Krabbazal 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Aktiva substanser:
pemetrexeddinatrium (vattenfri)
Tillgänglig från:
Sigillata Ltd
ATC-kod:
L01BA04
INN (International namn):
pemetrexeddinatrium (anhydrous)
Dos:
500 mg
Läkemedelsform:
Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; pemetrexeddinatrium (vattenfri) 551,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
53306
Tillstånd datum:
2016-08-18

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

15-03-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

15-03-2016

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen