet, halsen, armbågs- och

knävecken.

Undvik att använda salvan inuti näsan eller munnen eller i ögonen. Om salvan hamnar på något av

dessa områden skall den torkas bort noggrant och/eller sköljas bort med vatten.

Täck inte den behandlade huden med bandage eller omslag.

Tvätta händerna när du använt Protopy om inte händerna också skall behandlas.

Innan du använder Protopy efter bad eller dusch, se till att huden är helt torr.

För vuxna patienter (16 år och äldre) finns det två styrkor av Protopy (Protopy 0,03% och

Protopy 0,1% salva). Din läkare bestämmer vilken styrka som lämpar sig bäst för dig. Behandlingen

påbörjas vanligen med Protopy 0,1% salva två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på

kvällen tills eksemet är läkt. Om symtomen återkommer bör man börja behandla igen med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Protopy 0,1% två gånger dagligen. Beroende på effekten på ditt eksem bestämmer läkaren om du kan

använda salvan mindre ofta eller om den lägre styrkan, Protopy 0,03% salva, kan användas.

Behandla varje påverkat område av huden tills eksemet är borta. Förbättring ses vanligen inom en

vecka. Om du inte ser förbättring inom två veckor, rådgör med din läkare om andra möjliga

behandlingar. Behandlingen med Protopy kan upprepas om symtomen återkommer.

Om du råkar svälja salva

Om du av misstag sväljer salvan, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

Försök inte att framkalla kräkning.

Om du har glömt att använda Protopy

Om du glömmer att stryka på salvan vid den tidpunkt då du ska göra det, gör det genast när du

kommer ihåg det och fortsätt sedan som tidigare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Protopy orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Ungefär hälften av patienterna som använder Protopy upplever någon typ av hudirritation där de har

använt salvan. En brännande känsla och klåda är mycket vanligt (> 10%). Dessa symtom är vanligen

lätta till medelsvåra och försvinner normalt inom en vecka vid användning av Protopy. Andra vanliga

biverkningar (> 1%) är rodnad, värmekänsla, smärta, ökad känslighet i huden (speciellt för värme och

kyla), stickningar i huden, hudutslag, follikulit (inflammation eller infektion i hårsäckar) och

herpesvirusinfectioner (t. ex. munsår, allmänna herpes simplex-infektioner). Rodnad i ansiktet och

hudirritation efter att man druckit alkohol är också vanligt. Akne är en mindre vanlig biverkning. Även

rosacea och rosacea-liknande dermatit har rapporterats.

Efter marknadsföring har ett mycket litet antal människor som använt Protopy salva haft maligniteter

(t. ex. i huden eller lymfom), men samband med behandling med Protopy salva har varken kunnat

påvisas eller motbevisas.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR PROTOPY SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tuben och på kartongen efter ”Utg. Dat:”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är takrolimusmonohydrat.

1 g Protopy 0,1% salva innehåller 1,0 mg takrolimus (som takrolimusmonohydrat).

Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, flytande paraffin, propylenkarbonat, vitt vax och fast

paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Protopy är en vit till något gulaktig salva. Den tillhandahålls i tuber som innehåller 10, 30 eller

60 gram salva. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Protopy finns

tillgängligt i två styrkor (Protopy 0,03% och Protopy 0,1% salva).

Innehavare av godkännandet för försäljning:

Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Str. 61,

D-81673 München, Tyskland.

Tillverkare:

Astellas Ireland Co. Ltd., Killorglin, County Kerry, Irland.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Erasmus Park/Parc Erasme

Square Marie Curie 50

B-1070 Brüssel/Bruxelles

Tél/Tel: +32 (0)2 5580737

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V. Branch

Erasmus Park/Parc Erasme

Square Marie Curie 50

B-1070 Brüssel/Bruxelles

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 5580737

България

Астелас Фарма Юръп Б.В./ЕВАГ

ул. „Бигла” 6

София 1407

Teл.: + 359 2 862 53 72

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Kelenhegyi út 43

H-1118 Budapest

Tel.: +36 (06)1 3614673

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Meteor Centre Office Park

Sokolovskà 100/94

CZ-18600 Praha 8

Tel: +420 236 080300

Malta

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Germanja

Tel: +49 (0)89 454406

Danmark

Astellas Pharma a/s

Naverland 4

DK-2

600 Glostrup

Tlf: +45 43 430355

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Elisabethhof 19

NL-2353 EW Leiderdorp

Tel: +31 (0)71 5455745

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Tel: +49 (0)89 454401

Norge

Astellas Pharma

Solbråveien 47

N-1383 Asker

Tlf: +47 6676 4600

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eesti

AS Sirowa Tallinn

Salve 2c

EE-11612 Tallinn

Tel: +372 6 830700

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Linzer Straße 221/E02

A-1140 Wien

Tel: +43 (0)1 8772668

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

10° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

GR-144 51, Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ: + 30 210 2812640

Polska

Astellas Pharma Sp.z o.o.

ul. Poleczki 21

PL-02-822 Warszawa

Tel.: +48 (0) 225451 111

España

Astellas Pharma S.A.

Paseo del Club Deportivo n° 1

Bloque 14-2

E-28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Tel: +34 91 4952700

Portugal

Astellas Farma, Lda.

Edifício Cinema

Rua José Fontana, n.°1, 1°Andar

P-2770-101 Paço de Arcos

Tel: +351 21 4401320

France

Astellas Pharma S.A.S.

114 rue Victor Hugo

F-92300 Levallois Perret

Tél: +33 (0)1 55917500

România

Astellas Pharma International

Detalii de contact pentru Romania

Calea Bucurestilor 283

Otopeni 075100 - RO

Tel: +40 350 37 42

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

25, The Courtyard

Kilcarbery Business Park, Clondalkin

IRL-Dublin 22

Tel: +353 (0)1 4671555

Slovenija

Pharmaswiss d.o.o.

Wolfova 1

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 2364700

Ísland

Vistor hf.

Hörgatúni 2

IS-210 Garðabæ

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka

Záborského 29

SK-831 03 Bratislava

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Via delle Industrie 1

I-20061 Carugate (Milano)

Tel: +39 (0)2 921381

Suomi/Finland

Algol Pharma Oy

PL 13

FIN-02611 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

10° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

GR-144 51, Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ: + 30 210 2812640

Sverige

Astellas Pharma AB

Haraldsgatan 5

S-41314 Göteborg

Tel: +46 (0)31 7416160

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Latvija

AS Sirowa Riga

Katrinas dambis 16

Riga, LV-1045

Tel: +371 7 098 250

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.

Lovett House

Lovett Road, Staines

Middlesex, TW18 3AZ-UK

Tel: +44 (0) 1784 419615

Lietuva

UAB Sirowa Vilnius

Švitrigailos g. 11b

LT-03228 Vilnius

Tel. +370 (5) 2394155

Denna bipacksedeln godkändes senast den {MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Protopy 0,03% salva

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 g Protopy 0,03% salva innehåller 0,3 mg takrolimus som takrolimusmonohydrat (0,03%).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Salva

Vit till något gulaktig salva.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av måttligt svår till svår atopisk dermatit hos vuxna, som inte svarat tillfredsställande på

eller inte tolererar konventionell behandling såsom topikala kortikosteroider. Behandling av måttligt

svår till svår atopisk dermatit hos barn (2 år och äldre) som inte svarat tillfredsställande på

konventionell behandling såsom topikala kortikosteroider.

4.2

Dosering och administreringssätt

Protopy skall initieras av läkare som har erfarenhet av diagnosticering och behandling av atopisk

dermatit.

Behandling skall vara intermittent och inte kontinuerlig.

Protopy salva appliceras som ett tunt lager på de berörda områdena av huden. Protopy salva kan

användas på alla kroppsdelar, inklusive ansikte, hals och flexurområden, med undantag av slemhinnor.

Protopy salva ska inte användas under ocklusion (se avsnitt 4.4).

Alla berörda områden av huden skall behandlas med Protopy fram till utläkning ses och behandlingen

skall därefter avbrytas. Vanligen ses förbättring inom en vecka efter påbörjad behandling. Om inga

tecken på förbättring ses efter två veckors behandling bör andra behandlingsalternativ övervägas.

Protopy kan användas för korttidsbehandling och intermittent långtidsbehandling. Vid första tecken på

återkommande sjukdomssymptom (eksemet blossar upp) skall behandlingen återupptas.

Protopy rekommenderas inte till barn under 2 års ålder förrän ytterligare data finns tillgängliga.

Användning till barn (2 år och äldre)

Behandlingen inleds två gånger dagligen under upp till tre veckor. Därefter minskas

applikationsfrekvensen till en gång dagligen tills lesionen är utläkt (se avsnitt 4.4).

Användning till vuxna (16 år och äldre)

Protopy salva finns tillgänglig i två koncentrationer, Protopy 0,03% och Protopy 0,1% salva.

Behandlingen inleds med Protopy 0,1% två gånger dagligen och skall fortgå tills lesionen är utläkt.

Om symtomen återkommer bör behandling med Protopy 0,1% två gånger dagligen påbörjas igen. Man

bör försöka minska applikationsfrekvensen eller använda den lägre styrkan Protopy 0,03% när det

kliniska tillståndet tillåter detta.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning till äldre patienter (65 år och äldre)

Specifika studier på äldre patienter har ej genomförts. Den tillgängliga kliniska erfarenheten vid

behandling av denna patientkategori tyder dock ej på något behov av dosjustering.

Eftersom de kliniska effektstudierna utförts med abrupt utsättande av behandlingen finns det ingen

information tillgänglig om återfallsfrekvensen minskar när dosen minskas gradvis.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot makrolider i allmänhet, mot takrolimus eller mot något hjälpämne.

4.4

Varningar och försiktighet

Protopy skall inte användas av patienter med nedärvd eller förvärvad förändring av immunförsvaret

eller av patienter i behandling som orsakar immunosuppression.

Effekten av behandling med Protopy salva på utvecklingen av immunsystemet hos barn, speciellt små

barn, har inte utvärderats och detta bör man ta hänsyn till vid behandling av denna åldersgrupp (se

avsnitt 4.1).

Exponering av huden för solljus bör minimeras och användning av ultraviolett (UV) ljus i solarium,

samt behandling med UVB eller UVA i kombination med psoralener (PUVA), bör undvikas vid

användning av Protopy salva (se avsnitt 5.3). Läkaren bör upplysa patienten om lämpliga

solskyddsmetoder, såsom minimering av tiden i solen, användning av solskyddsmedel och att täcka

huden med lämplig klädsel. Protopy salva skall inte appliceras på lesioner som bedöms vara potentiellt

maligna eller pre-maligna.

Mjukgörare bör inte appliceras på samma område 2 timmar före eller efter applicering av Protopy

salva. Samtidig användning av andra hudprodukter har inte utvärderats. Erfarenhet av samtidig

behandling med systemiska steroider eller immunosuppressiva medel saknas.

Protopy salva har inte utvärderats beträffande effekt och säkerhet vid behandling av infekterad atopisk

dermatit. Innan behandling med Protopy salva påbörjas bör kliniska infektioner på de ställen som skall

behandlas vara utläkta. Patienter med atopisk dermatit är predisponerade för ytliga hudinfektioner.

Behandling med Protopy kan medföra en ökad risk för herpesvirusinfektioner (herpes simplex-

dermatit [eczema herpeticum], herpes simplex [munsår], Kaposis varicelliforma-eruption). Vid dessa

typer av infektioner bör en utvärdering av risk-nytta förhållandet av Protopy-användning göras.

Vid längre behandlingstid (dvs behandling under flera år) är risken för lokal immunsuppression (som

möjligen kan ge infektioner eller hudtumörer) okänd (se avsnitt 5.1).

Protopy innehåller den aktiva substansen takrolimus, en calcineurinhämmare. Hos

transplantationspatienter har långvarig systemisk exponering för intensiv immunsuppression efter

systemisk administrering av calcineurinhämmare, associerats med en ökad risk för att utveckla

lymfom och hudmaligniteter. Fall av malignitet, såsom hud- och andra former av lymfom och

hudcancer har rapporterats hos patienter som använt takrolimussalva (se avsnitt 4.8). Patienter med

atopisk dermatit och som behandlats med Protopy har inte funnits ha signifikanta systemiska nivåer av

takrolimus.

Lymfadenopati rapporterades mindre ofta (0,8%) i de kliniska prövningarna. Flertalet av dessa fall var

relaterade till en infektion (hud, luftvägar, tänder) och gick över efter lämplig antibiotikabehandling.

Hos transplantationspatienter som får systemisk behandling med immunsuppressiva medel (t. ex.

takrolimus) finns en ökad risk för lymfom; därför skall patienter som använder Protopy och som

utvecklar lymfadenopati följas upp för att säkerställa att lymfadenopatin är övergående.

Lymfadenopati som är känd vid initiering av behandling bör undersökas och hållas under observation.

Vid lymfadenopati som inte är övergående bör etiologin för lymfadenopatin utredas. Vid avsaknad av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

säker etiologi för lymfadenopatin eller vid akut infektiös mononukleos bör man överväga att avbryta

behandlingen med Protopy.

Man bör noga undvika kontakt med ögon och slemhinnor. Om salvan av misstag appliceras på sådana

områden skall den torkas av noggrant och/eller tvättas bort med vatten.

Användning av Protopy salva under ocklusion har inte studerats hos patienter. Ocklusionsförband

rekommenderas inte.

Liksom för alla andra läkemedel för användning på huden bör patienterna tvätta händerna efter

applicering om avsikten inte är att behandla händerna.

Takrolimus genomgår en omfattande metabolism i levern och trots att blodkoncentrationerna är låga

efter lokal behandling, bör salvan användas med försiktighet hos patienter med leversvikt (se

avsnitt 5.2).

Användning av Protopy salva hos patienter med genetiska barriärdefekter i epidermis såsom

Nethertons syndrom rekommenderas inte på grund av risken för permanent ökad systemabsorption av

takrolimus. Säkerheten hos Protopy salva har inte fastställts hos patienter med generell erytrodermi.

Försiktighet skall vidtas om Protopy ges till patienter, speciellt barn, som över lång tid skall behandlas

på ett omfattande hudområde (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Formella interaktionsstudier med lokalbehandling har inte utförts med takrolimus salva.

Takrolimus metaboliseras inte i huden hos människa, vilket tyder på att det inte finns någon risk för

perkutana interaktioner som skulle kunna påverka metabolismen av takrolimus.

Systemiskt tillgängligt takrolimus metaboliseras i levern via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4).

Systemexponeringen är låg (< 1,0 ng/ml) vid lokal behandling med takrolimus och det är osannolikt

att den påverkas av samtidigt bruk av substanser som är kända som hämmare av CYP3A4.

Möjligheten att interaktioner kan förekomma kan dock inte uteslutas och samtidig systembehandling

med kända CYP3A4-hämmare (t. ex. erytromycin, itrakonazol, ketokonazol och diltiazem) av

patienter med utbredd sjukdom eller generell erytrodermi bör ske med försiktighet.

En möjlig interaktion mellan användning av Protopy salva och vaccinationer har inte undersökts.

Eftersom det finns en möjlig risk att vaccinationen misslyckas bör vaccination utföras innan

behandlingen påbörjas, eller under en behandlingsfri period med 14 dagar mellan den sista

användningen av Protopy och vaccinationen. Om levande försvagat vaccin används bör denna period

utökas till 28 dagar eller användning av alternativt vaccin övervägas.

4.6

Graviditet och amning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med takrolimus salva saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter efter systemexponering (se avsnitt 5.3). Risken för människa är

okänd.

Protopy salva skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Kliniska data har visat att takrolimus utsöndras i bröstmjölk efter systemisk administrering. Trots att

kliniska data visat att systemexponeringen är låg vid användning av takrolimus salva rekommenderas

inte amning under pågående behandling med Protopy salva.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Inga studier av effekter på förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner har utförts.

Protopy salva ges som lokalbehandling och det är osannolikt att det skulle ha någon effekt på

förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.

4.8

Biverkningar

I de kliniska studierna upplevde ungefär 50% av patienterna någon typ av hudirritation på

applikationsstället. Brännande känsla och klåda var mycket vanligt, vanligen av lindrig till måttlig

svårighetsgrad och tenderade att vara övergående inom en vecka efter påbörjad behandling. Erythem

var en vanlig hudbiverkning. Värmekänsla, smärta, parestesi och hudutslag på applikationsstället var

också vanligt förekommande. Alkoholintolerans (rodnad i ansiktet och hudirritation efter intag av

alkoholhaltig dryck) var vanligt.

Det kan finnas en ökad risk för follikulit, akne och herpesvirusinfektioner hos patienterna.

Nedan är de biverkningar med ett misstänkt samband med behandlingen uppräknade efter

organsystem. Definitionerna av frekvenserna är mycket vanliga (> 1/10), vanliga ( >1/100, < 1/10) och

mindre vanliga (> 1/1 000, < 1/100). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

Brännande känsla på applikationsstället, klåda på applikationsstället

Vanliga:

Värmekänsla på applikationsstället, erytem på applikationsstället, smärta på

applikationsstället, irritation på applikationsstället, parestesi på applikationsstället,

utslag på applikationsstället

Infektioner och infestationer

Vanliga:

Herpesvirusinfektioner (herpes simplex-dermatit [eczema herpeticum], herpes

simplex [munsår], Kaposis varicelliforma-eruption)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Follikulit, klåda

Mindre vanligt:

Akne

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Parestesier och dysestesier (hyperestesi, brännande känsla)

Metabolism och nutrition

Vanliga:

Alkoholintolerans (rodnad i ansiktet och hudirritation efter intag av alkoholhaltig

dryck)

Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföring:

Hud och subkutan vävnad: Rosacea

Post marketing: fall av malignitet, såsom hud- eller annan form av lymfom och hudcancer har

rapporterats hos patienter som använder takrolimussalva (se avsnitt 4.4).

4.9

Överdosering

Överdosering vid lokal administrering är osannolik.

Vid oralt intag kan allmänna stödjande åtgärder vara lämpliga. Dessa kan inkludera övervakning av

vitala funktioner och observation av klinisk status. På grund av typen av salvbas rekommenderas inte

kräkningsprovokation eller magsköljning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga dermatologiska medel, ATC-kod: D11AX14

Verkningsmekanism

och farmakodynamiska egenskaper

Verkningsmekanismen för takrolimus vid atopisk dermatit är inte fullständigt klarlagd. Följande har

setts, men den kliniska signifikansen av dessa observationer vid atopisk dermatit är okänd.

Via bindning till ett specifikt immunofilin (FKBP12) i cytoplasma hämmar takrolimus

kalciumberoende signalledningsvägar i T-cellerna och hindrar därmed transkriptionen och syntesen av

IL-2, IL-3, IL-4, IL-5 och andra cytokiner såsom GM-CSF, TNF-

och IFN-

In vitro

, i Langerhansceller som isolerats från normal human hud, minskar takrolimus den

stimulerande effekten på T-celler. Takrolimus har också visats hämma frisättningen av

inflammatoriska mediatorer från mastceller i huden, basofiler och eosinofiler.

Hos djur hämmar takrolimus salva inflammatoriska reaktioner i experimentella och spontana

dermatitmodeller som liknar atopisk dermatit hos människa. Takrolimus salva minskade inte hudens

tjocklek och gav inte hudatrofi hos djur.

Hos patienter med atopisk dermatit var förbättring av hudlesioner under behandling med takrolimus

salva förenad med minskat Fc-receptoruttryck i Langerhansceller och en minskning i deras

hyperstimulatoriska effekt på T-celler. Takrolimus salva påverkar inte kollagensyntesen hos människa.

Resultat från kliniska prövningar hos patienter

Effekten och säkerheten hos Protopy har utvärderats hos mer än 13500 patienter som behandlats med

takrolimus salva i kliniska prövningar fas I till fas III. Data från fyra större prövningar presenteras här.

I en sexmånaders multicenter, dubbelblind, randomiserad prövning administrerades 0,1% takrolimus

salva två gånger dagligen till vuxna med måttligt till svår atopisk dermatit och jämfördes med en lokal

kortikosteroidbaserad behandling (0,1% hydrokortisonbutyrat på bål och extremiteter, 1%

hydrokortisonacetat på ansikte och hals). Den primära utvärderingsvariabeln var svarsfrekvensen efter

3 månaders behandling, definierat som andelen patienter med minst 60% förbättring i mEASI

(modified Eczema Area and Severity Index) mellan baseline och månad 3. Svarsfrekvensen i gruppen

som fick 0,1% takrolimus (71,6%) var signifikant större än hos gruppen som fick lokal

kortikosteroidbehandling (50,8%; p<0,001; tabell 1). Svarsfrekvenserna vid 6 månader var jämförbara

med 3-månadersresultaten.

Tabell 1

Effekt efter 3 månader

Lokal

kortikosteroidbehandling§

(N=485)

Takrolimus 0,1%

(N=487)

Svarsfrekvens på

förbättring, mEASI (primär

utvärderingsvariabel)§§

50,8%

71,6%

Förbättring

90%, Physician’s

Global Evaluation

28,5%

47,7%

§ Lokalbehandling med kortikosteroid = 0,1% hydrokortisonbutyrat på bål och extremiteter, 1%

hydrokortisonacetat på ansikte och hals

§§ högre värde = större förbättring

Frekvenserna och arten av flertalet biverkningar var likvärdiga i de två behandlingsgrupperna. En

brännande känsla i huden, herpes simplex, alkoholintolerans (rodnad i ansiktet och hudirritation efter

intag av alkoholhaltig dryck), stickningar i huden, hyperestesi, akne och dermatit med svampinfektion

sågs oftare i gruppen som behandlades med takrolimus. Inga kliniskt relevanta förändringar sågs i

laboratorievärden eller i vitala funktioner i någon av behandlingsgrupperna under studien.

I en andra prövning behandlades barn i åldrarna 2 till 15 år med måttligt till svår atopisk dermatit två

gånger dagligen under tre veckor med 0,03% takrolimus salva, 0,1% takrolimus salva eller 1%

hydrokortisonacetat salva. Den primära utvärderingsvariabeln var ytan-under-kurvan (AUC) för

mEASI i medeltal under behandlingsperioden som procent av utgångsvärdet. Resultaten i denna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

multicenter, dubbelblinda, randomiserade prövning visar att takrolimus salva 0,03% och 0,1% är

signifikant effektivare (p<0,001 för båda) än 1% hydrokortisonacetat salva (tabell 2).

Tabell 2

Effekt vid vecka 3

Hydrokortison-

acetat 1%

(N=185)

Takrolimus

0,03%

(N=189)

Takrolimus 0,1%

(N=186)

Median mEASI som procent av

utgångsvärde i medeltal, AUC (primär

utvärderingsvariabel)§

64,0%

44,8%

39,8%

Förbättring

90% in Physician’s Global

Evaluation

15,7%

38,5%

48,4%

§ lägre värden = större förbättring

Frekvensen för brännande känsla i huden var större i behandlingsgrupperna som fick takrolimus än i

hydrokortisongruppen. Med tiden minskade klåda i gruppen som fick takrolimus men inte i gruppen

som fick hydrokortison. Inga kliniskt relevanta förändringar sågs i laboratorievärden eller vitala tecken

i någondera av grupperna under prövningen.

Avsikten med den tredje studien, som var multicenter, dubbelblind, och randomiserad, var att

utvärdera effekt och säkerhet för 0,03% takrolimus salva vid applicering en eller två gånger dagligen

jämfört med 1% hydrokortisonacetat salva administrerad två gånger dagligen hos barn med måttligt

eller svår atopisk dermatit. Behandlingstiden var upp till tre veckor.

Tabell 3

Effekt vid 3 veckor

Hydrokortison-

acetat 1%

Två gånger

dagligen (N=207)

Takrolimus 0,03%

En gång dagligen

(N=207)

Takrolimus 0,03%

Två gånger dagligen

(N=210)

Median mEASI, procent

minskning (primär

utvärderingsvariabel)§

47,2%

70,0%

78,7%

Förbättring

90% i Physician’s

Global Evaluation

13,6%

27,8%

36,7%

§ högre värde = större förbättring

Den primära utvärderingsvariabeln definierades som procent minskning i mEASI från utgångsvärdet

till avslutad behandling. Takrolimus salva 0,03% en gång dagligen eller två gånger dagligen gav

signifikant större förbättring än hydrokortisonacetat salva två gånger dagligen (p<0,001 för båda).

Behandling två gånger dagligen med 0,03% takrolimus salva var effektivare än behandling en gång

dagligen (tabell 3). Frekvensen för brännande känsla i huden var större i behandlingsgrupperna som

fick takrolimus än i hydrokortisongruppen. Inga kliniskt relevanta förändringar sågs i

laboratorievärden eller i vitala funktioner i någon av behandlingsgrupperna under studien.

I den fjärde studien erhöll ungefär 800 patienter (ålder

2 år) 0,1% takrolimus salva intermittent eller

kontinuerligt i en öppen säkerhetslångtidsstudie under upp till fyra år, varav 300 patienter behandlades

under minst tre år och 79 patienter behandlades under minst 42 månader. Baserat på förändringen från

utgångsvärdet med avseende på EASI-skattning och berörd kroppsyta var den atopiska dermatiten hos

patienterna förbättrad vid alla påföljande tidpunkter oberoende av ålder. Dessutom sågs ingen

minskning i effekt under studiens gång. Den totala biverkningsfrekvensen hos patienterna oberoende

av ålder tenderade att minska allt eftersom studien fortgick. De tre vanligaste biverkningarna som

rapporterades var influensaliknande symtom (förkylning, influensa, övre luftvägsinfektion etc.), klåda

och brännande känsla i huden. Inga biverkningar som inte rapporterats i kortare och/eller tidigare

studier sågs i denna långtidsstudie.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I kliniska studier har det visats att de systemiska takrolimuskoncentrationerna efter lokal

administrering är låga och, när de är mätbara, övergående.

Absorption

Data från friska frivilliga tyder på att systemexponeringen för takrolimus är ringa eller ingen efter

lokal engångsadministrering eller upprepad lokal administrering av takrolimus salva.

Flertalet patienter med atopisk dermatit (vuxna och barn) som behandlades med

engångsadministrering eller upprepad administrering av takrolimus salva (0,03 - 0,1%) och spädbarn 5

månader och äldre som behandlades med takrolimus salva (0,03%) hade blodkoncentrationer

< 1,0 ng/ml. När blodkoncentrationerna var mätbara (överstigande 1,0 ng/ml) var de övergående.

Systemexponeringen ökar med den behandlade ytans storlek. Både omfattningen och hastigheten med

vilken takrolimus absorberas genom huden minskar dock när huden läker. Hos både vuxna och barn

med en genomsnittlig behandlingsyta som utgjorde 50% av kroppens yta, var systemexponeringen

(d.v.s. AUC) för takrolimus från Protopy ungefär 30 gånger lägre än den exponering som ses vid orala

immunsuppressiva doser hos njur- och levertransplanterade patienter. Det är okänt vilka lägsta

takrolimuskoncentrationer i blodet som kan ge systemeffekter.

Inga tecken på systemisk ackumulering av takrolimus har setts hos patienter (vuxna och barn) som

behandlats under längre tid (upp till ett år) med takrolimus salva.

Distribution

Eftersom systemexponeringen är låg med takrolimus salva bedöms den höga plasmaproteinbindingen

(> 98,8%) inte vara av klinisk relevans.

Efter lokal applicering av takrolimus salva distribueras takrolimus selektivt i huden med minimal

diffusion till systemcirkulationen.

Metabolism

Ingen detekterbar metabolism av takrolimus har setts i human hud. Systemiskt tillgängligt takrolimus

genomgår en omfattande metabolism i levern via CYP3A4.

Elimination

När takrolimus ges intravenöst har det visats ha en långsam elimination. Totalclearance är i medeltal

ca 2,25 l/timme. Hepatiskt clearance för systemiskt tillgängligt takrolimus kan vara nedsatt hos

personer med gravt nedsatt leverfunktion, eller hos personer som samtidigt behandlas med läkemedel

som är potenta hämmare av CYP3A4.

Efter upprepad lokal applikation av salvan uppskattades den genomsnittliga halveringstiden för

takrolimus till 75 timmar hos vuxna och 65 timmar hos barn.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitet efter upprepad dosering och lokal tolerans

Toxicitetsstudier med upprepad lokal administrering av takrolimus salva eller salvbasen till råtta,

kanin och minigris gav upphov till mindre hudförändringar såsom erytem, ödem och papler.

Lokal långtidsbehandling med takrolimus hos råtta gav systemtoxicitet inklusive förändringar i njurar,

pankreas, ögon och nervsystemet. Förändringarna orsakades av hög systemexponering hos gnagare

som ett resultat av hög transdermal absorption av takrolimus. Något lägre viktökning hos honorna var

den enda systemiska förändringen som sågs hos minigris vid hög salvkoncentration (3%).

Kanin har visats vara speciellt känslig för intravenös administrering av takrolimus och reversibla

kardiotoxiska effekter har observerats.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Mutagenicitet

In vitro-

in vivo-

studier tyder inte på genotoxisk potential hos takrolimus.

Karcinogenicitet

I systemiska karcinogenicitetsstudier på mus (18 månader) och råtta (24 månader) sågs inte någon

karcinogen potential hos takrolimus.

I en 24 månaders dermal karcinogenicitetsstudie på mus med 0,1% salva sågs inga hudtumörer. I

samma studie sågs en ökad frekvens av lymfom i samband med hög systemexponering.

I en fotokarcinogenicitetsstudie långtidsbehandlades hårlösa albinomöss med takrolimus salva och

UV-bestrålning. Hos djur som behandlades med takrolimus salva sågs en statistiskt signifikant

reduktion av tiden till hudtumörutveckling (skivepitelkarcinom) och ett ökat antal tumörer. Det är

oklart om effekten av takrolimus beror på systemisk immunsuppression eller om den är en lokal effekt.

Risken för människa kan inte helt uteslutas eftersom potentialen för lokal immunosuppression vid

långtidsanvändning av takrolimussalva är okänd.

Reproduktionstoxicitet

Embryofetal toxicitet sågs hos råtta och kanin, men endast vid doser som gav signifikant toxicitet hos

moderdjuren. Minskad spermiefunktion sågs hos hanråttor vid höga subkutana doser av takrolimus.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Vitt vaselin

Flytande paraffin

Propylenkarbonat

Vitt vax

Fast paraffin

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tuber av laminat med innerskikt av lågdensitetspolyeten med vitt skruvlock av polypropylen.

Förpackningsstorlekar: 10 g, 30 g och 60 g. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/202/001

EU/1/02/202/002

EU/1/02/202/005

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 28/02/2002

Datum för förnyat godkännande: 20/11/2006

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

{DD/MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida

http://www.emea.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Protopy 0,1% salva

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 g Protopy 0,1% salva innehåller 1,0 mg takrolimus som takrolimusmonohydrat (0,1%).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Salva

Vit till något gulaktig salva.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av måttligt svår till svår atopisk dermatit hos vuxna, som inte svarat tillfredsställande på

eller inte tolererar konventionell behandling såsom topikala kortikosteroider.

4.2

Dosering och administreringssätt

Protopy skall initieras av läkare som har erfarenhet av diagnosticering och behandling av atopisk

dermatit.

Behandling skall vara intermittent och inte kontinuerlig.

Protopy salva appliceras som ett tunt lager på de berörda områdena av huden. Protopy salva kan

användas på alla kroppsdelar, inklusive ansikte, hals och flexurområden, med undantag av slemhinnor.

Protopy salva ska inte användas under ocklusion (se avsnitt 4.4).

Alla berörda områden av huden skall behandlas med Protopy fram till utläkning ses och behandlingen

skall därefter avbrytas. Vanligen ses förbättring inom en vecka efter påbörjad behandling. Om inga

tecken på förbättring ses efter två veckors behandling bör andra behandlingsalternativ övervägas.

Protopy kan användas för korttidsbehandling och intermittent långtidsbehandling. Vid första tecken på

återkommande sjukdomssymptom (eksemet blossar upp) skall behandlingen återupptas.

Protopy rekommenderas inte till barn under 2 års ålder förrän ytterligare data finns tillgängliga.

Användning till vuxna (16 år och äldre)

Protopy salva finns tillgänglig i två koncentrationer, Protopy 0,03% och Protopy 0,1% salva.

Behandlingen inleds med Protopy 0,1% två gånger dagligen och skall fortgå tills lesionen är utläkt.

Om symtomen återkommer bör behandling med Protopy 0,1% två gånger dagligen påbörjas igen. Man

bör försöka minska applikationsfrekvensen eller använda den lägre styrkan Protopy 0,03% när det

kliniska tillståndet tillåter detta.

Användning till äldre patienter (65 år och äldre)

Specifika studier på äldre patienter har ej genomförts. Den tillgängliga kliniska erfarenheten vid

behandling av denna patientkategori tyder dock ej på något behov av dosjustering.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eftersom de kliniska effektstudierna utförts med abrupt utsättande av behandlingen finns det ingen

information tillgänglig om återfallsfrekvensen minskar när dosen minskas gradvis.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot makrolider i allmänhet, mot takrolimus eller mot något hjälpämne.

4.4

Varningar och försiktighet

Protopy skall inte användas av patienter med nedärvd eller förvärvad förändring av immunförsvaret

eller av patienter i behandling som orsakar immunosuppression.

Exponering av huden för solljus bör minimeras och användning av ultraviolett (UV) ljus i solarium,

samt behandling med UVB eller UVA i kombination med psoralener (PUVA), bör undvikas vid

användning av Protopy salva (se avsnitt 5.3). Läkaren bör upplysa patienten om lämpliga

solskyddsmetoder, såsom minimering av tiden i solen, användning av solskyddsmedel och att täcka

huden med lämplig klädsel. Protopy salva skall inte appliceras på lesioner som bedöms vara potentiellt

maligna eller pre-maligna.

Mjukgörare bör inte appliceras på samma område 2 timmar före eller efter applicering av Protopy

salva. Samtidig användning av andra hudprodukter har inte utvärderats. Erfarenhet av samtidig

behandling med systemiska steroider eller immunosuppressiva medel saknas.

Protopy salva har inte utvärderats beträffande effekt och säkerhet vid behandling av infekterad atopisk

dermatit. Innan behandling med Protopy salva påbörjas bör kliniska infektioner på de ställen som skall

behandlas vara utläkta. Patienter med atopisk dermatit är predisponerade för ytliga hudinfektioner.

Behandling med Protopy kan medföra en ökad risk för herpesvirusinfektioner (herpes simplex-

dermatit [eczema herpeticum], herpes simplex [munsår], Kaposis varicelliforma-eruption). Vid dessa

typer av infektioner bör en utvärdering av risk-nytta förhållandet av Protopy-användning göras.

Vid längre behandlingstid (dvs behandling under flera år) är risken för lokal immunsuppression (som

möjligen kan ge infektioner eller hudtumörer) okänd (se avsnitt 5.1).

Protopy innehåller den aktiva substansen takrolimus, en calcineurinhämmare. Hos

transplantationspatienter har långvarig systemisk exponering för intensiv immunsuppression efter

systemisk administrering av calcineurinhämmare, associerats med en ökad risk för att utveckla

lymfom och hudmaligniteter. Fall av malignitet, såsom hud- och andra former av lymfom och

hudcancer har rapporterats hos patienter som använt takrolimussalva (se avsnitt 4.8). Patienter med

atopisk dermatit och som behandlats med Protopy har inte funnits ha signifikanta systemiska nivåer av

takrolimus.

Lymfadenopati rapporterades mindre ofta (0,8%) i de kliniska prövningarna. Flertalet av dessa fall var

relaterade till en infektion (hud, luftvägar, tänder) och gick över efter lämplig antibiotikabehandling.

Hos transplantationspatienter som får systemisk behandling med immunsuppressiva medel (t. ex.

takrolimus) finns en ökad risk för lymfom; därför skall patienter som använder Protopy och som

utvecklar lymfadenopati följas upp för att säkerställa att lymfadenopatin är övergående.

Lymfadenopati som är känd vid initiering av behandling bör undersökas och hållas under observation.

Vid lymfadenopati som inte är övergående bör etiologin för lymfadenopatin utredas. Vid avsaknad av

säker etiologi för lymfadenopatin eller vid akut infektiös mononukleos bör man överväga att avbryta

behandlingen med Protopy.

Man bör noga undvika kontakt med ögon och slemhinnor. Om salvan av misstag appliceras på sådana

områden skall den torkas av noggrant och/eller tvättas bort med vatten.

Användning av Protopy salva under ocklusion har inte studerats hos patienter. Ocklusionsförband

rekommenderas inte.

Liksom för alla andra läkemedel för användning på huden bör patienterna tvätta händerna efter

applicering om avsikten inte är att behandla händerna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Takrolimus genomgår en omfattande metabolism i levern och trots att blodkoncentrationerna är låga

efter lokal behandling, bör salvan användas med försiktighet hos patienter med leversvikt (se

avsnitt 5.2).

Användning av Protopy salva hos patienter med genetiska barriärdefekter i epidermis såsom

Nethertons syndrom rekommenderas inte på grund av risken för permanent ökad systemabsorption av

takrolimus. Säkerheten hos Protopy salva har inte fastställts hos patienter med generell erytrodermi.

Försiktighet skall vidtas om Protopy ges till patienter, speciellt barn, som över lång tid skall behandlas

på ett omfattande hudområde (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Formella interaktionsstudier med lokalbehandling har inte utförts med takrolimus salva.

Takrolimus metaboliseras inte i huden hos människa, vilket tyder på att det inte finns någon risk för

perkutana interaktioner som skulle kunna påverka metabolismen av takrolimus.

Systemiskt tillgängligt takrolimus metaboliseras i levern via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4).

Systemexponeringen är låg (< 1,0 ng/ml) vid lokal behandling med takrolimus och det är osannolikt

att den påverkas av samtidigt bruk av substanser som är kända som hämmare av CYP3A4.

Möjligheten att interaktioner kan förekomma kan dock inte uteslutas och samtidig systembehandling

med kända CYP3A4-hämmare (t. ex. erytromycin, itrakonazol, ketokonazol och diltiazem) av

patienter med utbredd sjukdom eller generell erytrodermi bör ske med försiktighet.

En möjlig interaktion mellan användning av Protopy salva och vaccinationer har inte undersökts.

Eftersom det finns en möjlig risk att vaccinationen misslyckas bör vaccination utföras innan

behandlingen påbörjas, eller under en behandlingsfri period med 14 dagar mellan den sista

användningen av Protopy och vaccinationen. Om levande försvagat vaccin används bör denna period

utökas till 28 dagar eller användning av alternativt vaccin övervägas.

4.6

Graviditet och amning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med takrolimus salva saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter efter systemexponering (se avsnitt 5.3). Risken för människa är

okänd.

Protopy salva skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Kliniska data har visat att takrolimus utsöndras i bröstmjölk efter systemisk administrering. Trots att

kliniska data visat att systemexponeringen är låg vid användning av takrolimus salva rekommenderas

inte amning under pågående behandling med Protopy salva.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier av effekter på förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner har utförts.

Protopy salva ges som lokalbehandling och det är osannolikt att det skulle ha någon effekt på

förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.

4.8

Biverkningar

I de kliniska studierna upplevde ungefär 50% av patienterna någon typ av hudirritation på

applikationsstället. Brännande känsla och klåda var mycket vanligt, vanligen av lindrig till måttlig

svårighetsgrad och tenderade att vara övergående inom en vecka efter påbörjad behandling. Erythem

var en vanlig hudbiverkning. Värmekänsla, smärta, parestesi och hudutslag på applikationsstället var

också vanligt förekommande. Alkoholintolerans (rodnad i ansiktet och hudirritation efter intag av

alkoholhaltig dryck) var vanligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Det kan finnas en ökad risk för follikulit, akne och herpesvirusinfektioner hos patienterna.

Nedan är de biverkningar med ett misstänkt samband med behandlingen uppräknade efter

organsystem. Definitionerna av frekvenserna är mycket vanliga (> 1/10), vanliga ( >1/100, < 1/10) och

mindre vanliga (> 1/1 000, < 1/100). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

Brännande känsla på applikationsstället, klåda på applikationsstället

Vanliga:

Värmekänsla på applikationsstället, erytem på applikationsstället, smärta på

applikationsstället, irritation på applikationsstället, parestesi på applikationsstället,

utslag på applikationsstället

Infektioner och infestationer

Vanliga:

Herpesvirusinfektioner (herpes simplex-dermatit [eczema herpeticum], herpes

simplex [munsår], Kaposis varicelliforma-eruption)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Follikulit, klåda

Mindre vanligt:

Akne

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Parestesier och dysestesier (hyperestesi, brännande känsla)

Metabolism och nutrition

Vanliga:

Alkoholintolerans (rodnad i ansiktet och hudirritation efter intag av alkoholhaltig

dryck)

Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföring:

Hud och subkutan vävnad: Rosacea

Post marketing: fall av malignitet, såsom hud- eller annan form av lymfom och hudcancer har

rapporterats hos patienter som använder takrolimussalva (se avsnitt 4.4).

4.9

Överdosering

Överdosering vid lokal administrering är osannolik.

Vid oralt intag kan allmänna stödjande åtgärder vara lämpliga. Dessa kan inkludera övervakning av

vitala funktioner och observation av klinisk status. På grund av typen av salvbas rekommenderas inte

kräkningsprovokation eller magsköljning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga dermatologiska medel, ATC-kod: D11AX14

Verkningsmekanism

och farmakodynamiska egenskaper

Verkningsmekanismen för takrolimus vid atopisk dermatit är inte fullständigt klarlagd. Följande har

setts, men den kliniska signifikansen av dessa observationer vid atopisk dermatit är okänd.

Via bindning till ett specifikt immunofilin (FKBP12) i cytoplasma hämmar takrolimus

kalciumberoende signalledningsvägar i T-cellerna och hindrar därmed transkriptionen och syntesen av

IL-2, IL-3, IL-4, IL-5 och andra cytokiner såsom GM-CSF, TNF-

och IFN-

In vitro

, i Langerhansceller som isolerats från normal human hud, minskar takrolimus den

stimulerande effekten på T-celler. Takrolimus har också visats hämma frisättningen av

inflammatoriska mediatorer från mastceller i huden, basofiler och eosinofiler.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hos djur hämmar takrolimus salva inflammatoriska reaktioner i experimentella och spontana

dermatitmodeller som liknar atopisk dermatit hos människa. Takrolimus salva minskade inte hudens

tjocklek och gav inte hudatrofi hos djur.

Hos patienter med atopisk dermatit var förbättring av hudlesioner under behandling med takrolimus

salva förenad med minskat Fc-receptoruttryck i Langerhansceller och en minskning i deras

hyperstimulatoriska effekt på T-celler. Takrolimus salva påverkar inte kollagensyntesen hos människa.

Resultat från kliniska prövningar hos patienter

Effekten och säkerheten hos Protopy har utvärderats hos mer än 13500 patienter som behandlats med

takrolimus salva i kliniska prövningar fas I till fas III. Data från fyra större prövningar presenteras här.

I en sexmånaders multicenter, dubbelblind, randomiserad prövning administrerades 0,1% takrolimus

salva två gånger dagligen till vuxna med måttligt till svår atopisk dermatit och jämfördes med en lokal

kortikosteroidbaserad behandling (0,1% hydrokortisonbutyrat på bål och extremiteter, 1%

hydrokortisonacetat på ansikte och hals). Den primära utvärderingsvariabeln var svarsfrekvensen efter

3 månaders behandling, definierat som andelen patienter med minst 60% förbättring i mEASI

(modified Eczema Area and Severity Index) mellan baseline och månad 3. Svarsfrekvensen i gruppen

som fick 0,1% takrolimus (71,6%) var signifikant större än hos gruppen som fick lokal

kortikosteroidbehandling (50,8%; p<0,001; tabell 1). Svarsfrekvenserna vid 6 månader var jämförbara

med 3-månadersresultaten.

Tabell 1

Effekt efter 3 månader

Lokal

kortikosteroidbehandling§

(N=485)

Takrolimus 0,1%

(N=487)

Svarsfrekvens på

förbättring, mEASI (primär

utvärderingsvariabel)§§

50,8%

71,6%

Förbättring

90%, Physician’s

Global Evaluation

28,5%

47,7%

§ Lokalbehandling med kortikosteroid = 0,1% hydrokortisonbutyrat på bål och extremiteter, 1%

hydrokortisonacetat på ansikte och hals

§§ högre värde = större förbättring

Frekvenserna och arten av flertalet biverkningar var likvärdiga i de två behandlingsgrupperna. En

brännande känsla i huden, herpes simplex, alkoholintolerans (rodnad i ansiktet och hudirritation efter

intag av alkoholhaltig dryck), stickningar i huden, hyperestesi, akne och dermatit med svampinfektion

sågs oftare i gruppen som behandlades med takrolimus. Inga kliniskt relevanta förändringar sågs i

laboratorievärden eller i vitala funktioner i någon av behandlingsgrupperna under studien.

I en andra prövning behandlades barn i åldrarna 2 till 15 år med måttligt till svår atopisk dermatit två

gånger dagligen under tre veckor med 0,03% takrolimus salva, 0,1% takrolimus salva eller 1%

hydrokortisonacetat salva. Den primära utvärderingsvariabeln var ytan-under-kurvan (AUC) för

mEASI i medeltal under behandlingsperioden som procent av utgångsvärdet. Resultaten i denna

multicenter, dubbelblinda, randomiserade prövning visar att takrolimus salva 0,03% och 0,1% är

signifikant effektivare (p<0,001 för båda) än 1% hydrokortisonacetat salva (tabell 2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 2

Effekt vid vecka 3

Hydrokortison-

acetat 1%

(N=185)

Takrolimus

0,03%

(N=189)

Takrolimus 0,1%

(N=186)

Median mEASI som procent av

utgångsvärde i medeltal, AUC (primär

utvärderingsvariabel)§

64,0%

44,8%

39,8%

Förbättring

90% in Physician’s Global

Evaluation

15,7%

38,5%

48,4%

§ lägre värden = större förbättring

Frekvensen för brännande känsla i huden var större i behandlingsgrupperna som fick takrolimus än i

hydrokortisongruppen. Med tiden minskade klåda i gruppen som fick takrolimus men inte i gruppen

som fick hydrokortison. Inga kliniskt relevanta förändringar sågs i laboratorievärden eller vitala tecken

i någondera av grupperna under prövningen.

Avsikten med den tredje studien, som var multicenter, dubbelblind, och randomiserad, var att

utvärdera effekt och säkerhet för 0,03% takrolimus salva vid applicering en eller två gånger dagligen

jämfört med 1% hydrokortisonacetat salva administrerad två gånger dagligen hos barn med måttligt

eller svår atopisk dermatit. Behandlingstiden var upp till tre veckor.

Tabell 3

Effekt vid 3 veckor

Hydrokortison-

acetat 1%

Två gånger

dagligen (N=207)

Takrolimus 0,03%

En gång dagligen

(N=207)

Takrolimus 0,03%

Två gånger dagligen

(N=210)

Median mEASI, procent

minskning (primär

utvärderingsvariabel)§

47,2%

70,0%

78,7%

Förbättring

90% i Physician’s

Global Evaluation

13,6%

27,8%

36,7%

§ högre värde = större förbättring

Den primära utvärderingsvariabeln definierades som procent minskning i mEASI från utgångsvärdet

till avslutad behandling. Takrolimus salva 0,03% en gång dagligen eller två gånger dagligen gav

signifikant större förbättring än hydrokortisonacetat salva två gånger dagligen (p<0,001 för båda).

Behandling två gånger dagligen med 0,03% takrolimus salva var effektivare än behandling en gång

dagligen (tabell 3). Frekvensen för brännande känsla i huden var större i behandlingsgrupperna som

fick takrolimus än i hydrokortisongruppen. Inga kliniskt relevanta förändringar sågs i

laboratorievärden eller i vitala funktioner i någon av behandlingsgrupperna under studien.

I den fjärde studien erhöll ungefär 800 patienter (ålder

2 år) 0,1% takrolimus salva intermittent eller

kontinuerligt i en öppen säkerhetslångtidsstudie under upp till fyra år, varav 300 patienter behandlades

under minst tre år och 79 patienter behandlades under minst 42 månader. Baserat på förändringen från

utgångsvärdet med avseende på EASI-skattning och berörd kroppsyta var den atopiska dermatiten hos

patienterna förbättrad vid alla påföljande tidpunkter oberoende av ålder. Dessutom sågs ingen

minskning i effekt under studiens gång. Den totala biverkningsfrekvensen hos patienterna oberoende

av ålder tenderade att minska allt eftersom studien fortgick. De tre vanligaste biverkningarna som

rapporterades var influensaliknande symtom (förkylning, influensa, övre luftvägsinfektion etc.), klåda

och brännande känsla i huden. Inga biverkningar som inte rapporterats i kortare och/eller tidigare

studier sågs i denna långtidsstudie.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

I kliniska studier har det visats att de systemiska takrolimuskoncentrationerna efter lokal

administrering är låga och, när de är mätbara, övergående.

Absorption

Data från friska frivilliga tyder på att systemexponeringen för takrolimus är ringa eller ingen efter

lokal engångsadministrering eller upprepad lokal administrering av takrolimus salva.

Flertalet patienter med atopisk dermatit (vuxna och barn) som behandlades med

engångsadministrering eller upprepad administrering av takrolimus salva (0,03 - 0,1%) och spädbarn 5

månader och äldre som behandlades med takrolimus salva (0,03%) hade blodkoncentrationer

< 1,0 ng/ml. När blodkoncentrationerna var mätbara (överstigande 1,0 ng/ml) var de övergående.

Systemexponeringen ökar med den behandlade ytans storlek. Både omfattningen och hastigheten med

vilken takrolimus absorberas genom huden minskar dock när huden läker. Hos både vuxna och barn

med en genomsnittlig behandlingsyta som utgjorde 50% av kroppens yta, var systemexponeringen

(d.v.s. AUC) för takrolimus från Protopy ungefär 30 gånger lägre än den exponering som ses vid orala

immunsuppressiva doser hos njur- och levertransplanterade patienter. Det är okänt vilka lägsta

takrolimuskoncentrationer i blodet som kan ge systemeffekter.

Inga tecken på systemisk ackumulering av takrolimus har setts hos patienter (vuxna och barn) som

behandlats under längre tid (upp till ett år) med takrolimus salva.

Distribution

Eftersom systemexponeringen är låg med takrolimus salva bedöms den höga plasmaproteinbindingen

(> 98,8%) inte vara av klinisk relevans.

Efter lokal applicering av takrolimus salva distribueras takrolimus selektivt i huden med minimal

diffusion till systemcirkulationen.

Metabolism

Ingen detekterbar metabolism av takrolimus har setts i human hud. Systemiskt tillgängligt takrolimus

genomgår en omfattande metabolism i levern via CYP3A4.

Elimination

När takrolimus ges intravenöst har det visats ha en långsam elimination. Totalclearance är i medeltal

ca 2,25 l/timme. Hepatiskt clearance för systemiskt tillgängligt takrolimus kan vara nedsatt hos

personer med gravt nedsatt leverfunktion, eller hos personer som samtidigt behandlas med läkemedel

som är potenta hämmare av CYP3A4.

Efter upprepad lokal applikation av salvan uppskattades den genomsnittliga halveringstiden för

takrolimus till 75 timmar hos vuxna och 65 timmar hos barn.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitet efter upprepad dosering och lokal tolerans

Toxicitetsstudier med upprepad lokal administrering av takrolimus salva eller salvbasen till råtta,

kanin och minigris gav upphov till mindre hudförändringar såsom erytem, ödem och papler.

Lokal långtidsbehandling med takrolimus hos råtta gav systemtoxicitet inklusive förändringar i njurar,

pankreas, ögon och nervsystemet. Förändringarna orsakades av hög systemexponering hos gnagare

som ett resultat av hög transdermal absorption av takrolimus. Något lägre viktökning hos honorna var

den enda systemiska förändringen som sågs hos minigris vid hög salvkoncentration (3%).

Kanin har visats vara speciellt känslig för intravenös administrering av takrolimus och reversibla

kardiotoxiska effekter har observerats.

Mutagenicitet

In vitro-

in vivo-

studier tyder inte på genotoxisk potential hos takrolimus.

Karcinogenicitet

I systemiska karcinogenicitetsstudier på mus (18 månader) och råtta (24 månader) sågs inte någon

karcinogen potential hos takrolimus.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I en 24 månaders dermal karcinogenicitetsstudie på mus med 0,1% salva sågs inga hudtumörer. I

samma studie sågs en ökad frekvens av lymfom i samband med hög systemexponering.

I en fotokarcinogenicitetsstudie långtidsbehandlades hårlösa albinomöss med takrolimus salva och

UV-bestrålning. Hos djur som behandlades med takrolimus salva sågs en statistiskt signifikant

reduktion av tiden till hudtumörutveckling (skivepitelkarcinom) och ett ökat antal tumörer. Det är

oklart om effekten av takrolimus beror på systemisk immunsuppression eller om den är en lokal effekt.

Risken för människa kan inte helt uteslutas eftersom potentialen för lokal immunosuppression vid

långtidsanvändning av takrolimussalva är okänd.

Reproduktionstoxicitet

Embryofetal toxicitet sågs hos råtta och kanin, men endast vid doser som gav signifikant toxicitet hos

moderdjuren. Minskad spermiefunktion sågs hos hanråttor vid höga subkutana doser av takrolimus.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Vitt vaselin

Flytande paraffin

Propylenkarbonat

Vitt vax

Fast paraffin

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tuber av laminat med innerskikt av lågdensitetspolyeten med vitt skruvlock av polypropylen.

Förpackningsstorlekar: 10 g, 30 g och 60 g. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/202/003

EU/1/02/202/004

EU/1/02/202/006

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 28/02/2002

Datum för förnyat godkännande: 20/11/2006

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

{DD/MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida

http://www.emea.europa.eu

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/375

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

PROTOPY

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen, kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mera information om vad CHMP:s rekommendationer bygger på.

Vad är Protopy?

Protopy är en vit till svagt gulaktig salva som antingen innehåller 0,1 % eller 0,03 % av det aktiva

innehållsämnet takrolimus.

Vad används Protopy till?

Protopy används vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (eksem, kliande röda hudutslag-

atopisk

betyder

det är

kopplat

till

allergi)

vuxna

inte

svarar

eller

tål

vanliga

behandlingsformer. Den lägre styrkan av Protopy (0,03 %) kan under samma villkor också användas

på barn (2 år eller äldre) som inte svarar på eller tål vanliga behandlingsformer.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Protopy?

Protopy får endast skrivas ut av läkare med erfarenhet från diagnos och behandling av atopisk

dermatit.

Protopy får inte användas utan avbrott. Salvan appliceras tunt på de angripna hudområdena. Varje

angripet område behandlas med Protopy tills huden är frisk, då behandlingen avslutas. I allmänhet kan

en förbättring synas efter en veckas behandling och om ingen förbättring har skett inom två veckor bör

behandlande läkare överväga andra behandlingsalternativ.

På barn får endast den lägre styrkan Protopy 0,03 % användas. Behandlingen bör startas med två

appliceringar per dag i upp till tre veckor. Därefter bör appliceringen reduceras till en gång om dagen

tills huden är frisk. Protopy får inte användas på barn under 2 års ålder.

På vuxna bör behandlingen startas med Protopy 0,1 % två gånger om dagen och behandlingen fortsätta

tills huden är frisk. Om möjligt bör patienter använda färre appliceringar eller den lägre styrkan vid

förbättring.

Hur verkar Protopy?

Hur Protopy verkar exakt på atopisk dermatit är ännu inte helt klarlagt. Takrolimus, det aktiva

innehållsämnet

Protopy,

immunmodulerande

medel,

vilket

betyder

påverkar

immunsystemet (kroppens naturliga försvar). Takrolimus har använts sedan mitten av 1990-talet för

att förhindra avstötning på patienter som genomgått transplantation (när immunsystemet attackerar det

transplanterade organet). Vid atopisk dermatit orsakar en överreaktion hos hudens immunsystem

hudinflammation

(klåda,

rodnad,

torrhet).

Takrolimus

lugnar

immunsystemet

lindrar

hudinflammationen och klådan.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

EMEA 2007

Hur har Protopy undersökts?

Säkerheten och effektiviteten hos Protopy har undersökts på fler än 13 500 patienter som behandlats

med takrolimussalva vid kliniska prövningar. De sex viktigaste kliniska prövningarna gjordes på 1 202

vuxna (över 16 år) och 1 535 barn (från 2-16 års ålder) och Protopy jämfördes antingen med placebo

verkningslös

salva)

eller

topisk

kortikosteroid

ofta

används

eksem

(hydrokortisonbutyrat på vuxna och hydrokortisonacetat på barn). Den viktigaste mäteffekten var den

påvisade förbättringen av eksemet vid slutet av studien (3 eller 12 veckor) med ett poängsystem

(mEASI, modified Eczema Area and Severity Index) som undersöker alla symtom på atopisk dermatit.

En annan studie har också undersökt användningen av Protopy i upp till 4 år på ca 800 patienter.

Vilken nytta har Protopy visat vid studierna?

Protopy påvisade mycket större effekt än de två andra hydrokortisonpreparaten avseende förbättrat

mEASI även om det producerade mer sveda än hydrokortison. I den längre studien kunde Protopy

användas upprepade gånger utan att förlora i effekt.

Vilka är riskerna med Protopy?

vanligaste

biverkningarna

(hos

fler

upplevelse

sveda

klåda

appliceringsstället. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Protopy finns i

bipacksedeln.

Protopy får inte användas av personer som är överkänsliga (allergiska) mot takrolimus eller någon

annan ingrediens.

Ett mycket litet antal patienter har fått cancer (hudcancer, lymfom) medan de använt läkemedlet. Inget

samband med Protopy har kunnat påvisas. Läkare måste emellertid vara uppmärksamma på detta och

säkerställa att läkemedlet används på ett korrekt sätt och att patienten kontrolleras under behandlingen.

Varför har Protopy godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) beslutade att Protopys fördelar är större än dess risker

behandling av svår atopisk dermatit på vuxna och barn över 2 år, som inte svarar adekvat på eller inte

tål konventionella behandlingsformer. De rekommenderade att Protopy skulle beviljas godkännande

för försäljning.

Mera information om Protopy:

Den 28 februari 2002 beviljade Europeiska kommissionen Astellas Pharma GmbH ett godkännande

för försäljning av Protopy som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning

förlängdes den 11-2006.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet EPAR finns här

Denna sammanfattning aktualiserades senast i 09-2007.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen