Imipenem/Cilastatin Sandoz 500 mg/500 mg Pulver till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Aktiva substanser:
cilastatinnatrium; imipenemmonohydrat
Tillgänglig från:
Sandoz A/S,
ATC-kod:
J01DH51
INN (International namn):
cilastatin sodium; imipenem monohydrate
Dos:
500 mg/500 mg
Läkemedelsform:
Pulver till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
cilastatinnatrium 530,8 mg Aktiv substans; imipenemmonohydrat 530,2 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Imipenem med enzymhämmare
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
44348
Tillstånd datum:
2012-06-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen