Harvoni

Европска Унија - Чешки - EMA (European Medicines Agency)

Купи Сада

Активни састојак:
ledipasvir, Sofosbuvir
Доступно од:
Gilead Sciences Ireland UC
АТЦ код:
J05AX65
INN (Међународно име):
ledispavir, sofosbuvir
Терапеутска група:
Antivirotika pro systémové použití
Терапеутска област:
Hepatitida C, chronická
Терапеутске индикације:
Harvoni is indicated for the treatment of chronic hepatitis C (CHC) in adult and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 a 5. Pro virus hepatitidy C (HCV) genotypu-konkrétní aktivity viz bod 4. 4 a 5.
Резиме производа:
Revision: 26
Статус ауторизације:
Autorizovaný
Број ауторизације:
EMEA/H/C/003850
Датум одобрења:
2014-11-17
ЕМЕА код:
EMEA/H/C/003850

Документи на другим језицима

Информативни летак Информативни летак
Бугарски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Шпански 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Дански 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Немачки 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Естонски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Грчки 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Енглески 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Француски 10-11-2022
Карактеристике производа Карактеристике производа
Француски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Италијански 10-11-2022
Карактеристике производа Карактеристике производа
Италијански 10-11-2022
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности
Италијански 29-07-2020
Информативни летак Информативни летак
Летонски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Литвански 10-11-2022
Карактеристике производа Карактеристике производа
Литвански 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Мађарски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Мелтешки 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Холандски 10-11-2022
Карактеристике производа Карактеристике производа
Холандски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Пољски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Португалски 10-11-2022
Карактеристике производа Карактеристике производа
Португалски 10-11-2022
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности
Португалски 29-07-2020
Информативни летак Информативни летак
Румунски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Словачки 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Словеначки 10-11-2022
Карактеристике производа Карактеристике производа
Словеначки 10-11-2022
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности
Словеначки 29-07-2020
Информативни летак Информативни летак
Фински 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Шведски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Норвешки 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Исландски 10-11-2022
Карактеристике производа Карактеристике производа
Исландски 10-11-2022
Информативни летак Информативни летак
Хрватски 10-11-2022

Прочитајте комплетан документ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety

Harvoni 45 mg/200 mg potahované tablety

ledipasvirum/sofosbuvirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Harvoni a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Harvoni užívat

Jak se přípravek Harvoni užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Harvoni uchovávat

Obsah balení a další informace

Pokud byl přípravek Harvoni předepsán Vašemu dítěti, mějte na paměti, že všechny údaje

uvedené v této příbalové informaci se týkají Vašeho dítěte (v takovém případě prosím čtěte

„Vaše dítě“ místo „Vy“).

1.

Co je přípravek Harvoni a k čemu se užívá

Přípravek Harvoni je léčivý přípravek, který obsahuje léčivé látky ledipasvir a sofosbuvir. Přípravek

Harvoni se užívá k léčbě chronické (dlouho trvající) infekce virem hepatitidy C u

dospělých,

dospívajících

dětí ve věku od 3 let

Hepatitida C je virové infekční onemocnění jater. Léčivé látky v tomto léčivém přípravku účinkují

společně tak, že blokují dvě různé bílkoviny, které virus potřebuje ke svému růstu a rozmnožování

a umožní trvalé odstranění infekce z těla.

Přípravek Harvoni se někdy užívá s jinou léčivou látkou, kterou je ribavirin.

Je velmi důležité, abyste si také přečetl(a) příbalové informace léků, které budete užívat spolu

s přípravkem Harvoni. Máte-li další dotazy ohledně léků, které užíváte, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Harvoni užívat

Neužívejte přípravek Harvoni

jestliže jste alergický(á)

na ledipasvir, sofosbuvir nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6 této příbalové informace).

Jestliže právě užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků:

rifampicin a rifabutin

(antibiotika používaná k léčbě infekcí, včetně tuberkulózy);

třezalku tečkovanou

(rostlinný přípravek používaný k léčbě deprese);

karbamazepin, fenobarbital a fenytoin

(léky používané k léčbě epilepsie a prevenci

záchvatů);

rosuvastatin

(lék užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu).

Jestliže pro Vás platí kterákoliv z těchto podmínek

, neužívejte přípravek Harvoni a ihned

informujte svého lékaře.

Upozornění a opatření

Váš lékař bude vědět, zda se Vás některý z následujících stavů týká. Bude to zváženo před zahájením

léčby přípravkem Harvoni.

jiné problémy s játry

než je hepatitida C, například

jestliže čekáte na transplantaci jater,

jste nyní nebo jste

v minulosti byl(a) infikován(a) virem

hepatitidy B,

protože Vás pak

možná bude Váš lékař chtít pečlivěji sledovat,

problémy s ledvinami nebo pokud jste na dialýze

, protože přípravek Harvoni nebyl plně

testován u pacientů se závažnými problémy s ledvinami,

probíhající léčba infekce HIV

, protože Vás Váš lékař může chtít pečlivěji sledovat.

Před užitím přípravku Harvoni se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

v současnosti užíváte nebo jste během posledních několika měsíců užíval(a) amiodaron k léčbě

nepravidelného srdečního tepu, protože to může vést k život ohrožujícímu zpomalení srdečního

tepu. Pokud jste tento léčivý přípravek užíval(a), váš lékař může zvážit odlišnou léčbu. Pokud

budete léčbu přípravkem Harvoni potřebovat, možná bude nutné další sledování srdce.

máte cukrovku. Po zahájení léčby přípravkem Harvoni u vás možná bude nutné pečlivější

monitorování hladiny glukózy v krvi a/nebo změna léčby cukrovky. U některých diabetiků

došlo po zahájení léčby léčivými přípravky, jako je přípravek Harvoni, ke snížení hladiny cukru

v krvi (hypoglykemii).

Informujte svého lékaře okamžitě,

jestli v současnosti užíváte nebo jste minulý měsíc užíval(a)

jakékoli léčivé přípravky z důvodu problémů se srdcem a během léčby se u vás objeví:

pomalý či nepravidelný srdeční tep nebo jiné problémy se srdečním rytmem,

dušnost nebo zhoršení stávající dušnosti,

bolest na hrudi,

závratě,

bušení srdce,

pocit na omdlení nebo mdloby.

Krevní testy

Před léčbou, během léčby a po léčbě přípravkem Harvoni Váš lékař provede krevní testy. Tyto testy se

provádí, aby:

Váš lékař mohl rozhodnout, zda máte užívat přípravek Harvoni a jak dlouho,

Váš lékař mohl potvrdit, že léčba byla účinná a že virus hepatitidy C z Vašeho těla zmizel.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 3 let. Použití přípravku Harvoni u dětí mladších 3 let

dosud nebylo studováno.

Další léčivé přípravky a přípravek Harvoni

Informujte svého lékaře nebo lékárníka

o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Warfarin a jiné podobné léky zvané antagonisté vitaminu K používané k ředění krve. Váš lékař Vám

možná bude muset častěji provádět krevní testy, aby zkontroloval srážlivost krve.

Funkce jater se může během léčby hepatitidy C měnit, což může ovlivnit působení dalších léků (např.

léků užívaných k potlačení imunitního systému atd.). Váš lékař může potřebovat pečlivě kontrolovat

hladiny dalších léků, které užíváte, a může změnit jejich dávkování během užívání přípravku Harvoni.

Jestliže si nejste jistý(á) ohledně užívání jakýchkoli léků, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Některé léky se nesmí užívat spolu s přípravkem Harvoni:

Neužívejte žádný jiný lék, který obsahuje sofosbuvir, jednu z léčivých látek přípravku

Harvoni.

Také je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka

, jestliže užíváte

kterýkoli z níže uvedených léků:

amiodaron

užívaný k léčbě nepravidelného srdečního tepu;

tenofovir-disoproxil-fumarát

nebo jakýkoli lék obsahující tenofovir-disoproxil-fumarát,

užívaný k léčbě infekce HIV;

digoxin

užívaný k léčbě srdečních onemocnění;

dabigatran

užívaný k ředění krve;

statiny

užívané k léčbě vysoké hladiny cholesterolu;

rifapentin

(antibiotikum používané k léčbě infekcí zahrnujících tuberkulózu);

oxkarbazepin

...

Прочитајте комплетан документ

Прочитајте комплетан документ

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety

Harvoni 45 mg/200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje ledipasvirum 90 mg a sofosbuvirum 400 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 157 mg laktosy (ve formě monohydrátu) a 47 mikrogramů

oranžové žluti.

Harvoni 45 mg/200 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje ledipasvirum 45 mg a sofosbuvirum 200 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 78 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety

Oranžová potahovaná tableta tvaru kosočtverce o velikosti přibližně 19 mm x 10 mm, s vyraženým

označením „GSI“ na jedné straně a „7985“ na druhé straně.

Harvoni 45 mg/200 mg potahované tablety

Bílá potahovaná tableta tvaru tobolky o velikosti přibližně 14 mm x 7 mm, s vyraženým označením

„GSI“ na jedné straně a „HRV“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Harvoni je indikován k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých a pediatrických

pacientů ve věku od 3 let (viz body 4.2, 4.4 a 5.1).

Pro genotypově specifické působení na virus hepatitidy C (HCV) viz body 4.4 a 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Harvoni má zahájit a sledovat lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s CHC.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Harvoni u dospělých je 90 mg/400 mg jednou denně, s jídlem nebo bez

jídla (viz bod 5.2).

Doporučená dávka přípravku Harvoni u pediatrických pacientů ve věku od 3 let závisí na tělesné

hmotnosti (podrobně viz tabulka 2) a lze ji užívat s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2).

K léčbě chronické infekce HCV u pediatrických pacientů ve věku od 3 let, kteří mají potíže s

polykáním potahovaných tablet, je dostupný přípravek Harvoni ve formě granulí. Další informace

najdete v souhrnu údajů o přípravku pro přípravek Harvoni 33,75 mg/150 mg obalené granule v sáčku

nebo Harvoni 45 mg/200 mg obalené granule v sáčku.

Tabulka 1: Doporučená doba trvání léčby přípravkem Harvoni a doporučené současné

podávání s ribavirinem v určitých podskupinách

Populace pacientů

(včetně pacientů současně infikovaných

HIV)

Léčba a trvání

Dospělí a pediatričtí pacienti ve věku od 3 let

a

s CHC genotypu 1, 4, 5 nebo 6

Pacienti bez cirhózy

Harvoni po dobu 12 týdnů.

Harvoni po dobu 8 týdnů lze zvažovat u dříve neléčených

pacientů infikovaných genotypem 1 (viz bod 5.1, studie

ION-3).

Pacienti s kompenzovanou cirhózou

Harvoni + ribavirin

po dobu 12 týdnů

nebo

Harvoni (bez ribavirinu) po dobu 24 týdnů.

Harvoni (bez ribavirinu) po dobu 12 týdnů lze zvažovat u

pacientů, kteří jsou považováni za pacienty s nízkým

rizikem klinické progrese onemocnění a u kterých existuje

možnost pozdějšího opakování léčby (viz bod 4.4).

Pacienti, kteří jsou po transplantaci jater

bez cirhózy nebo s kompenzovanou

cirhózou

Harvoni + ribavirin

po dobu 12 týdnů (viz bod 5.1).

Harvoni (bez ribavirinu) po dobu 12 týdnů (u pacientů bez

cirhózy) nebo 24 týdnů (u pacientů s cirhózou) může být

zvážen u pacientů, u kterých léčba ribavirinem není vhodná

nebo s intolerancí ribavirinu.

Pacienti s dekompenzovanou cirhózou bez

ohledu na stav transplantace jater

Harvoni + ribavirin

po dobu 12 týdnů (viz bod 5.1).

Harvoni (bez ribavirinu) po dobu 24 týdnů může být zvážen

u pacientů, u kterých léčba ribavirinem není vhodná nebo s

intolerancí ribavirinu.

Dospělí a pediatričtí pacienti ve věku od 3 let

a

s CHC genotypu 3

Pacienti s kompenzovanou cirhózou

a/nebo po selhání předcházející léčby

Harvoni + ribavirin

po dobu 24 týdnů (viz body 4.4 a 5.1).

Viz tabulka 2 s doporučenými dávkováními přípravku Harvoni založenými na tělesné hmotnosti pro pediatrické pacienty

ve věku od 3 let.

Dospělí: ribavirin podle tělesné hmotnosti (< 75 kg = 1 000 mg a ≥ 75 kg = 1 200 mg), podávaný perorálně spolu s jídlem

rozdělený do dvou dávek.

Pediatričtí pacienti: doporučené dávkování ribavirinu viz tabulka 4 níže.

Doporučené dávkování ribavirinu u dospělých pacientů s dekompenzovanou cirhózou viz tabulka 3 níže.

Tabulka 2: Dávkování přípravku Harvoni ve formě tablet u pediatrických pacientů ve věku od 3

let*

Tělesná hmotnost (kg)

Dávkování přípravku Harvoni ve

formě tablet

Denní dávka

ledipasviru/sofosbuviru

≥ 35

jedna tableta o obsahu 90 mg/400 mg

jednou denně

nebo

dvě tablety o obsahu 45 mg/200 mg

jednou denně

90 mg/400 mg/den

17 až < 35

jedna tableta o obsahu 45 mg/200 mg

jednou denně

45 mg/200 mg/den

Přípravek Harvoni je rovněž dostupný ve formě granulí pro použití u pediatrických pacientů s CHC ve věku od 3 let (viz

bod 5.1). Užívání tablet se nedoporučuje u pacientů s tělesnou hmotností < 17 kg. Další informace najdete v souhrnu

údajů o přípravku pro přípravek Harvoni 33,75 mg/150 mg obalené granule v sáčku

nebo Harvoni 45 mg/200 mg obalené

granule v sáčku.

Tabulka 3. Pokyny pro dávkování ribavirinu při současném podávání s přípravkem Harvoni u

dospělých pacientů s dekompenzovanou cirhózou

Pacient

Dávka ribavirinu*

Cirhóza před transplantací: třída B

podle Child-Pugh-Turcotta (CPT)

1 000 mg denně u pacientů s tělesnou hmotností < 75 kg a

1 200 mg u pacientů s tělesnou hmotností ≥ 75 kg

Cirhóza před transplantací: třída C

podle CPT

Cirhóza po transplantaci: třída B nebo

C podle CPT

Počáteční dávku 600 mg lze při dobré snášenlivosti postupně

titrovat až na maximální dávku 1 000/1 200 mg denně (1 000 mg

u pacientů s tělesnou hmotností < 75 kg a 1 200 mg u pacientů

s tělesnou hmotností ≥ 75 kg). Jestliže počáteční dávka není dobře

snášena, má se dávka snížit na klinicky indikovanou podle hladin

hemoglobinu.

Jestliže z důvodů snášenlivosti nelze dosáhnout lepší normalizace dávky ribavirinu (podle tělesné hmotnosti a funkce

...

Прочитајте комплетан документ

Прочитајте комплетан документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/247476/2020

EMEA/H/C/003850

Harvoni (ledipasvirum/sofosbuvirum)

Přehled pro přípravek Harvoni a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Harvoni a k čemu se používá?

Harvoni je antivirotikum, které se používá k léčbě dospělých a dětí ve věku od 3 let s chronickou

(dlouhodobou) hepatitidou C, což je infekční onemocnění jater způsobené virem hepatitidy C.

Přípravek Harvoni obsahuje léčivé látky ledipasvir a sofosbuvir.

Jak se přípravek Harvoni používá?

Výdej přípravku Harvoni je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena lékařem, který má

zkušenosti s léčbou pacientů s chronickou hepatitidou C, a probíhat pod jeho dohledem.

Přípravek Harvoni je k dispozici ve formě tablet a granulí v sáčcích. Granule jsou vhodné pro děti a

pacienty, kteří nemohou užívat tablety, a je možné je nasypat do kašovité stravy, polykat s vodou

nebo polykat nasucho bez kousání.

U dospělých je doporučená dávka přípravku Harvoni jedna tableta obsahující 90 mg ledipasviru a

400 mg sofosbuviru jednou denně. U dětí a mladých lidí ve věku do 18 let denní dávka závisí na jejich

tělesné hmotnosti. Existuje několik variant (tzv. genotypů) viru hepatitidy C. Použití přípravku Harvoni

se doporučuje u pacientů s virem genotypů 1, 4, 5 a 6 a u některých pacientů s virem genotypu 3.

Doba trvání léčby přípravkem Harvoni a to, zda se bude používat samostatně, nebo v kombinaci

s dalším léčivem zvaným ribavirin, závisí na genotypu viru a na charakteru jaterních problémů

pacienta, např. zda trpí cirhózou (zjizvením) jater nebo zda jeho játra nefungují správně.

Více informací o používání přípravku Harvoni naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Harvoni působí?

Léčivé látky v přípravku Harvoni, ledipasvir a sofosbuvir, blokují dvě bílkoviny nezbytné pro množení

viru hepatitidy C. Sofosbuvir blokuje působení bílkoviny zvané RNA polymeráza NS5B závislá na RNA,

zatímco ledipasvir se zaměřuje na bílkovinu s názvem NS5A. Blokováním těchto bílkovin přípravek

Harvoni zabraňuje množení viru hepatitidy C a nakažení nových buněk.

Sofosbuvir je registrován od ledna 2014 pod názvem Sovaldi.

Harvoni (ledipasvirum/sofosbuvirum)

EMA/247476/2020

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Harvoni byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Harvoni byl zkoumán ve třech hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno celkem přibližně

2 000 dospělých s normální funkcí jater nakažených virem hepatitidy C genotypu 1. Ve všech třech

studiích byl hlavním měřítkem účinnosti počet pacientů, jejichž krevní testy 12 týdnů po ukončení léčby

nevykazovaly žádné známky viru hepatitidy C.

V těchto studiích byl pacientům v závislosti na charakteristice jejich stavu podáván přípravek Harvoni

s ribavirinem či bez něj po dobu 8, 12 nebo 24 týdnů. Přibližně 94 až 99 % pacientů, kterým byl

přípravek Harvoni podáván samostatně, nevykazovalo 12 týdnů po ukončení léčby žádné známky viru.

U většiny pacientů nebylo třeba současně podávat ribavirin.

Z výsledků studií také vyplynulo, že u pacientů s kompenzovanou cirhózou (kdy jsou játra zjizvená, ale

nadále odpovídajícím způsobem fungují) je při prodloužení léčby na 24 týdnů vyšší pravděpodobnost

odstranění viru. Prodloužení léčby na 24 týdnů bylo přínosné také pro pacienty, jejichž infekce byla

rezistentní vůči jiným antivirotikům.

Z podpůrných údajů vyplynulo, že přípravek Harvoni v kombinaci s ribavirinem může být přínosný i pro

některé pacienty s virem genotypu 3.

Přínos přípravku Harvoni byl prokázán rovněž u pacientů nakažených viry genotypů 4, 5 a 6,

u pacientů s dekompenzovanou cirhózou (kdy jsou játra zjizvená a již odpovídajícím způsobem

nefungují) a u pacientů po transplantaci jater.

Přípravek Harvoni byl rovněž zkoumán u dětí a mladých lidí ve věku od 3 do 17 let nakažených virem

hepatitidy C (většinou genotypu 1). Výsledky zaznamenané u 100 pacientů ve věku od 12 do 17 let

prokázaly, že 12 týdnů po ukončení léčby 98 % z nich nevykazovalo žádné známky viru. Bez známek

viru bylo také 97 % (33 ze 34) dětí ve věku od 3 do 5 let a 99 % (91 z 92) dětí ve věku od 6 do 11 let.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Harvoni?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Harvoni (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou únava a bolest hlavy. Přípravek Harvoni se nesmí užívat společně s rosuvastatinem, což je léčivo

používané ke snížení hladiny cholesterolu. Nesmí se užívat ani s níže uvedenými léčivými přípravky,

které mohou snížit jeho účinnost:

rifampicin a rifabutin (antibiotika),

karbamazepin, fenobarbital a fenytoin (antiepileptika),

třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek používaný k léčbě deprese a úzkosti).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Harvoni je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Harvoni registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Harvoni převyšují jeho rizika

a může tak být registrován k použití v EU.

Agentura usoudila, že léčba přípravkem Harvoni podávaným v kombinaci s ribavirinem či bez něj, je

velmi účinná pro řadu pacientů s virem hepatitidy C, včetně pacientů po transplantaci jater nebo

pacientů s kompenzovanou či dekompenzovanou cirhózou. Nežádoucí účinky přípravku Harvoni jsou

zvládnutelné.

Harvoni (ledipasvirum/sofosbuvirum)

EMA/247476/2020

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Harvoni?

Společnost, která přípravek Harvoni dodává na trh, provede studii u pacientů, kteří v minulosti

prodělali nádorové onemocnění jater, s cílem vyhodnotit riziko návratu tohoto onemocnění po léčbě

přímo působícími antivirotiky, jako je přípravek Harvoni. Tato studie se provádí s ohledem na údaje,

které naznačují, že pacienti léčení těmito léčivými přípravky, kteří prodělali nádorové onemocnění

jater, by mohli být vystaveni riziku předčasného návratu jejich nádorového onemocnění.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Harvoni, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Harvoni průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Harvoni jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Harvoni

Přípravku Harvoni bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 17. listopadu 2014.

Další informace o přípravku Harvoni jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/harvoni

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 05-2020.

Прочитајте комплетан документ

Слични производи

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Погледајте историју докумената

Поделите ове информације