Caspofungin Xellia 70 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Aktiva substanser:
kaspofunginacetat
Tillgänglig från:
Xellia Pharmaceuticals ApS
ATC-kod:
J02AX04
INN (International namn):
kaspofunginacetat
Dos:
70 mg
Läkemedelsform:
Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; sackaros Hjälpämne; kaspofunginacetat 77,63 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
52099
Tillstånd datum:
2016-09-08

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen