Proxima ZTT. Hydroxyapatite-coated, titanium alloy anatomic femoral component

Египат - Енглески - EDA (Egyptian Drug Authority)

Купи Сада

Доступно од:
جونسون اند جونسون (ميدل ايست) مكتب مصر العلمى
Произведен од:
DePuy International Ltd., United Kingdom

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Поделите ове информације