Ramipril STADA 2,5 mg Tablett

Ramipril STADA 2,5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: STADA Arzneimittel AG
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 2,5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril STADA 5 mg Tablett

Ramipril STADA 5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: STADA Arzneimittel AG
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Medis 10 mg Tablett

Ramipril Medis 10 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Medochemie Ltd,
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 10 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Medis 2,5 mg Tablett

Ramipril Medis 2,5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Medochemie Ltd,
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 2,5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Medis 5 mg Tablett

Ramipril Medis 5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Medochemie Ltd,
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Krka 5 mg Tablett

Ramipril Krka 5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: KRKA Sverige AB
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Krka 1,25 mg Tablett

Ramipril Krka 1,25 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: KRKA Sverige AB
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 1,25 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Krka 10 mg Tablett

Ramipril Krka 10 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: KRKA Sverige AB
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 10 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Krka 2,5 mg Tablett

Ramipril Krka 2,5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: KRKA Sverige AB
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 2,5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril HEXAL 5 mg Tablett

Ramipril HEXAL 5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Hexal A/S,
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril HEXAL 2,5 mg Tablett

Ramipril HEXAL 2,5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Hexal A/S,
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 2,5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril HEXAL 1,25 mg Tablett

Ramipril HEXAL 1,25 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Hexal A/S,
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 1,25 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril HEXAL 10 mg Tablett

Ramipril HEXAL 10 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Hexal A/S,
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 10 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Aurobindo 5 mg Tablett

Ramipril Aurobindo 5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Aurobindo Pharma Ltd.,
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Aurobindo 10 mg Tablett

Ramipril Aurobindo 10 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Aurobindo Pharma Ltd.,
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 10 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Amneal 10 mg Tablett

Ramipril Amneal 10 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Amneal Pharma Europe Limited
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 10 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Ramipril Amneal 5 mg Tablett

Ramipril Amneal 5 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Amneal Pharma Europe Limited
Aktiva substanser: ramipril
Övrig information: Tablett - 5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Raloxifen STADA 60 mg Filmdragerad tablett

Raloxifen STADA 60 mg Filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: STADA Arzneimittel AG
Aktiva substanser: raloxifenhydroklorid
Övrig information: Filmdragerad tablett - 60 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Rabisin vet. 1 IE/dos Injektionsvätska, suspension

Rabisin vet. 1 IE/dos Injektionsvätska, suspension

Producent eller innehavaren av godkännandet: Merial S.A.S.
Aktiva substanser: rabiesvirus, stam Wistar G57, inaktiverat glykoprotein
Övrig information: Injektionsvätska, suspension - 1 IE/dos

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Rabipur 2,5 IE/ml Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Rabipur 2,5 IE/ml Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Producent eller innehavaren av godkännandet: GSK Vaccines GmbH
Aktiva substanser: rabiesvirus, stam Flury LEP, inaktiverat
Övrig information: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning - 2,5 IE/ml

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Rabipur 2,5 IE/ml Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Rabipur 2,5 IE/ml Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Producent eller innehavaren av godkännandet: GSK Vaccines GmbH
Aktiva substanser: rabiesvirus, stam Flury LEP, inaktiverat
Övrig information: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta - 2,5 IE/ml

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Teva 100 mg Filmdragerad tablett

Quetiapine Teva 100 mg Filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Filmdragerad tablett - 100 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Teva 25 mg Filmdragerad tablett

Quetiapine Teva 25 mg Filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Filmdragerad tablett - 25 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Teva 300 mg Filmdragerad tablett

Quetiapine Teva 300 mg Filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Filmdragerad tablett - 300 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Teva 200 mg Filmdragerad tablett

Quetiapine Teva 200 mg Filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Filmdragerad tablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Teva 200 mg Depottablett

Quetiapine Teva 200 mg Depottablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Depottablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Teva 400 mg Depottablett

Quetiapine Teva 400 mg Depottablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Depottablett - 400 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Teva 150 mg Depottablett

Quetiapine Teva 150 mg Depottablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Depottablett - 150 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Teva 50 mg Depottablett

Quetiapine Teva 50 mg Depottablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Depottablett - 50 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Teva 300 mg Depottablett

Quetiapine Teva 300 mg Depottablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Depottablett - 300 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Accord 200 mg Depottablett

Quetiapine Accord 200 mg Depottablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Accord Healthcare Ltd.
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Depottablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Quetiapine Accord 300 mg Depottablett

Quetiapine Accord 300 mg Depottablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Accord Healthcare Ltd.
Aktiva substanser: kvetiapinfumarat
Övrig information: Depottablett - 300 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden