Maci

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

05-07-2018

Aktiva substanser:
autologa odlade kondrocyter
Tillgänglig från:
Vericel Denmark ApS
ATC-kod:
M09AX02
INN (International namn):
matrix-applied characterised autologous cultured chondrocytes
Terapeutisk grupp:
Andra droger för sjukdomar i muskel-skelettsystemet
Terapiområde:
Bråk, brusk
Terapeutiska indikationer:
Reparation av knäckens symptomatiska broskfel.
Produktsammanfattning:
Revision: 4
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002522
Tillstånd datum:
2013-06-27
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002522

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

05-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

05-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

05-07-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

05-07-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

MACI 500 000 till 1 000 000 celler/cm

2

för implantation

Matrixapplicerade, karakteriserade, autologa och odlade kondrocyter

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, kirurg eller sjukgymnast.

Om du får biverkningar, tala med läkare, kirurg eller sjukgymnast. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad MACI är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder MACI

Hur du använder MACI

Eventuella biverkningar

Hur MACI ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad MACI är och vad det används för

MACI används hos vuxna för att reparera brosk i knäleden. Brosk är en vävnad som finns i kroppens

alla leder, det skyddar änden på alla ben så att lederna fungerar smidigt.

MACI är ett implantat bestående av ett porcint kollagenmembran (framställt från gris) som innehåller

dina egna broskceller (s k autologa kondrocyter) och implanteras i din knäled. Autolog betyder att dina

egna celler används som har tagits från ditt knä (genom en biopsi) och odlats utanför kroppen.

2.

Vad du behöver veta innan du använder MACI

Använd inte MACI om du:

är allergisk mot något av innehållsämnena i MACI (anges i avsnitt 6), eller svinprodukter

(framställt från grisar), bovint serum (ett protein framställt från kor) eller gentamicin (ett

antibiotikum)

har allvarlig artros i knäet (ledsjukdom med smärta och svullnad)

för närvarande lider av inflammatorisk artrit eller inflammatorisk ledsjukdom i knäet

har en känd, obehandlad blödningssjukdom

har en tillväxtplatta i knäet som inte är helt sluten.

Varningar och försiktighet

MACI-implantatet har tillverkats specifikt för dig och kan inte användas till någon annan patient.

MACI bör implanteras i en tämligen frisk led. Detta betyder att andra problem i leden bör åtgärdas

före eller under MACI-implantation.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du plötsligt får eller nyligen haft en ben- eller ledinfektion bör MACI-behandlingen tillfälligt

fördröjas tills läkaren anser att du är frisk.

Tala om för läkaren eller kirurgen om du vet att du har en benägenhet för blödning eller blöder lätt vid

operationer.

Du kan även få antibiotika eller smärtlindrande läkemedel för att hjälpa till att minska vissa

biverkningar.

Det är viktigt att du noga följer den rehabiliteringsplan som rekommenderats av läkaren. Tala med

läkaren eller sjukgymnasten om när du kan återuppta specifika fysiska aktiviteter.

Kirurgen ger dig ytterligare information om eventuella speciella överväganden för ditt enskilda fall.

Andra situationer där MACI inte kan sättas in

Även om kirurgen har tagit ett litet prov av broskceller (en biopsi), som behövs för att framställa

MACI-implantatet, är det möjligt att du inte är lämpad för behandling med MACI.

Så är fallet om:

biopsin är av otillräcklig kvalitet för att kunna framställa MACI till dig

cellerna inte kan odlas i laboratoriet

det ökade antalet celler inte uppfyller alla kvalitetskrav.

Vid sådana situationer kommer din kirurg att informeras och måste eventuellt välja en alternativ

behandling för dig.

Äldre

Användning av MACI hos patienter äldre än 65 år med generell nedbrytning av brosk eller artros

(ledsjukdom med smärta och svullnad) rekommenderas inte.

Barn och ungdomar

Användning av MACI rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och MACI

Tala om för läkare, kirurg eller sjukgymnast om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel,

även receptfria sådana.

Be din läkare eller kirurg om ytterligare information om vilka smärtstillande medel som är säkra för

dig att använda.

Administrering av smärtstillande medel i leden rekommenderas inte.

Graviditet och amning

Säker användning av MACI har inte påvisats under graviditet eller amning.

MACI rekommenderas inte för gravida kvinnor.

Tala om för läkare eller kirurg om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

Tala med läkare eller kirurg om du ammar. Beroende på dina speciella omständigheter kommer

läkaren eller kirurgen att råda dig huruvida du ska fortsätta eller sluta amma,

Körförmåga och användning av maskiner

Det kirurgiska ingreppet kommer att ha större påverkan på körförmåga och användning av maskiner.

Bilkörning och användning av maskiner kan komma att begränsas under rehabiliteringsperioden och

du bör följa rekommendationerna från läkare, kirurg eller sjukgymnast under denna period.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

3.

Hur du använder MACI

MACI får endast implanteras av kirurger som har specialutbildats för denna operationsteknik.

En liten mängd blod (4 ml) kommer att tas av en kvalificerad person för att användas till tester.

Du måste genomgå två kirurgiska ingrepp för att få denna behandling:

Under det första ingreppet tas ett prov av friska broskceller (en biopsi) från leden via

artrotomi eller artroskopi. Din kirurg kommer att förklara artrotomi- och atroskopiingreppen

för dig.

Biopsin skickas till cellbehandlingsenheten. Vid cellbehandlingsenheten odlas broskcellerna

aseptiskt (fritt från bakterier) i odlingsmedium för att öka antalet celler och placeras i ett sterilt

kollagenmembran för att framställa MACI.

Det slutliga MACI-implantatet kommer att skickas tillbaka till kirurgen. MACI kommer sedan

att implanteras i broskdefekten i leden via ett andra ingrepp. MACI säkras på plats med

användning av ett fibrinvävnadslim. Ett fibrinvävnadslim är en typ av lim som är tillverkat

av blodkoaguleringsproteiner från människa.

Tidsramen mellan biopsin och implantationen av MACI kan variera beroende på ingreppsdatumet

och kvaliteten och antalet celler i biopsin. Detta tar i genomsnitt 6 veckor, men celler kan även frysas

och lagras i upp till 2 år tills du och kirurgen kommit överens om ett lämpligt operationsdatum.

Kirurgen bestämmer datumet för implantation.

I sällsynta fall kan cellbehandlingsenheten inte framställa MACI från dina celler. Om detta sker

informerar kirurgen dig om det bästa alternativet.

Läkaren kommer att diskutera den speciella rehabiliteringsplanen som kommer efter din operation.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

När du får MACI kan du få biverkningar ganska snabbt efter implantationen. Dessa biverkningar avtar

gradvis med tiden.

Läkaren ger dig eventuellt andra läkemedel för att hjälpa till att minska eventuella

biverkningar (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Komplikationer kan vara förknippade till MACI eller operationen, eller båda. Komplikationer

generellt förknippade med knäoperation kan omfatta djup ventrombos (blodproppar i en djup ven) och

lungemboli (blodpropp i lungan på grund av en blockerad lungartär). Om du märker något av

följande ska du omedelbart kontakta läkare, eftersom dessa kan vara symtom på en blodpropp:

andningssvårighter, bröstsmärta och hjärtklappning

svullna ben, smärta i benen och rodnad

Risker med implantation av MACI:

Följande mindre vanliga biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

för mycket brosktillväxt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

implantatet kan lossna helt eller delvis från defekten i leden. Du kanske måste genomgå

ytterligare ingrepp för att korrigera detta.

Risker med artrotomi eller artroskopi eller MACI

Alla kirurgiska ingrepp medför en viss risk. Kirurgen kan förklara dessa för dig.

Följande sällsynta biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare:

infektion

inflammation

smärta efter operationen

blödning i leden

ledstelhet/-domningar

svullnad i leden

feber

Din läkare eller anestesiolog förklarar riskerna med ingreppen för dig, såväl som eventuella ytterligare

specifika risker som gäller dig på grund av din medicinska historik och aktuellt allmäntillstånd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, kirurg eller sjukgymnast. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur MACI ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på den yttre kartongen och skålen efter EXP.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Förvaras under 37 °C i ytterkartongen tills det ska användas.

MACI bör användas inom 6 dagar efter det datum den frisläppts.

Allt spill eller avfallsmaterial ska kasseras som kirurgiskt avfallsmaterial enligt gällande anvisningar.

Eftersom det här läkemedlet kommer att användas under din knäoperation ansvarar sjukhuspersonalen

för korrekt förvaring av produkten både före och under användningen av det, liksom för korrekt

avfallshantering.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

MACI:s aktiva substans består av viabla, autologa, humana broskceller på ett 14,5 cm²

kollagenmembran av typ I/III med en densitet på mellan 0,5 och 1 miljon celler per cm

Övriga innehållsämnen är Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM) med natriumsalt av

4-(2-hydroxietyl)-piperazin-1-etansulfonsyra (HEPES).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Implantatet är ett ogenomskinligt, benvitt membran som levereras i 18

ml färglös lösning i en skål.

Innehavare av godkännande för försäljning

Vericel Denmark ApS,

Amaliegade 10, DK-1256 Köpenhamn K, Danmark

Tillverkare

Genzyme Biosurgery ApS, Oliefabriksvej 51B, DK-2770 Kastrup, Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

__________________________________________________________________________________

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso-

och sjukvårdspersonal:

Under det första ingreppet tas ett prov av friska broskceller (en biopsi) från den påverkade leden via en

artrotomi eller artroskopi.

Biopsin skickas till cellbehandlingsenheten. Vid cellbehandlingsenheten odlas broskcellerna aseptiskt i

odlingsmedium för att expandera antalet celler och placeras i ett sterilt kollagenmembran för att

framställa MACI.

MACI kommer att skickas tillbaka till kirurgen. Vid denna tidpunkt kommer MACI att implanteras i

broskdefekten i den berörda leden via ett andra ingrepp. MACI-implantatet säkras på plats med

användning av ett fibrinvävnadslim.

Tidpunkten mellan avlägsnande av biopsin och implantationen av MACI-implantatet kan variera

beroende på logistik och kvaliteten och antalet celler i biopsin. Detta tar i genomsnitt 6 veckor, men

celler kan även kryoförvaras och lagras i upp till 2 år tills patienten och kirurgen kommit överens om

ett lämpligt operationsdatum.

Kirurgen bestämmer

datumet för implantation i samråd med Innehavaren av godkännande för

försäljning (MAH) eller dennes lokala ombud.

I sällsynta fall kan MAH

inte framställa ett MACI-

implantat från de tillgängliga cellerna. Om detta inträffar kommer kirurgen att råda patienten om det

bästa tillvägagångssättet.

Se handboken för operationsteknik för ytterligare information.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

MACI 500 000 till 1 000 000 celler/cm

matrix för implantation

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje implantat innehåller matrixapplicerade, karakteriserade, autologa odlade kondrocyter.

2.1

Allmän beskrivning

Karakteriserade, viabla autologa kondrocyter, som expanderats ex vivo som uttrycker

kondrocytspecifika markörgener, utsådda på ett CE-märkt porcint kollagenmembran av typ I/III.

2.2

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje matrix för implantation består av karakteriserade, autologa kondrocyter på ett 14,5 cm²

kollagenmembran av typ I/III med en densitet på 500 000 till 1 000 000 celler per cm

. Den ska skäras

till av kirurgen för att passa defektens storlek och form.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Matrix för implantation

Implantatet är ett ogenomskinligt, benvitt membran, som såtts med kondrocyter, och levereras i 18 ml

färglös lösning i en skål.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

MACI är indicerat för reparation av symtomgivande broskdefekter i knäet vilka omfattar hela

broskets djup (grad III och IV enligt den modifierade Outerbridge-skalan) och

med en utbredning av på 3–20 cm

hos vuxna patienter med moget skelett.

4.2

Dosering och administreringssätt

MACI är endast avsett för autolog användning.

MACI måste administreras av en kirurg som är utbildad i och kvalificerad för användning av MACI.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Dosering

Mängden MACI som administreras beror på storleken (ytan i cm

) av broskdefekten. Implantatet skärs

till av den behandlande kirurgen för att passa defektens storlek och form, för att säkerställa att det

skadade området är helt täckt, och implanteras med cellsidan nedåt. Den administrerade dosen

motsvarar 500 000 till 1 000 000 autologa celler/cm

av matrixen för implantation.

Särskilda populationer

Äldre (över 65 år)

Användning av MACI i denna åldersgrupp har inte studerats. Användning av MACI hos äldre med

generell broskdegeneration eller artros rekommenderas inte.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för MACI för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

För implantation.

Defektbädden bör endast debrideras ned till den subkondrala plattan och inte genom denna. Blödning

genom den subkondrala plattan bör undvikas, men om sådan inträffar måste den kontrolleras.

Adrenalin eller fibrinvävnadslim (se avsnitt 4.5), som appliceras sparsamt direkt på blödningspunkter,

är lämpliga hemostatiska medel.

Implantation av MACI utförs med steril operationsteknik och kräver både preparation av defektbädden

och applicering av fibrinvävnadslim på basen och kanten av defekten för att säkra implantatet. Enligt

kirurgens bedömning kan några få, enstaka, absorberbara suturer även användas för att ge extra

säkerhet.

Implantationen bör följas av ett lämpligt rehabiliteringsschema (se avsnitt 4.4).

Anvisningar om beredning och hantering av MACI finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1, mot porcina produkter eller mot

restsubstanser som överförts från tillverkningen av MACI, inkluderande bovint serum och

gentamicin.

Allvarlig artros i knäet.

Inflammatorisk artrit, inflammatorisk ledsjukdom eller obehandlade, medfödda

koagulationsrubbningar.

MACI är kontraindicerat för användning till patienter med en femoral epifysplatta som inte är

helt sluten.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

MACI är ett autologt implantat och får endast administreras till den patient för vilken det tillverkades.

Implantation av MACI måste utföras genom steril artrotomi. Erfarenheten av artroskopisk

administrering av MACI är begränsad, men behandlade läkare kan välja artroskopisk teknik för att

applicera MACI.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Försiktighetsåtgärder

Ingrepp på patienter med lokala inflammationer eller aktiva infektioner i benet, leden och omgivande

mjukvävnad bör temporärt skjutas upp tills återhämtning dokumenterats.

I den pivotala studien av MACI uteslöts patienter om de hade en anamnes på artros (Kellgren-

Lawrence grad 3 eller 4) i det aktuella knäet eller samtidig inflammatorisk sjukdom.

För att skapa en gynnsam miljö för läkning måste samtidiga patologiska tillstånd åtgärdas före eller

samtidigt med implantation av MACI. Sådana tillstånd omfattar:

Meniskpatologi: instabil eller rupturerad menisk som kräver reparation, utbyte eller

partiell meniskektomi. MACI rekommenderas inte för patienter med en total

meniskektomi, såvida inte meniskdefekten kan åtgärdas med en planerad eller samtidig

menisktransplantation.

Korsbandsinstabilitet: leden bör inte vara uttalat instabil. Både anteriora och posteriora

korsbanden bör vara stabila eller genomgå rekonstruktion för att minska skjuvkrafter

och rotationsbelastning över leden.

Felställning: tibiofemoralleden bör vara korrekt ställd. Onormal varus- eller

valgusbelastning av tibiofemoralleden kan äventyra implantatet och bör åtgärdas med

en korrektiv osteotomi eller liknande ingrepp. Vid behandling av trochlea- och

patelladefekter måste onormal patellär spårning korrigeras före eller samtidigt med

MACI-implantation.

Post-operativ hemartros uppstår huvudsakligen hos patienter med blödningstendens eller dålig

kirurgisk hemostas. Patientens koagulationsstatus bör kontrolleras före operation. Trombosprofylax

bör administreras enligt lokala riktlinjer.

Lokala behandlingsriktlinjer angående användning av antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi bör

följas.

På grund av begränsad erfarenhet rekommenderas inte användning av MACI i andra leder än knäet.

MACI levereras efter en validerad, snabb och mikrobisk sterilitetsanalys för att bedöma frånvaro av

bakterieväxt. Definitiva sterilitetstest är inte tillgängliga vid tidpunkten för leverans. Vid avvikande

sterilitetstest kommer den behandlande läkaren att kontaktas för att diskutera antingen att man avstår

från implantationen eller en åtgärdsplan baserad på de patientspecifika omständigheterna och en

riskbedömning.

Rehabilitering

Kontrollerad fysioterapi, inklusive tidig mobilisering, rörelseomfångsträning och partiell belastning

rekommenderas så snart som möjligt för att främja utmognad av graftet och för att minska risken för

postoperativa tromboemboliska händelser och ledstelhet. Efter implantation bör patienten följa ett

lämpligt kontrollerat och stegvist rehabiliteringsprogram som rekommenderats av den behandlande

läkaren baserat på MACI:s rehabiliteringshandbok. Detta bör inkludera specificerad eller stegvis ökad

fysisk aktivitet för att minimera risken för artrofibros och stegvis, partiell belastning. Återupptagande

av idrottsaktiviteter bör ske efter individanpassad bedömning av behandlingsansvarig.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Fall där MACI inte kan tillhandahållas

I vissa fall kan det hända att patientens källkondrocyter inte växer ut eller att kvalitetskriterierna (se

avsnitt 6.6) för leverans inte uppfylls på grund av dålig biopsikvalitet, patientegenskaper eller

tillverkningsfel. Det kan därför hända att MACI inte kan tillhandahållas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Fibrinvävnadslim som innehåller formaldehyd får inte användas med MACI eftersom formaldehyd är

cytotoxiskt mot kondrocyterna.

Samtidigt som per oral användning av smärtlindrande medel rekommenderas för postoperativ

smärtlindring, rekommenderas inte intraartikulär administrering av analgetika eftersom studier har

visat biverkningar på ledbrosk och kondrocyter vid exponering.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Begränsade kliniska uppgifter om användning av MACI under graviditet är tillgängliga.

Konventionella studier av reproduktions- och utvecklingstoxicitet anses inte relevanta på grund av

läkemedlets beskaffenhet och den avsedda kliniska användningen. På grund av läkemedlets lokala

beskaffenhet förväntas inga biverkningar av MACI vid graviditet. Eftersom MACI implanteras med

användning av invasiv operationsteknik rekommenderas dock inte användning under graviditet.

Amning

Inga uppgifter om användning av MACI under amning finns tillgängliga. På grund av produktens

lokala beskaffenhet förväntas inga biverkningar av MACI på barn som ammas. Eftersom MACI

implanteras med användning av invasiv operationsteknik måste ett beslut tas om amningen ska

avbrytas där fördelarna med behandling för kvinnan och risken för barnet måste övervägas.

Fertilitet

Inga uppgifter om möjliga effekter av MACI-behandling på fertilitet finns tillgängliga.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

På grund av det underliggande ingreppets kirurgiska beskaffenhet har implantation med MACI

påtaglig effekt på förmågan att köra och använda maskiner. Under rehabiliteringsperioden efter

MACI-behandling bör patienter rådgöra med sin behandlande läkare och följa hans/hennes råd.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Baserat på MACI-behandling av knäleder hos fler än 6 000 patienter kan komplikationer vara

relaterade till artrotomiingreppet, till kirurgisk intervention, till annan knäpatologi (såsom ligament-

eller meniskpatologi) eller till utförandet av broskbiopsin. Komplikationer förknippade med

knäoperationer i allmänhet kan också omfatta djup ventrombos eller lungemboli. Andra

komplikationer har identifierats som orsaksrelaterade till MACI. Följande viktiga risker har

identifierats som är relaterade till antingen MACI eller perioperativa komplikationer:

Relaterat till MACI:

Symtomgivande grafthypertrofi

Graftdelaminering (fullständig eller partiell som kan leda till fria kroppar i leden eller

till graftdysfunktion)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Perioperativa komplikationer som är relaterade till kirurgiskt ingrepp i knäet:

Hemartros

Artrofibros

Lokal inflammation på operationsstället

Lokal infektion på operationsstället

Tromboemboliska händelser

Biverkningar i tabellform

Biverkningar anges enligt klassificering av organsystem och frekvens. Frekvens definieras enligt

följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000,

<1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och infestationer

Infektiös artrit

Sårinfektion

Lokal infektion

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Artrofibros

Synovit

Tendinit

Hemartros

Artralgi

Ledutgjutning

Ledsvullnad

Ledstelhet

Benödem

Minskat rörelseomfång i leden

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Inflammation

Hypertermi

Feber

Ödem på implantationsstället

Undersökningar

Förhöjt C-reaktivt protein

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Graftdelaminering

Graftkomplikation

Grafthypertrofi

Graftförlust

Broskskada

Beskrivning av vissa biverkningar

Graftdelaminering:

Graftdelaminering avser ett lösgörande, antingen partiellt eller totalt, av graftet från det subkondrala

benet och från det omgivande brosket. En total graftdelaminering är en allvarlig komplikation och

patienten kan uppleva låsning, smärta och svullnad efter en akut distorsion i knäet.

Riskfaktorer för graftdelaminering kan omfatta, men är inte begränsade till, dåligt patienturval, dålig

följsamhet till den rekommenderade operationstekniken, underlåtenhet att åtgärda samtidiga

patologiska tillstånd, dålig efterlevnad av rehabiliteringsprotokollet eller postoperativt trauma mot

knäet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Grafthypertrofi:

Symtomatisk grafthypertrofi är en komplikation som kan inträffa vid MACI.

Symtom kan vara låsningar eller smärta. Det finns inga kända riskgrupper eller specifika riskfaktorer

för grafthypertrofi hos patienter behandlade med MACI. Patienter kan behöva artroskopiskt

avlägsnande av hypertrofisk vävnad.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänka biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Ej relevant.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten, ATC-kod: M09AX02

Kliniska farmakologiska studier har inte utförts med MACI. Aktuella kliniska och icke-kliniska bevis

pekar på att tillförsel av autologa kondrocyter på kollagenmembranet främjar tillväxt och

redifferentiering av utsådda celler och kan leda till syntes av hyalinliknande broskreparationsvävnad.

MACI har undersökts i en parallell, randomiserad och öppen studie med 144 patienter med fokala

broskdefekter i knäet på 3–20 cm

(median 4 cm

), Outerbridge grad III eller IV. 72 patienter fick

MACI och 72 behandlades med mikrofraktur. Medianåldern hos patienterna var 34 till 35 år

(åldersintervall 18-54) och medelvärdet för BMI (Body Mass Index) var 26. Majoriteten av patienterna

hade genomgått åtminstone 1 ortopedisk knäoperation. MACI var överlägset jämfört med mikrofraktur

angående förbättringen av smärta och funktion enligt KOOS-skalan (Knee Injury and Osteoarthritis

Outcome Score). Se responsfrekvens i tabell 1 nedan.

Behandlingsmisslyckanden förekom i fyra fall i mikrofrakturbehandlingsarmen jämfört med en patient

i MACI-behandlingsarmen. Inga signifikanta skillnader observerades i de strukturella markörerna av

broskreparation mellan båda behandlingar efter bedömning av biopsier enligt International Cartilage

Repair Society (ICRS) II (overall assessment histology scores) och MRI (defect fill scores).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1: KOOS-responsfrekvens*: Fullständig analysuppsättning

n (%)

MACI

N = 72

Mikrofraktur

N = 72

p-värde

Besök 10 (vecka 104) stratifierat

enligt studiecenter

Svarade på behandlingen

63 (87,50)

49 (68,06)

0,016

Svarade inte på behandlingen

9 (12,50)

20 (27,78)

Saknas

3 (4,17)

Besök 10 (vecka 104) ej stratifierat

Svarade på behandlingen

62 (86,11)

48 (66,67)

0,011

Svarade inte på behandlingen

7 (9,72)

18 (25,00)

Saknas

3 (4,17)

6 (8,33)

* KOOS-responsfrekvens: Positivt behandlingsutfall definieras som en förbättring av KOOS-poäng

om minst 10 poäng jämfört med utgångsvärdet på en 100-gradig skala.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för MACI hos

pediatriska patienter under 18 års ålder angående tillslutning av den femorala epifysplattan.

Information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

MACI har inte genomgått sedvanliga kliniska farmakokinetiska studier. Farmakokinetiken vid MACI-

behandling är relaterad till resorptionen av kollagent membran, en proteolytisk process som utförs av

celler i närheten av defekterna. Membranet resorberas under de närmaste månaderna efter

implantation.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data, baserade på implantation av MACI i kaniner och hästar visade inte på några

särskilda risker för människa.

Icke-kliniska undersökningar in vitro har visat att kollagenmembranet är icke-cytotoxiskt, icke-

mutagent, icke-reaktivt (kort- och långsiktig implantation), icke-sensibiliserande, obetydligt irriterande

och giftfritt (akut systemiskt).

En studie på kaniner visade att 3 månader efter implantation var ett minimalt antal inflammatoriska

celler närvarande i närheten av defekten med variabel kondrogenes. I en studie på hästar observerades

tecken på ett begränsat inflammatoriskt svar efter 3 månader, vilket karakteriserades av en lätt ökning

av synovialvätskevolym och en lindrig lymfoid ackumulering i synoviet. Efter 6 månader hade dessa

tecken avtagit, vilket resulterade i ett normalt synovialt utseende. Det fanns inga tecken på uttalad

inflammatorisk reaktion.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM; kalciumklorid – vattenfri, järnnitrat x 9H

kaliumklorid, magnesiumsulfat – vattenfri, natriumklorid, natriumbikarbonat, kaliumfosfat –

monobasisk x H

O, D-glukos, L-arginin x HCl, L-cystin x 2HCl, L-glutamin, glycin, L-histidin x HCl

O, L-isoleucin, L-leucin, L-lysin x HCl, L-metionin, L-fenylalanin, L-serin, L-treonin, L-

tryptofan, L-tyrosin x 2Na x 2H

O, L-valin, D-kalciumpantotenat, kolinklorid, folsyra, i-inositol,

niacinamid, riboflavin, tiamin x HCl, pyridoxin x HCl) med natriumsalt av 4-(2-hydroxietyl)-

piperazin-1-etansulfonsyra (HEPES) justerat för pH med HCl eller NaOH och osmolalitet med NaCl.

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

6 dagar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara MACI i ytterkartongen tills det ska användas. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara transportlådan under 37 °C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll och utrustning för användning, administrering eller

implantation

MACI levereras i specialutformade, sterila, förseglade och genomskinliga polystyrenskålar.

Varje skål innehåller 1 matrix för implantation som hålls på plats av en grön polykarbonatring som

försluts med ett grönt polykarbonathölje för transport.

Varje skål är förseglad i en gammastrålad, genomskinlig plastpåse.

MACI levereras i 1–2 skålar som placeras i en 95 kPa-ytterpåse med absorberande material för

transport.

Denna förpackning är innesluten i en yttre kartong som isolerats med omgivande gel.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Under det första ingreppet tas ett prov av frisk broskvävnad (en biopsi) från den berörda leden genom

artrotomi eller artroskopi.

Biopsin skickas till cellbehandlingsenheten. Där odlas broskcellerna aseptiskt i odlingsmedium för att

utöka antalet celler och placeras i ett sterilt CE-märkt porcint kollagenmembran av typ I/III för att

framställa MACI. MACI levereras efter godkända resultat från analyser som bedömer

kondrocytviabilitet, identitet, styrka, minsta antal celler, endotoxin, sterilitet innan frisläppande samt

mykoplasma.

MACI skickas till behandlande enhet där MACI implanteras i broskdefekten i den berörda leden vid

ett andra ingrepp. MACI-implantatet säkras på plats med användning av ett fibrinvävnadslim.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tiden mellan b

iopsin och MACI-implantationen kan variera beroende på logistiska faktorer utöver

kvaliteten och antalet celler som erhållits från biopsin. Det tar minst 6 veckor, men celler kan även

cryoförvaras och lagras i upp till 24 månader tills ett operationsdatum fastställts.

Kirurgen bestämmer datumet för MACI-implantation i samråd med Innehavaren av godkännande för

försäljning (MAH) eller dennes lokala ombud. I sällsynta fall kan MAH inte framställa ett MACI-

implantat från de tillgängliga cellerna. Om detta sker informerar kirurgen patienten om det bästa

tillvägagångssättet.

Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras som kirurgiskt avfall enligt gällande anvisningar.

Se handboken för kirurgisk teknik för ytterligare information.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Vericel Denmark ApS

Amaliegade 10

DK-1256 Köpenhamn K

Danmark

8.

NUMMER PÅ G

ODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/847/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 27

juni 2013

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/282918/2013

EMEA/H/C/002522

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

MACI

matrixapplicerade, karakteriserade, autologa odlade kondrocyter

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för MACI. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur MACI ska användas.

Praktisk information om hur MACI ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din läkare

eller apotekspersonal.

Vad är MACI och vad används det för?

MACI är ett implantat som används för att reparera broskdefekter i änden på benen i knäleden. Det

består av patientens egna broskceller på 14,5 cm

stora kollagenmembran, som en kirurg använder för

att fylla i områdena där brosket är skadat.

MACI används för att reparera defekter vilka omfattar hela broskets djup med en yta på mellan 3 och

20 cm

hos vuxna som har symtom (t.ex. smärta och svårigheter att röra knäet).

MACI är ett läkemedel för avancerad terapi som kallas vävnadsteknisk produkt. Det är en typ av

läkemedel som innehåller celler eller vävnader som manipulerats så att de kan användas för att

återställa, återbilda eller ersätta vävnad.

Hur används MACI?

Under behandlingens första stadium tas ett prov med broskceller från patientens led för att odlas i ett

laboratorium. Cellerna placeras sedan på kollagenmembranet. Omkring sex veckor senare formar

kirurgen membranet så att det passar det skadade området i knäbrosket och implanterar det därefter

kirurgiskt. En typ av lim som kallas fibrinvävnadslim, som tillverkas av blodkoaguleringsproteiner,

används för att hålla implantatet på plats på brosket.

MACI får endast användas av en kirurg som är särskilt utbildad och behörig för att använda det.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MACI

EMA/282918/2013

Sida 2/3

Hur verkar MACI?

Den aktiva substansen i MACI består av patientens egna broskceller som implanteras i broskdefekten i

knäet. Cellerna används för att fylla i området där brosket är skadat, och återbildar därigenom de

skadade områdena och hjälper till att lindra patientens symtom såsom smärta och svårigheter att röra

knäet.

Vilken nytta med MACI har visats i studierna?

MACI jämfördes med mikrofrakturkirurgi (ett kirurgiskt förfarande som ofta används för behandling av

broskdefekter) i en huvudstudie som undersökte smärtlindring och förbättringar av knäfunktionen hos

patienter med broskdefekter i knäet vilka omfattar hela broskets djup. I studien ingick 144 vuxna med

defekter som varierade i storlek mellan 3 och 20 cm

. En standardskala som kallas ”knee injury and

osteoarthritis outcome score” (KOOS) användes för att mäta smärtan och knäfunktionen, där 0 innebär

extrema besvär och 100 innebär frånvaro av besvär. Studien visade att MACI är effektivare än

mikrofrakturkirurgi när det gäller att lindra smärta och förbättra knäfunktionen: två år efter

operationen hade patienter som behandlats med MACI ett genomsnittligt resultat på 82 för smärta och

61 för knäfunktion, jämfört med 71 respektive 49 för patienter som opererats med mikrofraktur. För

både smärta och funktion sågs förbättringar på omkring 45 poäng hos MACI-patienter jämfört med

omkring 35 poäng hos patienter som genomgick mikrofrakturkirurgi.

Vilka är riskerna med MACI?

För mycket brosktillväxt och att implantatet lossnar kan förekomma hos mellan 1 och 10 patienter av

1 000 patienter som behandlas med MACI. De andra betydande riskerna är förknippade med det

kirurgiska förfarandet i sig, såsom infektion, inflammation, hemartros (blod i lederna), artrofibros

(ärrvävnad i lederna) och tromboemboliska händelser (blodproppar). En fullständig förteckning över

biverkningar som rapporterats för MACI finns i bipacksedeln.

MACI får inte ges till patienter med allvarlig osteoartrit (svullnad och smärta) i knäet, inflammatorisk

ledsjukdom eller obehandlade, medfödda blodkoagulationsrubbningar. Det får inte heller ges till

patienter med tillväxtplattor i lårbenet som inte har helt slutits. Tillväxtplattor sluter sig (eller hårdnar)

när barns skelett är moget och deras ben har slutat växa.

Varför godkänns MACI?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att huvudstudien hade visat att MACI var överlägset

mikrofrakturkirurgi när det gäller att behandla patienter med broskdefekter i knäet. Dessutom hade

patienter som behandlats med MACI färre biverkningar än patienter som behandlats med mikrofraktur.

MACI bedömdes uppfylla EU:s förordning om läkemedel för avancerad terapi, enligt vilken alla

avancerade terapier i EU:s medlemsstater måste genomgå EMA:s utvärdering för att få ett

godkännande för försäljning som gäller inom hela EU. Kommittén konstaterade att behandlingar som

MACI redan är kliniskt etablerade och att resultaten från huvudstudien överensstämde med resultaten i

den vetenskapliga litteraturen.

CHMP fann därför att nyttan med MACI är större än riskerna och rekommenderade att MACI skulle

godkännas för försäljning i EU.

Eftersom MACI är ett avancerat terapiläkemedel bedömdes det ursprungligen av kommittén för

avancerade terapier (CAT). CHMP:s rekommendation baserar sig på en ursprunglig bedömning av CAT.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MACI

EMA/282918/2013

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av MACI?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att MACI används så säkert som möjligt. I enlighet

med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för MACI. Där

anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Dessutom kommer kirurger och vårdpersonal som deltar i behandlingen av patienter med MACI att

erhålla utbildningsmaterial som ger dem utförliga riktlinjer om hur MACI ska användas liksom

information om dess risker och behovet av att följa upp patienter som behandlas med MACI.

Mer information om MACI

Den 27 juni 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av MACI som

gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med MACI finns i bipacksedeln (ingår också

i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 06-2013.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen