Pestigon Comp 134 mg/120,6 mg Spot-on, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Aktiva substanser:
S-metopren; fipronil
Tillgänglig från:
Norbrook Laboratories Limited
ATC-kod:
QP53AX65
INN (International namn):
S-methoprene; Fipronil
Dos:
134 mg/120,6 mg
Läkemedelsform:
Spot-on, lösning
Sammansättning:
butylhydroxitoluen Hjälpämne; S-metopren 120,6 mg Aktiv substans; fipronil 134 mg Aktiv substans; butylhydroxianisol Hjälpämne; etanol, vattenfri Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapeutisk grupp:
Hund
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
54443
Tillstånd datum:
2017-09-29

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen