Airtal 100 mg Filmdragerad tablett

Airtal 100 mg Filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Laboratorios Almirall S.A.
Aktiva substanser: aceklofenak
Övrig information: Filmdragerad tablett - 100 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Sandoz 100 mg Brustablett

Acetylcystein Sandoz 100 mg Brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Sandoz A/S,
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Brustablett - 100 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Merck NM 200 mg brustablett

Acetylcystein Merck NM 200 mg brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Merck NM AB
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Brustablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Teva 200 mg Brustablett

Acetylcystein Teva 200 mg Brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Teva Sweden AB
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Brustablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Meda 200 mg Brustablett

Acetylcystein Meda 200 mg Brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Meda AB
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Brustablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Alternova 200 mg Brustablett

Acetylcystein Alternova 200 mg Brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Alternova A/S
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Brustablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Sandoz 200 mg Brustablett

Acetylcystein Sandoz 200 mg Brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: 1A Farma A/S,
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Brustablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Mylan 200 mg Brustablett

Acetylcystein Mylan 200 mg Brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Mylan AB
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Brustablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Mylan 200 mg/ml lösning för nebulisator

Acetylcystein Mylan 200 mg/ml lösning för nebulisator

Producent eller innehavaren av godkännandet: Mylan AB
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Lösning för nebulisator - 200 mg/ml

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Meda 200 mg/ml Lösning för nebulisator

Acetylcystein Meda 200 mg/ml Lösning för nebulisator

Producent eller innehavaren av godkännandet: Meda AB
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Lösning för nebulisator - 200 mg/ml

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylcystein Sandoz 600 mg Brustablett

Acetylcystein Sandoz 600 mg Brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: 1A Farma A/S,
Aktiva substanser: acetylcystein
Övrig information: Brustablett - 600 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Alka-Seltzer brustablett

Alka-Seltzer brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Bayer AB
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Brustablett

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Aspirin Cardio 100 mg Enterotablett

Aspirin Cardio 100 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Bayer AB
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 100 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylsalicylsyra Actavis 100 mg Enterotablett

Acetylsalicylsyra Actavis 100 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf.
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 100 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylsalicylsyra Doc 100 mg Enterotablett

Acetylsalicylsyra Doc 100 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: DOC Generici Srl,
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 100 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylsalicylsyra Hexal 100 mg Enterotablett

Acetylsalicylsyra Hexal 100 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Hexal A/S,
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 100 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylsalicylsyra Actavis 150 mg Enterotablett

Acetylsalicylsyra Actavis 150 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf.
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 150 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylsalicylsyra Actavis 160 mg Enterotablett

Acetylsalicylsyra Actavis 160 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf.
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 160 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Asacard 162,5 mg Depotkapsel, hård

Asacard 162,5 mg Depotkapsel, hård

Producent eller innehavaren av godkännandet: Flamel Technologies
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Depotkapsel, hård - 162,5 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Albyl minor 250 mg tablett

Albyl minor 250 mg tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Recip AB
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Tablett - 250 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Aspirin Cardio 40 mg Tablett

Aspirin Cardio 40 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Bayer HealthCare AG
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Tablett - 40 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Aspirin 500 mg tablett

Aspirin 500 mg tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Bayer AB
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Tablett - 500 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylsalicylsyra Ellem 500 mg tablett

Acetylsalicylsyra Ellem 500 mg tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Meda AB
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Tablett - 500 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Aspirin 500 mg Brustablett

Aspirin 500 mg Brustablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Bayer AB
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Brustablett - 500 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetyratio 75 mg Enterotablett

Acetyratio 75 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: ratiopharm GmbH
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 75 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylsalicylsyra Actavis 75 mg Enterotablett

Acetylsalicylsyra Actavis 75 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf.
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 75 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylsalicylsyra Doc 75 mg Enterotablett

Acetylsalicylsyra Doc 75 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: DOC Generici Srl
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 75 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acetylsalicylsyra Hexal 75 mg Enterotablett

Acetylsalicylsyra Hexal 75 mg Enterotablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Hexal A/S,
Aktiva substanser: acetylsalicylsyra
Övrig information: Enterotablett - 75 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Acyclovir Actavis 200 mg Tablett

Acyclovir Actavis 200 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group hf.
Aktiva substanser: aciklovir
Övrig information: Tablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Aciklovir STADA 200 mg Tablett

Aciklovir STADA 200 mg Tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: STADA Arzneimittel AG
Aktiva substanser: aciklovir
Övrig information: Tablett - 200 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden