Onsenal

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-04-2011

Aktiva substanser:
Celecoxib
Tillgänglig från:
Pfizer Limited
ATC-kod:
L01XX33
INN (International namn):
celecoxib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Adenomatous Polyposis Coli
Terapeutiska indikationer:
Onsenal är indicerat för minskning av antalet adenomatösa tarmpolyper i familjen adenomatös polyposis (FAP), som ett tillägg till operation och ytterligare endoskopisk övervakning (se avsnitt 4. Effekten av Onsenal-inducerad minskning av polyp börda på risken för tarmcancer har inte visats (se avsnitt 4. 4 och 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000466
Tillstånd datum:
2003-10-17
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000466

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - danska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - franska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - polska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - finska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

06-04-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - norska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

06-04-2011

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

06-04-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

06-04-2011

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Onsenal 200 mg hårda kapslar

celecoxib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra.

Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad är Onsenal och vad används det för

Innan du tar Onsenal

Hur du tar Onsenal

Eventuella biverkningar

Hur Onsenal ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD ONSENAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Onsenal tillhör en grupp läkemedel som kallas cyclooxygenas-2 (COX-2) hämmare.

Cyclooxygenas-2 är ett enzym med ökad förekomst vid inflammationer och i celler som växer

onormalt. Onsenal verkar genom att hämma COX-2. Celler som delar sig onormalt är känsliga för

hämningen av COX-2, och påverkas så att de dör.

Onsenal används för att minska antalet polyper i mag-tarmkanalen hos patienter med familjär

adenomatös polypos (FAP). FAP är en ärftlig sjukdom som innebär att ändtarmen och tjocktarmen

täcks med en mängd polyper som kan utvecklas till tjocktarmscancer. Onsenal ska användas

tillsammans med sedvanlig behandling av FAP-patienter, som t ex operation och kontroll med

endoskopi.

2.

INNAN DU TAR ONSENAL

Ta inte ONSENAL

om du har fått en allergisk reaktion mot något av innehållsämnena i Onsenal

om du har fått en allergisk reaktion mot en grupp läkemedel som kallas ”sulfonamider”. Dessa

inkluderar vissa antibiotika (Bactrim och Septra använt i kombination med sulfametoxazole och

trimetoprim), som kan användas för behandling av infektioner

om du har magsår, tarmsår eller blödning i mag-tarmkanalen

om du efter det att du tagit acetylsalicylsyra eller något annat inflammationshämmande

läkemedel fått näspolyper eller svår nästäppa, eller en allergisk reaktion som kliande hudutslag,

svullnad, andningssvårigheter eller väsande andning

om du är kvinna i fertil ålder om du inte har ett fullgott preventivmedel

om du ammar

om du har inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit) eller tarmen (Crohns sjukdom)

om du har en allvarlig leversjukdom

om du har en allvarlig njursjukdom

om du har hjärtsvikt, fastställd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t ex om du

har haft en hjärtinfarkt, stroke (slaganfall),mini-stroke (TIA) eller förträngning i blodkärl till

hjärtat eller hjärnan

om du har opererats för att rensa eller leda förbi förträngningen i dessa blodkärl

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom) eller om du har

opererat blodkärlen i benen.

Var särskilt försiktig med Onsenal.

En del personer som får Onsenal måste behandlas med särskild försiktighet. Innan du får Onsenal,

försäkra dig om att din läkare känner till:

om du har tillstånd som ökar risken för hjärtsjukdom, såsom högt blodtryck, diabetes, höga

kolesterolvärden eller om du röker bör du diskutera med din läkare om Onsenal är lämpligt för

dig.

om du har haft magsår, tarmsår eller blödning i mag-tarmkanalen

om ditt hjärta, lever eller njurar inte fungerar ordentligt, din läkare kan då vilja kontrollera dig

regelbundet

om du har vätskeansamling i kroppen (såsom svullna vrister och fötter)

om du är uttorkad på grund av t ex kräkningar eller diarré eller om du tar diuretika

(vätskedrivande tabletter)

om du har fått en allvarlig allergisk reaktion eller en allvarlig hudreaktion mot något läkemedel

om du använder acetylsalicylsyra

om du använder läkemedel som minskar blodkoagulationen

om du är överkänslig mot vissa sockerarter

om du behandlas för en infektion, eftersom Onsenal kan dölja feber som är ett tecken på

infektion

om du är över 65 år, din läkare kan då vilja kontrollera dig regelbundet

Liksom andra icke-steroida, anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID, t.ex. ibuprofen eller diklofenak)

kan detta läkemedel ge förhöjt blodtryck, och din läkare kan därför be att få kontrollera ditt blodtryck

regelbundet.

Intag av andra läkemedel:

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Tala om för din läkare, innan du börjar ta Onsenal, om du använder något av följande läkemedel:

ACE-hämmare eller angiotensin-II-antagonister (används mot högt blodtryck och hjärtsvikt)

Acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande läkemedel

Ciklosporin och takrolimus (används för att dämpa immunförsvaret, t ex efter transplantationer)

Dextrometorfan (används som hostdämpande i hostmediciner)

Diuretika (används vid vätskeansamling i kroppen)

Flukonazol (används mot svampinfektioner)

Litium (används för behandling av depression)

Rifampicin (används mot bakterieinfektioner)

Warfarin (som minskar blodkoagulationen) eller andra koagulationshämmande läkemedel

Andra läkemedel för behandling av depression, sömnsvårigheter, högt blodtryck eller

oregelbundna hjärtslag

Neuroleptika (används för behandling av vissa psykiska sjukdomstillstånd)

Metotrexat (används för behandling av reumatisk ledsjukdom, psoriasis och leukemi)

Karbamazepin (används för behandling av epilepsi/kramper och vissa former av smärta eller

depression)

Barbiturater (används för behandling av epilepsi/kramper och vissa sömnstörningar)

Onsenal kan tas tillsammans med en låg dos av acetylsalicylsyra (aspirin). Fråga din läkare om råd

innan du tar dessa läkemedel samtidigt.

Intag av ONSENAL med mat och dryck

Onsenal kan intas med eller utan mat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Graviditet och amning

Använd inte Onsenal om du är gravid eller om det är möjligt att du kan bli gravid.

Använd inte Onsenal om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig yr eller trött när du har tagit Onsenal ska du inte köra bil eller använda maskiner

förrän du känner dig som vanligt igen.

Viktig information om några innehållsämnen i Onsenal

Onsenal innehåller laktos (en sockerart). Om du har fått veta av din läkare att du inte tål (är intolerant

mot) vissa sockerarter ska du ta kontakt med din läkare innan du använder detta läkemedel.

3.

HUR DU TAR ONSENAL

Ta alltid Onsenal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga dosen är 400 mg två gånger dagligen, vanligtvis taget som två 200 mg kapslar två gånger

dagligen.

Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 800 mg.

Om du har tagit för stor mängd av Onsenal

Kontakta din läkare eller farmaceut snarast om du av misstag tagit för många kapslar.

Om du har glömt att ta Onsenal:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Onsenal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Biverkningarna som anges nedan har iakttagits hos patienter med ledinflammation som använt

läkemedel med samma aktiva substans som Onsenal:

Sluta att ta kapslarna och tala genast om för din läkare

om du får en allergisk reaktion som hudutslag, svullnad i ansiktet, väsande andning eller

andningssvårigheter

om du får hjärtproblem såsom bröstsmärta

om du får leversvikt (symtom kan omfatta illamående, diarré, gulsot (din hud eller dina

ögonvitor ser gulaktiga ut))

om din hud får blåsor eller fjällar

om du får svåra magsmärtor eller några tecken på blödning i magsäcken eller tarmen, till

exempel svart eller blodfläckad avföring eller kräkning med blod i

Vanliga biverkningar som anges nedan kan förekomma hos fler än 1 person av 100

Vätskeansamling med svullna fotleder, ben och/eller händer

Urinvägsinfektion

Bihåleinflammation, nästäppa eller rinnande näsa, halsont, hosta, förkylning, influensaliknande

symtom

Yrsel, sömnsvårigheter

Magont, diarré, matsmältningsproblem, väderspänning

Utslag, klåda

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Muskelspänningar

Försämring av befintliga allergier

Mindre vanliga biverkningar som anges nedan kan förekomma hos färre än 1 person av 1000:

Hjärtsvikt, hjärtklappning, snabba hjärtslag

Förhöjning av redan högt blodtryck

Förändringar i levervärden vid blodprov

Förändringar i njurvärden vid blodprov

Anemi (minskat antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka svaghetskänsla och andfåddhet)

Oro, depression, trötthet, dåsighet, myrkrypningar

Ökad kaliummängd i blodet (kan orsaka illamående, trötthet, muskelsvaghet eller

hjärtklappning)

Nedsatt syn eller dimsyn, ringningar i öronen (tinnitus), ömhet i munnen, munsår.

Förstoppning, rapningar, magsäcksinflammation (matsmältningsproblem, magont eller

kräkningar), förvärrad inflammation i mage eller tarm.

Benkramper

Upphöjda, kliande utslag (nässelutslag)

Sällsynta biverkningar som anges nedan kan förekomma hos fler än 1 person av 10 000

Sår (blödningar) i magsäck, matstrupe och tarm, brusten tarm (kan ge buksmärta, feber,

illamående, kräkningar, tarmstopp), mörk eller svartfärgad avföring, inflammation i matstrupen

(kan orsaka sväljsvårigheter), inflammation i bukspottkörteln (kan ge buksmärta)

Minskat antal vita blodkroppar (vilka hjälper till att skydda kroppen mot infektion) och

blodplättar (ökad risk för blödningar eller blåmärken)

Svårighet att samordna muskelrörelserna

Förvirring, smakförändringar

Ökad ljuskänslighet

Håravfall

Ytterligare biverkningar har rapporterats efter användning av den aktiva substansen i Onsenal

(efter marknadsintroduktion). Dessa frekvenser är svåra att fastställa, men anses i allmänhet

vara mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000):

Hjärnblödning, som är livshotande

Allvarliga allergiska reaktioner (inklusive anafylaktisk chock, som kan vara livshotande) vilka

kan orsaka hudutslag, svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, väsande andning eller

andningssvårigheter; sväljsvårigheter

Blödning i mage eller tarm (kan ge blodig avföring eller kräkningar), tarminflammation,

illamående

Allvarliga hudbiverkningar såsom Stevens-Johnsons syndrom, exfoliativ dermatit och toxisk

epidermal nekrolys (som kan ge utslag, blåsbildning eller fjällning av huden)

Leversvikt, leverskada och allvarlig leverinflammation (några fall med dödlig utgång eller som

krävt levertransplantation). Symtomen kan vara illamående, diarré, gulsot, gulfärgning av hud

eller ögon, mörk urin, blek avföring, ökad blödningsbenägenhet, klåda eller frossa

Njurproblem (njursvikt, njurinflammation)

Blodproppar i lungornas blodkärl. Symtom kan vara plötslig andnöd, skarpa smärtor vid

andning eller kollaps

Oregelbundna hjärtslag

Hjärnhinneinflammation

Hallucinationer

Försämrad epilepsi (eventuellt ökat antal kramper och/eller ökad svårighetsgrad)

Inflammation i blodkärlen (kan ge feber, värk, mörklila fläckar i huden)

Delvis eller hel synförlust, orsakat av blockering av ett blodkärl i ögat, inflammation i ögats

bindhinna, ögoninfektion, ögonblödning

Minskat antal röda och vita blodkroppar samt blodplättar (kan orsaka trötthet, öka

benägenheten att få blåmärken, ofta förekommande näsblod och ökad infektionsrisk)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bröstsmärta

Försämrat luktsinne

Missfärgad hud (blåmärken), muskelvärk och svaghet, ledvärk

Menstruationsrubbningar

Huvudvärk, vallningar

Minskad natriummängd i blodet (kan orsaka aptitförlust, huvudvärk, illamående,

muskelkramper och svaghet)

Dessutom har följande biverkningar iakttagits i kliniska studier där Onsenal togs i upp till 3 år

för att förebygga spontana tjocktarmspolyper (biverkningar markerade med asterix förekom

oftare i dessa studier än i studier vid ledinflammation):

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 person av 10):

Högt blodtryck*, diarré*

Vanliga

Hjärtproblem: hjärtinfarkt*, kärlkramp (bröstsmärta)

Magproblem: illamående, halsbränna, divertikulit (ett problem med magen och tarmarna som

kan orsaka smärta och infektion), kräkningar*, irriterad tarm (kan omfatta magsmärta, diarré,

matsmältningsproblem, väderspänning)

Njursten (vilket kan leda till värk i mage eller rygg, blod i urinen), urinträngningar,

kreatininökning (blodprovsresultat relaterat till njurfunktionen)

Andningssvårigheter

Muskelryckningar

Ödem (vätskeansamling i kroppen som kan orsaka svullnad)

Förstorad eller inflammerad prostata, ökning av prostataspecifika antikroppar (laboratorietest)

Infektioner av varierande slag

Viktuppgång

Mindre vanliga

Stroke

Instabil kärlkramp (bröstsmärta), problem med hjärtklaffarna, hjärtrytm eller kranskärlen, eller

förstorat hjärta

Djup ventrombos (blodpropp, vanligen i benen, som kan ge värk, svullnad eller rodnad i vaden

eller andningssvårigheter), blåmärken

Maginfektion (vilket kan orsaka irritation och sår i mage och tarm), blödning från hemorrojder,

frekvent tarmtömning, inflammerat eller blödande tandkött/munsår

Fraktur i underarm/underben, bristning eller inflammation i senor

Bältros, hudinfektion, eksem (torra kliande utslag)

Synnedsättning eller dimsyn orsakad av små fläckar eller blödning i synfältet, yrsel orsakad av

besvär i innerörat, talsvårigheter

Sömnsvårigheter, behov av att kissa ofta på natten

Fettknölar i huden eller någon annanstans, ganglion (ofarliga svullnader i hand- och

fotledssenor)

Onormal eller kraftig underlivsblödning, smärtsam menstruation, ömhet i brösten, cystor på

äggstockarna, menopausala symtom

Höga natrium- eller hemoglobinnivåer i blodet och låga hematokrit- eller testosteronnivåer

enligt blodprovsresultat

Försämrad hörsel

Ändrat antal blodceller

5.

HUR ONSENAL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förvaras vid högst 30°C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på blister och kartong. Läkemedel som

passerat utgångsdatum bör lämnas in på apotek för att destrueras på ett säkert sätt.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är celecoxib.

Övriga innehållsämnen är gelatin, laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, povidon K30,

kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och färgämnet titandioxid E171.

Bläcket som används för trycket på kapseln innehåller även shellack, propylenglykol och

järnoxid E172.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapslarna är vita och märkta med ‘7767’ och ‘200’ i guldfärgat bläck. Onsenal är förpackat i blister i

kartonger med 10 eller 60 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannien

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Heinrich-Mack-Strasse 35

89257 Illertissen

Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för

innehavaren av godkännandet för försäljning.

Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Pfizer HCP Corporation

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel.: +420-283-004-111

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel. +356 212201 74

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 4301

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 6 405 328

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E.

λ: +30 210 6785 800.

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o

Tel.:+48 22 335 61 00

España

Pfizer S.A.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 1 52 11 400

Ísland

Vistor hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.:+ 421-2-5941 8500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Geo. Pavlides & Araouzos Ltd.

Tηλ.:+ 357 22 818087

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 70 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited,

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

Denna bipacksedel godkändes senast den

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel beroende på

att sjukdomen är sällsynt.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kommer att granska all ny information som kan bli

tillgänglig varje år och uppdatera denna bipacksedel om nödvändigt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMAs hemsida http://www.ema.europa.eu/.

liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Onsenal 400 mg hårda kapslar

celecoxib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra.

Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad är Onsenal och vad används det för

Innan du tar Onsenal

Hur du tar Onsenal

Eventuella biverkningar

Hur Onsenal ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD ONSENAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Onsenal tillhör en grupp läkemedel som kallas cyclooxygenas-2 (COX-2) hämmare.

Cyclooxygenas-2 är ett enzym med ökad förekomst vid inflammationer och i celler som växer

onormalt. Onsenal verkar genom att hämma COX-2. Celler som delar sig onormalt är känsliga för

hämningen av COX-2, och påverkas så att de dör.

Onsenal används för att minska antalet polyper i mag-tarmkanalen hos patienter med familjär

adenomatös polypos (FAP). FAP är en ärftlig sjukdom som innebär att ändtarmen och tjocktarmen

täcks med en mängd polyper som kan utvecklas till tjocktarmscancer. Onsenal ska användas

tillsammans med sedvanlig behandling av FAP-patienter, som t ex operation och kontroll med

endoskopi.

2.

INNAN DU TAR ONSENAL

Ta inte ONSENAL

om du har fått en allergisk reaktion mot något av innehållsämnena i Onsenal

om du har fått en allergisk reaktion mot en grupp läkemedel som kallas ”sulfonamider”. Dessa

inkluderar vissa antibiotika (Bactrim och Septra använt i kombination med sulfametoxazole och

trimetoprim), som kan användas för behandling av infektioner

om du har magsår, tarmsår eller blödning i mag-tarmkanalen

om du efter det att du tagit acetylsalicylsyra eller något annat inflammationshämmande

läkemedel fått näspolyper eller svår nästäppa, eller en allergisk reaktion som kliande hudutslag,

svullnad, andningssvårigheter eller väsande andning

om du är kvinna i fertil ålder om du inte har ett fullgott preventivmedel

om du ammar

om du har inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit) eller tarmen (Crohns sjukdom)

om du har en allvarlig leversjukdom

om du har en allvarlig njursjukdom

om du har hjärtsvikt, fastställd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t ex om du

har haft en hjärtinfarkt, stroke (slaganfall),mini-stroke (TIA) eller förträngning i blodkärl till

hjärtat eller hjärnan

om du har opererats för att rensa eller leda förbi förträngningen i dessa blodkärl

om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom) eller om du har

opererat blodkärlen i benen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Var särskilt försiktig med ONSENAL

En del personer som får Onsenal måste behandlas med särskild försiktighet. Innan du får Onsenal,

försäkra dig om att din läkare känner till:

om du har tillstånd som ökar risken för hjärtsjukdom, såsom högt blodtryck, diabetes, höga

kolesterolvärden eller om du röker bör du diskutera med din läkare om Onsenal är lämpligt för

dig.

om du har haft magsår, tarmsår eller blödning i mag-tarmkanalen

om ditt hjärta, lever eller njurar inte fungerar ordentligt, din läkare kan då vilja kontrollera dig

regelbundet

om du har vätskeansamling i kroppen (såsom svullna vrister och fötter)

om du är uttorkad på grund av t ex kräkningar eller diarré eller om du tar diuretika

(vätskedrivande tabletter)

om du har fått en allvarlig allergisk reaktion eller en allvarlig hudreaktion mot något läkemedel

om du använder acetylsalicylsyra

om du använder läkemedel som minskar blodkoagulationen

om du är överkänslig mot vissa sockerarter

om du behandlas för en infektion, eftersom Onsenal kan dölja feber som är ett tecken på

infektion

om du är över 65 år, din läkare kan då vilja kontrollera dig regelbundet

Liksom andra icke-steroida, anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID t.ex. ibuprofen eller diklofenak)

kan detta läkemedel ge förhöjt blodtryck, och din läkare kan därför be att få kontrollera ditt blodtryck

regelbundet.

Intag av andra läkemedel:

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Tala om för din läkare, innan du börjar ta Onsenal, om du använder något av följande läkemedel:

ACE-hämmare eller angiotensin-II-antagonister (används mot högt blodtryck och hjärtsvikt)

Acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande läkemedel

Ciklosporin och takrolimus (används för att dämpa immunförsvaret, t ex efter transplantationer)

Dextrometorfan (används som hostdämpande i hostmediciner)

Diuretika (används vid vätskeansamling i kroppen)

Flukonazol (används mot svampinfektioner)

Litium (används för behandling av depression)

Rifampicin (används mot bakterieinfektioner)

Warfarin (som minskar blodkoagulationen) eller andra koagulationshämmande läkemedel

Andra läkemedel för behandling av depression, sömnsvårigheter, högt blodtryck eller

oregelbundna hjärtslag

Neuroleptika (används för behandling av vissa psykiska sjukdomstillstånd)

Metotrexat (används för behandling av reumatisk ledsjukdom, psoriasis och leukemi)

Karbamazepin (används för behandling av epilepsi/kramper och vissa former av smärta eller

depression)

Barbiturater (används för behandling av epilepsi/kramper och vissa sömnstörningar)

Onsenal kan tas tillsammans med en låg dos av acetylsalicylsyra (aspirin). Fråga din läkare om råd

innan du tar dessa läkemedel samtidigt.

Intag av ONSENAL med mat och dryck

Onsenal kan intas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Använd inte Onsenal om du är gravid eller om det är möjligt att du kan bli gravid.

Använd inte Onsenal om du ammar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig yr eller trött när du har tagit Onsenal ska du inte köra bil eller använda maskiner

förrän du känner dig som vanligt igen.

Viktig information om några innehållsämnen i Onsenal

Onsenal innehåller laktos (en sockerart). Om du har fått veta av din läkare att du inte tål (är intolerant

mot) vissa sockerarter ska du ta kontakt med din läkare innan du använder detta läkemedel.

3.

HUR DU TAR ONSENAL

Ta alltid Onsenal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga dosen är 400 mg två gånger dagligen, vanligtvis taget som en 400 mg kapsel två gånger

dagligen.

Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 800 mg.

Om du har tagit för stor mängd av Onsenal

Kontakta din läkare eller farmaceut snarast om du av misstag tagit för många kapslar.

Om du har glömt att ta Onsenal:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Onsenal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Biverkningarna som anges nedan har iakttagits hos patienter med ledinflammation som använt

läkemedel med samma aktiva substans som Onsenal:

Sluta att ta kapslarna och tala genast om för din läkare

om du får en allergisk reaktion som hudutslag, svullnad i ansiktet, väsande andning eller

andningssvårigheter

om du får hjärtproblem såsom bröstsmärta

om du får leversvikt (symtom kan omfatta illamående, diarré, gulsot (din hud eller dina

ögonvitor ser gulaktiga ut))

om din hud får blåsor eller fjällar

om du får svåra magsmärtor eller några tecken på blödning i magsäcken eller tarmen, till

exempel svart eller blodfläckad avföring eller kräkning med blod i

Vanliga biverkningar som anges nedan kan förekomma hos fler än 1 person av 100

Vätskeansamling med svullna fotleder, ben och/eller händer

Urinvägsinfektion

Bihåleinflammation, nästäppa eller rinnande näsa, halsont, hosta, förkylning, influensaliknande

symtom

Yrsel, sömnsvårigheter

Magont, diarré, matsmältningsproblem, väderspänning

Utslag, klåda

Muskelspänningar

Försämring av befintliga allergier

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Mindre vanliga biverkningar som anges nedan kan förekomma hos färre än 1 person av 1000:

Hjärtsvikt, hjärtklappning, snabba hjärtslag

Förhöjning av redan högt blodtryck

Förändringar i levervärden vid blodprov

Förändringar i njurvärden vid blodprov

Anemi (minskat antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka svaghetskänsla och andfåddhet)

Oro, depression, trötthet, dåsighet, myrkrypningar

Ökad kaliummängd i blodet (kan orsaka illamående, trötthet, muskelsvaghet eller

hjärtklappning)

Nedsatt syn eller dimsyn, ringningar i öronen (tinnitus), ömhet i munnen, munsår.Förstoppning,

rapningar, magsäcksinflammation (matsmältningsproblem, magont eller kräkningar), förvärrad

inflammation i mage eller tarm.

Benkramper

Upphöjda, kliande utslag (nässelutslag)

Sällsynta biverkningar som anges nedan kan förekomma hos fler än 1 person av 10 000

Sår (blödningar) i magsäck, matstrupe och tarm, brusten tarm (kan ge buksmärta, feber,

illamående, kräkningar, tarmstopp), mörk eller svartfärgad avföring, inflammation i matstrupen

(kan orsaka sväljsvårigheter), inflammation i bukspottkörteln (kan ge buksmärta)

Minskat antal vita blodkroppar (vilka hjälper till att skydda kroppen mot infektion) och

blodplättar (ökad risk för blödningar eller blåmärken)

Svårighet att samordna muskelrörelserna

Förvirring, smakförändringar

Ökad ljuskänslighet

Håravfall

Ytterligare biverkningar har rapporterats efter användning av den aktiva substansen i Onsenal

(efter marknadsintroduktion). Dessa frekvenser är svåra att fastställa, men anses i allmänhet

vara mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000):

Hjärnblödning, som är livshotande

Allvarliga allergiska reaktioner (inklusive anafylaktisk chock, som kan vara livshotande) vilka

kan orsaka hudutslag, svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, väsande andning eller

andningssvårigheter; sväljsvårigheter

Blödning i mage eller tarm (kan ge blodig avföring eller kräkningar), tarminflammation,

illamående

Allvarliga hudbiverkningar såsom Stevens-Johnsons syndrom, exfoliativ dermatit och toxisk

epidermal nekrolys (som kan ge utslag, blåsbildning eller fjällning av huden)

Leversvikt, leverskada och allvarlig leverinflammation (några fall med dödlig utgång eller som

krävt levertransplantation). Symtomen kan vara illamående, diarré, gulsot, gulfärgning av hud

eller ögon, mörk urin, blek avföring, ökad blödningsbenägenhet, klåda eller frossa

Njurproblem (njursvikt, njurinflammation)

Blodproppar i lungornas blodkärl. Symtom kan vara plötslig andnöd, skarpa smärtor vid

andning eller kollaps

Oregelbundna hjärtslag

Hjärnhinneinflammation

Hallucinationer

Försämrad epilepsi (eventuellt ökat antal kramper och/eller ökad svårighetsgrad)

Inflammation i blodkärlen (kan ge feber, värk, mörklila fläckar i huden)

Delvis eller hel synförlust, orsakat av blockering av ett blodkärl i ögat, inflammation i ögats

bindhinna, ögoninfektion, ögonblödning

Minskat antal röda och vita blodkroppar samt blodplättar (kan orsaka trötthet, öka

benägenheten att få blåmärken, ofta förekommande näsblod och ökad infektionsrisk)

Bröstsmärta

Försämrat luktsinne

Missfärgad hud (blåmärken), muskelvärk och svaghet, ledvärk

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Menstruationsrubbningar

Huvudvärk, vallningar

Minskad natriummängd i blodet (kan orsaka aptitförlust, huvudvärk, illamående,

muskelkramper och svaghet)

Dessutom har följande biverkningar iakttagits i kliniska studier där Onsenal togs i upp till 3 år

för att förebygga spontana tjocktarmspolyper (biverkningar markerade med asterix förekom

oftare i dessa studier än i studier vid ledinflammation):

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 person av 10):

Högt blodtryck*, diarré*

Vanliga

Hjärtproblem: hjärtinfarkt*, kärlkramp (bröstsmärta)

Magproblem: illamående, halsbränna, divertikulit (ett problem med magen och tarmarna som

kan orsaka smärta och infektion), kräkningar*, irriterad tarm (kan omfatta magsmärta, diarré,

matsmältningsproblem, väderspänning)

Njursten (vilket kan leda till värk i mage eller rygg, blod i urinen), urinträngningar,

kreatininökning (blodprovsresultat relaterat till njurfunktionen)

Andningssvårigheter

Muskelryckningar

Ödem (vätskeansamling i kroppen som kan orsaka svullnad)

Förstorad eller inflammerad prostata, ökning av prostataspecifika antikroppar (laboratorietest)

Infektioner av varierande slag

Viktuppgång

Mindre vanliga

Stroke

Instabil kärlkramp (bröstsmärta), problem med hjärtklaffarna, hjärtrytm eller kranskärlen, eller

förstorat hjärta

Djup ventrombos (blodpropp, vanligen i benen, som kan ge värk, svullnad eller rodnad i vaden

eller andningssvårigheter), blåmärken

Maginfektion (vilket kan orsaka irritation och sår i mage och tarm), blödning från hemorrojder,

frekvent tarmtörmning, inflammerat eller blödande tandkött/munsår

Fraktur i underarm/underben, bristning eller inflammation i senor

Bältros, hudinfektion, eksem (torra kliande utslag)

Synnedsättning eller dimsyn orsakad av små fläckar eller blödning i synfältet, yrsel orsakad av

besvär i innerörat, talsvårigheter

Sömnsvårigheter, behov av att kissa ofta på natten

Fettknölar i huden eller någon annanstans, ganglion (ofarliga svullnader i hand- och

fotledssenor)

Onormal eller kraftig underlivsblödning, smärtsam menstruation, ömhet i brösten, cystor på

äggstockarna, menopausala symtom

Höga natrium- eller hemoglobinnivåer i blodet och låga hematokrit- eller testosteronnivåer

enligt blodprovsresultat

Försämrad hörsel

Ändrat antal blodceller

5.

HUR ONSENAL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på blister och kartong. Läkemedel som

passerat utgångsdatum bör lämnas in på apotek för att destrueras på ett säkert sätt.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är celecoxib.

Övriga innehållsämnen är gelatin, laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, povidon K30,

kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och färgämnet titandioxid E171.

Bläcket som används för trycket på kapseln innehåller även shellack, propylenglykol och

järnoxid E172.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapslarna är vita och märkta med ‘7767’ och ‘400’ i grönt bläck. Onsenal är förpackat i blister i

kartonger med 10 eller 60 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannien

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Heinrich-Mack-Strasse 35

89257 Illertissen

Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för

innehavaren av godkännandet för försäljning.

Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Pfizer HCP Corporation

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel.: +420-283-004-111

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel. +356 212201 74

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 4301

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 6 405 328

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E.

λ: +30 210 6785 800.

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o

Tel.:+48 22 335 61 00

España

Pfizer S.A.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 1 52 11 400

Ísland

Vistor hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.:+ 421-2-5941 8500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Geo. Pavlides & Araouzos Ltd.

Tηλ.:+ 357 22 818087

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 70 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited,

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

Denna bipacksedel godkändes senast den

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel beroende på

att sjukdomen är sällsynt.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kommer att granska all ny information som kan bli

tillgänglig varje år och uppdatera denna bipacksedel om nödvändigt.

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMAs hemsida http://www.ema.europa.eu/.

liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Onsenal 200 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 200 mg celecoxib

Hjälpämnen: Laktosmonohydrat 49,8 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel

Vita, ogenomskinliga kapslar med två guldfärgade ränder märkta 7767 och 200

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Onsenal är indicerat för reduktion av antal adenomatösa tarmpolyper vid familjär adenomatös polypos

(FAP), som ett komplement till kirurgi och endoskopisk kontroll (se avsnitt 4.4).

Effekten av Onsenal-inducerad reduktion av polyper har inte visats påverka risken för tarmcancer (se

avsnitt 4.4 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad oral dos är två 200 mg kapslar två gånger dagligen, att intas i samband med måltid

(se avsnitt 5.2).

Sedvanlig medicinsk vård för FAP-patienter ska fortsätta under behandlingen med celecoxib.

Högsta rekommenderade dygnsdos är 800 mg.

Nedsatt leverfunktion: Till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (serum-albumin 25-35 g/l) bör

den rekommenderade dygnsdosen celecoxib sänkas med 50% (se avsnitt 4.3 och 5.2). Försiktighet bör

iakttagas då erfarenhet från denna typ av patienter saknas för doser högre än 200 mg.

Nedsatt njurfunktion: Erfarenhet från användning av celecoxib till patienter med lätt till måttligt

nedsatt njurfunktion är begränsad, därför bör dessa patienter behandlas med försiktighet (se avsnitt

4.3, 4.4 och 5.2).

Pediatriska patienter: Erfarenhet från användning av celecoxib till patienter med FAP som är yngre

än 18 år är begränsad till en pilotstudie i en mycket liten population. Patienterna behandlades med

celecoxib i doser upp till 16 mg/kg dagligen, vilket motsvarar den rekommenderade dosen om 800 mg

dagligen för vuxna FAP-patienter (se avsnitt 5.1).

Långsamma CYP2C9-metaboliserare: Celecoxib ska användas med försiktighet till patienter som är

eller misstänks vara långsamma CYP2C9-metaboliserare baserat på genotypning eller

anamnes/tidigare erfarenhet av andra CYP2C9 substrat eftersom risken för dosberoende biverkningar

är ökad.

Patienter som har CYP2C9*3 allelen och i synnerhet de patienter med CYP2C9*3*3 homozygot

genotyp, kan exponeras för celecoxibnivåer som är högre än vad som studerats med avseende på

säkerhet i kliniska prövningar. Därför bör risken för hög exponering av celecoxib hos patienter med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

långsam metabolism noggrant övervägas vid behandling av FAP-patienter. Överväg att inleda

behandlingen med reducerad dos (se avsnitt 5.2).

Äldre: Dosen för äldre patienter med FAP har ej fastställts. Särskild försiktighet bör iakttagas för

sådana patienter (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se avsnitt 6.1).

Känd överkänslighet mot sulfonamider.

Aktivt ulcus eller pågående gastrointestinal blödning.

Patienter som fått symtom på astma, akut rinit, näspolyper, angioneurotiskt ödem, urtikaria

eller andra typer av allergiska reaktioner vid intag av acetylsalicylsyra eller NSAID, inklusive

COX-2 (cyklooxygenas-2) selektiva hämmare.

Graviditet och kvinnor som kan bli gravida såvida inte fullgod antikonception används (se

avsnitt 4.5, 4.6 och 5.3).

Amning (se avsnitt 4.6 och 5.3).

Svår leverfunktionsnedsättning (serum-albumin <25 g/l eller Child-Pugh-skala ≥10) (Klass C).

Patienter med njurinsufficiens med beräknat kreatininclearance <30 ml/min.

Inflammatorisk tarmsjukdom.

Kronisk hjärtsvikt (NYHA II-IV).

Etablerad ischemisk hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom.

4.4

Varningar och försiktighet

Behandling med celecoxib vid FAP har studerats i upp till 6 månader och har inte visat sig minska

risken för gastrointestinal cancer, andra former av cancer eller behovet av kirurgi. Därför bör den

sedvanliga vården av FAP-patienter inte ändras p g a att patienten samtidigt ges celecoxib. Framför

allt ska rutinmässiga endoskopiska kontroller fortsätta med oförändrad frekvens och FAP-relaterad

kirurgi ska inte senareläggas.

Mag-tarmkanalens sjukdomar

Övre gastrointestinala komplikationer [perforationer, ulcus eller blödningar (PUB)], vissa med fatal

utgång, har förekommit hos patienter som behandlats med celecoxib. Försiktighet rekommenderas vid

behandling av patienter med stor risk att utveckla gastrointestinala komplikationer av NSAIDs: äldre,

patienter som samtidigt använder annan NSAID eller acetylsalicylsyra och patienter med

gastrointestinala sjukdomar såsom ulcerationer och gastrointestinal blödning i anamnesen.

Risken för gastrointestinala biverkningar (gastrointestinala ulcerationer eller andra gastrointestinala

komplikationer) ökar ytterligare när celecoxib tas tillsammans med acetylsalicylsyra (även vid låga

doser). Kliniska långtidsstudier har inte visat någon signifikant skillnad i gastrointestinal säkerhet

mellan selektiva COX-2-hämmare + acetylsalicylsyra jämfört med NSAID + acetylsalicylsyra (se

avsnitt 5.1).

Samtidig användning av celecoxib och NSAID (annat än acetylsalicylsyra) ska undvikas.

FAP-patienter med ileorektal anastomos eller ileoanal reservoar kan utveckla anastomossår. Vid

anastomossår bör patienter ej få samtidig behandling med antikoagulantia eller acetylsalicylsyra.

Sjukdomstillstånd i blodet och det lymfatiska systemet / Hjärt-kärlsjukdomar

Ett ökat antal allvarliga kardiovaskulära händelser, främst hjärtinfarkt, sågs i en placebo-kontrollerad

långtidsstudie på patienter med sporadisk adenomatös polypos. Patienterna behandlades med

celecoxib 200 mg 2 gånger/dygn eller 400 mg 2 gånger/dygn, jämfört med placebo (se avsnitt 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I den kliniska prövningen APC ökade de kardiovaskulära riskerna med celecoxib vid dosering 400 mg

2 gånger dagligen (avsnitt 5.1). För att undvika onödig exponering hos FAP-patienter där celecoxib

inte är effektivt bör därför terapisvaret utvärderas regelbundet (avsnitt 4.2, 4.3, 4.8 och 5.1).

Patienter med betydande riskfaktorer för kardiovaskulära händelser (t ex hypertoni, hyperlipidemi,

diabetes mellitus, rökning) bör endast behandlas med celecoxib efter noggrant övervägande (se avsnitt

5.1).

Selektiva COX-2-hämmare kan inte ersätta acetylsalicylsyra som profylax mot kardiovaskulära

tromboemboliska sjukdomar, då de saknar trombocytaggregationshämmande effekt.

Trombocytaggregationshämmande behandling ska därför inte avbrytas (se avsnitt 5.1).

I likhet med andra läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen, har vätskeretention och ödem

observerats hos patienter som tar celecoxib. Därför bör celecoxib användas med försiktighet till

patienter med hjärtsvikt, vänsterkammardysfunktion eller hypertoni i anamnesen eller till patienter

med ödem av annan orsak, då prostaglandinhämning kan resultera i försämrad njurfunktion och

vätskeretention. Försiktighet krävs även beträffande patienter som behandlas med diuretika eller som

av annan anledning löper risk för hypovolemi.

Liksom för alla NSAID-preparat kan celecoxib utlösa hypertoni eller förvärra existerande hypertoni,

vilket i båda fallen kan bidra till ökad incidens av kardiovaskulära händelser. Blodtrycket ska därför

kontrolleras noga i samband med insättning av behandling med celecoxib och under hela

behandlingsperioden.

För äldre patienter med lätt till måttligt nedsatt hjärtfunktion som kräver behandling, erfordras

särskild försiktighet och uppföljning. Nedsatt njur- eller leverfunktion och speciellt nedsatt

hjärtfunktion är vanligare hos äldre patienter. Lämpliga medicinska kontroller bör därför utföras.

Njur- och leversjukdomar

NSAIDs, inklusive celecoxib kan orsaka njurskada. Kliniska studier med celecoxib har visat

njurpåverkan, liknande den som iakttagits med jämförda NSAID. Patienter med störst risk för

njurskada är de med försämrad njurfunktion, hjärtsvikt, leverdysfunktion samt äldre patienter. Dessa

patienter ska kontrolleras noggrant under behandlingen med celecoxib.

Erfarenhet av celecoxib till patienter med lätt till måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion är

begränsad. Sådana patienter bör därför behandlas med försiktighet (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Om patientens tillstånd försämras under pågående behandling med avseende på ovan nämnda

händelser, ska lämpliga åtgärder vidtas och avbrytande av behandling med celecoxib bör övervägas.

Hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner, vissa med fatal utgång, inklusive exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med

användning av celecoxib (se avsnitt 4.8). Risken för dessa reaktioner förefaller vara störst i början av

behandlingen. Reaktionerna debuterar i de flesta fall under den första behandlingsmånaden. Allvarliga

överkänslighetsreaktioner (anafylaxi och angioödem) har rapporterats hos patienter som behandlats

med celecoxib (se avsnitt 4.8). Patienter som tidigare uppvisat sulfonamidallergi eller annan

läkemedelsallergi kan löpa större risk att drabbas av allvarliga hudreaktioner eller överkänslighets-

reaktioner (se avsnitt 4.3). Behandling med celecoxib bör avbrytas vid första tecken på uppkomst av

hudutslag, slemhinneskada eller något annat tecken på överkänslighet.

Övrigt

Patienter som är kända långsamma metaboliserare av CYP2C9-substrat bör behandlas med

försiktighet (se avsnitt 5.2).

Celecoxib kan dölja feber och andra tecken på inflammation.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Allvarliga blödningar har rapporterats hos patienter som samtidigt behandlats med warfarin.

Försiktighet ska iakttas när celecoxib kombineras med warfarin och andra orala antikoagulantia (se

avsnitt 4.5).

Onsenal 200 mg kapslar innehåller laktos (49,8 mg). Patienter med något av följande sällsynta

ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktos-malabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

De flesta interaktionsstudier har utförts med celecoxibdoser på 200 mg två gånger dagligen (dvs doser

som används vid artros/reumatoid artrit). En mer uttalad effekt med 400 mg två gånger dagligen kan

därför inte uteslutas.

Koagulationsparametrar bör följas, speciellt de första dagarna efter insättandet eller vid förändrad

dosering av celecoxib, hos patienter som behandlas med warfarin eller andra antikoagulantia eftersom

dessa patienter löper ökad risk för blödningskomplikationer. Patienter som tar orala antikoagulantia

ska därför följas noga med avseende på protrombintid, INR. Fall av blödningar, vissa med fatal

utgång, har rapporterats i samband med ökad protrombintid hos patienter med artros och reumatoid

artrit (framför allt äldre) som erhållit celecoxib samtidigt med warfarin (se avsnitt 4.4).

NSAIDs kan reducera effekten av diuretika och antihypertensiva läkemedel. Liksom för NSAIDs kan

risken för akut njurinsufficiens (vanligen reversibel) öka hos en del patienter med nedsatt njurfunktion

(t ex dehydrerade patienter eller äldre) när ACE-hämmare eller angiotensin-II-antagonister

kombineras med NSAIDs, inklusive celecoxib. Kombinationen bör därför användas med försiktighet,

särskilt till äldre. Patienten bör vara tillräckligt hydrerad. Kontroll av njurfunktionen bör övervägas

efter påbörjad kombinerad behandling, samt regelbundet därefter.

I en klinisk prövning under 28 dagar på patienter med lisinopril-kontrollerad hypertension (grad 1

samt grad 2), resulterade administrering av celecoxib 200 mg två gånger dagligen inte i någon klinisk

signifikant ökning av dygnsmedelvärdet av det systoliska eller det diastoliska blodtrycket, jämfört

med placebo under en 24 timmars ambulatorisk blodtrycksmonitorering. 48% av patienterna som

behandlats med celecoxib 200 mg två gånger dagligen ansågs inte svara på behandlingen med

lisinopril vid det avslutande besöket för studien (definierat som antingen diastoliskt blodtryck >90

mmHg mätt med manschett eller diastolisk blodtrycksökning >10% jämfört med blodtryck vid

baslinjen mätt med manschett), jämfört med 27% av patienterna behandlade med placebo. Denna

skillnad var statistiskt signifikant.

Samtidig administrering av NSAIDs och ciklosporin D-derivat eller takrolimus kan eventuellt öka den

nefrotoxiska effekten av ciklosporin och takrolimus. Njurfunktionen bör övervakas när celecoxib och

något av dessa läkemedel kombineras.

Celecoxib kan användas tillsammans med lågdos acetylsalicylsyra men är inget substitut för

acetylsalicylsyra som hjärt/kärl-profylax. Liksom för andra NSAIDs har en ökad risk för

gastrointestinala ulcus eller andra gastrointestinala komplikationer visats vid samtidig behandling med

acetysalicylsyra i lågdos jämfört med behandling med enbart celecoxib (se avsnitt 5.1).

Farmakokinetiska interaktioner

Effekter av celecoxib på andra läkemedel

Celecoxib är en svag hämmare av CYP2D6. Under behandling med celecoxib ökade den

genomsnittliga plasmakoncentrationen av CYP2D6-substratet dextrometorfan med 136%.

Plasmakoncentrationen av läkemedel som är substrat för detta enzym kan öka vid samtidig

användning av celecoxib. Exempel på läkemedel som metaboliseras av CYP2D6 är antidepressiva

(tricykliska och SSRIs), neuroleptika, antiarytmika etc. Dosen av individuellt dostitrerade CYP2D6-

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

substrat kan behöva reduceras när behandling med celecoxib påbörjas, eller ökas om behandling med

celecoxib avslutas.

In vitro-studier har visat en viss förmåga hos celecoxib att hämma CYP2C19-katalyserad metabolism.

Den kliniska relevansen av detta in vitro-fynd är inte känd. Exempel på läkemedel som metaboliseras

av CYP2C19 är diazepam, citalopram och imipramin.

Resultat från en interaktionsstudie visar att celecoxib saknar kliniskt relevant effekt på

farmakokinetiken av orala antikonceptionsmedel (1 mg noretisteron / 35 mikrogram etinylestradiol).

Celecoxib har ingen kliniskt betydelsefull effekt på farmakokinetiken av tolbutamid (CYP2C9-

substrat) eller glibenklamid.

Hos patienter med reumatoid artrit har celecoxib ingen statistiskt signifikant effekt på

farmakokinetiken (plasma- eller njurclearance) av metotrexat (i reumatologiska doser). Emellertid bör

adekvat övervakning övervägas beträffande metotrexatrelaterad toxicitet vid kombination av dessa två

läkemedel.

Samtidig administrering av celecoxib 200 mg två gånger dagligen och litium 450 mg två gånger

dagligen till friska frivilliga, resulterade i en genomsnittlig ökning av C

med 16% och AUC med

18% för litium. Patienter som behandlas med litium bör därför kontrolleras noggrant vid insättande

eller utsättande av celecoxib.

Effekter av andra läkemedel på celecoxib

Hos individer som är långsamma CYP2C9-metaboliserare och som uppvisar ökad systemisk

exponering av celecoxib kan samtidig administrering av CYP2C9-hämmare (t. ex flukonazol,

amiodaron) leda till ytterligare ökad exponering av celecoxib. Sådana kombinationer ska undvikas till

kända långsamma CYP2C9-metaboliserare (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Eftersom celecoxib i huvudsak metaboliseras via CYP2C9 bör halva rekommenderade dosen

användas till patienter som behandlas med flukonazol. Samtidig administrering av celecoxib 200 mg

som en engångsdos och av flukonazol, en potent CYP2C9-hämmare, 200 mg en gång dagligen,

resulterade i en genomsnittlig ökning av celecoxibs C

med 60% och AUC med 130% (jämförande

studier har inte utförts med amiodaron eller andra kända CYP2C9-hämmare).

Samtidig användning av CYP2C9-inducerare såsom rifampicin, karbamazepin eller barbiturater kan

reducera plasmakoncentrationen av celecoxib.

4.6

Graviditet och amning

För celecoxib saknas kliniska data från behandling under graviditet. Djurstudier (råtta och kanin) har

visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 4.3 och 5.3). Den potentiella risken för människa är okänd. I

likhet med andra läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen kan celecoxib hämma

uteruskontraktioner och orsaka för tidig slutning av ductus arteriosus under den sista trimestern.

Celecoxib är kontraindicerat vid graviditet och till kvinnor som kan bli gravida såvida inte fullgod

antikonception används (se avsnitt 4.3).

Om en kvinna blir gravid under behandling ska celecoxib sättas ut.

Celecoxib utsöndras i mjölken hos digivande råttor i koncentrationer motsvarande de i plasma.

Administrering av celecoxib till ett begränsat antal ammande kvinnor har påvisat en mycket låg

överföring av celecoxib till bröstmjölk. Kvinnor som tar celecoxib bör inte amma.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Studier av effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har inte utförts. Patienter

som upplever yrsel, svindel eller dåsighet under behandling med celecoxib bör dock avstå från att

köra bil eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningarna är listade enligt organsystem och efter frekvens i Tabell 1, och återspeglar data från

följande källor:

Biverkningar rapporterade av patienter med artros och av patienter med reumatoid artrit med en

incidens över 0,01% och med en högre incidens än rapporterade biverkningar för placebo i 12

studier med placebo och/eller med aktiv kontroll i upp till 12 veckor med dagliga

celecoxibdoser från 100 mg till 800 mg. I ytterligare studier med icke-selektiva NSAIDs som

jämförelse har ca 7 400 patienter med artrit behandlats med celecoxib i dagliga doser upp till

800 mg varav ca 2300 patienter har behandlats under 1 år eller längre. Biverkningarna som

observerats med celecoxib i dessa ytterligare studier överensstämde med biverkningarna hos

patienter med artros och reumatoid artrit listade i Tabell 1.

Biverkningar som spontanrapporterats efter lansering under en period när uppskattningsvis >70

miljoner patienter behandlats med celecoxib (varierande doser, behandlingslängd och

indikationer). Biverkningsfrekvensen kan inte säkert fastställas eftersom alla biverkningar inte

rapporteras till innehavaren av marknadsföringstillståndet och därmed inte inkluderas i

säkerhetsdatabasen.

TABELL 1

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1000)

Ingen känd frekvens

(Erfarenheter efter

lansering)

Infektioner och

infestationer

Sinuit, övre

luftvägsinfektion,

urinvägsinfektion

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Leukopeni,

trombocytopeni

Pancytopeni

Immunsystemet

Förvärrad allergi

Allvarliga allergiska

reaktioner, anafylaktisk

chock, anafylaxi

Psykiska störningar

Insomningssvårigheter

Oro,

depression,

trötthet

Förvirring

Hallucinationer

Metabolism and

nutrition

Hyperkalemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Yrsel, ökad

muskeltonus

Parestesier,

somnolens

Ataxi,

smakförändringa

Huvudvärk, förvärrad

epilepsi, aseptisk

meningit, bortfall av

smak- eller luktsinne,

intrakraniell blödning

med dödlig utgång

Ögon

Dimsyn

Konjunktivit,

ögonblödning,

retinalartärocklusion

eller

retinalvensocklusion

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Hörselnedsättning

Hjärtat

Hjärtsvikt,

hjärtklappning

, takykardi

Hjärtinfarkt

Arytmi

Blodkärl

Hypertoni,

försämrad

hypertoni

Blodvallning, vaskulit,

lungembolism

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Faryngit, rinit, hosta,

Dyspné

Bronkialspasm

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré,

dyspepsi, flatulens

Obstipation,

rapningar,

gastrit, stomatit,

kräkningar,

förvärrad

gastrointestinal

inflammation

Duodenal-,

ventrikel-,

esofagus- och

tarmsår; intestinal

perforation;

esofagit, melena;

pankreatit

Illamående, akut

pankreatit,

gastrointestinal

blödning, kolit/förvärrad

kolit

Lever och gallvägar

Onormal

leverfunktion,

förhöjt ALAT

och ASAT

Förhöjning av

leverenzymer

Hepatit, leversvikt,

ikterus

Hud och subkutan

vävnad

Utslag, klåda

Urtikaria

Alopeci,

fotosensitivitet

Ecchymos,

bullösa eruptioner,

exfolativ dermatit

, erythema multiforme,

Stevens-Johnsons

syndrom, toxisk

epidermal nekrolys,

angioödem

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Benkramper

Artralgi, myosit

Njurar och urinvägar

Ökat kreatinin,

ökat BUN

Akut njursvikt,

interstitiell nefrit,

hyponatremi

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Menstruationsstörninga

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid

administreringsstäl

let

Influensaliknande

symtom, perifera

ödem/vätskeretention

Bröstsmärta

Biverkningar spontant rapporterade till säkerhetsdatabasen under en tidsperiod då uppskattningsvis >70 miljoner patienter

behandlades med celecoxib (varierande doser, behandlingslängd och indikationer). På grund av detta kan inte frekvenserna

för dessa biverkningar beräknas på ett tillförlitligt sätt. Biverkningarna som listats som inträffade efter lansering innefattar

endast de biverkningar som inte redan listats för kliniska prövningarna för artrit (Tabell 1) eller polyp-preventionsstudierna

(Tabell 2).

I en poolad analys av 20 placebo-kontrollerade prövningar med en duration över 2 veckor upp till 1 år på patienter med

artros och reumatoid artrit var förekomsten av hjärtinfarkt ökad med 0,7 fall/1000 patienter (mindre vanliga) hos patienter

behandlade med celecoxib 200 eller 400 mg dagligen jämfört med placebo och det fanns ingen ökad förekomst av stroke.

Ytterligare biverkningar, listade enligt organsystem och frekvens i Tabell 2, rapporterades med en

incidens högre än placebo för patienter behandlade med celecoxib 400 mg till 800 mg dagligen i

långtidsstudier på polyp-prevention i upp till 3 år (kliniska prövningarna APC och PreSAP, se avsnitt

5.1, Farmakodynamiska egenskaper: Kardiovaskulär säkerhet - långtidsstudier på patienter med

sporadisk adenomatös polypos).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

TABELL 2

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1000, <1/100)

Infektioner och

infestationer

Öroninfektion,

svampinfektion

(primärt icke-

systemisk)

Helicobacterinfektion, herpes

zoster, erysipelas,

sårinfektion, gingivit,

labyrintit, bakteriell infektion

Neoplasier

Lipom

Psykiska störningar

Sömnstörningar

Centrala och perifera

nervsystemet

Stroke

Ögon

Fläckar i synfältet (vitreous

floaters); konjunktival

blödning

Öron och balansorgan

Försämrad hörsel

Hjärtat

Kärlkramp;

hjärtinfarkt

Instabil angina,

hjärtklaffsinsufficiens,

kranskärlsateroskleros,

sinusbradykardi,

ventrikelhypertrofi

Blodkärl

Hypertension

Djup ventrombos; hematom

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Dysfoni

Magtarmkanalen

Diarré*

Illamående,

gastroesofagal reflux,

divertiklar,

kräkningar,* dysfagi,

irritabel tarm (IBS)

Haemorroider, frekvent

tarmtömning, munsår, stomatit

Hud och subkutan

vävnad

Allergisk dermatit

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Muskelspasmer

Ganglion

Njurar och urinvägar

Njursten,

blodkreatininstegring

Nokturi

Reproduktionsorgan

och

bröstkörtel

Benign

prostatahyperplasi,

prostatit, ökning av

prostataspecifikt

antigen

Vaginal blödning, ömhet i

brösten, dysmenorré, ovariell

cysta, menopausala symtom

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Ödem

Undersökningar

Viktökning

Förhöjda blodnivåer:

kalium, natrium, hemoglobin

Minskade blodnivåer:

hematokrit, testosteron

Skador, förgiftningar och

behandlingskomplikatione

r

Fotfraktur, underbensfraktur,

epikondylit, senruptur, fraktur

* Hypertension, kräkningar och diarré är inkluderade i Tabell 2 eftersom de rapporterades mer frekvent i dessa

studier, som hade en duration på 3 år, jämfört med Tabell 1 som inkluderar biverkningar från studier med 12

veckors duration.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I finala data (fastställda) från den kliniska prövningen APC där patienter behandlades med celecoxib

800 mg dagligen i upp till 3 år, var förekomsten av hjärtinfarkt ökad med 11 fall/1000 patienter

(vanliga) jämfört med placebo och förekomsten av stroke (av odifferentierad typ) var ökad med 5

fall/1000 patienter (mindre vanliga).

4.9

Överdosering

Det finns ingen klinisk erfarenhet av överdosering i klinisk prövning. Engångsdoser på upp till 1200

mg och upprepade doser på upp till 1200 mg två gånger dagligen har administrerats till friska

försökspersoner under nio dagar utan kliniskt signifikanta biverkningar. I händelse av misstänkt

överdos ska lämplig understödjande medicinsk behandling ges, t ex ventrikeltömning, klinisk

övervakning och, om nödvändigt, insättande av symtomatisk behandling. Dialys är sannolikt inte en

effektiv metod för elimination av celecoxib p g a hög proteinbindning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel, ATC-kod: L01XX33

Celecoxib är en diaryl-substituterad pyrazol, kemiskt lik andra icke-arylaminsulfonamider (t ex

tiazider, furosemid), men skiljer sig från arylaminsulfonamider (t ex sulfametoxazol och andra

sulfonamidantibiotika).

Celecoxib är en oral, selektiv cyklooxygenas-2 (COX-2) hämmare. Ingen statistiskt signifikant

hämning av COX-1 (utvärderat som ex vivo-hämning av tromboxan B

(TxB

)-bildning) har

observerats hos friska frivilliga vid den terapeutiska dosen för FAP, dvs 400 mg två gånger dagligen.

Cyklooxygenas svarar för bildning av prostaglandiner. Två isoformer, COX-1 och COX-2, har

identifierats. COX-2 är den isoform som induceras via pro-inflammatoriska stimuli och antas vara

primärt involverad i bildningen av prostanoider som framkallar smärta, inflammation och feber.

Förhöjda nivåer av COX-2 återfinns i många premaligna lesioner (som adenomatösa kolorektala

polyper) och karcinom. Familjär adenomatös polyposis (FAP) är en genetisk sjukdom som beror på en

autosomal dominant genetisk förändring av en tumörsuppressorgen, APC-genen (adenomatös

colonpolypos-genen). Polyper med APC-mutationen producerar ett överskott av COX-2. Om sådana

polyper inte behandlas fortsätter de att bildas och växa i kolon eller rektum vilket leder till en i stort

sett 100%-ig risk att utveckla kolorektal cancer. COX-2 är även involverat i ovulation, implantation

och slutning av ductus arteriosus, reglering av njurfunktion och CNS-funktioner (feberinduktion,

smärtupplevelse och kognitiv funktion). Det kan också ha en roll vid utläkning av ulcus. COX-2 har

påvisats i vävnad runt magsår hos människa men dess betydelse för utläkning av ulcus har inte

fastställts.

Skillnaden i trombocytaggregationshämmande effekt mellan vissa COX-1-hämmande NSAIDs och

selektiva COX-2-hämmare kan vara av klinisk signifikans hos patienter med risk för tromboemboliska

sjukdomstillstånd. COX-2-hämmare minskar bildning av systemiskt (och därmed möjligen

endotelialt) prostacyklin utan att påverka trombocyt-tromboxan.

En dosberoende effekt på TxB

-bildning har observerats efter höga doser av celecoxib. I små

flerdosstudier på friska frivilliga med 600 mg två gånger dagligen hade celecoxib dock ingen effekt på

trombocytaggregation eller blödningstid jämfört med placebo.

Experimentella resultat visar att verkningsmekanismen (mekanismerna) för celecoxibs tumördödande

effekt kan vara relaterat till induktion av apoptos och hämning av angiogenes. COX-2-hämning kan ha

effekter på tumörers viabiltet som är oberoende av inflammation.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Celecoxib hämmar tumörbildning i prekliniska modeller av COX-2 överproducerande koloncancer,

oavsett om den inducerats genom kemisk (AOM-råttmodell) eller genetisk (MIN-musmodell)

mutation.

Det har visats att celecoxib minskar antalet och storleken av adenomatösa kolorektala polyper. En

randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie genomfördes på 83 patienter med FAP.

Studiepopulationen omfattade 58 patienter som tidigare genomgått en partiell eller total kolektomi

och 25 patienter med intakt kolon. Tretton patienter hade den försvagade fenotypen av FAP. Den

genomsnittliga minskningen av antalet kolorektala polyper efter sex månaders behandling var 28%

(standardavvikelse

24%) i den grupp som fått celecoxib 400 mg två gånger dagligen, vilket var

statistiskt överlägset placebo (genomsnittlig minskning 5%, standardavvikelse

16%). Även en

betydande minskning av ytan duodenala adenom observerades jämfört med placebo (14,5% för

celecoxib 400 mg två gånger dagligen mot 1,4% för placebo). Denna minskning var dock inte

statistiskt signifikant.

Pilotstudie på barn och ungdomar med FAP: Totalt 18 barn mellan 10-14 år med genotyp- eller

fenotyp- positiv FAP behandlades med celecoxib 4 mg/kg/dag (4 patienter, jämfört med 2 patienter

behandlade med placebo), celecoxib 8 mg/kg/dag (4 patienter, jämfört med 2 patienter behandlade

med placebo), eller celecoxib 16 mg/kg/dag (4 patienter, jämfört med 2 patienter behandlade med

placebo). Resultaten visade en statistiskt signifikant minskad förekomst av polyper i alla grupper som

behandlats med celecoxib jämfört med motsvarande placebogrupper. Den största minskningen sågs

hos patienter behandlade med celecoxib 16 mg/kg/dag, vilket motsvarar den rekommenderade dosen

om 800 mg till vuxna FAP-patienter. Säkerhetsdatan granskades i detalj av en ”Data Safety

Monitoring Committe” som drog slutsatsen att celecoxib 16 mg/kg/dag var en säker dos att

rekommendera för fortsatta studier på barn och ungdomar med FAP.

Långtidseffekter avseende kardiovaskulär toxicitet hos barn exponerade för celecoxib har inte

utvärderats och det är okänt om risker vid långtidsanvändning kan likna de som setts hos vuxna

exponerade för celecoxib eller andra COX-2 selektiva och icke-selektiva NSAIDs (se avsnitt 4.4;

kardiovaskulära effekter).

Kardiovaskulär säkerhet – långtidsstudier på patienter med Sporadisk Adenomatös Polypos

Två studier på patienter med sporadisk adenomatös polypos utfördes med celecoxib; kliniska

prövningarna APC (Adenoma Prevention with Celecoxib) och PreSAP (Prevention of Spontanous

Adenomatous Polyps). Under 3 års behandling i kliniska prövningen APC sågs en dosrelaterad ökning

av den kombinerade endpointen kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, eller stroke (fastställd) med

celecoxib jämfört med placebo. Kliniska prövningen PreSAP visade ingen statistiskt signifikant ökad

risk för samma kombinerade endpoint.

Den relativa risken jämfört med placebo för den kombinerade endpointen (fastställd) kardiovaskulär

död, hjärtinfarkt eller stroke var 3,4 (95% CI 1,4-8,5) med celecoxib 400 mg två gånger dagligen och

2,8% (95% CI 1,1-7,2) med celecoxib 200 mg två gånger dagligen i den kliniska prövningen APC.

Kumulativ frekvens för denna kombinerade endpoint över 3 år var 3,0% (20/671 patienter) respektive

2,5% (17/685 patienter), jämfört med 0,9% (6/679 patienter) för placebo. Ökningen för båda

grupperna med celecoxib-doser jämfört med placebo var till största delen orsakad av ökad incidens av

hjärtinfarkt.

I den kliniska prövningen PreSAP var den relativa risken jämfört med placebo för samma

kombinerade endpoint (fastställd) 1,2 (95% CI 0,6-2,4) med celecoxib 400 mg en gång dagligen

jämfört med placebo. Kumulativ frekvens för denna kombinerade endpoint över 3 år var 2,3% (21/933

patienter) respektive 1,9 % (12/628 patienter). Incidensen för hjärtinfarkt (fastställd) var 1,0% (9/933

patienter) med celecoxib 400 mg en gång dagligen och 0,6% (4/628 patienter) med placebo.

Data från en tredje långtidsstudie, ADAPT (the Alzheimer´s Disease Anti-inflammatory Prevention

Trial), visade ingen signifikant ökad kardiovaskulär risk med celecoxib 200 mg två gånger dagligen

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

jämfört med placebo. Relativ risk jämfört med placebo för en liknande kombinerad endpoint

(kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke) var 1,14 (95% CI 0.61-2.12) med celecoxib 200 mg två

gånger dagligen. Incidens för hjärtinfarkt var 1,1% (8/717 patienter) med celecoxib 200 mg två gånger

dagligen och 1,2% (13/1070 patienter) med placebo.

Även data från poolad analys av kontrollerade randomiserade kliniska prövningar tyder på att

kardiovaskulär risk kan vara kopplat till användning av celecoxib jämfört med placebo, med bevis på

skillnader i risk relaterat till dosen av celecoxib.

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel beroende på

att sjukdomen är sällsynt.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kommer att granska all ny information som kan bli

tillgänglig varje år och uppdatera denna SPC om nödvändigt.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Celecoxib absorberas väl och maximal plasmakoncentration uppnås efter ungefär 2-3 timmar. Intag i

samband med måltid (fettrik kost) fördröjer absorptionen med ungefär 1 timme och ger en ökning av

den totala absorptionen (AUC) på 10-20%.

Celecoxib elimineras huvudsakligen via metabolism. Mindre än 1% av dosen utsöndras oförändrad

via urin. Den interindividuella variabiliteten i celecoxibexponering är ungefär 10-faldig. Celecoxib

uppvisar dos- och tidsoberoende farmakokinetik inom det terapeutiska dosområdet.

Plasmaproteinbindning är ca 97% vid terapeutiska plasmakoncentrationer och celecoxib binds

företrädesvis inte till erytrocyter. Halveringstiden är 8-12 timmar. Plasmakoncentration vid steady

state uppnås inom 5 dagars behandling. Den farmakologiska effekten finns hos modersubstansen.

Huvudmetaboliterna, funna i cirkulationen, har ingen mätbar COX-1 eller COX-2 aktivitet.

Metabolismen av celecoxib medieras primärt via cytokrom P450CYP2C9. I human plasma har tre

metaboliter identifierats (inaktiva som COX-1 eller COX-2 hämmare) : en primär alkohol,

motsvarande karboxylsyra samt dess glukuronidkonjugat. Cytokrom P450CYP2C9 aktiviteten är sänkt

hos individer med genetiska polymorfismer vilket leder till reducerad enzymaktivitet, som för de

homozygota för CYP2C9*3 polymorfism.

I en farmakokinetisk studie av celecoxib 200 mg administrerat en gång dagligen till friska frivilliga,

genotypade som antingen CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3, eller CYP2C9*3/*3, var medianvärdet av

Cmax och AUC 0-24 för celecoxib på dag 7 ca 4-faldigt respektive 7-faldigt hos patienter genotypade

som CYP2C9*3/*3 jämfört med andra genotyper. I tre separata studier med

engångsdosadministrering, vilka inkluderade totalt 5 patienter genotypade som CYP2C9*3/*3, ökade

AUC 0-24 efter engångsdos ca 3-faldigt jämfört med normala metaboliserare. Frekvensen av den

homozygota *3/*3 genotypen är uppskattningsvis 0,3-1,0% bland olika etniska grupper.

Celecoxib ska användas med försiktighet till patienter som är eller misstänks vara långsamma

CYP2C9-metaboliserare baserat på anamnes/tidigare erfarenhet av andra CYP2C9 substrat (se avsnitt

4.2).

Inga kliniskt signifikanta skillnader i farmakokinetiken har konstaterats mellan afroamerikaner och

kaukasier. Plasmakoncentrationen av celecoxib är ungefär 100% förhöjd hos äldre kvinnor (>65 år).

Jämfört med personer med normal leverfunktion hade patienter med lätt nedsatt leverfunktion en

genomsnittlig ökning av C

på 53% och AUC på 26% av celecoxib. Vid en dos på 200 mg per dag

var motsvarande värden hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion 41% respektive 146%. Den

metabola kapaciteten hos patienter med lätt till måttlig nedsättning var bäst korrelerad till deras

albuminkoncentration. Till FAP-patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (serum-albumin 25-35

g/l) bör den rekommenderade dygnsdosen celecoxib minskas med 50%. Patienter med gravt nedsatt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

leverfunktion (serum-albumin <25 g/l) har ej studerats och celecoxib är kontraindicerat i denna

patientgrupp.

Celecoxibs farmakokinetik har ej studerats på patienter med nedsatt njurfunktion, men är sannolikt

inte påtagligt förändrad hos dessa patienter eftersom elimination huvudsakligen sker via

levermetabolism. Erfarenheten av celecoxib vid nedsatt njurfunktion är begränsad. Således

rekommenderas försiktighet vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion. Gravt nedsatt

njurfunktion utgör en kontraindikation.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Konventionella embryo- och foster-toxicitetsstudier resulterade i dosberoende förekomst av

diafragmabråck hos råttfoster och kardiovaskulära missbildningar hos kaninfoster vid

exponeringsnivåer av fritt celecoxib som var ca 3 gånger (råtta) respektive 2 gånger (kanin) högre än

vad som uppnås vid den rekommenderade dygnsdosen (800 mg) till människa. Diafragmabråck

observerades också i en peri/post-natal toxicitetsstudie på råtta som omfattade exponering under den

organogenetiska perioden. Den lägsta exponeringsnivå vid vilken denna anomali uppträdde hos ett

enskilt djur i den sistnämnda studien, motsvarade en 2-faldig marginal till den rekommenderade

dygnsdosen till människa (800 mg).

I djurförsök medförde celecoxib pre- och postimplantationsförluster under tidig fosterutveckling.

Dessa effekter är förväntade vid prostaglandinsynteshämning.

Celecoxib utsöndras i mjölk hos råtta. I en peri/post-natal studie på råtta observerades toxicitet hos

avkomman.

I en två-årig toxicitetsstudie sågs vid höga doser en ökning av icke-adrenal trombos hos hanråtta.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapslarna innehåller:

laktosmonohydrat

natriumlaurilsulfat

povidon K30

kroskarmellosnatrium

magnesiumstearat

Kapslarnas hölje innehåller:

gelatin

titandioxid (E171)

Kapselmärkningen innehåller:

shellack

propylenglykol

järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Klar eller ogenomskinlig PVC/Aclar/aluminiumfolie blisterpack.

Förpackningar om 10 eller 60 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/259/001-004

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2003-10-17/2008-10-17

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Onsenal 400 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 400 mg celecoxib.

Hjälpämnen: Laktosmonohydrat 99,6 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel

Vita, ogenomskinliga kapslar med två gröna ränder märkta 7767 och 400.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Onsenal är indicerat för reduktion av antal adenomatösa tarmpolyper vid familjär adenomatös polypos

(FAP), som ett komplement till kirurgi och endoskopisk kontroll (se avsnitt 4.4).

Effekten av Onsenal-inducerad reduktion av polyper har inte visats påverka risken för tarmcancer (se

avsnitt 4.4 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad oral dos är en 400 mg kapsel två gånger dagligen, att intas i samband med måltid (se

avsnitt 5.2).

Sedvanlig medicinsk vård för FAP-patienter ska fortsätta under behandlingen med celecoxib.

Högsta rekommenderade dygnsdos är 800 mg.

Nedsatt leverfunktion: Till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (serum-albumin 25-35 g/l) bör

den rekommenderade dygnsdosen celecoxib sänkas med 50% (se avsnitt 4.3 och 5.2). Försiktighet bör

iakttagas då erfarenhet från denna typ av patienter saknas för doser högre än 200 mg.

Nedsatt njurfunktion: Erfarenhet från användning av celecoxib till patienter med lätt till måttligt

nedsatt njurfunktion är begränsad, därför bör dessa patienter behandlas med försiktighet (se avsnitt

4.3, 4.4 och 5.2).

Pediatriska patienter: Erfarenhet från användning av celecoxib till patienter med FAP som är yngre

än 18 år är begränsad till en pilotstudie i en mycket liten population. Patienterna behandlades med

celecoxib i doser upp till 16 mg/kg dagligen, vilket motsvarar den rekommenderade dosen om 800 mg

dagligen för vuxna FAP-patienter (se avsnitt 5.1).

Långsamma CYP2C9-metaboliserare: Celecoxib ska användas med försiktighet till patienter som är

eller misstänks vara långsamma CYP2C9-metaboliserare baserat på genotypning eller

anamnes/tidigare erfarenhet av andra CYP2C9 substrat eftersom risken för dosberoende biverkningar

är ökad.

Patienter som har CYP2C9*3 allelen och i synnerhet de patienter med CYP2C9*3*3 homozygot

genotyp, kan exponeras för celecoxibnivåer som är högre än vad som studerats med avseende på

säkerhet i kliniska prövningar. Därför bör risken för hög exponering av celecoxib hos patienter med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

långsam metabolism noggrant övervägas vid behandling av FAP-patienter. Överväg att inleda

behandlingen med reducerad dos (se avsnitt 5.2).

Äldre: Dosen för äldre patienter med FAP har ej fastställts. Särskild försiktighet bör iakttagas för

sådana patienter (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se avsnitt 6.1).

Känd överkänslighet mot sulfonamider.

Aktivt ulcus eller pågående gastrointestinal blödning.

Patienter som fått symtom på astma, akut rinit, näspolyper, angioneurotiskt ödem, urtikaria eller

annan typ av allergisk reaktion vid intag av acetylsalicylsyra eller NSAID, inklusive COX-2

(cyklooxygenas-2) selektiva hämmare.

Graviditet och kvinnor som kan bli gravida såvida inte fullgod antikonception används (se

avsnitt 4.5, 4.6 och 5.3).

Amning (se avsnitt 4.6 och 5.3).

Svår leverfunktionsnedsättning (serum-albumin <25 g/l eller Child-Pugh-skala ≥10) (Klass C).

Patienter med njurinsufficiens med beräknat kreatininclearance <30 ml/min.

Inflammatorisk tarmsjukdom.

Kronisk hjärtsvikt (NYHA II-IV).

Etablerad ischemisk hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom.

4.4

Varningar och försiktighet

Behandling med celecoxib vid FAP har studerats i upp till 6 månader och har inte visat sig minska

risken för gastrointestinal cancer, andra former av cancer eller behovet av FAP-relaterad kirurgi.

Därför bör den sedvanliga vården av FAP-patienter inte ändras p g a att patienten samtidigt ges

celecoxib. Framför allt ska rutinmässiga endoskopiska kontroller fortsätta med oförändrad frekvens

och FAP-relaterad kirurgi ska inte senareläggas.

Mag-tarmkanalens sjukdomar

Övre gastrointestinala komplikationer [perforationer, ulcus eller blödningar (PUB)], vissa med fatal

utgång, har förekommit hos patienter som behandlats med celecoxib. Försiktighet rekommenderas vid

behandling av patienter med stor risk att utveckla gastrointestinala komplikationer av NSAIDs: äldre,

patienter som samtidigt använder annan NSAID eller acetylsalicylsyra och patienter med

gastrointestinala sjukdomar såsom ulcerationer och gastrointestinal blödning i anamnesen.

Risken för gastrointestinala biverkningar (gastrointestinala ulcerationer eller andra gastrointestinala

komplikationer) ökar ytterligare när celecoxib tas tillsammans med acetylsalicylsyra (även vid låga

doser). Kliniska långtidsstudier har inte visat någon signifikant skillnad i gastrointestinal säkerhet

mellan selektiva COX-2-hämmare + acetylsalicylsyra jämfört med NSAID + acetylsalicylsyra (se

avsnitt 5.1).

Samtidig användning av celecoxib och ett NSAID (annat än acetylsalicylsyra) ska undvikas.

FAP-patienter med ileorektal anastomos eller ileoanal reservoar kan utveckla anastomossår. Vid

anastomossår bör patienter ej få samtidig behandling med antikoagulantia eller acetylsalicylsyra.

Sjukdomstillstånd i blodet och det lymfatiska systemet / Hjärt-kärlsjukdomar

Ett ökat antal allvarliga kardiovaskulära händelser, främst hjärtinfarkt, sågs i en placebo-kontrollerad

långtidsstudie på patienter med sporadisk adenomatös polypos. Patienterna behandlades med

celecoxib 200 mg 2 gånger/dygn eller 400 mg 2 gånger/dygn, jämfört med placebo (se 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I den kliniska prövningen APC ökade de kardiovaskulära riskerna med celecoxib vid dosering 400 mg

2 gånger dagligen (avsnitt 5.1). För att undvika onödig exponering hos FAP-patienter där celecoxib

inte är effektivt bör därför terapisvaret utvärderas regelbundet (avsnitt 4.2, 4.3, 4.8 och 5.1).

Patienter med betydande riskfaktorer för kardiovaskulära händelser (t ex hypertoni, hyperlipidemi,

diabetes mellitus, rökning) bör behandlas med celecoxib först efter noggrant övervägande (se 5.1).

Selektiva COX-2-hämmare kan inte ersätta acetylsalicylsyra som profylax mot kardiovaskulära

tromboemboliska sjukdomar, då de saknar trombocytaggregationshämmande effekt.

Trombocytaggregationshämmande behandling ska därför inte avbrytas (se 5.1).

I likhet med andra läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen, har vätskeretention och ödem

observerats hos patienter som tar celecoxib. Därför bör celecoxib användas med försiktighet till

patienter med hjärtsvikt, vänsterkammardysfunktion eller hypertoni i anamnesen eller till patienter

med ödem av annan orsak, då prostaglandinhämning kan resultera i försämrad njurfunktion och

vätskeretention. Försiktighet krävs även beträffande patienter som behandlas med diuretika eller som

av annan anledning löper risk för hypovolemi.

Liksom för alla NSAID-preparat kan celecoxib utlösa hypertoni eller förvärra existerande hypertoni,

vilket i båda fallen kan bidra till ökad incidens av kardiovaskulära händelser. Blodtrycket ska därför

kontrolleras noga i samband med insättning av behandling med celecoxib och under hela

behandlingsperioden.

För äldre patienter med lätt till måttligt nedsatt hjärtfunktion som kräver behandling, erfordras

särskild försiktighet och uppföljning. Nedsatt njur- eller leverfunktion och speciellt nedsatt

hjärtfunktion är vanligare hos äldre patienter. Lämpliga medicinska kontroller bör därför utföras.

Njur- och leversjukdomar

NSAIDs, inklusive celecoxib kan orsaka njurskada. Kliniska studier med celecoxib har visat

njurpåverkan, liknande den som iakttagits med jämförda NSAID. Patienter med störst risk för

njurskada är de med försämrad njurfunktion, hjärtsvikt, leverdysfunktion samt äldre patienter. Dessa

patienter ska kontrolleras noggrant under behandlingen med celecoxib. Erfarenhet av celecoxib till

patienter med lätt till måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion är begränsad. Sådana patienter bör

därför behandlas med försiktighet (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Om patientens tillstånd försämras under pågående behandling, med avseende på ovan nämnda

organsystem, bör lämpliga åtgärder vidtas och avbrytande av celecoxib-behandling övervägas.

Hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner, vissa med fatal utgång, inklusive exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med

användning av celecoxib (se avsnitt 4.8). Risken för dessa reaktioner förefaller vara störst i början av

behandlingen. Reaktionerna debuterar i de flesta fall under den första behandlingsmånaden. Allvarliga

överkänslighetsreaktioner (anafylaxi och angioödem) har rapporterats hos patienter som behandlats

med celecoxib (se avsnitt 4.8). Patienter som tidigare uppvisat sulfonamidallergi eller annan

läkemedelsallergi kan löpa större risk att drabbas av allvarliga hudreaktioner eller överkänslighets-

reaktioner (se avsnitt 4.3). Behandling med celecoxib bör avbrytas vid första tecken på uppkomst av

hudutslag, slemhinneskada eller något annat tecken på överkänslighet.

Övrigt

Patienter som är kända långsamma metaboliserare av CYP2C9-substrat bör behandlas med

försiktighet (se avsnitt 5.2).

Celecoxib kan dölja feber och andra tecken på inflammation.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Allvarliga blödningar har rapporterats hos patienter som samtidigt behandlats med warfarin.

Försiktighet ska iakttas när celecoxib kombineras med warfarin och andra orala antikoagulantia (se

avsnitt 4.5).

Onsenal 400 mg kapslar innehåller laktos (99,6 mg). Patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos-

malabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

De flesta interaktionsstudier har utförts med celecoxibdoser på 200 mg två gånger dagligen (dvs doser

som används vid artros/reumatoid artrit). En mer uttalad effekt med 400 mg två gånger dagligen kan

därför inte uteslutas.

Koagulationsparametrar bör följas, speciellt de första dagarna efter insättandet eller vid förändrad

dosering av celecoxib, hos patienter som behandlas med warfarin eller andra antikoagulantia eftersom

dessa patienter löper ökad risk för blödningskomplikationer. Patienter som tar orala antikoagulantia

ska därför följas noga med avseende på protrombintid, INR. Fall av blödningar, vissa med fatal

utgång, har rapporterats i samband med ökad protrombintid hos patienter med artros och reumatoid

artrit (framför allt äldre) som erhållit celecoxib samtidigt med warfarin (se avsnitt 4.4).

NSAID kan reducera effekten av diuretika och antihypertensiva läkemedel. Liksom för NSAIDs kan

risken för akut njurinsufficiens (vanligen reversibel) öka hos en del patienter med nedsatt njurfunktion

(t ex dehydrerade patienter eller äldre) när ACE-hämmare eller angiotensin-II-antagonister

kombineras med NSAIDs, inklusive celecoxib. Kombinationen bör därför användas med försiktighet,

särskilt till äldre. Patienten bör vara tillräckligt hydrerad. Kontroll av njurfunktionen bör övervägas

efter påbörjad kombinerad behandling, samt regelbundet därefter.

I en klinisk prövning under 28 dagar på patienter med lisinopril-kontrollerad hypertension (grad 1

samt grad 2), resulterade administrering av celecoxib 200 mg två gånger dagligen inte i någon klinisk

signifikant ökning av dygnsmedelvärdet av det systoliska eller det diastoliska blodtrycket, jämfört

med placebo under en 24 timmars ambulatorisk blodtrycksmonitorering. 48% av patienterna som

behandlats med celecoxib 200 mg två gånger dagligen ansågs inte svara på behandlingen med

lisinopril vid det avslutande besöket för studien (definierat som antingen diastoliskt blodtryck >90

mmHg mätt med manschett eller diastolisk blodtrycksökning >10% jämfört med blodtryck vid

baslinjen mätt med manschett), jämfört med 27% av patienterna behandlade med placebo. Denna

skillnad var statistiskt signifikant.

Samtidig administrering av NSAIDs och ciklosporin D-derivat eller takrolimus kan eventuellt öka den

nefrotoxiska effekten av ciklosporin och takrolimus. Njurfunktionen bör övervakas när celecoxib och

något av dessa läkemedel kombineras.

Celecoxib kan användas tillsammans med lågdos acetylsalicylsyra men är inget substitut för

acetylsalicylsyra som hjärt/kärl-profylax. Liksom för andra NSAIDs har en ökad risk för

gastrointestinala ulcus eller andra gastrointestinala komplikationer visats vid samtidig behandling med

acetysalicylsyra i lågdos jämfört med behandling med enbart celecoxib (se 5.1).

Farmakokinetiska interaktioner

Effekter av celecoxib på andra läkemedel

Celecoxib är en svag hämmare av CYP2D6. Under behandling med celecoxib ökade den

genomsnittliga plasmakoncentrationen av CYP2D6-substratet dextrometorfan med 136%.

Plasmakoncentrationen av läkemedel som är substrat för detta enzym kan öka vid samtidig

användning av celecoxib. Exempel på läkemedel som metaboliseras av CYP2D6 är antidepressiva

(tricykliska och SSRI), neuroleptika, antiarytmika etc. Dosen av individuellt dostitrerade CYP2D6-

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

substrat kan behöva reduceras när behandling med celecoxib påbörjas, eller ökas om behandling med

celecoxib avslutas.

In vitro-studier har visat en viss förmåga hos celecoxib att hämma CYP2C19-katalyserad metabolism.

Den kliniska relevansen av detta in vitro-fynd är inte känd. Exempel på läkemedel som metaboliseras

av CYP2C19 är diazepam, citalopram och imipramin.

Resultat från en interaktionsstudie visar att celecoxib saknar kliniskt relevant effekt på

farmakokinetiken av orala antikonceptionsmedel (1 mg noretisteron / 35 mikrogram etinylestradiol).

Celecoxib har ingen kliniskt betydelsefull effekt på farmakokinetiken av tolbutamid (CYP2C9-

substrat) eller glibenklamid.

Hos patienter med reumatoid artrit har celecoxib ingen statistiskt signifikant effekt på

farmakokinetiken (plasma- eller njurclearance) av metotrexat (i reumatologiska doser). Emellertid bör

adekvat övervakning övervägas beträffande metotrexatrelaterad toxicitet vid kombination av dessa två

läkemedel.

Samtidig administrering av celecoxib 200 mg två gånger dagligen och litium 450 mg två gånger

dagligen till friska frivilliga, resulterade i en genomsnittlig ökning av C

med 16% och AUC med

18% för litium. Patienter som behandlas med litium bör därför kontrolleras noggrant vid insättande

eller utsättande av celecoxib.

Effekter av andra läkemedel på celecoxib

Hos individer som är långsamma CYP2C9-metaboliserare och som uppvisar ökad systemisk

exponering av celecoxib kan samtidig administrering av CYP2C9-hämmare (t. ex flukonazol,

amiodaron) leda till ytterligare ökad exponering av celecoxib. Sådana kombinationer ska undvikas till

kända långsamma CYP2C9-metaboliserare (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Eftersom celecoxib i huvudsak metaboliseras via CYP2C9 bör halva rekommenderade dosen

användas till patienter som behandlas med flukonazol. Samtidig administrering av celecoxib 200 mg

som en engångsdos och av flukonazol, en potent CYP2C9-hämmare, 200 mg en gång dagligen,

resulterade i en genomsnittlig ökning av celecoxibs C

med 60% och AUC med 130% (jämförande

studier har inte genomförts med amiodaron eller andra kända CYP2C9-hämmare).

Samtidig användning av CYP2C9-inducerare såsom rifampicin, karbamazepin eller barbiturater kan

reducera plasmakoncentrationen av celecoxib.

4.6

Graviditet och amning

För celecoxib saknas kliniska data från behandling under graviditet. Djurstudier (råtta och kanin) har

visat reproduktionstoxicitet(se avsnitt 4.3 och 5.3). Den potentiella risken för människa är okänd. I

likhet med andra läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen kan celecoxib hämma

uteruskontraktioner och orsaka för tidig slutning av ductus arteriosus under den sista trimestern.

Celecoxib är kontraindicerat vid graviditet och till kvinnor som kan bli gravida såvida inte fullgod

antikonception används (se avsnitt 4.3).

Om en kvinna blir gravid under behandling ska celecoxib sättas ut.

Celecoxib utsöndras i mjölken hos digivande råttor i koncentrationer motsvarande de i plasma.

Administrering av celecoxib till ett begränsat antal ammande kvinnor har påvisat en mycket låg

överföring av celecoxib till bröstmjölk. Kvinnor som tar celecoxib bör inte amma.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Studier av effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har inte utförts. Patienter

som upplever yrsel, svindel eller dåsighet under behandling med celecoxib bör dock avstå från att

köra bil eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningarna är listade enligt organsystem och efter frekvens i Tabell 1, och återspeglar data från

följande källor:

Biverkningar rapporterade av patienter med artros och av patienter med reumatoid artrit med en

incidens över 0,01% och med en högre incidens än rapporterade biverkningar för placebo i 12

studier med placebo och/eller med aktiv kontroll i upp till 12 veckor med dagliga

celecoxibdoser från 100 mg till 800 mg. I ytterligare studier med icke-selektiva NSAIDs som

jämförelse har ca 7 400 patienter med artrit behandlats med celecoxib i dagliga doser upp till

800 mg varav ca 2300 patienter har behandlats under 1 år eller längre. Biverkningarna som

observerats med celecoxib i dessa ytterligare studier överensstämde med biverkningarna hos

patienter med artros och reumatoid artrit listade i Tabell 1.

Biverkningar som spontanrapporterats efter lansering under en period när uppskattningsvis >70

miljoner patienter behandlats med celecoxib (varierande doser, behandlingslängd och

indikationer). Biverkningsfrekvensen kan inte säkert fastställas eftersom alla biverkningar inte

rapporteras till innehavaren av marknadsföringstillståndet och därmed inte inkluderas i

säkerhetsdatabasen.

TABELL 1

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1000)

Ingen känd frekvens

(Erfarenheter efter

lansering)

Infektioner och

infestationer

Sinuit, övre

luftvägsinfektion,

urinvägsinfektion

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Leukopeni,

trombocytopeni

Pancytopeni

Immunsystemet

Förvärrad allergi

Allvarliga allergiska

reaktioner, anafylaktisk

chock, anafylaxi

Psykiska störningar

Insomningssvårigheter

Oro,

depression,

trötthet

Förvirring

Hallucinationer

Metabolism and

nutrition

Hyperkalemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Yrsel, ökad

muskeltonus

Parestesier,

somnolens

Ataxi,

smakförändringa

Huvudvärk, förvärrad

epilepsi, aseptisk

meningit, bortfall av

smak- eller luktsinne,

intrakraniell blödning

med dödlig utgång

Ögon

Dimsyn

Konjunktivit,

ögonblödning,

retinalartärocklusion

eller

retinalvensocklusion

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Hörselnedsättning

Hjärtat

Hjärtsvikt,

hjärtklappning

, takykardi

Hjärtinfarkt

Arytmi

Blodkärl

Hypertoni,

försämrad

hypertoni

Blodvallning, vaskulit,

lungembolism

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Faryngit, rinit, hosta,

Dyspné

Bronkialspasm

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré,

dyspepsi, flatulens

Obstipation,

rapningar,

gastrit, stomatit,

kräkningar,

förvärrad

gastrointestinal

inflammation

Duodenal-,

ventrikel-,

esofagus- och

tarmsår; intestinal

perforation;

esofagit, melena;

pankreatit

Illamående, akut

pankreatit,

gastrointestinal

blödning, kolit/förvärrad

kolit

Lever och gallvägar

Onormal

leverfunktion,

förhöjt ALAT

och ASAT

Förhöjning av

leverenzymer

Hepatit, leversvikt,

ikterus

Hud och subkutan

vävnad

Utslag, klåda

Urtikaria

Alopeci,

fotosensitivitet

Ecchymos,

bullösa eruptioner,

exfolativ dermatit,

erythema multiforme,

Stevens-Johnsons

syndrom, toxisk

epidermal nekrolys,

angioödem

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Benkramper

Artralgi, myosit

Njurar och urinvägar

Ökat kreatinin,

ökat BUN

Akut njursvikt,

interstitiell nefrit,

hyponatremi

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Menstruationsstörninga

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid

administreringsstäl

let

Influensaliknande

symtom, perifera

ödem/vätskeretention

Bröstsmärta

Biverkningar spontant rapporterade till säkerhetsdatabasen under en tidsperiod då uppskattningsvis >70 miljoner patienter

behandlades med celecoxib (varierande doser, behandlingslängd och indikationer). På grund av detta kan inte frekvenserna

för dessa biverkningar beräknas på ett tillförlitligt sätt. Biverkningarna som listats som inträffade efter lansering innefattar

endast de biverkningar som inte redan listats för kliniska prövningarna för artrit (Tabell 1) eller polyp-preventionsstudierna

(Tabell 2).

I en poolad analys av 20 placebo-kontrollerade prövningar med en duration över 2 veckor upp till 1 år på patienter med

artros och reumatoid artrit var förekomsten av hjärtinfarkt ökad med 0,7 fall/1000 patienter (mindre vanliga) hos patienter

behandlade med celecoxib 200 eller 400 mg dagligen jämfört med placebo och det fanns ingen ökad förekomst av stroke.

Ytterligare biverkningar, listade enligt organsystem och frekvens i Tabell 2, rapporterades med en

incidens högre än placebo för patienter behandlade med celecoxib 400 mg till 800 mg dagligen i

långtidsstudier på polyp-prevention i upp till 3 år (kliniska prövningarna APC och PreSAP, se avsnitt

5.1, Farmakodynamiska egenskaper: Kardiovaskulär säkerhet - långtidsstudier på patienter med

sporadisk adenomatös polypos).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

TABELL 2

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1000, <1/100)

Infektioner och

infestationer

Öroninfektion,

svampinfektion (primärt

icke-systemisk)

Helicobacterinfektion,

herpes zoster, erysipelas,

sårinfektion, gingivit,

labyrintit, bakteriell

infektion

Neoplasier

Lipom

Psykiska störningar

Sömnstörningar

Centrala

och

perifera

nervsystemet

Stroke

Ögon

Fläckar i synfältet

(vitreous floaters);

konjunktival blödning

Öron och balansorgan

Försämrad hörsel

Hjärtat

Kärlkramp;

hjärtinfarkt

Instabil angina,

hjärtklaffsinsufficiens,

kranskärlsateroskleros,

sinusbradykardi,

ventrikelhypertrofi

Blodkärl

Hypertension*

Djup ventrombos; hematom

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Dysfoni

Magtarmkanalen

Diarré*

Illamående,

gastroesofagal reflux,

divertiklar, kräkningar,*

dysfagi, irritabel tarm

(IBS)

Haemorroider, frekvent

tarmtörmning, munsår,

stomatit

Hud och subkutan

vävnad

Allergisk dermatit

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Muskelspasmer

Ganglion

Njurar och urinvägar

Njursten,

blodkreatininstegring

Nokturi

Reproduktionsorgan

och

bröstkörtel

Benign

prostatahyperplasi,

prostatit, ökning av

prostataspecifikt antigen

Vaginal blödning, ömhet i

brösten, dysmenorré,

ovariell cysta, menopausala

symtom

Allmänna symtom

och/eller symptom vid

administreringsstället

Ödem

Undersökningar

Viktökning

Förhöjda blodnivåer:

kalium, natrium,

hemoglobin

Minskade blodnivåer:

hematokrit, testosteron

Skador, förgiftningar och

behandlingskomplikatione

r

Fotfraktur,

underbensfraktur,

epikondylit, senruptur,

fraktur

* Hypertension, kräkningar och diarré är inkluderade i Tabell 2 eftersom de rapporterades mer frekvent i dessa

studier, som hade en duration på 3 år, jämfört med Tabell 1 som inkluderar biverkningar från studier med 12

veckors duration.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I finala data (fastställda) från den kliniska prövningen APC där patienter behandlades med celecoxib

800 mg dagligen i upp till 3 år, var förekomsten av hjärtinfarkt ökad med 11 fall/1000 patienter

(vanliga) jämfört med placebo och förekomsten av stroke (av odifferentierad typ) var ökad med 5

fall/1000 patienter (mindre vanliga).

4.9

Överdosering

Det finns ingen klinisk erfarenhet av överdosering i klinisk prövning. Engångsdoser på upp till 1200

mg och upprepade doser på upp till 1200 mg två gånger dagligen har administrerats till friska

försökspersoner under nio dagar utan kliniskt signifikanta biverkningar. I händelse av misstänkt

överdos ska lämplig understödjande medicinsk behandling ges, t ex ventrikeltömning, klinisk

övervakning och, om nödvändigt, insättande av symtomatisk behandling. Dialys är sannolikt inte en

effektiv metod för elimination av celecoxib p g a hög proteinbindning

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel, ATC-kod: L01XX33

Celecoxib är en diaryl-substituterad pyrazol, kemiskt lik andra icke-arylaminsulfonamider (t ex

tiazider, furosemid), men skiljer sig från arylaminsulfonamider (t ex sulfametoxazol och andra

sulfonamidantibiotika).

Celecoxib är en oral, selektiv cyklooxygenas-2 (COX-2) hämmare. Ingen statistiskt signifikant

hämning av COX-1 (utvärderat som ex vivo-hämning av tromboxan B

(TxB

)-bildning) har

observerats hos friska frivilliga vid den terapeutiska dosen för FAP, dvs 400 mg två gånger dagligen.

Cyklooxygenas svarar för bildning av prostaglandiner. Två isoformer, COX-1 och COX-2, har

identifierats. COX-2 är den isoform som induceras via pro-inflammatoriska stimuli och antas vara

primärt involverad i bildningen av prostanoider som framkallar smärta, inflammation och feber.

Förhöjda nivåer av COX-2 återfinns i många premaligna lesioner (som adenomatösa kolorektala

polyper) och karcinom. Familjär adenomatös polyposis (FAP) är en genetisk sjukdom som beror på en

autosomal dominant genetisk förändring av en tumörsuppressorgen, APC-genen (adenomatös

colonpolypos-genen). Polyper med APC-mutationen producerar ett överskott av COX-2. Om sådana

polyper inte behandlas fortsätter de att bildas och växa i kolon eller rektum vilket leder till en i stort

sett 100%-ig risk att utveckla kolorektal cancer. COX-2 är även involverat i ovulation, implantation

och slutning av ductus arteriosus, reglering av njurfunktion och CNS-funktioner (feberinduktion,

smärtupplevelse och kognitiv funktion). Det kan också ha en roll vid utläkning av ulcus. COX-2 har

påvisats i vävnad runt magsår hos människa men dess betydelse för utläkning av ulcus har inte

fastställts.

Skillnaden i trombocytaggregationshämmande effekt mellan vissa COX-1-hämmande NSAID och

selektiva COX-2-hämmare kan vara av klinisk signifikans hos patienter med risk för tromboemboliska

sjukdomstillstånd. COX-2-hämmare minskar bildning av systemiskt (och därmed möjligen

endotelialt) prostacyklin utan att påverka trombocyt-tromboxan.

En dosberoende effekt på TxB

-bildning har observerats efter höga doser av celecoxib. I små

flerdosstudier på friska frivilliga med 600 mg två gånger dagligen hade celecoxib dock ingen effekt på

trombocytaggregation eller blödningstid jämfört med placebo.

Experimentella resultat visar att verkningsmekanismen (-mekanismerna) för celecoxibs tumördödande

effekt kan vara relaterat till induktion av apoptos och hämning av angiogenes. COX-2-hämning kan ha

effekter på tumörers viabiltet som är oberoende av inflammation.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Celecoxib hämmar tumörbildning i prekliniska modeller av COX-2 överproducerande koloncancer,

oavsett om den inducerats genom kemisk (AOM-råttmodell) eller genetisk (MIN-musmodell)

mutation.

Det har visats att celecoxib minskar antalet och storleken av adenomatösa kolorektala polyper. En

randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie genomfördes på 83 patienter med FAP.

Studiepopulationen omfattade 58 patienter som tidigare genomgått en partiell eller total kolektomi

och 25 patienter med intakt kolon. Tretton patienter hade den försvagade fenotypen av FAP. Den

genomsnittliga minskningen av antalet kolorektala polyper efter sex månaders behandling var 28%

(standardavvikelse

24%) i den grupp som fått celecoxib 400 mg två gånger dagligen, vilket var

statistiskt överlägset placebo (genomsnittlig minskning 5%, standardavvikelse

16%). Även en

betydande minskning av ytan duodenala adenom observerades jämfört med placebo (14,5% för

celecoxib 400 mg två gånger dagligen mot 1,4% för placebo). Denna minskning var dock inte

statistiskt signifikant.

Pilotstudie på barn och ungdomar med FAP: Totalt 18 barn mellan 10-14 år med genotyp- eller

fenotyp- positiv FAP behandlades med celecoxib 4 mg/kg/dag (4 patienter, jämfört med 2 patienter

behandlade med placebo), celecoxib 8 mg/kg/dag (4 patienter, jämfört med 2 patienter behandlade

med placebo), eller celecoxib 16 mg/kg/dag (4 patienter, jämfört med 2 patienter behandlade med

placebo). Resultaten visade en statistiskt signifikant minskad förekomst av polyper i alla grupper som

behandlats med celecoxib jämfört med motsvarande placebogrupper. Den största minskningen sågs

hos patienter behandlade med celecoxib 16 mg/kg/dag, vilket motsvarar den rekommenderade dosen

om 800 mg till vuxna FAP-patienter. Säkerhetsdatan granskades i detalj av en ”Data Safety

Monitoring Committe” som drog slutsatsen att celecoxib 16 mg/kg/dag var en säker dos att

rekommendera för fortsatta studier på barn och ungdomar med FAP.

Långtidseffekter avseende kardiovaskulär toxicitet hos barn exponerade för celecoxib har inte

utvärderats och det är okänt om risker vid långtidsanvändning kan likna de som setts hos vuxna

exponerade för celecoxib eller andra COX-2 selektiva och icke-selektiva NSAIDs (se avsnitt 4.4;

kardiovaskulära effekter).

Kardiovaskulär säkerhet – långtidsstudier på patienter med Sporadisk Adenomatös Polypos

Två studier på patienter med sporadisk adenomatös polypos utfördes med celecoxib; kliniska

prövningarna APC (Adenoma Prevention with Celecoxib) och PreSAP (Prevention of Spontanous

Adenomatous Polyps). Under 3 års behandling i kliniska prövningen APC sågs en dosrelaterad ökning

av den kombinerade endpointen, kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, eller stroke (fastställd) med

celecoxib jämfört med placebo. Kliniska prövningen PreSAP visade ingen statistiskt signifikant ökad

risk för samma kombinerade endpoint.

Den relativa risken jämfört med placebo för den kombinerade endpointen (fastställd), kardiovaskulär

död, hjärtinfarkt eller stroke var 3,4 (95% CI 1,4-8,5) med celecoxib 400 mg två gånger dagligen och

2,8% (95% CI 1,1-7,2) med celecoxib 200 mg två gånger dagligen i den kliniska prövningen APC.

Kumulativ frekvens för denna kombinerade endpoint över 3 år var 3,0% (20/671 patienter) respektive

2,5% (17/685 patienter), jämfört med 0,9% (6/679 patienter) för placebo. Ökningen för båda

grupperna med celecoxib-doser jämfört med placebo var till största delen orsakad av ökad incidens av

hjärtinfarkt.

I den kliniska prövningen PreSAP var den relativa risken jämfört med placebo för samma

kombinerade endpoint (fastställd) 1,2 (95% CI 0,6-2,4) med celecoxib 400 mg en gång dagligen

jämfört med placebo. Kumulativ frekvens för denna kombinerade endpoint över 3 år var 2,3% (21/933

patienter) respektive 1,9 % (12/628 patienter). Incidensen för hjärtinfarkt (fastställd) var 1,0% (9/933

patienter) med celecoxib 400 mg en gång dagligen och 0,6% (4/628 patienter) med placebo.

Data från en tredje långtidsstudie, ADAPT (the Alzheimer´s Disease Anti-inflammatory Prevention

Trial), visade ingen signifikant ökad kardiovaskulär risk med celecoxib 200 mg två gånger dagligen

jämfört med placebo. Relativ risk jämfört med placebo för en liknande kombinerad endpoint

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

(kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke) var 1,14 (95% CI 0.61-2.12) med celecoxib 200 mg två

gånger dagligen. Incidens för hjärtinfarkt var 1,1% (8/717 patienter) med celecoxib 200 mg två gånger

dagligen och 1,2% (13/1070 patienter) med placebo.

Även data från poolad analys av kontrollerade randomiserade kliniska prövningar tyder på att

kardiovaskulär risk kan vara kopplat till användning av celecoxib jämfört med placebo, med bevis på

skillnader i risk relaterat till dosen av celecoxib.

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel beroende på

att sjukdomen är sällsynt.Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kommer att granska all ny

information som kan bli tillgänglig varje år och uppdatera denna SPC om nödvändigt.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Celecoxib absorberas väl och maximal plasmakoncentration uppnås efter ungefär 2-3 timmar. Intag i

samband med måltid (fettrik kost) fördröjer absorptionen med ungefär 1 timme och ger en ökning av

den totala absorptionen (AUC) på 10-20%.

Celecoxib elimineras huvudsakligen via metabolism. Mindre än 1% av dosen utsöndras oförändrad

via urin. Den interindividuella variabiliteten i celecoxibexponering är ungefär 10-faldig. Celecoxib

uppvisar dos- och tidsoberoende farmakokinetik inom det terapeutiska dosområdet.

Plasmaproteinbindning är ca 97% vid terapeutiska plasmakoncentrationer och celecoxib binds

företrädesvis inte till erytrocyter. Halveringstiden är 8-12 timmar. Plasmakoncentration vid steady

state uppnås inom 5 dagars behandling. Den farmakologiska effekten finns hos modersubstansen.

Huvudmetaboliterna, funna i cirkulationen, har ingen mätbar COX-1 eller COX-2 aktivitet.

Metabolismen av celecoxib medieras primärt via cytokrom P450CYP2C9. I human plasma har tre

metaboliter identifierats (inaktiva som COX-1 eller COX-2 hämmare) : en primär alkohol,

motsvarande karboxylsyra samt dess glukuronidkonjugat. Cytokrom P450CYP2C9 aktiviteten är sänkt

hos individer med genetiska polymorfismer vilket leder till reducerad enzymaktivitet, som för de

homozygota för CYP2C9*3 polymorfism.

I en farmakokinetisk studie av celecoxib 200 mg administrerat en gång dagligen till friska frivilliga,

genotypade som antingen CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3, eller CYP2C9*3/*3, var medianvärdet av

Cmax och AUC 0-24 för celecoxib på dag 7 ca 4-faldigt respektive 7-faldigt hos patienter genotypade

som CYP2C9*3/*3 jämfört med andra genotyper. I tre separata studier med

engångsdosadministrering, vilka inkluderade totalt 5 patienter genotypade som CYP2C9*3/*3, ökade

AUC 0-24 efter engångsdos ca 3-faldigt jämfört med normala metaboliserare. Frekvensen av den

homozygota *3/*3 genotypen är uppskattningsvis 0,3-1,0% bland olika etniska grupper.

Celecoxib ska användas med försiktighet till patienter som är eller misstänks vara långsamma

CYP2C9-metaboliserare baserat på anamnes/tidigare erfarenhet av andra CYP2C9 substrat (se avsnitt

4.2).

Inga kliniskt signifikanta skillnader i farmakokinetiken har konstaterats mellan afroamerikaner och

kaukasier. Plasmakoncentrationen av celecoxib är ungefär 100% förhöjd hos äldre kvinnor (>65 år).

Jämfört med personer med normal leverfunktion hade patienter med lätt nedsatt leverfunktion en

genomsnittlig ökning av C

på 53% och AUC på 26% av celecoxib. Vid en dos på 200 mg per dag

var motsvarande värden hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion 41% respektive 146%. Den

metabola kapaciteten hos patienter med lätt till måttlig nedsättning var bäst korrelerad till deras

albuminkoncentration. Till FAP-patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (serum-albumin 25-35

g/l) bör den rekommenderade dygnsdosen celecoxib minskas med 50%. Patienter med gravt nedsatt

leverfunktion (serum-albumin <25 g/l) har ej studerats och celecoxib är kontraindicerat i denna

patientgrupp.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Celecoxibs farmakokinetik har ej studerats på patienter med nedsatt njurfunktion, men är sannolikt

inte påtagligt förändrad hos dessa patienter eftersom elimination huvudsakligen sker via

levermetabolism. Erfarenheten av celecoxib vid nedsatt njurfunktion är begränsad. Således

rekommenderas försiktighet vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion. Gravt nedsatt

njurfunktion utgör en kontraindikation.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Konventionella embryo- och foster-toxicitetsstudier resulterade i dosberoende förekomst av

diafragmabråck hos råttfoster och kardiovaskulära missbildningar hos kaninfoster vid

exponeringsnivåer av fritt celecoxib som var ca 3 gånger (råtta) respektive 2 gånger (kanin) högre än

vad som uppnås vid den rekommenderade dygnsdosen (800 mg) till människa. Diafragmabråck

observerades också i en peri/post-natal toxicitetsstudie på råtta som omfattade exponering under den

organogenetiska perioden. Den lägsta exponeringsnivå vid vilken denna anomali uppträdde hos ett

enskilt djur i den sistnämnda studien, motsvarade en 2-faldig marginal till den rekommenderade

dygnsdosen till människa (800 mg).

I djurförsök medförde celecoxib pre- och postimplantationsförluster under tidig fosterutveckling.

Dessa effekter är förväntade vid prostaglandinsynteshämning.

Celecoxib utsöndras i mjölk hos råtta. I en peri/post-natal studie på råtta observerades toxicitet hos

avkomman.

I en två-årig toxicitetsstudie sågs vid höga doser en ökning av icke-adrenal trombos hos hanråtta.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapslarna innehåller:

laktosmonohydrat

natriumlaurilsulfat

povidon K30

kroskarmellosnatrium

magnesiumstearat

Kapslarnas hölje innehåller:

gelatin

titandioxid (E171)

Kapselmärkningen innehåller:

shellack

propylenglykol

järnoxid (E172)

briljantblått FCF E133

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Ogenomskinlig PVC/aluminiumfolie blisterpack.

Förpackningar om 10 eller 60 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/259/005-006

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2003-10-17/2008-10-17

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/230377/2010

EMEA/H/C/466

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Onsenal

celecoxib

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Onsenal. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet

ska användas.

Vad är Onsenal?

Onsenal är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen celecoxib. Det finns som vita kapslar

(200 och 400 mg).

Vad används Onsenal för?

Onsenal används för att minska antalet polyper hos patienter med familjär adenomatös polypos (FAP).

FAP är en genetisk sjukdom som orsakar ”adenomatösa tarmpolyper”, utväxter som utgår från insidan

av tjocktarmen eller ändtarmen. Onsenal ska användas tillsammans med operation (för att ta bort

polyper) och endoskopisk kontroll (för att kontrollera om polyperna utvecklas, med hjälp av ett

endoskop, en tunn slang som gör det möjligt för en läkare att se inuti tarmkanalen).

Eftersom antalet patienter med FAP är litet betraktas sjukdomen som sällsynt. Den 20 november 2001

klassificerades Onsenal som särläkemedel (ett läkemedel som används för att behandla sällsynta

sjukdomar).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Onsenal?

Den rekommenderade dosen av Onsenal är 400 mg två gången dagligen, att intas i samband med

måltid. Sedvanlig medicinsk vård för FAP-patienter ska fortsätta.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hos patienter med måttliga leverproblem bör dosen av Onsenal halveras. Onsenal får inte ges till

patienter med allvarliga lever- eller njurproblem. En lägre startdos kan behövas för patienter vars

kroppar kan tänkas bryta ned Onsenal långsamt. Högsta rekommenderade dygnsdos av Onsenal är

800 mg.

Hur verkar Onsenal?

Den aktiva substansen i Onsenal, celecoxib, är ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroid typ

(NSAID) som tillhör den läkemedelsgrupp som kallas cyclooxygenas 2 (COX-2)-hämmare. Den

blockerar COX-2-enzymet, vilket leder till minskning av bildningen av prostaglandiner, substanser som

medverkar i sådana processer som inflammation och aktiviteten i glatt muskulatur (muskler som utför

automatiska uppgifter som att öppna och stänga blodkärl). COX-2 förekommer i höga nivåer i

adenomatösa kolorektala polyper. Genom att blockera aktiviteten hos COX-2 bidrar celecoxib till att

minska produktionen av polyper genom att få dem att sluta utveckla sin egen blodtillförsel och genom

att öka antalet döda celler.

Hur har Onsenals effekt undersökts?

Onsenal har undersökts i en huvudstudie där 83 vuxna (18 år och äldre) patienter med FAP ingick, i

vilken två doser av Onsenal jämfördes med placebo (overksam behandling). I studien hade

25 patienter intakt kolon, medan de återstående hade genomgått en partiell eller total kolektomi (fått

hela eller delar av tjocktarmen borttagen genom operation). Det viktigaste måttet på effekt var

minskningen av antalet polyper i ett bestämt område på tjocktarmens eller ändtarmens vägg efter

sex månaders behandling. I ytterligare en studie tittade man på effekterna av Onsenal på 18 patienter

med FAP i åldrarna 10–14 år.

Vilken nytta har Onsenal visat vid studierna?

Onsenal som tas som en dos på 400 mg två gånger dagligen var effektivare än placebo. Efter sex

månader hade Onsenal minskat det genomsnittliga antalet polyper med 28 procent hos vuxna, medan

antalet sjunkit med 5 procent hos de patienter som fick placebo. Onsenal minskade även antalet

polyper hos patienter med FAP i åldrarna 10–14 år.

Vilka är riskerna med Onsenal?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är hypertoni (högt blodtryck)

och diarré. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Onsenal finns i bipacksedeln.

Onsenal ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot celecoxib, något annat

innehållsämne eller mot sulfonamider (som vissa antibiotika). Det får inte ges till patienter som har ett

aktivt magsår eller blödning i mag-tarmkanalen, eller till patienter som har fått allergiliknande

reaktioner efter att ha tagit aspirin eller ett NSAID som innehåller en annan COX-2-hämmare. Onsenal

får inte ges till gravida kvinnor, kvinnor som kan tänkas bli gravida (om de inte använder en effektiv

preventivmetod) eller till kvinnor som ammar. Det får inte ges till patienter med allvarlig lever- eller

njursjukdom, med en sjukdom som orsakar inflammation i tarmen eller med vissa problem som

drabbar hjärtat eller blodkärlen. Förteckningen över samtliga restriktioner finns i bipacksedeln.

TOnsenal

EMA/230377/2010

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

TOnsenal

EMA/230377/2010

Sida 3/3

Varför har Onsenal godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Onsenal är större än riskerna men noterade att det inte kunnat påvisas

att Onsenal påverkar risken för att få cancer i tarmarna. Kommittén rekommenderade att Onsenal

skulle godkännas för försäljning.

Onsenal har godkänts enligt förfarandet för undantagsfall. Detta innebär att det inte varit möjligt att få

fullständig information om Onsenal eftersom sjukdomen är sällsynt. Europeiska

läkemedelsmyndigheten går varje år igenom eventuell ny information som kan ha kommit fram och

aktualiserar denna sammanfattning när så behövs.

Vilken information om Onsenal saknas för närvarande?

Företaget som framställer Onsenal har förbundit sig att göra en studie på patienter med FAP för att

samla in mer information om läkemedlets säkerhet och effekt. Företaget kommer att lämna in en

lägesrapport om studien. Rapporten ska innehålla all säkerhetsinformation och närmare information

om hur man ser till att patienter rekryteras tillräckligt snabbt till studien. Företaget kommer också att

lämna in en slutrapport om studien när den har avslutats.

Mer information om Onsenal:

Den 17 oktober 2003 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Onsenal

som gäller i hela Europeiska unionen. Innehavaren av godkännandet för försäljning är Pfizer Limited.

Efter fem år förlängdes godkännandet för försäljning med ytterligare fem år.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

. Mer information om

behandling med Onsenal finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare

eller ditt apotek.

Sammanfattningen av yttrandet om Onsenal från Kommittén för särläkemedel finns här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 05-2010.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen