Coepratenz 600 mg/12,5 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Aktiva substanser:
eprosartanmesilat; hydroklortiazid
Tillgänglig från:
Solvay Pharmaceuticals GmbH,
ATC-kod:
C09DA02
INN (International namn):
eprosartanmesilat; hydrochlorothiazide
Dos:
600 mg/12,5 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
hydroklortiazid 12,5 mg Aktiv substans; eprosartanmesilat 735,8 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Eprosartan och diuretika
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
22813
Tillstånd datum:
2006-09-01

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen