Cefazolin Sandoz 1g Србија - Српски - Агенција за лекове и медицинска средства Србије (Agencija za lekove i medicins)

cefazolin sandoz 1g

predstavniŠtvo sandoz pharmaceuticals d.d. beograd - Цефазолин - prašak za rastvor za injekciju/infuziju - 1g

Leuprorelin Sandoz 3.6mg Србија - Српски - Агенција за лекове и медицинска средства Србије (Agencija za lekove i medicins)

leuprorelin sandoz 3.6mg

predstavniŠtvo sandoz pharmaceuticals d.d. beograd - лейпрорелин - implant u napunjenom injekcionom špricu - 3.6mg

Leuprorelin Sandoz 5mg Србија - Српски - Агенција за лекове и медицинска средства Србије (Agencija za lekove i medicins)

leuprorelin sandoz 5mg

predstavniŠtvo sandoz pharmaceuticals d.d. beograd - лейпрорелин - implant u napunjenom injekcionom špricu - 5mg