Azatioprin "Mylan" 50 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - danska - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

05-03-2018

Aktiva substanser:
AZATHIOPRIN
Tillgänglig från:
Mylan AB
ATC-kod:
L04AX01
INN (International namn):
azathioprine
Dos:
50 mg
Läkemedelsform:
filmovertrukne tabletter
Bemyndigande status:
Markedsført
Godkännandenummer:
12530
Tillstånd datum:
1986-08-28

Läs hela dokumentet

Indlægsseddel: Information til patienten

Azatioprin Mylan 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter

azathioprin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Azatioprin Mylan til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Azatioprin Mylan

Sådan skal du tage Azatioprin Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Azatioprin Mylan tilhører en medicingruppe, der kaldes immunosuppressiva. Azatioprin Mylan

medvirker til at sænke eller undertrykke kroppens eget immunsystem. Det kan anvendes sammen med

anden medicin som f.eks. kortikosteroider for at:

hjælpe kroppen med at acceptere et transplanteret organ.

Azatioprin Mylan kan også anvendes til behandling af alvorlige sygdomme, hvor dit eget

immunsystem reagerer mod din egen krop (autoimmun sygdom) som f.eks.:

Kronisk leddegigt (betændelsestilstand og smerter i leddene).

Leverbetændelse (hepatitis).

Betændelse i tarmen (f.eks. Crohns sygdom eller colitis ulcerosa).

Systemisk lupus erythematosus (også kaldet ”lupus”), som er en sygdom, der påvirker huden

og nogle af de vigtige organer.

Blodsygdomme som f.eks. trombocytopeni (nedsat antal af de blodlegemer, der kaldes

blodplader). Dette kan påvirke blodets størkningsevne og øge risikoen for blødning eller

stødpletter.

Hæmalytisk anæmi (mangel på røde blodlegemer).

Dermatomyositis (betændelsestilstand i musklerne og huden).

Polyarteritis nodosa (betændelsestilstand i blodkarrene).

Til behandling af disse sygdomme kan Azatioprin Mylan anvendes alene eller sammen med anden

medicin.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Azatioprin Mylan

Tag ikke Azatioprin Mylan:

hvis du er overfølsom over for azathioprin, mercaptopurin (medicin til behandling af leukæmi –

kræft i de hvide blodceller) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Azatioprin Mylan (angivet i

afsnit 6)

under

graviditet,

medmindre risiciene opvejer fordelene (se afsnit 2, Graviditet og amning)

under

amning

(se afsnit 2, Graviditet og amning)

hvis du har en alvorlig infektion

hvis du har alvorlige leverproblemer

hvis du har et meget svagt immunsystem

hvis du har betændelse i bugspytkirtlen med mavesmerter og opkastning.

Mens du behandles med Azatioprin Mylan, må du ikke vaccineres med levende vacciner (især mod

tuberkulose, kopper og gul feber).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Azatioprin Mylan:

hvis du ved, at du har en stofskiftesygdom, der kaldes Lesch-Nyhan syndrom. Du bør ikke

tage Azatioprin Mylan, hvis du har denne sygdom

hvis du ved, at du har mangel på et leverenzym, der hedder thiopurin methyltransferase

(TPMT). TPMT nedbryder azathioprin og anden medicin

hvis du har en lever- eller nyresygdom

hvis du bruger spiral som svangerskabsforebyggelse. Du vil skulle bruge yderligere et

svangerskabsforebyggende middel

hvis du har haft skoldkopper eller helvedesild.

Hvis du får immunsupprimerende behandling, kan behandling med Azatioprin Mylan medføre en øget

risiko for:

tumorer, herunder hudkræft. Når du tager Azatioprin Mylan, skal du derfor undgå for meget

sollys, og du skal bruge beskyttende påklædning og solcreme med en høj beskyttelsesfaktor.

lymfoproliferative sygdomme

behandling med Azatioprin Mylan øger risikoen for at få en type kræft, der kaldes

"lymfoproliferativ sygdom". Ved behandlingsregimer, der består af flere

immunsupprimerende lægemidler, herunder thiopuriner, kan dette medføre dødsfald.

En kombination af flere immunsupprimerende lægemidler, der gives samtidigt, øger

risikoen for sygdomme i lymfesystemet på grund af en virusinfektion (Epstein-Barr-virus-

relaterede lymfoproliferative sygdomme).

Behandling med Azatioprin Mylan kan medføre en øget risiko for:

udvikling af en alvorlig lidelse, der hedder makrofag-aktiveringssyndrom (kraftig aktivering

af hvide blodlegemer forbundet med en betændelseslignende reaktion (inflammation)). Denne

lidelse ses typisk hos personer, der har visse typer leddegigt.

Skoldkopper/helvedesild

En infektion med skoldkopper eller helvedesild kan være alvorlig hos patienter, der tager

immunosuppressiva. Derfor bør du undgå kontakt med personer, der har skoldkopper eller helvedesild.

Lægen vil følge dig nøje i løbet at behandlingen. Du skal have kontrolleret dit blodcelletal mindst en

gang om ugen i de første to måneder og herefter en gang om måneden eller mindst hver tredje måned.

Lægen vil overvåge dit blodcelletal meget nøje, hvis du tager Azatioprin Mylan sammen med:

- allopurinol, oxipurinol eller thiopurinol

- derivater af aminosalicylsyre som f.eks. mesalazin, olsalazin eller sulfasalazin

- ACE-hæmmere, co-trimoxazol

- cimetidin

- indometacin

- stoffer med cytotoksisk/myelosuppressive egenskaber (se afsnittet Brug af anden medicin sammen

med Azatioprin Mylan).

Lægen vil følge dig mere regelmæssigt, hvis du er ældre, får en høj dosis eller har problemer med

leveren, nyrerne, immunsystemet eller milten.

Ophør af behandlingen med Azatioprin Mylan vil altid blive fulgt tæt af lægen, da det skal foregå

gradvist.

Fortæl det straks til lægen

, hvis du får sår i munden, feber, unormale stødpletter eller blødning i

huden eller hvis du får flere infektioner end normalt. Disse symptomer kan skyldes ændringer i blodet

(se afsnit 4 Bivirkninger).

Både kvinder og mænd i den reproduktive alder skal anvende svangerskabsforebyggelse både under

og mindst 3 måneder efter behandlingen med Azatioprin Mylan.

Der er modtaget rapporter om, at Azatioprin Mylan påvirker sikkerheden af spiraler. Du bør derfor

bruge et andet eller yderligere svangerskabsforebyggende middel (se afsnittet Graviditet og amning).

Hvis 50 mg tabletten skal halveres, skal du undgå hudkontakt med den afbrækkede del af tabletten

eller tabletstøvet (se afsnit 3 Sådan skal du tage Azatioprin Mylan og afsnit 6 Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger).

NUDT15-genmutation

Hvis du har en nedarvet mutation i NUDT15-genet (et gen, som er medvirkende til nedbrydningen af

azathioprin i kroppen), har du en højere risiko for infektioner og hårtab. Din vil holde øje med antallet

af dine blodlegemer og muligvis give dig en lavere dosis.

Brug af anden medicin sammen med Azatioprin Mylan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept eller et af følgende lægemidler:

andre immunosuppressiva som f.eks. ciclosporin, tacrolimus og methotrexat øger risikoen for

overdreven undertrykkelse af immunforsvaret

medicin mod kræft kan forstærke den myelotoksiske virkning

penicillamin (mod kronisk leddegigt)

allopurinol, oxipurinol eller thiopurinol (mod urinsyregigt eller nyresten) nedsætter

forbrændingen af azathioprin

furosemid (vanddrivende middel) nedsætter omsætningen af azathioprin

blodfortyndende medicin til at ”fortynde” blodet, f.eks. warfarin eller acenocoumarol. Disse

lægemidlers virkning hæmmes af azathioprin

ACE-hæmmere som f.eks. captopril til blodtrykket eller hjertesvigt, indometacin (mod

betændelsestilstande) eller cimetidin (mod mavesår eller sår på tolvfingertarmen), co-

trimoxazol (et antibiotikum), ribavirin (mod leverbetændelse) øger risikoen for

myelosuppression

infliximab (mod Crohns sygdom)

mesalazin, olsalazin eller sulfasalazin (hovedsageligt til behandling af colitis ulcerosa) kan

forstærke Azatioprin Mylans myelosuppressive virkning

Azatioprin Mylan kan medføre en atypisk og potentielt farlig reaktion over for levende

vacciner (se afsnit 2 Tag ikke Azatioprin Mylan)

kombinationen af Azatioprin Mylan og kortikosteroider kan nedsætte virkningen af

inaktiverede vacciner som f.eks. vaccinen mod heptatitis B.

Fortæl det til lægen eller på hospitalet, hvis du skal opereres, da Azatioprin Mylan kan påvirke

muskelafslappende medicin (f.eks. succinylcholin, pancuronium, tubocurarin), som du muligvis får i

forbindelse med operationen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

må ikke

tage Azatioprin Mylan, hvis du er gravid, medmindre fordelene opvejer risiciene.

Azatioprin Mylan ordineres i nogle tilfælde under graviditet, men kun efter at lægen har foretaget en

omhyggelig vurdering af risici og fordele ved behandlingen under graviditet.

Både kvinder og mænd i den reproduktive alder bør anvende svangerskabsforebyggende midler under

behandling med Azatioprin Mylan og mindst 3 måneder efter behandlingen er afsluttet. Dette gælder

også patienter med nedsat fertilitet, der skyldes kronisk urinforgiftning, da fertiliteten sædvanligvis

normaliseres efter en nyretransplantation. Der er rapporter, der tyder på, at visse former for prævention

(pessar og spiral) ikke virker under behandling med Azatioprin Mylan. Du bør derfor bruge anden

eller yderligere prævention.

Dit blodcelletal skal kontrolleres med jævne mellemrum, da nyfødte børn, hvis mødre har taget

Azatioprin Mylan under graviditeten, kan få et svækket immunsystem.

Du må ikke amme, mens du behandles med Azatioprin Mylan, da azathioprin udskilles i brystmælk og

kan skade dit barn.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Azatioprin Mylan forventes ikke at påvirke evnen til at køre eller betjene maskiner. Du må ikke køre

eller betjene maskiner, hvis din evne til at køre eller betjene maskiner er påvirket.

3.

Sådan skal du tage Azatioprin Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Lægen vil fastsætte dosis ud fra din vægt.

Den anbefalede dosis er:

Voksne

Forebyggelse af afstødning af organ

Den anbefalede startdosis er op til 5 mg pr. kg kropsvægt dagligt. Lægen vil herefter vurdere, hvordan

du reagerer på medicinen og vælge den dosis, der er bedst for dig. Den sædvanlige dosis vil være 1-4

mg pr. kg kropsvægt dagligt.

Andre sygdomme

Den sædvanlige startdosis er 1-3 mg pr. kg kropsvægt dagligt. Hvis du behandles for leverbetændelse

(hepatitis), vil den sædvanlige dosis være 1-1,5 mg pr. kg kropsvægt dagligt. Lægen vil justere dosis,

indtil den passer til dig. Lægen vil give dig den lavest mulige dosis til behandling af din sygdom. Hvis

lægen ikke ser en forbedring af din tilstand efter 3-4 måneder, kan lægen vælge at stoppe

behandlingen.

Det kan tage flere uger eller måneder, inden medicinen begynder at virke.

Ældre eller patienter med nyre- eller leversygdom

Hvis du er ældre eller har en nyre- eller leversygdom, vil du muligvis få en lavere startdosis af

Azatioprin Mylan. Lægen vil holde øje med resultaterne af dine blodprøver og leverfunktionstest.

Patienter med alvorlige leverproblemer

bør ikke

tage Azatioprin Mylan (se afsnit 2 Tag ikke

Azatioprin Mylan).

Brug til børn og unge under 18 år

Azatioprin Mylan

bør ikke anvendes

til behandling af idiopatisk børnegigt, systemisk lupus

erythematosus, dermatomyositis og polyarteritis nodosa, da der ikke foreligger tilstrækkelige data.

Ved behandling af andre sygdomme gælder den anbefalede dosis til børn, unge og voksne.

Sådan tager du Azatioprin Mylan

Synk tabletten med et helt glas vand (200 ml) sammen med et måltid (især hvis du får kvalme efter du

har taget Azatioprin Mylan). Du må ikke knuse eller tygge tabletten. Du må ikke brække tabletten

over. Hvis du skal halvere 50 mg tabletten, skal du undgå hudkontakt med den afbrækkede del af

tabletten og tabletstøvet.

Hvis du har taget for mange Azatioprin Mylan tabletter

Kontakt

straks

lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Azatioprin Mylan, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Medbring tabletbeholderen og de resterende

tabletter. En overdosis kan resultere i mangel på hvide blodlegemer, hvilket medfører hyppige

infektioner, feber, voldsomme kulderystelser, ondt i halsen eller sår i munden. Andre mulige

symptomer er træthed, unormale stødpletter og blødning i huden, kvalme, opkastning eller diare.

Hvis du har glemt at tage Azatioprin Mylan

Hvis du har glemt at tage dine tabletter, skal du tage den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om

det. Hvis det snart er tid til den næste dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis. Du skal blot fortsætte

som planlagt og rådføre dig med lægen. Hvis du har glemt mere end en dosis, skal du tale med lægen.

Hvis du holder op med at tage Azatioprin Mylan

Du må ikke stoppe med at tage medicinen uden først at tale med lægen.

Det kan være, at du skal

tage medicinen på ubestemt tid for at forebygge afstødning af et transplanteret organ.

Lægen vil altid overvåge ophør med behandlingen med Azatioprin Mylan, da det skal ske gradvist (se

afsnit 2 Advarsler og forsigtighedsregler).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Azatioprin Mylan og fortæl det straks til lægen eller tag til nærmeste

skadestue, hvis du oplever følgende:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Tegn på infektion forårsaget af virus, svamp eller bakterier. Hvis du tager Azatioprin Mylan

efter en nyretransplantation og sammen med et anden immunosuppressivum eller

kortikosteroid, har du større risiko for at få infektioner.

Nedsat mængde hvide blodlegemer, som kan medføre sår i munden, feber, kulderystelser,

hyppigere infektioner end normalt. Dette er også mere sandsynligt, hvis din dosis af

Azatioprin Mylan ikke bliver nedsat, når du tager allopurinol, har problemer med leveren eller

nyrerne eller TPMT-mangel (se afsnit 2 ‘Advarsler og forsigtighedsregler’).

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Betændelse i bugspytkirtlen, som kan medføre voldsomme smerter i maven og ryggen.

Leverproblemer, som kan medføre mørkfarvet urin, lys afføring, gulfarvning af huden og det

hvide i øjnene. Azatioprin Mylan kan medføre en sjælden men alvorlig type leversygdom,

som kan være dødelig.

Nedsat mængde blodplader, som øger risikoen for blødning eller blå mærker på huden.

Kræft i de ydre kønsdele hos kvinder.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Allergisk reaktion som f.eks. hududslæt eller røde pletter, general utilpashed, svimmelhed,

kvalme eller opkastning, diare, feber, kulderystelser, betændelse i blodkarrene, muskel- eller

ledsmerter,

nyresmerter,

øget

mængde

leverenzymer

blodet

eller

lavt

blodtryk

(hypotension), som kan medføre uklarhed eller svedudbrud. I alvorlige tilfælde har det

resulteret i dødsfald (meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter).

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Forskellige former for kræft, herunder blodkræft, lymfekræft og hudkræft.

Tarmbetændelse, mavesmerter, feber, ubehag, opkastning eller diare. Dette er mere

sandsynligt, hvis du også tager høje doser kortikosteroider og efter en transplantation.

Desuden kan der opstå voldsom diare, især hvis du er i behandling for en sygdom med

betændelse i tarmen.

Mavesår eller sår på tolvfingertarmen.

Blødning fra tarmene, blod i afføringen.

Alvorlig nedsat antal af alle typer blodlegemer, som kan medføre svaghed, blå mærker eller

hyppigere infektioner.

Lungebetændelse, som kan medføre svaghed, åndenød, hoste og feber.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Hukommelsestab, koncentrationsbesvær, svært ved at gå eller synstab. Dette kan være tegn på

PML (

Progressive Multifocal Leukoencephalopathy

), som er en alvorlig og livstruende

hjernesygdom.

Alvorlig blæredannelse på huden, i munden, halsen, på næsen, kønsdelene og betændelse i

øjets bindehinde (røde og hævede øjne).

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ukendt (hyppigheden kan ikke vurderes på baggrund af

eksisterende oplysninger):

Nyreproblemer, som kan medføre blod i urinen, ændret urinmængde og døsighed eller

svaghedsfølelse.

Stop med at tage Azatioprin Mylan, og fortæl det straks til lægen,

hvis du har været i kontakt med

en person med skoldkopper eller helvedesild.

Andre bivirkninger:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Kvalme eller opkastning.

Manglende appetit.

Dette er mere sandsynligt i starten af behandlingen. Det kan hjælpe at tage tabletterne sammen med

mad.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Bleghed, svaghedsfølelse eller åndenød.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Diarré.

Lys, slimet, ildelugtende afføring.

Hårtab.

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ukendt (hyppigheden kan ikke vurderes på baggrund af

eksisterende oplysninger):

Stivhed i nakken, øget følsomhed over for stærkt lys og hovedpine.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i original beholder.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azatioprin Mylan indeholder:

Aktivt stof: Azathioprin. Hver tablet indeholder enten 25 mg eller 50 mg azathioprin.

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, mannitol, povidon,

croscarmellosenatrium, natriumstearylfumerat. Filmovertrækket indeholder hypromellose og

macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er gullige og runde.

25 mg tabletten er mærket "AE” over ”25" på den ene side og "G" på den anden.

50 mg tabletten er mærket "AE” over ”50" på den ene side og har en delekærv på den anden side, så

den kan deles (se afsnit 3 Sådan skal du tage Azatioprin Mylan).

Azatioprin Mylan fås i blisterpakning med 20, 30, 50, 90 og 100 tabletter eller plastikbeholder med

20, 30, 50, 100, 500 og 1000 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Fremstiller

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irland

eller

Generics UK Limited

Station Close, Potters bar

Hertfordshire

EN6 1TL

Storbritannien

eller

Delpharm Lille S.A.S

Parc d’Activités Roubaix Est

22 Rue de Toufflers,

CS 50070, 59452 Lys Lez Lannoy

Frankrig

eller

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1, Komárom

2900

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Azatioprin Mylan

Frankrig:

Azathioprine Mylan 25mg & 50 mg comprime pellicule

Holland:

Azathioprine Mylan 25mg & 50 mg

Irland:

Imuger 25mg Film-coated Tablets

Tyskland:

Azafalk 25mg & 50 mg

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018.

Läs hela dokumentet

26. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Azatioprin "Mylan", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

06412

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Azatioprin "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 25 mg eller 50 mg azathioprin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

25 mg

Gullige, filmovertrukne, runde, bikonvekse tabletter, ca. 6 mm i diameter, mærket "AE 25"

på den ene side og "G" på den anden.

50 mg

Gullige, filmovertrukne, runde, bikonvekse tabletter, ca. 8 mm i diameter, mærket "AE 50"

på den ene side og delekærv på den anden.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Azathioprin er indiceret i kombination med andre immunsuppressive midler profylaktisk

for at modvirke afstødelse af transplanterede organer i patienter, der har fået transplanteret

nyre, lever, hjerte, lunge eller bugspytkirtel. Azathioprin anvendes normalt som

supplement til den primære behandling med de immunsuppressive midler der anvendes

som primær behandling (basis-immunsuppression).

12530_spc.doc

Side 1 af 20

Azathioprin er indiceret ved alvorlige tilfælde af følgende lidelser hos patienter, som er

intolerante over for eller afhængige af steroider, eller hvor selv høje steroiddoser ikke giver

tilstrækkelig effekt:

Alvorlig, aktiv, reumatoid artrit, som ikke kan kontrolleres med mindre toksiske midler

(disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs))

Svær eller moderat svær, inflammatorisk tarmsygdom (Crohn’s sygdom eller ulcerøs

colit)

Systemisk lupus erythematosus

Dermatomyosit

Autoimmun hepatit

Polyarteritis nodosa

Refraktær, varm, autoimmun, hæmolytisk anæmi

Kronisk, refraktær, idiopatisk, trombocytopenisk purpura

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Transplantation

Afhængig af den valgte immunsuppressive behandling, startes behandlingen normalt med

en oral dosis på op til 5 mg/kg legemsvægt/dag. Vedligeholdelsesdosis ligger mellem 1-4

mg/kg legemsvægt/dag og skal tilpasses patientens kliniske behov og hæmatologiske

tolerance. Der er evidens for at behandling skal fortsættes på ubestemt tid, også selvom

kun lave doser er nødvendige, fordi der er risiko for afstødning.

Andre lidelser

Startdosis er generelt 1-3 mg/kg legemsvægt/dag og bør tilpasses patientens kliniske

respons (som måske først kan ses efter flere uger eller måneder) og hæmatologiske

tolerance. Til behandling af autoimmun hepatitis skal dosis normalt ligge mellem 1,0 og

1,5 mg/kg legemsvægt/dag. Når det terapeutiske respons er opnået, bør det overvejes at

reducere vedligeholdelsesdosis til det lavest mulige niveau for opretholdelse af det

terapeutiske respons. Hvis der ikke ses nogen bedring hos patienten efter 3 til 4 måneder,

bør det overvejes at stoppe behandlingen. Den nødvendige vedligeholdelsesdosis kan

variere fra mindre end 1 mg/kg legemsvægt/dag til 3 mg/kg legemsvægt/dag afhængig af

den kliniske tilstand, der behandles, og af den enkelte patients respons og hæmatologiske

tolerance.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Patienter med nedsat nyrefunktion og/eller mildt til moderat nedsat leverfunktion bør have

en dosis, der ligger i den lavere ende af det normale interval. Azathioprin er kontraindiceret

ved svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Der findes ikke tilstrækkelige data til at anbefale anvendelse af azathioprin til behandling

af juvenil idiopatisk arthritis, systemisk lupus erythematosus, dermatomyositis og

polyarteritis nodosa (hos børn og unge under 18 år).

Med hensyn til de andre indikationer, gælder de anbefalede doser både for børn, unge og

voksne.

12530_spc.doc

Side 2 af 20

Ældre

Der findes ingen specifik information om, hvordan ældre patienter tolererer azathioprin.

Det er tilrådeligt at overvåge nyre- og leverfunktionen samt at overveje en dosisreduktion

såfremt der er funktionspåvirkning (se pkt. 4.2). Det anbefales, at dosis ligger i den lavere

ende af normaldoseringen (se pkt. 4.4 vedr. tæt kontrol af blodtællingen).

Lægemiddelinteraktioner

Når allopurinol, oxipurinol eller thiopurinol gives samtidig med azathioprin, skal dosis af

azathioprin nedsættes til en fjerdedel af den oprindelige dosis (se pkt. 4.4 og 4.5).

Det kan tage uger eller måneder før der ses en terapeutisk effekt.

Produktet kan gives over en længere periode, medmindre patienten ikke tolererer

produktet.

Patienter med TPMT-mangel

Patienter med en arvelig lille eller ikke eksisterende thiopurin-S-methyltransferase

(TPMT)-aktivitet har en forhøjet risiko for svær azathioprin-toksicitet ved konventionelle

doser af azathioprin, og behøver normalt en betydelig dosisreduktion. Den optimale

startdosis for homozygote patienter med TPMT-mangel er ikke blevet fastlagt (se pkt. 4.4

og pkt. 5.2).

De fleste patienter med heterozygot TPMT-mangel kan tolerere de anbefalede azathioprin-

doser, men nogle af dem kan have behov for dosisreduktion. Prøver for genotype og

fænotype af TPMT er tilgængelige (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2).

Patienter med NUDT15-variant

Patienter med et nedarvet, muteret NUDT15-gen har en øget risiko for alvorlig

azathioprintoksicitet (se pkt. 4.4). Disse patienter kræver generelt en dosisreduktion;

særligt de patienter, der er homozygote for NUDT15-varianten (se pkt. 4.4). Det kan

overvejes at udføre genotypisk testning af NUDT15-varianter før påbegyndelse af

behandling med azathioprin. Det er i alle tilfælde nødvendigt at monitorere blodtallene

nøje.

Reumatoid artritis og visse hæmatologiske lidelser

I tilfælde af f.eks. reumatoid artritis og visse hæmatologiske lidelser, kan behandlingen

uden problemer stoppes efter en vis periode.

Seponering

Ophør med behandlingen med azathioprin bør altid ske som en gradvis nedtrapning under

nøje kontrol.

Administration

Azatioprin “Mylan" filmovertrukne tabletter er beregnet til oral anvendelse. Tabletterne

bør tages sammen med mindst et glas (200 ml) væske. Tabletterne bør tages under

måltiderne.

Kun for styrken 50 mg

Halvering af den filmovertrukne tablet bør undgås, medmindre det er nødvendigt til en

gradvis nedtrapning. Til passende langtidsdosering bør styrken på 25 mg anvendes hvis

nødvendigt (se pkt. 4.4 og 6.6).

12530_spc.doc

Side 3 af 20

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed for azathioprin, 6-mercaptopurin (metabolit af azathioprin) eller over

for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Alvorlige infektioner

Svært nedsat lever- eller knoglemarvsfunktion

Pankreatitis

Enhver levende vaccine, specielt BCG-, koppe- og gul feber vaccine.

Graviditet medmindre fordele opvejer risici (se pkt. 4.6)

Amning (se pkt. 4.6)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Immunisering med levende vacciner anbefales ikke, da disse kan forårsage infektion hos

immunkompromitterede værter (se pkt. 4.5).

Indgivelse af ribavirin sammen med azathioprin anbefales ikke. Ribavirin kan muligvis

reducere virkningen og kan forhøje toksiciteten af azathioprin (se pkt. 4.5).

Behandlingen skal forestås af en læge med særligt kendskab til immunsygdomme og deres

behandling.

Monitorering

Der er potentiel fare forbundet med anvendelse af azathioprin filmovertrukne tabletter.

Derfor bør de ikke ordineres, medmindre patienten kan monitoreres tilstrækkeligt for

toksisk effekt igennem hele behandlingsforløbet.

Især den hæmatologiske toksicitet skal nøje overvåges, og vedligeholdelsesdosen skal

reduceres til den mindste dosis, der kræves for et klinisk respons.

I løbet af de første 8 uger af behandlingen skal der foretages komplet blodtælling, inklusiv

trombocyttal, mindst en gang ugentlig. Dette bør dog kontrolleres hyppigere i følgende

tilfælde:

hvis høje doser anvendes

hos ældre patienter

ved nedsat nyrefunktion

ved mildt til moderat nedsat leverfunktion (se også pkt. 4.2 og 5.2)

ved mildt til moderat nedsat knoglemarvsfunktion (se også pkt. 4.2)

hos patienter med hypersplenisme.

Efter 8 uger kan hyppigheden af blodtælling reduceres. Det anbefales at gentage

fuldstændige blodtællinger en gang om måneden eller mindst hver tredje måned.

Ved de første tegn på et unormalt fald i blodbilledet, skal behandlingen straks afbrydes, da

leukocytter og trombocytter kan fortsætte med at falde efter behandlingen seponeres.

S-alkalisk phosphatase, S-transaminase og S-bilirubin bør følges; stigning i disse

parametre kan nødvendiggøre dosisreduktion eller midlertidig seponering.

Patienterne skal have at vide, at de straks skal kontakte deres læge i tilfælde af ulceration i

halsen, feber, infektioner, stødpletter på huden, blødning eller andre tegn på

myelosupression. Knoglemarvssuppression er reversibel, hvis azathioprin stoppes tidligt

nok.

12530_spc.doc

Side 4 af 20

Azathioprin er hepatotoksisk, og leverfunktionsundersøgelser skal udføres rutinemæssigt

under behandling. Hyppigere overvågning kan anbefales hos patienter med allerede

eksisterende leversygdom, eller hos patienter som samtidig får anden potentielt

hepatotoksisk behandling. Patienten skal instrueres i straks at seponere azathioprin, hvis

der opstår gulsot.

Tæt kontrol med blodtællingen er nødvendig hvis azathioprin gives sammen med:

allopurinol, oxipurinol eller thiopurinol (se pkt. 4.2 og 4.5)

derivater af aminosalicylsyre, som f.eks. mesalazin, olsalazin eller sulphasalazin (se

pkt. 4.5)

ACE hæmmere, trimethoprim/sulfamethoxazol, cimetidin eller indomethacin (se pkt.

4.5)

midler med cytotoksisk/myelosuppressiv virkning (se pkt. 4.5)

Omkring 10 % af patienterne har thiopurinmethyltransferase-(TMPT)-mangel på grund af

genetisk polymorfisme. Disse patienter kan derfor være ude af stand til at metabolisere

azathioprin fuldstændigt og kan derfor være udsat for en øget myelotoksisk effekt.

Der bør derfor udvises særlig forsigtighed ved samtidig anvendelse af

aminosalicylsyrederivater (inklusiv olsalazin, mesalazin eller sulfasalazin), som hæmmer

TPMT-enzymet. For at undersøge en mulig thiopurintransferase-mangel, kan det være

ønskeligt at bestemme patientens fænotype og genotype før anvendelse af lægemidlet. Der

har også været rapporteret om en mulig forbindelse mellem nedsat TPMT-aktivitet og

sekundær leukæmi og myelodysplasi hos personer, som fik 6-mercaptopurin sammen med

andre cytotoksiske lægemidler (se pkt. 4.8). Nogle laboratorier tilbyder test for TPMT-

mangel, selvom disse tests ikke har vist sig at kunne identificere alle patienter i risiko for

svær toksicitet. Tæt kontrol af blodtælling er derfor stadig nødvendig.

Patienter med NUDT15-variant

Patienter med et nedarvet, muteret NUDT15-gen har en øget risiko for alvorlig

azathioprintoksicitet, såsom tidlig leukopeni og alopeci, fra konventionelle doser

thiopurinbehandling. De kræver generelt en dosisreduktion, særligt de patienter, der er

homozygote for NUDT15-varianten (se pkt. 4.2). Hyppigheden af NUDT15 c.415C>T har

en etnisk variabilitet på ca. 10 % hos østasiater, 4 % hos latinamerikanere, 0,2 % hos

europæere og 0 % hos afrikanere. Det er i alle tilfælde nødvendigt at monitorere

blodtallene nøje.

Det kan blive nødvendigt at reducere dosis af azathioprin, når dette middel kombineres

med andre lægemidler, hvis primære eller sekundære toksicitet er myelosuppression (se

pkt. 4.5).

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Der rådes til forsigtighed ved indgivelse af azathioprin til patienter med nedsat nyre-

og/eller leverfunktion. Det bør overvejes at reducere doseringen for disse patienter, og

hæmatologisk respons bør nøje overvåges (se pkt. 4.2).

Lesch-Nyhans syndrom

Begrænsede data indikerer, at azathioprin ikke er effektivt til patienter med arvelig

hypoxanthin-guanin-phosphoribosyl-transferase-mangel (Lesch-Nyhan syndrom).

Azathioprin bør derfor ikke gives til disse patienter.

12530_spc.doc

Side 5 af 20

Varicella zoster virusinfektion

Infektion med varicella zoster virus (VZV, skoldkopper og herpes zoster) kan blive

alvorlig ved samtidig administration af immunosuppressiva. Forsigtighed bør udvises, især

med hensyn til følgende:

Før behandling bør lægen være bekendt med patientens VZV anamnese. Serologisk

undersøgelse kan være til nytte i spørgsmål om tidligere virus eksponering.

Patienter, der ikke tidligere er eksponeret for virus, bør undgå kontakt med individer

med skoldkopper eller herpes zoster.

Hvis patienten eksponeres for VZV, bør alle hensyn tages for at undgå at patienten

udvikler skoldkopper eller herpes zoster, og passiv immunisering med varicella-zoster

immunoglobulin (VZIG) bør overvejes.

Hvis patienten er inficeret med VZV, skal de nødvendige forbehold tages, inklusiv

antiviral og symptomatisk behandling.

Mutagenicitet

Kromosomanomalier er set hos både kvinder og mænd behandlet med azathioprin. Det er

dog vanskeligt at vurdere, hvilken rolle azathioprin har haft ved udviklingen af

anomalierne.

Kromosomanomalier, som forsvinder over tid, er set i lymfocytter fra børn af patienter

behandlet med azathioprin. Udover ekstremt sjældne tilfælde, er der ikke observeret

fysiske tegn på anomalien.

Azathioprin og langbølget ultraviolet lys havde synergistisk klastogen effekt hos patienter

behandlet med azathioprin mod forskellige sygdomme.

Hvis allopurinol, oxipurinol og/eller thiopurinol gives samtidig med azathioprin, skal

azathioprin-doseringen reduceres til en fjerdedel af den oprindelige dosis (se pkt. 4.2 og

4.5).

Særlig forsigtighed skal udvises, når azathioprin gives samtidig med neuromuskulært

virkende midler såsom tubocurarin eller succinylcholin (se pkt. 4.5).

Azathioprin kan også forstærke den neuromuskulære blokade frembragt af depolariserende

midler, såsom succinylcholin (se pkt. 4.5). Patienterne bør have at vide, at de skal fortælle

anæstesilægen om deres behandling med azathioprin forud for operation.

Koagulation bør kontrolleres tæt i tilfælde af at antikoagulantia af kumarin-typen gives

samtidig med azathioprin (se pkt. 4.5).

Carcinogenicitet

Patienter i immunsupprimerende behandling, herunder med azathioprin, har en øget risiko

for at udvikle lymfoproliferative sygdomme og andre maligniteter, især hudcancer

(melanom og non-melanom), sarkomer (Kaposi og non-Kaposi) og cervixcancer in situ.

Den øgede risiko synes at være relateret til behandlingens intensitet og varighed. Det er

rapporteret, at seponering af den immunsupprimerende behandling kan medføre regression

af den lymfoproliferative sygdom.

Et behandlingsregime bestående af flere immunsuppressiva, herunder thiopuriner, bør

derfor anvendes med forsigtighed, da det kan medføre lymfoproliferative sygdomme, i

nogle tilfælde med dødelig udgang. En kombination af flere immunsuppressiva

12530_spc.doc

Side 6 af 20

administreret samtidigt øger risikoen for Epstein-Barr-virus (EBV)-relaterede

lymfoproliferative sygdomme.

Et stigende antal hudtumorer er opstået hos patienter i behandling med azathioprin.

Hudtumorerne har primært været på hud, der har været udsat for sollys. Patienter bør

advares mod unødig udsættelse for sollys eller ultraviolette stråler og skal have

beskyttende tøj på samt bruge en solblokker med en høj beskyttelsesfaktor. Huden bør

undersøges regelmæssigt (se også pkt. 4.8).

Der skal udvises særlig forsigtighed hos patienter med ubehandlet, akut infektion (se pkt.

4.3).

Patienter, der samtidig er i cytotoksisk behandling bør kun behandles med azathioprin

under overvågning. Patienter, der modtager flere immunosuppressiva, vil have øget risiko

for at suppressionen bliver for kraftig, og doseringen til disse patienter bør derfor ligge på

den lavest effektive dosis.

Makrofag-aktiveringssyndrom

Makrofag-aktiveringssyndrom (MAS) er en kendt, livstruende tilstand, der kan udvikles

hos patienter med autoimmune sygdomme, navnlig inflammatorisk tarmsygdom (ikke-

godkendt indikation), og der kan potentielt være en øget følsomhed for udvikling af

syndromet ved brug af mercaptopurin. Hvis MAS opstår eller mistænkes, skal evaluering

og behandling startes så hurtigt som muligt, og mercaptopurin skal seponeres. Læger skal

være opmærksomme på symptomer på infektion forårsaget af f.eks. Epstein-Barr-virus

(EBV) og cytomegalovirus (CMV), da disse kan udløse MAS.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

PML, en opportunistisk infektion forårsaget af JC-virus, er blevet rapporteret hos patienter,

der får azathioprin sammen med andre immunsupprimerende midler.

Immunsupprimerende behandling skal tilbageholdes ved de første objektive fund eller

symptomer, som kunne tyde på PML, og hensigtsmæssig evaluering skal foretages for at

etablere en diagnose (se pkt. 4.8).

Fertilitet

Både mandlige og kvindelige patienter i den reproduktive alder skal benytte antikonception

under behandling med azathioprin og mindst 3 måneder efter behandlingens afslutning.

Dette gælder også for patienter med nedsat fertilitet grundet kronisk uræmi, da fertiliteten

normalt normaliseres efter transplantation.

Behandling af kronisk nyreinsufficiens med transplantation, ledsaget af azathioprin, har

medført øget fertilitet hos både mandlige og kvindelige transplanterede.

Der foreligger indberetninger om, at azathioprin påvirker effekten af intrauterine

kontraceptiva. Det anbefales derfor at benytte anden eller supplerende antikonception.

Seponeringssymptomer ved seponering af azathioprin behandling

Ophør med behandling med azathioprin kan resultere i en alvorlig forværring af tilstanden,

f.eks. ved systemisk lupus erythematosus med nefrit, Crohn’s sygdom, ulcerøs colit eller

autoimmun hepatit.

12530_spc.doc

Side 7 af 20

Ophør med behandling med azathioprin bør altid ske som en gradvis nedtrapning under

nøje kontrol.

Hvis inaktiverede eller toksoide vacciner anvendes sammen med azathioprin, bør

immunresponset altid kontrolleres ved hjælp af titerbestemmelse.

Vigtig information vedrørende håndtering af medicinen

Azathioprin er mutagent og potentielt carcinogent. Ved håndtering af dette stof bør der

tages passende forholdsregler. Dette gælder specielt for gravide kvinder i sygepersonalet

(se pkt. 6.6).

Kun for styrken 50 mg

Hvis de filmovertrukne tabletter skal halveres, bør man undgå kontakt mellem hud og det

afbrækkede område samt med tabletstøv (se pkt. 4.2 og 6.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Azathioprins immunsuppressive aktivitet kan medføre et atypisk og potentielt skadeligt

respons på levende vacciner. Derfor er indgift af levende vacciner til patienter, der

behandles med azathioprin, kontraindiceret af teoretiske årsager (se pkt. 4.3).

Et nedsat respons på dræbte vacciner er sandsynligt. Dette er observeret hos patienter, der

blev vaccineret mod hepatitis B, mens de var i behandling med en kombination af

azathioprin og kortikosteroider.

En mindre klinisk afprøvning tyder på, at de sædvanlige terapeutiske doser af azathioprin

ikke fører til formindsket respons på polyvalent pneumokokvaccine vurderet på basis af

den gennemsnitlige koncentration af specifikke anti-kapsulære antistoffer (se pkt. 4.4).

Virkning af indgivelse af andre lægemidler sammen med azathioprin

Ribavirin hæmmer enzymet inosinmonofosfat-dehydrogenase (IMPDH), hvilket fører til

en mindre produktion af de aktive 6-thioguanin-nukleotider og øger produktionen af aktivt

6-mercaptopurin ribonukleotid. Svær myelosuppression er blevet rapporteret efter samtidig

indgivelse af azathioprin og ribavirin, derfor anbefales samtidig indgivelse ikke (se pkt. 4.4

og pkt. 5.2).

Samtidig behandling med azathioprin og midler med myelosuppressive/cytotoksiske

egenskaber, såsom penicillamin, kan forstærke den myelotoksiske effekt. Dette gælder

også for myelosuppressiv behandling der er afsluttet kort før behandlingsstart med

azathioprin (se pkt. 4.4).

Der er modstridende rapporter om hvorvidt klinisk interaktion mellem azathioprin og co-

trimoxazol resulterer i alvorlige hæmatologiske forstyrrelser, såsom neutropeni og

trombocytopeni.

Allopurinol, oxipurinol og thiopurinol har en hæmmende effekt på azathioprins

metabolisme idet de blokerer enzymet xanthinoxidase, hvilket resulterer i reduceret

omdannelse af biologisk aktiv 6-thioinosinsyre til biologisk inaktiv 6-thiourinsyre. Hvis

allopurinol, oxipurinol og/eller thiopurinol gives samtidig med azathioprin, skal

azathioprindosen reduceres til en fjerdedel af den oprindelige dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Det er klinisk bevist, at azathioprin antagoniserer effekten af ikke-depolariserende

muskelafslappende midler, så som curare, d-tubocurarin og pancuronium. Eksperimentelle

12530_spc.doc

Side 8 af 20

data bekræfter, at azathioprin modvirker den neuromuskulære blokade som d-tubocurarin

giver, og de viser at azathioprin forstærker den neuromuskulære blokade, som

succinylcholin giver (se pkt. 4.4).

Hvis azathioprin kombineres med andre immunosuppressiver, f.eks. ciclosporin eller

tacrolimus, må den større risiko for udtalt immunsuppression tages med i betragtning.

Ved samtidig anvendelse af aminosalicylsyrederivater som olsalazin, mesalazin og

sulfasalazin er der risiko for øget myelosuppressiv effekt af azathioprin som et resultat af

hæmningen af dets metabolisering i leveren (se pkt. 4.4).

Derfor kan det være nødvendigt at overveje lavere doser af azathioprin, når det indgives

samtidigt med aminosalicylat-derivater (se også pkt. 4.4).

Methotrexat (20 mg/m

oralt) forøgede AUC for 6-mercaptopurin med ca. 31 % og

methotrexat (2 eller 5 g/m

intravenøst) forøgede AUC for 6-mercaptopurin med hhv. 69

og 93 %. Derfor skal dosis justeres til at opretholde et passende leukocyttal, når azathioprin

indgives samtidigt med højdosis methotrexat.

Der er rapporteret tilfælde, som tyder på udvikling af hæmatologiske forstyrrelser

(neutropeni og trombocytopeni, anæmi) på grund af samtidig indgivelse af azathioprin og

ACE-hæmmere.

Samtidig behandling med azathioprin og trimetoprim/-sulfamethoxazol, cimetidin eller

indometacin øger risikoen for myelosuppression (se pkt. 4.4).

Det er vist, at furosemid nedsætter humant levervævsmetabolisme af azathioprin in vitro.

Den kliniske betydning af dette er ikke kendt.

Der er observeret interaktion ved behandling af Crohn's sygdom hos patienter i vedvarende

azathioprin-behandling. Patienterne oplevede forbigående stigninger i 6-TGN-niveauer (6-

thioguanin nucleotid, en aktiv metabolit af azathioprin) og nedgang i det gennemsnitlige

leukocyttal i de første uger efter infliximab infusion, som vendte tilbage til tidligere

niveauer efter 3 måneder.

Azathioprins virkning på andre lægemidler

Azathioprin kan ved samtidig administration hæmme den antikoagulerende virkning af

warfarin og acenocoumarol, og derfor kan højere doser af antikoagulantia være

nødvendige. Det anbefales derfor at overvåge koagulationstallene nøje, når antikoagulantia

administreres sammen med azathioprin.

Azathioprins immunsuppressive aktivitet kan medføre et atypisk og potentielt skadeligt

respons på levende vacciner. Derfor er indgift af levende vacciner til patienter, der

behandles med azathioprin, kontraindiceret af teoretiske årsager (se pkt. 4.3).

Et mindsket respons på dræbte vacciner er sandsynlig, og sådan et respons på hepatitis B

vaccine blev observeret hos patienter der blev behandlet med en kombination af

azathioprin og corticosteroider.

12530_spc.doc

Side 9 af 20

Et lille klinisk forsøg har indikeret, at standard terapeutiske doser af azathioprin ikke har

nogen skadelig virkning på responset på polyvalent pneumococcal vaccine. Dette er

vurderet på basis af en middel anti-kapsel specifik antistofkoncentration (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Azathioprin bør ikke anvendes under graviditet uden omhyggelig vurdering af risici og

fordele. Reproduktions- og embryotoksicitet er set i dyreforsøg (se pkt. 5.3). Der er

modstridende oplysninger om teratogenicitet hos mennesker. Det er blevet vist, at der

forekommer betydelig overførsel af azathioprin og metabolitter via fosterblod og

fostervand efter administration til moderen. Der er rapporteret leukopeni og/eller

thrombocytopeni i et antal nyfødte, hvis moder fik azathioprin under graviditeten. Der

anbefales ekstra omhu med hæmatologisk kontrol under graviditet. Der bør tages

svangerskabsforebyggende forholdsregler af både mandlige og kvindelige patienter i den

formeringsdygtige alder under og i mindst tre måneder efter behandling med azathioprin.

Dette gælder også for patienter med nedsat fertilitet forårsaget af kronisk uræmi, da

fertiliteten sædvanligvis normaliseres efter transplantation. Azathioprin påvirker

effektiviteten af intrauterine, svangerskabsforebyggende midler. Det anbefales derfor at

anvende anden eller supplerende antikonception.

Efter in utero udsættelse for azathioprin i kombination med prednison, er der set en

midlertidig nedsættelse af immunfunktionen. Intrauterin væksthæmning og for tidlig fødsel

er rapporteret ved administration af azathioprin sammen med prednisolon. Konsekvenserne

på lang sigt af disse egenskaber hos azathioprin er ikke kendte, men mange børn udsat for

azathioprin in utero har nu levet de første ti år uden rapporterede problemer.

Amning

6-mercaptopurin, det aktive stof i azathioprin, er identificeret i kolostrum og brystmælk

hos kvinder i behandling med azathioprin. Amning og samtidig brug af azathioprin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af azathioprins virkning på evnen til at køre bil eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Op til ca. 50 % af patienterne kan forventes at få bivirkninger. Typen, hyppigheden og

graden af bivirkningerne afhænger af dosen af azathioprin og behandlingsvarigheden samt

af patientens tilgrundliggende sygdom eller samtidig anden behandling.

Den primære bivirkning med azathioprin er en dosisrelateret, generelt reversible,

depression af knoglemarvsfunktionen udtrykt som leukopeni, thrombocytopeni og anæmi.

Leukopeni kan opstå hos mere end 50 % af alle patienter behandlet med konventionelle

doser af azathioprin. Andre manifestationer af knoglemarvssuppression, såsom

thrombocytopeni, anæmi, macrocytose eller megaloblastiske knoglemarvsændringer ses

mindre hyppigt.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne anført efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste er anført først: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10),

12530_spc.doc

Side 10 af 20

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget

almindelig (≥

1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke

almindelig (≥

1/1.000 til <

1/100)

Sjælden

(≥

1/10.000

til <

1/1.000)

Meget sjælden

(< 1/10.000)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra

forhåndenværen-

de data)

Infektioner

og para-

sitære syg-

domme

Virale, fungale

og bakterielle

infektioner hos

transplanterede

patienter, der

får azathioprin i

kombination

med andre

immunosup-

presiva.

Hos 20 % af

nyretransplan-

terede patienter

Modtagelig-

hed for

infektioner

hos patienter

inflamma-

torisk

tarmsygdom

Virale, fungale

og bakterielle

infektioner hos

andre

patientpopulati

oner.

Hos <1 % af

patienter med

rheumatoid

arthritis

Tilfælde af PML

associeret med

JC-virus er

blevet rapporteret

efter anvendelsen

af azathioprin i

kombination med

andre

immunsuppri-

merende midler

(se pkt. 4.4)

Benigne,

maligne og

uspecificere-

de tumorer

(inkl.cyster

og polypper)

Vulvacancer

Post-

transplantation

lymfoprolifera-

tion

Neoplasm

herunder

lymfoproli

ferative

sygdomme

hudcancer

(melanom

og non-

melanom),

sarkomer

(Kaposis

og non-

Kaposis)

cervixcanc

er in situ

(se pkt.

4.4)

Akut myeloid

leukæmi og

myelodysplatiske

syndromer

12530_spc.doc

Side 11 af 20

Blod og

lymfesystem

Suppression af

knoglemarvens

funktion

- Hos >50 % af

nyretransplan-

terede patienter

(betydelig hos

16 %)

- Hos 28 % af

patienterne med

rheumatoid

arthritis,

- Hos 15 % af

patienter med

Crohn’s

sygdom

Trombocyto

peni.

Signifikant

leukopeni

hos 5,3 % af

patienterne

rheumatoid

arthritis

Anæmi

Agranuloc

ytopeni,

pancytope

ni og

aplastisk

anæmi,

megalobla

stisk

anæmi,

erytroid

hypoplasi

Hæmolytisk

anæmi

Immunsyste

met

Overfølsomhed

sreaktioner,

inkl. generel

utilpashed,

hypotension,

svimmelhed,

leukocytose,

exanthem,

alvorlig kvalme

og opkastning,

diarré, feber,

rigor,

kulderystelser,

udslæt, myalgi,

arthralgi,

vasculitis,

nedsat

nyrefunktion,

leverenzymfor-

højelser

Overfølsom-

hedsreaktioner

med dødelig

udgang

Nervesystem

et

Meningismus

Luftveje,

thorax og

mediasti-

num

Interstitiel

pneumoni

(reversibel

12530_spc.doc

Side 12 af 20

Mave-

tarmkanale

n

Kvalme og

anorexi med

opkastning af

og til (set hos

12 % af

patienterne med

rheumatoid

arthritis)

Pancreatitis

(0,2-8 %,

mest

almindeligt

organmodta

gere og

patienter

Crohn’s

sygdom)

Steatorré

Diarré

Sår på

tolvfinger-

tarmen,

tarmblødni

nekrose

eller

perforation

Colitis,

diverticulit

Disse

komplika-

tioner ses

kun efter

transplan-

tation.

Ætiologien

er ikke

klar. Dog

samtidig

behandling

steroider

spille en

rolle

Lever og

galdeveje

Hepatisk

dysfunktion.

Diverse

patologier,

inkl.

cholestase,

destruktiv

cholangitis,

peliose,

hepatitis,

Disse´s

space

fibrose og

Nodulær

regenerativt

hyperplasi

hos 3-10 %

hos nyre-

transplanter

ede patienter

Hepatotoksicite

t opstår hos <1

% af patienter

rheumatoid

arthritis

Livstruend

e veno-

okklusiv

lever-

sygdom

Hud og

subkutane

væv

Alopeci

Stevens-

Johnsons

syndrom og

toksisk

epidermal

nekrolyse

12530_spc.doc

Side 13 af 20

Nyrer og

urinveje

Akut nyresvigt

Infektioner og parasitære sygdomme

Patienter, der behandles med azathioprin, enten alene eller i kombination med andre

immunosuppresiva, primært kortikosteroider, har vist øget modtagelighed for virus,

svampe og bakterieinfektioner, inklusiv svær og atypisk varicel, herpes zoster og andre

infektiøse agenter (se pkt. 4.4).

Immunsystemet

Forskellige kliniske symptomer, som tilsyneladende er idiosynkratiske tegn på

overfølsomhed, er beskrevet efter administration af azathioprin.

I flere tilfælde blev sammenhængen med azathioprin bekræftet ved genoptaget behandling.

Anden markant underliggende patologi har medvirket til meget sjældne rapporter om

dødsfald. I størstedelen af tilfældene med overfølsomhedsreaktion, har omgående ophør

med azathioprinbehandlingen og hjælp til kredsløbet, hvis nødvendigt, ført til helbredelse.

Efter en overfølsomhedsreaktion over for produktet, bør azathioprin ikke indgives igen.

Blod og lymfesystem

Brug af azathioprin kan føre til dosisafhængig, sædvanligvis reversibel, suppression af

knoglemarvsfunktionen, oftest i form af leukopeni, men undertiden også i form af anæmi

og trombocytopeni. I sjældne tilfælde er der set agranulocytose, pancytopeni og aplastisk

anæmi. Disse bivirkninger ses overvejende hos patienter, som er prædisponerede for

myelotoksicitet, f.eks. patienter med TPMT-mangel, nyre- eller leverinsufficiens, samt hvis

dosis af azathioprin ikke nedsættes, når det gives sammen med allopurinol.

Reversibel dosisafhængig øgning af middelcellevolumen og erytrocytternes

hæmoglobinkoncentration kan forekomme. Megaloblastiske knoglemarvsforandringer er

også set, men svær megaloblastisk anæmi og erytroid hypoplasi er sjældent.

Selvom bivirkninger på bloddannelsen oftest ses i starten af behandlingen med azathioprin,

er senere opståen også rapporteret. Derfor er omhyggelig kontrol af blodcelletællingen

anbefalet selv hos patienter i stabil langtidsbehandling (se pkt. 4.4).

Mave-tarm-kanalen

Nogle patienter får kvalme, første gang de tager azathioprin. Gastrointestinale forstyrrelser

kan reduceres ved at indgive azathioprin i opdelte doser og/eller sammen med måltider.

Pancreatitis er set hos et mindre antal patienter, specielt hos nyretransplanterede og

patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Det er svært at relatere pancreatitis til et

specielt lægemiddel, men genoptaget behandling har lejlighedsvis bekræftet en

sammenhæng med azathioprin.

Alvorlige komplikationer som colitis, diverticulitis og tarmperforationer er set hos

transplanterede, der er i immunsupprimerende behandling. Ætiologien er imidlertid uklar,

og højdosis kortikosteroidbehandling kan spille en rolle. Det bør huskes, at forværring af

diarré hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom kan være forbundet med

azathioprinbehandling.

Lever og galdeveje

En sjælden, men livstruende veno-okklusiv hepatisk sygdom er beskrevet hos patienter i

12530_spc.doc

Side 14 af 20

kronisk behandling med azathioprin, hovedsageligt hos transplanterede patienter. Ophør

med behandling med azathioprin har af og til ført til enten en midlertidig eller permanent

helbredelse af leverhistologien og symptomerne.

Sædvanligvis reversibel cholestasis og leverfunktions anomalier er lejlighedsvis

rapporteret i forbindelse med azathioprinbehandling. Dette kan være associeret med

symptomer på hypersensitivitetsreaktion (se under immunsystemet).

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Risikoen for at udvikle non-Hodgkin-lymfom og andre maligniteter, herunder hudcancer

(melanom og non-melanom), sarkom (Kaposi og non-Kaposi) og cervix carcinoma in situ,

er øget hos patienter, der modtager immunsupprimerende behandling. Særligt udsatte er

transplanterede patienter, der modtager en aggressiv behandling, og doseringen til disse

patienter bør derfor ligge på den lavest effektive dosis. Tumorerne opstår typisk på grund

af immunsuppression (foranlediget af oncovirus eller naturlig bestråling). Den forøgede

risiko for at udvikle non-Hodgkin-lymfom hos patienter med rheumatoid arthritis,

sammenholdt med den generelle befolkning, skyldes tilsyneladende delvist selve

sygdommen.

Hud og subkutane væv

Hårtab er beskrevet flere gange hos patienter der får azathiprin alene eller i kombination

med andre immunsuppressive midler. I mange tilfælde forsvinder dette symptom spontant

på trods af fortsat behandling. Sammenhængen mellem alopeci og azathioprin er fortsat

uklar.

12530_spc.doc

Side 15 af 20

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

I tilfælde af en overdosis er den mest sandsynlige bivirkning knoglemarvssuppression, som

oftest når sit maksimum 9-14 dage efter dosering. De primære tegn på knoglemarvs-

suppression er sårdannelse i halsen, feber og infektioner. Desuden kan der opstå blå

mærker, blødning og træthed. En toksisk effekt af en enkelt stor dosis azathioprin er

mindre sandsynlig end af en kronisk mindre overdosering (f.eks. på recept). Selvom

bedringen kan være forsinket, ses den normalt efter 12. dagen, forudsat patienten ikke har

fået en stor dosis i mellemtiden.

I et tilfælde med indtagelse af en enkelt overdosis på 7,5 g azathioprin var de umiddelbare

toksiske virkninger kvalme, opkastning og diarré efterfulgt af let leukopeni og mindre

ændringer af leverfunktionen. Bedring uden yderligere symptomer.

Behandling

Der er ingen specifik antidot mod azathioprin. Behandling er symptomatisk. Blodbilledet

skal nøje overvåges. I tilfælde af overdosering skal blodtælling og især leverfunktionen

kontrolleres med henblik på nødvendigheden af blodtransfusion og anden relevant

støttende behandling. Det kan forekomme, at aktiv behandling (såsom anvendelsen af

aktivt kul) ikke er effektiv i tilfælde af en overdosis af azathioprin, medmindre indgrebet

foretages i løbet af 60 minutter efter indtagelse.

Værdien af dialyse hos patienter, som har taget en overdosis af azathioprin er ukendt,

selvom azathioprin er delvist dialyserbart.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 04 AX 01. Antineoplastiske og immunomodulerende midler.

Immunsuppressiva.

Andre immunosuppressiva.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Azathioprin anvendes som en immunsuppressiv antimetabolit enten alene eller, mere

normalt, sammen med andre midler (sædvanligvis kortikosteroider) som har indflydelse på

immunresponset.

12530_spc.doc

Side 16 af 20

Azathioprin er et imidazolderivat af 6-mercaptopurin (6-MP). Det nedbrydes hurtigt in

vivo til 6-MP og 1-metyl-4-nitro-5-thioimidazol.

6-MP krydser hurtigt cellevægge og konverteres intracellulært til en række purine

tioanaloger, inklusive den mest aktive nukleotid, thioinosinsyre. Aktiviteten af

metylnitroimidazoldelen er ikke klart defineret, men i mange systemer synes det at

modificere azathioprins aktivitet som det er tilfældet med 6-MP.

Azathioprin har både en virkning på den immunologiske reaktion og på tumorvækst. Den

har primært virket som immunsuppressivt middel. Den nøjagtige mekanisme, hvorved den

opnår effekt er ukendt, men man har foreslået følgende virkningsmekanismer:

Virkningen af det frigivne 6-MP som en purin antimetabolit.

Den mulige blokering af -SH grupper ved alkylering.

Hæmning af mange veje i nukleinsyrebiosyntesen, hvorved den forhindrer. proliferering

og aktivitet i immunkompetente celler (B- og T-lymfocytter).

Skade på deoxyribonukleinsyre (DNA) via inkorporering af purintioanaloger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Azathioprin absorberes godt efter peroral indgift. Maximal plasmakoncentration opnås 1-2

timer efter dosering. Azathioprin distribueres hurtigt i kroppen. Plasmahalveringstiden er

3-5 timer. Kun 30 % af produktet bindes til plasmaproteiner. 12,5 % trænger ind i

cerebrospinalvæsken.

Fordeling

Fordelingsvolumen ved steady-state (Vdss) af azathioprin er ukendt. Den gennemsnitlige

(± SD) tilsyneladende Vdss af 6-MP er 0,9 (± 0,8) l/kg, selvom dette kan være en

underestimering, da 6-MP elimineres i hele kroppen (og ikke kun i leveren).

Koncentrationer af 6-MP i cerebrospinalvæsken (cerebrospinal fluid, CSF) er lille eller

ubetydelig efter intravenøs eller oral indgivelse af 6-MP.

Biotransformation

Azathioprin nedbrydes hurtigt in vivo af glutathion-S-transferase til 6-MP og et

methylnitroimidazolderivat. 6-MP passerer hurtigt cellemembranen og metaboliseres i

udstrakt grad via mange metaboliseringsveje med mange trin til aktive og inaktive

metabolitter, og ikke til et overvejende enzym. På grund af den komplekse metabolisme,

kan hæmning af et enzym ikke forklare alle tilfælde af manglende virkning og/eller

udpræget myelosuppression. De enzymer, der hovedsageligt er ansvarlige for

metabolismen af 6-MP eller de videre metabolitter er: Det polymorfe enzym thiopurin-

S-methyltransferase (TMPT) (se pkt. 4.4 og 4.5), xanthinoxidase (se pkt. 4.5),

inosinmonofosfat-dehydrogenase (IMPDH) (se pkt. 4.5) og hypoxanthinguanin-

fosforibosyltransferase (HPRT). Yderligere enzymer, som er involveret i dannelsen af

aktive og inaktive metabolitter er: Guanosinmonofosfatsynthetase (GMPS, som danner

TGN’er) og inosintrifosfatpyrofosfatase (ITP’ase). Azathioprin bliver også selv

metaboliseret af aldehydoxidase til 8-hydroxyazathioprin, som kunne være aktiv. Der

dannes også flere inaktive metabolitter via andre metaboliseringsveje.

12530_spc.doc

Side 17 af 20

Det er vist, at polymorfismer i gener, som koder de forskellige enzymsystemer, der er

involveret i azathioprins metabolisme, kan forudsige bivirkninger ved behandling med

azathioprin.

Thiopurin

methyltransferase (TPMT)

TMPT-aktivitet er invers relateret til de røde blodlegemers koncentration af 6-MP deriveret

thioguaninnukleotid. Højere koncentrationer af thioguaninnukleotid resulterer i større

reduktioner i leukocyt- og neutrofiltallet. Personer med TPMT-mangel udvikler meget høje

koncentrationer af cytotoksisk thioguaninnukleotid.

Undersøgelser af genotype kan bestemme allelmønsteret hos en patient. Aktuelt er

3 alleller (TPMT*2, TPMT*3A og TPMT*3C) ansvarlige for ca. 95 % af personer med

reducerede niveauer af TPMT-aktivitet. Ca. 0,3 % (1:300) af patienterne har to ikke-

funktionelle alleller (homozygot-mangel) af TPMT-genet, og har kun en lille eller ikke-

målelig enzymaktivitet. Ca. 10 % af patienterne har en TPMT ikke-funktionel allel

(heterozygot), som fører til en lille eller middel TPMT-aktivitet, og 90 % af personerne har

normal TPMT-aktivitet med to funktionelle alleller. Der kan også være en gruppe på ca.

2 %, som har en meget høj TPMT-aktivitet. Undersøgelser af fænotype bestemmer

niveauet af thiopurinnukleotider eller TPMT-aktivitet i røde blodlegemer, og kan også give

informationer (se pkt. 4.4). Bestemmelse af genotype sikrer ikke mod bivirkninger, hvorfor

monitorering bør foregå uændret.

Elimination

Efter oral indgivelse af 100 mg

S-azathioprin blev 50 % af radioaktiviteten udskilt i

urinen og 12 % i fæces efter 24 timer. I urinen var det hovedsagelige stof den inaktive

oxiderede metabolit thiourinsyre. Mindre end 2 % blev udskilt i urinen som azathioprin

eller 6-MP. Azathioprin har en høj hepatisk udskillelsesratio med en total clearance større

end 3 l/min hos normale frivillige forsøgspersoner. Der foreligger ingen data om

nyreclearance eller halveringstiden for azathioprin. Nyreclearance af 6-MP og

halveringstiden af 6-MP er hhv. 191 ml/min/m

og 0,9 timer.

Specielle patientpopulationer

Ældre

Ingen specifikke undersøgelser er udført hos ældre (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Undersøgelser med azathioprin har ikke vist nogen forskel i farmakokinetikken af 6-MP

hos uræmiske patienter, sammenlignet med nyretransplanterede patienter. Da kun lidt vides

om azathioprins aktive metabolitter ved nedsat nyrefunktion, skal det overvejes at reducere

doseringen hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2)

Azathioprin og/eller metabolitter herfra elimineres via hæmodialyse. Ca. 45 % af de

radioaktive metabolitter elimineres i løbet af en dialyse af 8 timers varighed.

Nedsat leverfunktion

En undersøgelse med azathioprin blev udført hos tre grupper af nyretransplanterede

patienter: Patienter uden leversygdom, patienter med nedsat leverfunktion (men ikke

cirrose) og patienter med nedsat leverfunktion og cirrose. Undersøgelsen viste, at

eksponering over for 6-mercaptopurin var 1,6 gange højere hos patienter med nedsat

leverfunktion (men ikke cirrose), og 6 gange højere hos patienter med nedsat leverfunktion

12530_spc.doc

Side 18 af 20

og cirrose, sammenlignet med patienter uden leversygdom. Derfor skal det overvejes at

reducere doseringen hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Mercaptopurin, en af azathioprins metabolit, er identificeret i kolostrum og brystmælk hos

kvinder der behandles med azathioprin.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikolgiske studier i dyr har vist, at det hæmopoietiske system bliver påvirket mest ved

nedsættelse af hovedsageligt granulopoiese og en relativ knaphed på megakaryocytter og

dermed trombocytdannelsen. Hos hunde resulterede en dosis på 10 mg/kg kropsvægt

azathioprin i 10 dage i død forårsaget af agranulocytose. Effekten på lymfesystemet er

relateret til effekten på hæmopoiesen, med atrofi af lymfevævet som observeret hos

rhesusaber der fik en dosis på 1 mg/kg kropsvægt daglig.

Ligesom 6-mercaptopurin kan azathioprin skade leveren. Hos hunde sås en reversibel

hepatotoxicitet. Hunde er meget følsomme for denne reaktion, hepatotoxicitet ses ved

doser på kun 5 mg/kg kropsvægt daglig.

Teratogenicitet er set i et antal dyrearter med en varierende grad af følsomhed.

Hos kaniner gav en daglig dosis på 5-15 mg/kg kropsvægt på dag 6-14 i

drægtighedsperioden skeletale abnormiteter; hos mus og rotter var doser på 1-2 mg/kg

kropsvægt daglig på dag 3-12 i drægtighedsperioden dødelig for fostrene.

En dosis på 50

g/ml azathioprin gav cytogene skader på humane lymfocytter in vitro, og

cytogene ændringer sås på lymfocytterne hos kaniner, der havde fået 5-20 mg/kg

kropsvægt azathioprin daglig. Azathioprin var også mutagent i Ames test.

Carcinogenicitetsstudier i Wellcome’s laboratorium blev udført på 100 hanmus og 100

hunmus (alle CDI mus) der fik 0, 0,3 og 10 mg/kg kropsvægt azathioprin dagligt i 18

måneder. Musene på den høje dosis fik ikke præparatet i uge 21-38. Der sås en

dosisrelateret stigning i antal lymfesarcom hos både hanner og hunner. Et lignende studie

hos rotter gav carcinomer hos behandlede dyr, men hyppigheden var ikke dosis-relateret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Mannitol

Majsstivelse

Povidon K25

Croscarmellose natrium

Natriumstearylfumerat

Filmovertræk

Hypromellose

Macrogol 8000

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

12530_spc.doc

Side 19 af 20

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original beholder eller yderkarton.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Polypropylen beholder med børnesikret polyethylenlåg (Securtainer)

Pakningsstørrelser: 20, 30, 50, 100, 500 og 1000 stk.

HDPE beholder med snaplåg

Pakningsstørrelser: 20, 30, 50, 100, 500 og 1000 stk.

PVC/Aluminium blister

Pakningsstørrelser: 20, 30, 50, 90 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Der er ingen risiko forbundet med håndteringen af tabletterne med intakt filmovertræk. I så

tilfælde er ingen specielle forholdsregler nødvendige.

Men hvis plejepersonalet halverer tabletterne, skal håndteringen nøje følge instruktionerne

for håndtering af cytotoksiske stoffer (se pkt. 4.2 og 4.4).

Overskydende medicin samt materialer, der har været i berøring med medicinen, bør

midlertidigt opbevares i en tydeligt mærket beholder og derefter destrueres på en sikker

måde.

Forbrænding ved høje temperaturer anbefales.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg: 13501

50 mg: 12530

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. august 1986

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. februar 2018

12530_spc.doc

Side 20 af 20

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen