Halliztolva 30 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Aktiva substanser:
etoricoxib
Tillgänglig från:
Sigillata Ltd
ATC-kod:
M01AH05
INN (International namn):
etoricoxib
Dos:
30 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; etoricoxib 30 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55105
Tillstånd datum:
2017-02-03

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen