Osigraft

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-07-2016

Aktiva substanser:
eptotermin alfa
Tillgänglig från:
Olympus Biotech International Limited
ATC-kod:
M05BC02
INN (International namn):
eptotermin alfa
Terapeutisk grupp:
Läkemedel för behandling av skelettsjukdomar, Ben morfogenetiska proteiner
Terapiområde:
Tibiala frakturer
Terapeutiska indikationer:
Behandling av nonunion av tibia med minst 9 månaders varaktighet, sekundär för trauma hos skelettmogna patienter, i de fall då tidigare behandling med autograft har misslyckats eller användning av autograft är oåtkomlig.
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000293
Tillstånd datum:
2001-05-17
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000293

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

27-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

27-07-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Osigraft 3,3 mg pulver till implantation, suspension

eptotermin alfa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Osigraft är och vad det används för

Innan du använder Osigraft

Hur du använder Osigraft

Eventuella biverkningar

Hur Osigraft ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD OSIGRAFT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Osigraft är en läkemedelstyp som kallas benmorfogenetiskt protein (BMP).

Denna läkemedelsgrupp gör att ny benbildning sker på det ställe där kirurgen har placerat

(implanterat) det.

Osigraft implanteras hos vuxna patienter med skenbensfrakturer, som inte har läkts på minst 9

månader, där behandling med autologt transplantat (transplanterat ben från din höft) har misslyckats

eller inte bör användas.

2.

INNAN DU ANVÄNDER OSIGRAFT

Använd inte Osigraft

om du har känd överkänslighet (allergi) mot eptotermin alfa eller mot kollagen, det andra

innehållsämnet i Osigraft (se avsnitt 6).

om du är tonåring och ditt skelett inte är färdigbildat (växer fortfarande).

om du är barn (under 18 års ålder)

om du lider av en autoimmunsjukdom (en sjukdom som härrör från eller är riktad mot dina egna

vävnader), till exempel: reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, scleroderma, Sjögrens

syndrom eller dermatomyosit/polymyosit.

om du har en pågående infektion vid det oläkta benbrottet (inflammation i och dränage från det

skadade stället) eller pågående infektion som påverkar hela kroppen.

om din läkare anser att du har otillräckligt hudtäcke (vid brottstället) och otillräcklig

blodtillförsel vid operationsstället.

för vertebrala (ryggrads-)frakturer

för behandling av oläkta frakturer som beror på sjukdom (patologiska frakturer), bensjukdom på

grund av störd ämnesomsättning eller tumörer.

om det finns tumörer vid området kring det oläkta fraktursstället.

om du får kemoterapi (cellgiftsbehandling), strålbehandling eller immunsuppression

(behandling med läkemedel som begränsar immunförsvaret).

Var särskilt försiktig med Osigraft

Följande försiktighetsåtgärder vid användning av Osigraft skall diskuteras med din läkare.

Osigraft stimulerar ny benbildning som en del av behandlingen vid ett oläkt frakturställe samt kräver

stöd från specialtillverkade kirurgiska anordningar för att stabilisera det brutna benet under läkningen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av Osigraft garanterar inte att benet läker. Det är möjligt att ytterligare ingrepp behöver

göras.

Speciell försiktighet iakttas under operation så att Osigraft inte läcker ut i de omgivande vävnaderna

för att undvika risken för ny benbildning utanför det behandlade frakturstället.

Det finns en risk att nya antikroppar kan bildas i din kropp efter behandlingen med Osigraft.

Antikroppar är speciella proteiner som bildas av din kropp som en del av läkningsprocessen vid olika

sjukdomar, ett exempel på en sådan sjukdom är en virusinfektion. Antikroppar bildas ofta som en del

av kroppens reaktion på behandling med vissa mediciner, en av dessa är Osigraft. Dessa nybildade

antikroppar har inte visat sig orsaka någon patientskada. Din läkare kommer att kontrollera dig om det

finns någon medicinsk misstanke på att nya antikroppar har bildats.

Upprepad användning av Osigraft rekommenderas inte på grund av att det inte har utförts några

kliniska studier över upprepade behandlingar vid olika tidpunkter.

Laboratoriestudier har påvisat att antikroppar mot eptotermin alfa-komponenten i detta läkemedel kan

reagera med liknande antikroppar som kroppar bildar naturligt. Betydelsen av dessa antikroppar på

lång sikt är inte känd

Användning av Osigraft tillsammans med ett syntetiskt benutfyllnadsmaterial kan leda till ökad risk

för lokal inflammation, infektion och, i vissa fall, migration av det implanterade materialet och

rekommenderas därför inte.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Osigraft får användas under graviditet endast om de förväntade fördelarna för modern tros överväga de

möjliga riskerna för det ofödda barnet. Det är någonting som din kirurg kommer att bestämma. Fertila

kvinnor bör meddela kirurgen om möjligheten till graviditet innan de genomgår behandling med

Osigraft. Kvinnor i fertil ålder rekommenderas använda effektiv preventivmetod i minst 12 månader

efter behandlingen.

Risken för skada på det ammade barnet är ej känd. Kvinnor ska inte amma under perioden omedelbart

efter Osigraft-behandlingen Om du är en moder som ammar skall du behandlas med Osigraft endast

om din läkare eller kirurg bedömer att fördelarna för dig överväger riskerna för ditt barn.

Viktig information om något(ra) innehållsämnen i Osigraft

Osigraft innehåller bovint kollagen. Om du har känd överkänslighet mot kollagen ska du inte

behandlas med detta läkemedel.

3.

HUR DU ANVÄNDER OSIGRAFT

Osigraft används endast av specialistutbildade kirurger. Operationen görs vanligtvis under fullständig

nedsövning, så du kommer inte att vara vaken under operationen. Beroende på storleken på öppningen

i det frakturerade benet, kan en eller två injektionsflaskor med Osigraft administreras. Vid operationen

placeras Osigraft direkt på frakturstället i kontakt med de skadade benytorna. De omgivande

muskelvävnaderna försluts runt det implanterade läkemedlet liksom även huden ovanpå muskulaturen.

Den högsta rekommederade dosen av detta läkemedel är 2 injektionsflaskor (2 g) eftersom dess

effektivitet vid högre doser inte har etablerats .

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liksom alla läkemedel kan Osigraft orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Frekvensen av möjliga biverkningar, som listas nedan, definieras med användning av följande

konvention:

mycket vanliga (drabbar fler än 1 användare av 10)

vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100)

mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1 000)

sällsynta (drabbar 1 till 10 användare av 10 000)

mycket sällsynta (drabbar färre än 1 användare av 10 000)

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

I kliniska studier har följande biverkningar rapporterats:

Vanliga rapporterade biverkningar inkluderar:

missfärgning av sårstället

erytem (hudrodnad)

ömhet, och svullnad över implantatstället

heterotopisk bennybildning/myositis ossificans (bennybildning utanför frakturområdet).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare.

5.

HUR OSIGRAFT SKA FÖRVARAS

Detta läkemedel tillhandahålls endast på sjukhus och specialistmottagningar. Sjukhusets farmaceut

eller kirurg är ansvarig för korrekt förvaring av produkten både före och under användning, samt även

för korrekt kassering.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel skall inte användas efter utgångsdatumet som finns tryckt på kartongen och

blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2

C - 8

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda

miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eptotermin alfa (ett rekombinant humant osteogent protein 1 framställt i en

rekombinant (CHO-)celllinje från ett kinesiskt hamsterovarium) . En injektionsflaska Osigraft

innehåller 1 g pulver inkluderande 3,3 mg eptotermin alfa och det bovina hjälpmedlet kollagen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Osigraft levereras som ett vitt till gräddvitt pulver i en injektionsflaska av gulfärgat glas

(förpackningsstorlek om 1) i en blisterförpackning, som består av en plastbricka och ett lock, förpackat

i en kartong.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Olympus Biotech International Limited

40 Upper Mount Street

Dublin 2

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Irland

Tel +353-61-585100

Fax +353-61-585151

medicalinfo@olympusbiotech.com

tillverkare

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre, National Technology Park

Castletroy, Limerick

Irland

Denna bipacksedel godkändes senast den 05/2011

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Osigraft 3,3 mg pulver till implantation, suspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 3,3 mg eptotermin alfa*

* Framställt i kinesisk hamsterovarie-(CHO)-celler med rekombinant DNA-teknik.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till implantation, suspension.

Vitt till benvitt finkornigt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av traumatiska tibiafrakturer där läkning uteblivit i minst 9 månader hos patienter med

moget skelett, då tidigare behandling med autologt transplantat har misslyckats eller då behandling

med autologt transplantat är omöjlig.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Osigraft skall användas av kirurg med tillräcklig erfarenhet.

Den rekommenderade dosen är en engångsdos hos vuxna. Beroende på skelettdefektens storlek kan

mer än en Osigraft injektionsflaska om 1 g behövas. Den rekommenderade maximala dosen skall inte

överskrida 2 injektionsflaskor, då implantatets effektivitet vid behandling av oläkta frakturer som

kräver högre doser inte fastställts.

Pediatrisk population

Osigraft är kontraindicerat hos barn och tonåringar (under 18 års ålder) och hos patienter med omoget

skelett (se avsnitt 4.3).

Administreringssätt:

Intraossal användning

Den rekonstituerade produkten administreras genom direkt kirurgisk implantation vid bendefekten och

i kontakt med den förberedda benytan. Omgivande mjukvävnader sluts sedan runt implantatet.

Erfarenhet från kontrollerade kliniska studier begränsar sig till stabilisering av frakturen med hjälp av

intramedullär spikning.

Använd steril teknik och ta ut injektionsflaskan ur förpackningen.

Lyft på plastlocket och avlägsna aluminiumkapsylen från injektionsflaskan.

Behandla aluminiumremsan varsamt, då dess kanter är vassa och kan skära hål i eller skada

handskarna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bänd upp proppens kant med hjälp av tummen. När vakuum har brutits, avlägsna

injektionsflaskans propp medan injektionsflaskan hålls i upprätt läge så att inget pulver går förlorat.

Stick inte någon nål genom proppen. Punktering av proppen med en nål kan leda till att partiklar

från proppen kontaminerar pulvret.

För anvisningar om hur den medicinska produkten ska rekonstitueras, före administrering, se

avsnitt 6.6.

Debridera fibrös, nekrotisk eller sklerotisk vävnad och dekortikera benfragmenten på lämpligt

sätt så att det rekonstituerade Osigraft kommer i direkt kontakt med blödande ben och viabel

benvävnad.

Tillgodose tillräcklig hemostas så att det implanterade materialet inte rubbas från

operationsstället. Spola rent efter behov innan Osigraft implanteras. När så är möjligt bör

kirurgiska manipulationer på frakturstället slutföras före implantationen av produkten.

Applicera den rekonstituerade produkten mot den förberedda ossösa platsen med användning av

ett sterilt instrument såsom en spatel eller en kyrett. Mängden Osigraft som används ska ungefär

motsvara storleken på bendefekten.

Använd inte sugning eller sköljning direkt på implantationsstället eftersom Osigraft partiklarna

då kan sugas/sköljas bort. Ta bort överflödig vätska, om så behövs, genom att suga i närheten av

implantationsstället eller genom att försiktigt torka området med en steril svamp.

Slut mjukvävnaderna med lämpligt suturmaterial kring det skadade stället där produkten

implanterats. Tillslutning är viktig för att implantatet ska kvarstanna vid bendefekten.

När mjukvävnaderna runt benet har tillslutits, skölj området, om så behövs för att avlägsna delar

av produkten som eventuellt har lossnat under tillslutningen av mjukvävnaderna.

Placera inte något dränagerör direkt på implantationsstället. Om dränage är nödvändigt, placera

det subkutant.

4.3

Kontraindikationer

Osigraft får inte användas hos patienter som:

har känd överkänslighet för det aktiva ämnet eller för kollagen;

har omoget skelett;

har känd autoimmun sjukdom, däribland reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, sklerodermi,

Sjögrens syndrom eller dermatomyosit/polymyosit;

har pågående infektion vid fraktursstället eller pågående systemisk infektion;

har inadekvat hudtäckning och kärlförsörjning vid fraktursstället;

har vertebralfrakturer;

har utebliven frakturläkning som är resultat av patologiska frakturer, metabolisk skelettsjukdom eller

tumörer;

har något slag av tumör i närheten av det oläkta fraktursstället;

får kemoterapi, strålbehandling eller immunsuppression.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Osigraft är kontraindicerat hos barn och tonåringar (under 18 års ålder) och hos patienter med omoget

skelett (se avsnitt 4.2).

4.4

Varningar och försiktighet

Försiktighetsmått

Osigraft tillför ingen mekanisk styrka och ska användas med intern eller extern fixering i de fall där en

initial mekanisk stabilisering krävs. Det är emellertid möjligt att extern fixering inte ger tillräcklig

immobilisering. Rörlighet i det oläkta frakturstället kan störa läkningsprocessen. Erfarenhet från

kontrollerade kliniska studier begränsar sig till stabilisering av frakturstället med hjälp av samtidig

intramedullär spikning. Intramedullära låsningsspikar användes i de flesta fall.

Osigraft garanterar inte läkning, och ytterligare ingrepp kan behövas.

Implanterat material som lösgjorts från det oläkta fraktursstället kan förorsaka ektopisk benbildning i

de omgivande vävnaderna med åtföljande komplikationer. Osigraft får därför anbringas vid

fraktursstället endast när detta är tillräckligt synligt och med största aktsamhet. Speciell försiktighet

skall iakttas så att Osigraft ej läcker ut på grund av spolning av såret, felaktig suturering av de

omgivande vävnaderna eller otillräcklig hemostas.

Antikroppar

Antikroppar mot OP-1-protein upptäcktes hos 66% av patienterna efter administrering av eptotermin

alfa vid studien av utebliven läkning av skenben. Analys av dessa antikroppar visade att 9% hade

neutraliserande förmåga. I kliniska studier kunde inget tydligt samband fastställas mellan dessa

neutraliserande antikroppar och kliniska resultat eller ogynnsamma händelser. En möjlig

immunreaktion mot Osigraft måste beaktas och tillbörliga test utföras för att upptäcka närvaro av

antikroppar i serum i fall där man misstänker att en biverkning har immunologisk bakgrund, och i fall

där produkten inte har avsedd effekt.

Upprepad användning

Upprepad användning av produkten kan inte rekommenderas. Studier med antikroppar mot OP-1 har

visat en viss korsreaktivitet med de nära besläktade BMP-proteinerna BMP-5 och BMP-6.

Antikroppar mot OP-1 har förmåga att in vitro neutralisera biologisk aktivitet åtminstone hos BMP-6.

Vid återadministrering av eptotermin alfa finns därför risk att patienten utvecklar autoimmunitet mot

kroppsegna BMP-proteiner.

Interaktion med andra läkemedel

Användning av Osigraft tillsammans med ett syntetiskt benutfyllnadsmaterial kan leda till ökad risk

för lokal inflammation, infektion och, i sällsynta fall, migration av det implanterade materialet och

rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5) .

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Den avgörande kliniska prövningen, enligt vilken Osigraft godkändes, omfattade inte användning av

syntetiska benutfyllnadsmaterial. Uppföljning efter godkännandet har visat att användning av

produkten i kombination med ett syntetiskt benutfyllnadsmaterial kan leda till en ökning av lokal

inflammation, infektion och, i sällsynta fall, migration av de implanterade materialen och

rekommenderas därför inte.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska informera sin kirurg om eventuell graviditet före behandling med läkemedlet.

Födelsekontroll hos män och kvinnor

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Fertila kvinnor ska rådas att använda effektiv preventivmetod upp till minst 12 månader efter

behandling.

Graviditet

Djurstudier utfördes som inte kan utesluta att antikroppar mot OP-1 påverkar

embryonal/fosterutveckling (se avsnitt 5.3). På grund av den okända risken för fostret som är

förknippad med eventuell utveckling av neutraliserande antikroppar mot OP-1-protein, skall Osigraft

användas under graviditet endast efter noggrann bedömning av nytta/risk (se avsnitt 4.4).

Amning

Utsöndring i mjölk av antikroppar mot OP-1 av klass IgG har visats i djurstudier. Eftersom humant

IgG utsöndras i bröstmjölk och den potentiella risken för barnet är okänd, skall kvinnor inte amma

under behandling med Osigraft (se avsnitt 5.3). Osigraft skall endast ges till ammande kvinnor när den

ansvariga läkaren bedömer att fördelarna överväger riskerna. Det är tillrådligt att amning avbryts efter

behandling.

Fertilitet

Det finns inga belägg för att eptotermin alfa påverkar fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Följande tabell över biverkningar har sammanställts från dem som observerats och registrerats under

kliniska prövningar. Ett liknande mönster över biverkningar har registrerats vid spontan rapportering

med en incidens som är signifikant lägre än den som ses vid de kliniska prövningarna. En del patienter

som behandlats med denna produkt har rapporterats erfara olika biverkningar som satts i samband med

nyligen genomgången ortopedisk kirurgi.

Följande kategorier används för att gradera biverkningarna i den frekvens de förekommer: mycket

vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000 to <1/100); sällsynta (≥1/10 000

till <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Organsystemklass

Biverkningar

Vanliga

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ökad benbildning

(heterotopisk benbildning/Myositis ossificans)

Undersökningar

Positivt antikroppstest

(bildning av antikroppar)

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Postoperativ rodnad vid sårområdet

(erytem)

Ömhet efter proceduren

(ömhet)

Svullnad efter proceduren

(svullnad)

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Farmakoterapeutisk grupp: Läkemedel för behandling av bensjukdomar, benmorfogenetiska proteiner,

ATC-kod M05BC02

Osigraft är ett osteoinduktivt och osteokonduktivt läkemedel.

Verkningsmekanism

Eptotermin alfa, den aktiva substansen, startar benbildning genom induktion av cellulär differentiering

i mesenkymala celler, vilka rekryteras till implantationsstället från benmärg, benhinna och muskel.

När den aktiva substansen förenats med cellytan framkallar det en kaskad av cellulära händelser som

leder till bildning av kondroblaster och osteoblaster, vilka spelar en väsentlig roll i

benbildningsprocessen. Typ I- kollagenmatrisen är olöslig och består av partiklar i storleksordningen

75-425µm. Detta ger en lämplig biologiskt resorberbar stödstruktur för förankring av de nödvändiga

cellföröknings- och differentieringsprocesser som den aktiva substansen framkallar. De cellulära

händelser som framkallas av den aktiva substansen äger rum inom kollagenmatrisen. Matrisen är

också osteokonduktiv och möjliggör benväxt in i bendefekten från omgivande friskt ben.

Farmakodynamiska effekter

Det nya benet som bildas är mekaniskt och röntgenologiskt jämförbart med normalt ben. Det nya

benet remodellerar sig naturligt, cortex formas och märgelement utvecklas. Osigraft garanterar dock

inte läkning, och ytterligare kirurgiska ingrepp kan behövas.

Klinisk effektivitet och säkerhet

Den huvudsakliga studien avseende utebliven frakturläkning i tibia (Tibial Nonunion pivotal trial)

jämförde Osigraft med autologt bentransplantat, och effekten mättes 9 månader efter behandling.

Utfallen avseende smärta och belastningsförmåga var jämförbara med resultaten för autologt

transplantat (>81% lyckade resultat i Osigraft-gruppen, 77% lyckade resultat i autolog-

bentransplantatgruppen). De röntgenologiska resultaten i Osigraft-gruppen var något sämre än

resultaten hos kontrollgruppen med autologt transplantat (68% respektive 79%).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiska uppgifter om det aktiva ämnet i människor saknas. Resultat från djurstudier med

Osigraft visar att den aktiva substansen eptotermin alfa till övervägande del inte uppträder i

systemcirkulationen.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Resultat av studier med engångsdoser och upprepade doser i råttor, hundar och primater visade inga

oväntade eller systemtoxiska effekter under observationsperioden och efter administrering.

I en 2-års studie med subkutana implantat i råttor observerades heterotopisk benbildning, som

förväntat. Uppkomst av sarkom associerades med närvaro av heterotopiskt ben under lång tid. Denna

effekt, karcinogenicitet på grund av främmande kropp (solid state carcinogenicity), har ofta påträffats

hos råttor då fasta material (plast eller metaller) implanterats subkutant.

Heterotopisk benbildning har observerats hos människor till följd av trauma efter olyckshändelse eller

kirurgiskt ingrepp. Heterotopisk benbildning kan också förekomma efter användande av Osteogent

protein 1 Howmedica International S. de R. L (se avsnitt 4.8.). Det finns emellertid inte något känt

samband mellan heterotopisk benbildning och sarkom hos människor.

Effekten av antikroppar mot OP-1 på benläkningsprocessen har studerats hos hund efter upprepade

implantationer för behandling av två defekter i extremitetben. Resultaten av radiologiska och

histologiska undersökningar i denna icke-kliniska studie uppvisade benläkning vid den första och den

upprepade exponeringen i samma djur. Antikroppar mot OP-1 och bovint benkollagen av typ 1

upptäcktes efter båda exponeringar. Den högsta koncentrationen av antikroppar var högre efter den

andra implantationen. Under uppföljningsperioden föll antalet antikroppar mot värdet i utgångsläget.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kontrollerade studier av effekten av exponering för eptotermin alfa på pre- och postnatal utveckling

har utförts med kaninmodeller. Eptotermin alfa i Freunds tilläggsbehandling administrerades först

subkutant med booster-doser efter 14 och 28 dagar. Blod- och mjölkprov togs med regelbundna

intervaller och analyserades med användning av en fast fas enzym immunoassay (ELISA). Påvisbara

mängder klass IgG och IgM antikroppar mot eptotermin alfa utvecklades och upptäcktes i serum hos

alla exponerade vuxna djur. Antikroppar mot eptotermin alfa upptäcktes i serum från pooled foster-

och navelsträngsblod i halter som överensstämde med moderns blod. Antikroppar var påvisbara hos

vuxna djur och avkomman under dräktighets- och laktationsperioder. Väsentligt högre titrar

antikroppar av IgG-klass mot OP-1 upptäcktes i mjölk under hela studien av den postnatala fasen fram

till laktationsdag 28 (se avsnitt 4.6).

En statistiskt signifikant ökning av fostermissbildningar (missbildade bröstben) sågs hos kullar i den

OP-1-immuniserade gruppen. I en annan studie observerades en skillnad i viktökning hos

immuniserade, vuxna honor mellan laktationsdag 14 och 21 i jämförelse med kontrolldjur. Vikten hos

avkomman i den behandlade gruppen noterades vara lägre än hos kontrollgruppen under

observationsperioden. Den kliniska betydelsen av dessa observationer för human användning av den

färdiga produkten förblir osäker (se avsnitt 4.6).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Bovint kollagen (vakuumtorkat)

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Den färdigtberedda produkten skall användas omedelbart.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2

C - 8

6.5

Förpackningstyp och innehåll och särskild utrustning för användning, administrering

eller implantation

Pulver i en injektionsflaska av glas (typ 1 borosilikat) försluten med en propp (butylgummi) och ett

kapsyllock (aluminium).

Den primära förpackningen hålls steril inuti en blisterförpackning som består av två (inre och yttre)

plastbrickor och lock.

Förpackningsstorlek om 1 injektionsflaska.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Rekonstitution

Varje injektionsflaska med Osigraft rekonstitueras före användning med 2 till 3 ml steril

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9% w/v). Steril natriumkloridlösning för injektion och innehållet i

Osigraft injektionsflaska överförs till en steril skål och blandas med en steril spatel eller kyrett. För att

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

undvika att flaskan krossas, knacka inte på botten när innehållet överförs. Efter rekonstituering skall

suspensionen för engångsbruk för implantation användas omedelbart.

Administrering

När Osigraft rekonstituerats, blir konsistensen som våt sand, vilket underlättar implantation och

placering på bendefektsställen.

Kassering

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Olympus Biotech International Limited

40 Upper Mount Street

Dublin 2

Irland

Tel +353 87 9278653

medicalinfo@olympusbiotech.com

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/179/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande 18.05.2001

Datum för förnyat godkännande 18.05.2011

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelmyndighetens (European

Medicines Agency) hemsida http://www.ema.europa.eu/

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/183641/2011

EMEA/H/C/000293

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Osigraft

eptotermin alfa

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Osigraft. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet

ska användas.

Vad är Osigraft?

Osigraft är ett pulver som bereds till en suspension för implantation. Det innehåller den aktiva

substansen eptotermin alfa.

Vad används Osigraft för?

Osigraft används för att behandla tibiafrakturer (skenbensbrott) som inte har läkts efter minst nio

månader. Det ges till patienter som tidigare har fått ett autologt transplantat (ett bentransplantat av

eget ben, vanligen från höften) men där behandlingen har misslyckats eller då behandling med

autologt transplantat är omöjlig. Det ges till patienter med moget skelett (som har slutat växa).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Osigraft?

Osigraft ska användas av kirurg med tillräcklig erfarenhet. Omedelbart före användningen blandas

Osigraft med 2 till 3 ml natriumkloridlösning till en suspension som ska ha en konsistens som våt sand.

Kirurgen placerar sedan blandningen direkt på brottstället, i kontakt med de förberedda benytorna.

Därefter sluts omgivande mjukvävnader, t.ex. muskler och hud, runt implantatet. I allmänhet räcker

en flaska, men ytterligare en kan användas vid behov.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur verkar Osigraft?

Den aktiva substansen i Osigraft, eptotermin alfa, verkar på benstrukturen. Det är en kopia av

proteinet osteogent protein 1, som också kallas benmorfogent protein 7 (BMP-7), som produceras

naturligt av kroppen och som bidrar till nybildningen av benvävnad. När det har implanterats

stimulerar eptotermin alfa nybildningen av ben och hjälper till att läka det brutna benet. Eptotermin

alfa framställs med en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket innebär att det framställs av

en cell som fått en gen (DNA) som gör att cellen kan producera proteinet. Ersättningsproteinet

eptotermin alfa fungerar på samma sätt som det BMP-7 som produceras naturligt i kroppen.

Hur har Osigrafts effekt undersökts?

Huvudstudien av Osigraft gjordes på 122 patienter med oläkta tibiafrakturer som behandlades

antingen med läkemedlet eller med autolog transplantation. Huvudeffektmåttet, som bedömdes efter

nio månader, var om det brutna benet hade läkt. De kriterier som användes för att bedöma effekten

var tecken på läkning på röntgenbilder, om patienten upplevde smärta, om patienten kunde stödja på

skenbenet och om ytterligare behandling av skenbensbrottet krävdes.

Vilken nytta har Osigraft visat vid studierna?

Osigraft hade minst motsvarande effekt som standardbehandlingen autolog transplantation. Efter nio

månader hade 81 procent av de patienter som fick Osigraft svarat på behandlingen (mindre smärta

och kunde stödja bättre på benet) jämfört med 77 procent av de patienter som hade behandlats med

autolog transplantation.

Vilka är riskerna med Osigraft?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är erytem (rodnad), ömhet,

svullnad över implantatstället samt heterotopisk benbildning (benbildning i onormala områden) eller

myosotis ossificans (onormal bentillväxt i muskeln) samt bildande av antikroppar mot eptotermin alfa.

Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Osigraft finns i bipacksedeln.

Osigraft ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot eptotermin alfa eller mot

kollagen. Osigraft får inte heller ges till patienter som

har omoget skelett (som fortfarande växer),

är under 18 år,

lider av en autoimmun sjukdom (dvs. en sjukdom som innebär att immunsystemet angriper delar

av kroppen),

har pågående infektion vid operationsstället eller någon annan allvarlig infektion,

har otillräcklig hudtäckning eller blodförsörjning vid frakturstället,

har en fraktur som beror på sjukdom (t.ex. metabolisk bensjukdom eller cancer),

har en tumör nära frakturen,

får kemoterapi, strålningsbehandling eller immundämpande behandling.

Osigraft

EMA/183641/2011

Page 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Osigraft

EMA/183641/2011

Page 3/3

Varför har Osigraft godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Osigraft är större än riskerna och rekommenderade att Osigraft skulle

godkännas för försäljning.

Mer information om Osigraft

Den 17 maj 2001 beviljade Europeiska kommissionen Howmedica International S. de R. L. ett

godkännande för försäljning av Osigraft som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för

försäljning gäller utan tidsbegränsning.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Osigraft finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller ditt apotek.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 03-2011.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen