Topotecanum Accord 1 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Poljska - poljščina - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kupite ga zdaj

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)

21-10-2020

Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)

21-10-2020

Aktivna sestavina:
Topotecanum
Dostopno od:
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Koda artikla:
L01XX17
INN (mednarodno ime):
Topotecanum
Odmerek:
1 mg/ml
Farmacevtska oblika:
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Povzetek izdelek:
Opakowania: 1 fiol. 1 ml, 05909990984756, Lz;1 fiol. 4 ml, 05909990984770, Lz;5 fiol. 1 ml, 05909990984763, Lz;5 fiol. 4 ml, 05909990984787, Lz;
Status dovoljenje:
Bezterminowy
Številka dovoljenja:
20222

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Topotecanum Accord, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Topotecanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych

wątpliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Topotecanum Accord i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topotecanum Accord

Jak stosować lek Topotecanum Accord

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Topotecanum Accord

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Topotecanum Accord i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Topotecanum Accord:

Lek Topotecanum Accord

pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Lek jest podawany w szpitalu

przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki).

W jakim celu stosuje się lek Topotecanum Accord

Topotecanum Accord stosuje się w leczeniu:

raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po

chemioterapii

zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne lub

radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy, lek Topotecanum Accord w postaci roztworu do

infuzji stosuje się w połączeniu z innym lekiem, zwanym cisplatyną.

Lekarz zdecyduje wraz z pacjentem czy lepiej zastosować terapię lekiem Topotecanum Accord czy

też kontynuować chemioterapię stosowaną początkowo.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topotecanum Accord

Kiedy NIE stosować leku Topotecanum Accord

jeśli pacjent ma uczulenie na topotekan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6),

jeśli pacjentka karmi piersią,

jeśli liczba krwinek jest za mała. Lekarz udzieli informacji na ten temat w oparciu o wyniki

ostatniego badania krwi.

Należy poinformować lekarza

, jeśli którakolwiek z tych okoliczności dotyczy pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Topotecanum Accord należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby. Może zaistnieć potrzeba dostosowania

dawki leku Topotecanum Accord,

jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i

wpływ na płodność” poniżej.

jeśli pacjent planuje zostać ojcem dziecka. Patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na

płodność” poniżej.

Topotecanum Accord a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o preparatach

ziołowych i lekach dostępnych bez recepty.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent planuje przyjmować inne leki w trakcie leczenia lekiem

Topotecanum Accord.

Topotecanum Accord z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Nie jest znane oddziaływanie leku Topotecanum Accord z alkoholem. Należy jednak zasięgnąć opinii

lekarza na temat możliwości picia alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się podawania leku Topotecanum Accord kobietom w ciąży, gdyż może on uszkodzić

dziecko poczęte przed, w trakcie lub sześć miesięcy po zakończeniu leczenia. Należy stosować

skuteczną metodę zapobiegania ciąży. Należy zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy próbować zajść

w ciążę dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.

Jeśli mężczyzna planuje zostać ojcem dziecka, powinien zasięgnąć porady lekarza w zakresie

planowania rodziny lub sposobu leczenia. Jeśli podczas leczenia partnerka pacjenta zajdzie w ciążę,

należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

W czasie stosowania leku Topotecanum Accord nie wolno karmić piersią. Nie należy ponownie

rozpoczynać karmienia piersią, dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Topotecanum Accord może wywoływać zmęczenie.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli występuje uczucie

zmęczenia lub osłabienia.

3.

Jak stosować lek Topotecanum Accord

Dawka leku Topotecanum Accord jest ustalana przez lekarza w zależności od:

wielkości ciała pacjenta (pola powierzchni mierzonego w metrach kwadratowych) oraz

wyników badań krwi

przeprowadzonych przed rozpoczęciem leczenia oraz

leczonej choroby.

Zazwyczaj stosowana dawka

Rak jajnika oraz drobnokomórkowy rak płuca: 1,5 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała

na dobę. Lek podawany jest raz na dobę przez 5 dni. Taki schemat leczenia powtarzany jest

zazwyczaj co 3 tygodnie.

Rak szyjki macicy: 0,75 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała na dobę. Lek podawany jest raz na

dobę przez 3 dni. Taki schemat leczenia powtarzany jest zazwyczaj co 3 tygodnie.

Podczas leczenia raka szyjki macicy, lek Topotecanum Accord stosuje się w połączeniu z innym

lekiem, zwanym cisplatyną. Lekarz zaleci odpowiednią dawkę cisplatyny.

W jaki sposób przygotowany jest lek Topotecanum Accord

Lek Topotecanum Accord przygotowany jest w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do

infuzji. Koncentrat należy rozcieńczyć przed podaniem.

Jak podawany jest lek Topotecanum Accord

Lekarz lub pielęgniarka podaje odpowiednią dawkę leku Topotecanum Accord w postaci infuzji

dożylnej (kroplówki). Kroplówka jest zazwyczaj podawana do żyły kończyny górnej w czasie około

30 minut.

Sposób leczenia może zostać zmieniony w zależności od wyników regularnie wykonywanych badań

krwi.

Przerwanie stosowania leku Topotecanum Accord

Lekarz zdecyduje kiedy należy przerwać leczenie.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane: należy powiadomić lekarza

Bardzo często występujące działania niepożądane: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Objawy zakażenia:

Lek Topotecanum Accord może zmniejszać liczbę białych krwinek

i zmniejszać odporność na zakażenia. Może to powodować zagrożenie dla życia.

Objawy obejmują:

- gorączkę

- poważne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia

- objawy miejscowe, takie jak zapalenie gardła lub dolegliwości ze strony dróg moczowych

(np. pieczenie podczas oddawania moczu, które może być objawem zakażenia dróg moczowych)

Sporadycznie silny ból brzucha, gorączka i ewentualnie biegunka (rzadko krwawa), które mogą

być objawami zapalenia jelita (zapalenia okrężnicy).

Rzadko występujące działania niepożądane: występują u 1 na 1000 pacjentów

Ciężkie reakcje alergiczne lub anafilaktyczne powodujące obrzęk warg, twarzy lub szyi, mogące

powodować trudności w oddychaniu, wysypkę lub pokrzywkę, wstrząs anafilaktyczny (ciężkie

obniżenie ciśnienia krwi, bladość, pobudzenie, słaby puls, zmniejszona świadomość).

Zapalenie płuc

(śródmiąższowa choroba płuc): Największe ryzyko dotyczy pacjentów z istniejącą

chorobą płuc, poddawanych w przeszłości naświetlaniu płuc promieniowaniem jonizującym lub

leczonych lekami, które spowodowały uszkodzenie płuc. Objawy obejmują:

- trudności w oddychaniu

- kaszel

- gorączkę

Należy natychmiast powiadomić lekarza

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek z powyższych

objawów, gdyż może być konieczne leczenie szpitalne.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Ogólne zmęczenie i osłabienie (przemijająca niedokrwistość). W niektórych przypadkach może

być konieczne przetoczenie krwi.

Niska liczba białych krwinek (neutropenia), której może towarzyszyć gorączka i objawy

zakażenia (gorączka neutropeniczna)

Nietypowe siniaczenie lub krwawienie, spowodowane zmniejszeniem liczby komórek krwi

odpowiedzialnych za krzepnięcie. Może to prowadzić do nasilonego krwawienia po stosunkowo

niewielkich urazach, takich jak niewielkie skaleczenia. Rzadko może wystąpić bardziej nasilone

krwawienie (krwotok). Należy poradzić się lekarza jak zminimalizować ryzyko krwawienia.

Zmniejszenie masy ciała i utrata apetytu (jadłowstręt), zmęczenie, osłabienie.

Nudności (mdłości), wymioty, biegunka, ból brzucha, zaparcia

Stany zapalne i owrzodzenie jamy ustnej, języka lub dziąseł

Podwyższenie temperatury ciała (gorączka)

Wypadanie włosów

Często występujące działania niepożądane: występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

Reakcje alergiczne lub nadwrażliwości (w tym wysypka)

Żółte zabarwienie skóry

Swędzenie

Złe samopoczucie

Niedobór komórek krwi (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi) (pancytopenia)

Rzadko występujące działania niepożądane: występują częściej niż u 1 na 10 000

pacjentów

Obrzęk spowodowany nagromadzeniem płynu (obrzęk naczynioruchowy)

Niewielki ból i zapalenie w miejscu podania

Swędząca wysypka (lub pokrzywka)

Bardzo rzadkie działania niepożądane: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Wylew krwi do tkanek (wynaczynienie)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Częstość występowania niektórych działań niepożądanych jest nieznana (działania pochodzące ze

zgłoszeń spontanicznych oraz ich częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Ciężki ból brzucha, nudności, wymioty krwi, czarne lub krwawe stolce (możliwe objawy

perforacji żołądka lub jelita),

Owrzodzenie ust,

Trudności z połykaniem,

Ból brzucha,

Nudności,

Wymioty,

Biegunka, krwawe stolce (możliwe objawy zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, żołądka i / lub

jelit).

Podczas leczenia raka szyjki macicy, mogą wystąpić działania niepożądane ze strony innego leku

(cisplatyny) stosowanego jednocześnie z lekiem Topotecanum Accord. Te działania niepożądane

zostały opisane w ulotce dla pacjenta dotyczącej cisplatyny.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Topotecanum Accord

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym lub po

EXP na etykiecie fiolki. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku. Po otwarciu należy niezwłocznie rozcieńczyć.

Chemiczną i fizyczną stabilność użytkową wykazano dla okresu 30 dni w temperaturze 25°C

w normalnych warunkach oświetlenia oraz w temperaturze 2-8°C w warunkach chronionych od

światła.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie

jest podany od razu, za czas oraz warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi

osoba podająca lek. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny

w temperaturze od 2ºC do 8ºC, chyba że roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych

i zatwierdzonych warunkach jałowych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Topotecanum Accord

Substancją czynną leku jest chlorowodorek topotekanu.

Pozostałe składniki to: kwas winowy, kwas solny stężony (dla dobrania odpowiedniego poziomu

pH) lub sodu wodorotlenek (dla dobrania odpowiedniego poziomu pH) oraz woda do

wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Topotecanum Accord i co zawiera opakowanie

Lek Topotecanum Accord ma postać koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Koncentrat jest klarownym roztworem barwy żółtej.

Lek Topotecanum Accord jest pakowany w fiolki ze szkła oranżowego typu I, zamknięte korkiem

z gumy pokrytej fluoropolimerem z uszczelnieniem typu

flip-off

Każda fiolka o objętości 1 ml koncentratu zawiera 1 mg topotekanu (w postaci chlorowodorku).

Każda fiolka o objętości 4 ml koncentratu zawiera 4 mg topotekanu (w postaci chlorowodorku).

Produkt dostępny jest w opakowaniach zawierających 1 lub 5 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Wytwórca i importer:

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex, HA1 4HF

Wielka Brytania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 50

95-200 Pabianice

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj Członkowski

Nazwa produktu leczniczego

Wielka Brytania

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Austria

Topotecan Accord 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Topotecan Accord Healthcare 1 mg/ml Solution à Diluer pour Perfusion / concentraat

voor oplossing voor infusie / Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Bułgaria

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Cypr

Topotecan Accord Healthcare 1 mg Concentrate for Solution for Infusion

Republika Czeska

Topotecan Accord 1 mg/ml Koncentrát pro Přípravu Infuzního Roztoku

Niemcy

Topotecan Accord 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dania

Topotecan Accord

Estonia

Topotecan Accord 1 mg/ml

Grecja

Τοποτεκάνη Accord 1 mg / ml Πυκνό Διάλυμα για έγχυση

Hiszpania

Topotecán Accord 1 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Finlandia

Topotecan Accord 1 mg/ml Infuusiokonsentraatti, Liuosta Varten/koncentrat till

infusionsvätska, lösning

Francja

Topotecan Accord 1 mg/ml Solution à Diluer pour Perfusion

Węgry

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Irlandia

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Włochy

Topotecan Accord

Łotwa

Topotecan Accord 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litwa

Topotecan Accord 1mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Malta

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Polska

Topotecanum Accord

Holandia

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentraat voor Oplossing voor Infusie

Norwegia

Topotecan Accord 1 mg/ml Konsentrat til infusjonsvæke

Portugalia

Topotecan Accord

Rumunia

Topotecan Accord 1 mg / ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Słowacja

Topotecan Accord 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Słowenia

Topotekan Accord 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Szwecja

Topotecan Accord 1 mg/ml Koncentrat till Infusionsvätska, Lösning

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

02/2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sporządzanie roztworu

Koncentrat jest roztworem barwy żółtej i zawiera 1 mg topotekanu w 1 ml.

Aby otrzymać oczekiwane stężenie pomiędzy 25-50 µg/ml koncentrat należy rozcieńczyć 0,9%

roztworem chlorku sodu (9 mg/ml) lub 5% roztworem glukozy (50 mg/ml) przed podaniem

pacjentowi.

Przechowywanie przygotowanego roztworu

Chemiczną i fizyczną stabilność użytkową wykazano dla okresu 30 dni w temperaturze 25°C

w normalnych warunkach oświetlenia oraz w temperaturze 2-8°C w warunkach chronionych od

światła. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie

jest podany od razu, za czas oraz warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi

osoba podająca lek. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny

w temperaturze od 2ºC do 8ºC, chyba że roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych

i zatwierdzonych warunkach jałowych.

Postępowanie z lekiem i usuwanie jego pozostałości

Należy zastosować odpowiednie procedury dotyczące właściwego postępowania

z przeciwnowotworowymi lekami i usuwania ich pozostałości:

Personel powinien być przeszkolony w przygotowywaniu produktu leczniczego.

Kobiety w ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym produktem leczniczym.

Personel pracujący z produktem leczniczym podczas jego rozcieńczania powinien być ubrany

w odpowiednie ubranie ochronne, w tym maskę, okulary ochronne i rękawiczki.

Wszelkie materiały użyte podczas podawania lub czyszczenia, w tym rękawiczki, należy

umieścić w torbach do śmieci wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach.

W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórą lub oczami należy natychmiast zastosować

płukanie obfitą ilością wody.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Topotecanum Accord, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg topotekanu (w postaci

chlorowodorku).

Każda fiolka o zawartości 1 ml koncentratu zawiera 1 ml topotekanu (w postaci chlorowodorku).

Każda fiolka o zawartości 4 ml koncentratu zawiera 4 ml topotekanu (w postaci chlorowodorku).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Klarowny, żółty roztwór wolny od widzialnych cząstek o pH w zakresie 1,5 do 2,5 i osmolarności

w przybliżonym zakresie od 100 do 40 mOsm/l.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Topotekan stosowany w monoterapii jest wskazany do leczenia:

pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których chemioterapia pierwszego lub kolejnego rzutu

okazała się nieskuteczna,

pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca [SCLC], u których ponowne leczenie

z użyciem chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nieodpowiednie (patrz punkt 5.1).

Topotekan w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany do leczenia pacjentek z rakiem szyjki macicy,

nawracającym po radioterapii oraz u pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby. U pacjentek,

które wcześniej otrzymywały cisplatynę, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w

przypadku długotrwałego okresu bez leczenia (patrz punkt 5.1).

4. 2

Dawkowanie i sposób podawania

Topotekan należy stosować tylko w ośrodkach specjalistycznych, prowadzących chemioterapię

cytotoksyczną i należy podawać go wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w prowadzeniu

chemioterapii (patrz punkt 6.6).

Dawkowanie

W przypadku stosowania terapii skojarzonej z cisplatyną, konieczne jest zapoznanie się z treścią

pełnej informacji o cisplatynie.

Przed rozpoczęciem pierwszego kursu leczenia topotekanem liczba granulocytów obojętnochłonnych

musi wynosić

1,5 x 10

/l, liczba płytek krwi

100 x 10

/l, zaś stężenie hemoglobiny ≥ 9 g/dl (po

transfuzji krwi, jeżeli jest to konieczne).

Rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca

Dawka początkowa

Zalecana dawka topotekanu to 1,5 mg/m

powierzchni ciała na dobę, podawana w 30 minutowym

wlewie dożylnym, codziennie, przez pięć kolejnych dni, co trzy tygodnie licząc od pierwszego dnia

kursu. Jeżeli leczenie jest dobrze tolerowane, można je kontynuować do czasu progresji choroby

(patrz punkty 4.8 i 5.1).

Kolejne dawki

Nie należy ponownie podawać topotekanu do czasu, kiedy liczba granulocytów nie osiągnie

wartości

1 x 10

/l, liczba płytek

100 x 10

/l, a stężenie hemoglobiny

9 g/dl (po transfuzji krwi,

jeżeli jest to konieczne).

Standardowa praktyka onkologiczna w zakresie postępowania w przypadku neutropenii obejmuje

albo podawanie dodatkowych produktów leczniczych (np. G-CSF), albo zmniejszenie dawki

topotekanu w celu utrzymania odpowiedniej liczby granulocytów obojętnochłonnych.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki u pacjentów z ciężką neutropenią (liczba granulocytów

obojętnochłonnych < 0,5 x 10

/l), trwającą 7 dni lub dłużej lub ciężką neutropenią z towarzyszącą

gorączką lub zakażeniem, bądź u pacjentów, u których opóźniono leczenie z powodu neutropenii,

dawkę należy zmniejszyć o 0,25 mg/m

na dobę do 1,25 mg/m

na dobę (lub jeśli zachodzi taka

konieczność zmniejszyć kolejną dawkę do 1 mg/m

na dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek spada poniżej 25 x 10

/l. W badaniach

klinicznych stosowanie topotekanu było przerywane w sytuacji, gdy zmniejszono dawkę do 1 mg/m

pc., i konieczne było dalsze zmniejszanie dawki z powodu występowania działań niepożądanych.

Rak szyjki macicy

Dawka początkowa

Zalecana dawka topotekanu to 0,75 mg/m

pc. na dobę, podawana w 30 minutowym wlewie

dożylnym, w dniach 1., 2. i 3. Cisplatynę podaje się we wlewie dożylnym w dniu 1.

w dawce 50 mg/m

pc. na dobę, po podaniu topotekanu. Powyższy schemat leczenia powtarza się co

21 dni przez 6 kursów lub do wystąpienia progresji choroby.

Kolejne dawki

Nie należy ponownie podawać topotekanu do czasu, kiedy liczba granulocytów obojętnochłonnych

nie osiągnie wartości ≥ 1,5 x 10

/l, liczba płytek ≥ 100 x 10

/l, a stężenie hemoglobiny ≥ 9 g/dl (po

transfuzji krwi, jeśli jest to konieczne).

Standardowa praktyka onkologiczna w zakresie postępowania w przypadku neutropenii obejmuje

albo podawanie dodatkowych produktów leczniczych (np. G-CSF), albo zmniejszenie dawki

topotekanu w celu utrzymania odpowiedniej liczby granulocytów obojętnochłonnych.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki u pacjentek z ciężką neutropenią (liczba granulocytów

obojętnochłonnych ≤0,5 x 10

/l), trwającą 7 dni lub dłużej lub ciężką neutropenią

z towarzyszącą gorączką lub zakażeniem, bądź u pacjentek, u których opóźniono leczenie z powodu

neutropenii, dawkę należy zmniejszyć o 20% do 0,60 mg/m

na dobę w kolejnych kursach leczenia

(lub jeśli zachodzi taka konieczność zmniejszyć kolejną dawkę do 0,45 mg/m

na dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek spada poniżej 25 x 10

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Monoterapia (rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca)

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania topotekanu u pacjentów z ciężkimi

zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min). Nie zaleca się stosowania

topotekanu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4). Ograniczone dane wskazują, że u pacjentów

z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek należy zmniejszyć dawkę topotekanu. Zalecana

dawka topotekanu w monoterapii raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca u pacjentów

z klirensem kreatyniny między 20 a 39 ml/min wynosi 0,75 mg/m

pc. na dobę przez 5 kolejnych dni.

Terapia skojarzona (rak szyjki macicy)

Podczas badań klinicznych, w których topotekan stosowano w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu

pacjentek z rakiem szyjki macicy, leczenie rozpoczynano jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny

w surowicy wynosiło mniej niż lub było równe 1,5 mg/dl. Jeżeli podczas leczenia topotekanem

i cisplatyną stężenie kreatyniny przekroczy wartość 1,5 mg/dl, zaleca się sprawdzenie pełnej

informacji dotyczącej cisplatyny, w odniesieniu do zmniejszenia dawki i (lub) kontynuacji leczenia.

Po odstawieniu cisplatyny należy mieć na uwadze, że nie ma wystarczających danych dotyczących

kontynuacji monoterapii topotekanem u pacjentek z rakiem szyjki macicy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W małej grupie pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy w

zakresie od 1,5 do 10 mg/dl) stosowano topotekan dożylnie w dawce 1,5 mg/m

pc./dobę przez pięć

dni co trzy tygodnie. Obserwowano zmniejszenie klirensu topotekanu, jednak nie ma wystarczających

danych pozwalających na określenie dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

Dane dotyczące stosowania topotekanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątrobowy

wołanymi marskością (stężenie bilirubiny w surowicy ≥ 10mg/dl) są niewystarczające. Topotekan nie

jest zalecany w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Aktualne dane przedstawiono w punktach 5.1 i 5.2, ale brak zaleceń odnośnie dawkowania.

Sposób podawania

Topotekan należy stosować tylko w ośrodkach specjalistycznych, prowadzących chemioterapię

cytotoksyczną i należy podawać go wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w prowadzeniu

chemioterapii (patrz punkt 6.6).

Tooptekan należy rozcieńczyć przed użyciem (patrz punkt 6.6).

4.3

Przeciwwskazania

− ciężka nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

− karmienie piersią (patrz punkt: 4.6)

− ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego przed rozpoczęciem pierwszego kursu,

manifestujące się wyjściową liczbą granulocytów obojętnochłonnych < 1,5 x 10

/l i (lub) liczbą

płytek krwi 100

x 10

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hematologiczne objawy toksyczne są zależne od wielkości dawki. Należy regularnie kontrolować

pełną morfologię krwi włącznie z liczbą płytek krwi (patrz punkt 4.2).

Podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan może być przyczyną ciężkiego

zahamowania czynności szpiku. Rzadko u pacjentów leczonych topotekanem odnotowywano

przypadki występowania zahamowania czynności szpiku kostnego prowadzącego do posocznicy

i zgonu z powodu posocznicy (patrz punkt 4.8).

Neutropenia wywołana podawaniem topotekanu może powodować zapalenie okrężnicy w przebiegu

neutropenii. Podczas badań klinicznych dotyczących topotekanu zgłaszano zgony z powodu zapalenia

okrężnicy w przebiegu neutropenii. U pacjentów, u których stwierdzono gorączkę, neutropenię oraz

charakterystyczny ból brzucha należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zapalenia okrężnicy

w przebiegu neutropenii.

Podczas stosowania topotekanu zgłaszano przypadki śródmiąższowej choroby płuc ( ang. interstitial

lung disease – ILD), niekiedy kończące się zgonem (patrz punkt 4.8). Czynnikami ryzyka są:

wystąpienie śródmiąższowej choroby płuc w przeszłości, włóknienie płuc, rak płuca, ekspozycja

narządów klatki piersiowej na promieniowanie jonizujące, stosowanie substancji

pneumotoksycznych i (lub) czynników wzrostu kolonii. Pacjentów należy monitorować w kierunku

występowania objawów ze strony układu oddechowego wskazujących na rozwój śródmiąższowej

choroby płuc (np. kaszel, gorączka, duszność i (lub) niedotlenienie), a w przypadku potwierdzenia

rozpoznania śródmiąższowej choroby płuc należy przerwać leczenie topotekanem.

Leczenie topotekanem w monoterapii lub topotekanem w skojarzeniu z cisplatyną jest często

związane z wystąpieniem klinicznie istotnej małopłytkowości. Należy to uwzględnić podczas

przepisywania topotekanu, gdy rozważa się np. rozpoczęcie leczenia u pacjentów ze zwiększonym

ryzykiem krwawienia związanego z obecnością guza.

Zgodnie z przewidywaniami pacjenci w złym stanie ogólnym (PS > 1) słabiej reagują na leczenie

i zwiększa się u nich częstość występowania powikłań takich jak gorączka, zakażenie i posocznica

(patrz punkt 4.8). W czasie leczenia bardzo ważna jest systematyczna ocena stanu ogólnego pacjenta

w celu oceny, czy nie pogorszył się on do wartości PS = 3.

Dane dotyczące stosowania topotekanu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens

kreatyniny < 20 ml/min) lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby wywołanym marskością

(stężenie bilirubiny w surowicy

10 mg/dl) są niewystarczające. Nie zaleca się stosowania topotekanu

w tych grupach pacjentów (patrz punkt 4.2).

W małej grupie pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy

w zakresie 1,5 do 10 mg/dl) stosowano dożylnie dawkę topotekanu 1,5 mg/m

pc./dobę, podawaną

przez pięć dni co trzy tygodnie. Obserwowano zmniejszenie klirensu topotekanu, jednakże brak jest

wystarczających danych, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania dla tej grupy pacjentów (patrz

punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzano badań interakcji farmakokinetycznych

in vivo

u ludzi.

Topotekan nie hamuje enzymów cytochromu P-450 u ludzi (patrz punkt 5.2). W badaniu

populacyjnym po podaniu dożylnym jednoczesne stosowanie granisetronu, ondansetronu, morfiny lub

glikokortykosteroidów nie wpływało znacząco na farmakokinetykę całkowitego topotekanu (postaci

aktywnej i nieaktywnej).

Podczas skojarzonej chemioterapii z użyciem topotekanu i innych leków, może być konieczne

zmniejszenie dawki każdego produktu leczniczego w celu poprawienia tolerancji leczenia. W trakcie

leczenia skojarzonego z produktami zawierającymi platynę występuje zmienna interakcja uzależniona

od tego, czy produkt zawierający platynę jest podawany w dniu 1. czy 5. stosowania topotekanu. Jeśli

cisplatyna lub karboplatyna jest podawana w dniu 1. stosowania topotekanu, to aby poprawić

tolerancję, należy podawać mniejsze dawki obu leków w porównaniu do dawek, które można

zastosować w przypadku podawania produktu zawierającego platynę w dniu 5. stosowania

topotekanu.

Podczas podawania topotekanu (0,75 mg/m

pc./dobę przez 5 kolejnych dni) oraz cisplatyny

(60 mg/m

pc./dobę w dniu pierwszym) grupie 13 pacjentek z rakiem jajnika, w 5. dniu leczenia

stwierdzono niewielkie zwiększenie wartości AUC (12%, n=9) i C

(23%, n=11). Uważa się, że jest

mało prawdopodobne, aby zjawisko to miało istotne znaczenie kliniczne.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym/ Zapobieganie ciąży u mężczyzn i u kobiet

W badaniach nieklinicznych topotekan wykazywał działanie letalne na zarodek i płód oraz

powodował wady rozwojowe płodu (patrz punkt 5.3). Podobnie jak inne cytotoksyczne produkty

lecznicze, topotekan może powodować uszkodzenie płodu i dlatego kobietom w wieku rozrodczym

należy zalecić, aby unikały zajścia w ciążę podczas leczenia oraz 6 miesięcy po przerwaniu terapii

topotekanem.

Podobnie jak w przypadku każdej chemioterapii z użyciem leków cytotoksycznych, pacjentom

stosującym topotekan i ich partnerom należy zalecić stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.

Ciąża

Jeśli topotekan jest stosowany w czasie ciąży lub w przypadku zajścia w ciążę w czasie leczenia

topotekanem, powinno się w pełni poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu dla płodu.

Karmienie piersią

Topotekan jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3). Chociaż nie wiadomo

czy topotekan wydzielany jest do mleka ludzkiego, w przypadku rozpoczęcia leczenia należy

przerwać karmienie piersią.

Płodność

W badaniach toksyczności reprodukcyjnej u szczurów nie stwierdzono wpływu na płodność ani

u samców, ani u samic (patrz punkt 5.3). Jednakże, podobnie jak inne cytotoksyczne produkty

lecznicze, topotekan wykazuje działanie genotoksyczne i nie można wykluczyć jego wpływu na

płodność, również u mężczyzn.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Wymagana jest jednak ostrożność w przypadku prowadzenia pojazdów lub

obsługiwania maszyn, jeśli utrzymuje się osłabienie i zmęczenie.

4.8 Działania niepożądane

W badaniach określających wielkość dawki przeprowadzonych z udziałem 523 pacjentek

z nawrotowym rakiem jajnika i 631 pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca

stwierdzono, że toksycznością ograniczającą dawkę topotekanu stosowanego w monoterapii jest

toksyczność hematologiczna. Toksyczność ta była przewidywalna i odwracalna. Nie zauważono

objawów kumulowania się toksyczności hematologicznej i niehematologicznej.

Profil działań niepożądanych topotekanu stosowanego w skojarzeniu z cisplatyną w badaniach

klinicznych dotyczących leczenia raka szyjki macicy jest zgodny z profilem działań niepożądanych

tego leku, stosowanego w monoterapii. Ogólna toksyczność hematologiczna u pacjentów leczonych

topotekanem w skojarzeniu z cisplatyną jest mniejsza, niż podczas monoterapii topotekanem, lecz

większa, niż podczas stosowania samej cisplatyny.

Podczas stosowania topotekanu w skojarzeniu z cisplatyną stwierdzano dodatkowe działania

niepożądane, które jednak obserwowano podczas monoterapii cisplatyną. Działania te nie wiążą się ze

stosowaniem topotekanu. Pełna lista działań niepożądanych cisplatyny znajduje się w informacji

o leku, z którą należy się zapoznać.

Zebrane dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania topotekanu w monoterapii przedstawiono

poniżej.

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały sklasyfikowane w zależności od narządów

i bezwzględnej częstości występowania (wszystkie zgłoszone zdarzenia). Częstość występowania

określono w następujący sposób: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często

(≥ 1/1000, < 1/100), rzadko (≥ 1/10,000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione

zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często

zakażenia

Często

posocznica

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

Bardzo często

gorączka neutropeniczna, neutropenia (patrz Zaburzenia żołądka i

jelit), małopłytkowość, niedokrwistość, leukopenia

Często

pancytopenia

Częstość nieznana

ciężkie krwawienia (związane z małopłytkowością)

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka

Rzadko

reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

jadłowstręt (który może być ciężki)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

śródmiąższowa choroba płuc (w niektórych przypadkach zakończona

zgonem)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności, wymioty i biegunka (wszystkie mogą być ciężkie), zaparcie,

bóle brzucha

i zapalenie błon śluzowych

Częstość nieznana

Perforacja przewodu pokarmowego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

hiperbilirubinemia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

łysienie

Często

świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

gorączka, osłabienie, zmęczenie

Często

złe samopoczucie

Bardzo rzadko

wynaczynienie

Częstość nieznana

zapalenie błony śluzowej

U pacjentów leczonych topotekanem zgłaszano przypadki zgonów z powodu posocznicy (patrz

punkt 4.4)

Zapalenie okrężnicy w przebiegu neutropenii, w tym przypadki zakończone zgonem, zgłaszano jako

powikłanie neutropenii wywołanej zastosowaniem topotekanu (patrz punkt 4.4)

Wynaczynienie miało łagodny przebieg i nie wymagało zazwyczaj specyficznego leczenia.

Działania niepożądane opisane powyżej mogą występować z większą częstością u pacjentów w złym

stanie ogólnym (patrz punkt 4.4).

Częstość występowania hematologicznych i niehematologicznych działań niepożądanych

wymienionych poniżej określono na podstawie zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych, uznanych za

związane i (lub) prawdopodobnie związane z leczeniem topotekanem.

Hematologiczne

Neutropenia

: Ciężką neutropenię (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 0,5 x 10

/l) podczas

pierwszego kursu obserwowano u 55 % pacjentów, a trwającą

7 dni u 20% pacjentów, ogółem

u 77% pacjentów (39% kursów). Gorączka lub zakażenie towarzyszące ciężkiej neutropenii

występowały u 16% pacjentów podczas pierwszego kursu, a ogólnie u 23% pacjentów (6% kursów).

Średni czas do wystąpienia ciężkiej neutropenii wyniósł 9 dni, a średni czas trwania 7 dni. Ciężką

neutropenię trwającą powyżej 7 dni obserwowano w 11% wszystkich kursów. Wśród wszystkich

pacjentów leczonych w ramach badań klinicznych (uwzględniając te z ciężką neutropenią, jak i te,

u których ona nie wystąpiła) u 11% (4% kursów) wystąpiła gorączka, a w 26% (9% kursów)

wystąpiło zakażenie. Ponadto u 5% wszystkich pacjentów (1% kursów) wystąpiła sepsa (patrz punkt

4.4).

Małopłytkowość:

Ciężką małopłytkowość (liczba płytek ≤ 25 x 10

/l) stwierdzono u 25% pacjentów

(8% kursów), umiarkowaną (liczba płytek między 25,0 a 50,0 x 10

/l) stwierdzono u 25% pacjentów

(15% kursów). Średni czas do wystąpienia ciężkiej małopłytkowości wynosił 15 dni,

a średni czas trwania 5 dni. Masa płytkowa podana była w 4% kursów. Zgłoszenia dotyczące

znaczących następstw związanych z małopłytkowością, w tym zgonów z powodu krwawienia

związanego z obecnością guza, były niezbyt częste.

Niedokrwistość:

Umiarkowaną niedokrwistość do ciężkiej (Hb

8,0 g/dl) obserwowano u 37%

pacjentów (14 % kursów). Masę erytrocytarną otrzymało 52% pacjentów (21% kursów).

Niehematologiczne

Częstymi niehematologicznymi działaniami niepożądanymi były objawy ze strony przewodu

pokarmowego, takie jak: nudności (52%), wymioty (32%), biegunka (18%), zaparcie (9%) i zapalenie

śluzówek (14%). Częstość występowania ciężkich (3 lub 4 stopień) nudności, wymiotów, biegunki

i zapalenia błon śluzowych wyniosła odpowiednio 4, 3, 2, i 1%.

Niewielki ból brzucha odnotowano u 4% pacjentów.

Zmęczenie obserwowano u około 25% pacjentów, zaś osłabienie u 16% pacjentów, którzy

otrzymywali topotekan. Częstość występowania ciężkiego (3 lub 4 stopień) zmęczenia i osłabienia

wyniosła 3% dla obydwu objawów.

Całkowite lub wyraźne wyłysienie obserwowano u 30% pacjentów, a częściowe wyłysienie u 15%

pacjentów.

Inne ciężkie objawy niepożądane, opisywane jako związane lub prawdopodobnie związane z

leczeniem topotekanem, to anoreksja (12%), złe samopoczucie (3%)

i hiperbilirubinemia (1%).

Reakcje nadwrażliwości obejmujące wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i reakcje

anafilaktyczne opisywane były rzadko. W badaniach klinicznych wysypka była opisywana u 4%

pacjentów, a świąd u 1,5% pacjentów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9

Przedawkowanie

Zgłaszano przypadki przedawkowania u pacjentów leczonych topotekanem podawanym dożylnie

(dawki do 10 razy większe od dawek zalecanych) oraz doustnie (dawki do 5 razy większe od dawki

zalecanej). Objawy przedmiotowe i podmiotowe obserwowane po przedawkowaniu były zgodne ze

znanymi działaniami niepożądanymi związanymi z przyjmowaniem topotekanu (patrz punkt 4.8).

Podstawowym przewidywanym powikłaniem przedawkowania jest zahamowanie czynności szpiku

kostnego i zapalenie błon śluzowych. Dodatkowo, w przypadku przedawkowania topotekanu

podawanego dożylnie obserwowano podwyższony poziom enzymów wątrobowych.

Nie jest znane antidotum w przypadku przedawkowania topotekanu.

Dalsze postepowanie powinno być uzależnione od wskazań klinicznych lub zgodne z zaleceniami

krajowego centrum leczenia zatruć, jeśli takowe istnieją.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, inne leki przeciwnowotworowe,

kod ATC: L01X X17.

Mechanizm działania

Przeciwnowotworowe działanie topotekanu polega na hamowaniu topoizomerazy-I – enzymu

biorącego udział w replikacji DNA przez zmniejszanie napięcia torsyjnego przed poruszającymi się

widełkami replikacyjnymi. Topotekan hamuje działanie topoizomerazy-I przez stabilizowanie

kowalencyjnego kompleksu enzymu i rozdzielonych nici DNA, będącego etapem pośrednim w

procesie katalitycznym. Następstwem hamowania topoizomerazy-I przez topotekan jest wywoływanie

pęknięć pojedynczych nici DNA związanego z białkiem w komórce.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Nawrotowy rak jajnika

W badaniach klinicznych porównujących topotekan i paklitaksel przeprowadzonych u pacjentek

leczonych wcześniej z powodu raka jajnika chemioterapią z zastosowaniem platyny (odpowiednio

n = 112 i 114) odsetek reakcji na leczenie (95% CI) wyniósł 20,5% (13%, 28%) w porównaniu do

14% (8%, 20%), a średni czas do progresji wyniósł 19 tygodni w porównaniu do 15 tygodni

(współczynnik ryzyka 0,7 [0,6, 1,0]) odpowiednio dla topotekanu i paklitakselu. Średni okres

przeżycia wyniósł 62 tygodnie dla topotekanu i 53 tygodnie dla paklitakselu (współczynnik ryzyka

0,9 [0,6, 1,3]).

Odsetek reakcji na leczenie w całym programie leczenia raka jajnika (n = 392, wszystkie pacjentki

leczone wcześniej cisplatyną lub cisplatyną z paklitakselem) wyniósł 16%. Średni czas do

wystąpienia reakcji w badaniach klinicznych wyniósł 7,6-11,6 tygodni. U pacjentek opornych na

leczenie lub u których wystąpiła wznowa w ciągu 3 miesięcy po leczeniu cisplatyną (n = 186),

odsetek odpowiedzi wyniósł 10%.

Dane te należy oceniać w kontekście całościowego profilu bezpieczeństwa produktu leczniczego,

a przede wszystkim znaczącej toksyczności hematologicznej (patrz punkt 4.8).

Dodatkową retrospektywną analizą objęto 523 pacjentki, u których wystąpiła wznowa raka jajnika.

Ogółem obserwowano 87 całkowitych lub częściowych reakcji na leczenie, spośród których 13

wystąpiło podczas 5. i 6. kursu, a 3 wystąpiły później. Spośród pacjentek, które otrzymały więcej niż

6 kursów chemioterapii, 91% ukończyło badanie zgodnie z planem lub było leczonych do czasu

progresji choroby, tylko u 3% przerwano leczenie z powodu objawów niepożądanych.

Nawrotowy rak drobnokomórkowy płuca

W badaniu III fazy (badanie 478) oceniano skuteczność leczenia topotekanem podawanym doustnie i

stosowanej jednocześnie najlepszej terapii wspomagającej [ang. Best Supportive Care BSC] [n=71]

w porównaniu do stosowania jedynie BSC [n=70], u pacjentów z nawrotem choroby po leczeniu

pierwszego rzutu [średni czas do nawrotu od leczenia pierwszego rzutu: 84 dni w grupie pacjentów

otrzymujących doustnie topotekan + BSC, 90 dni w grupie BSC], u których ponowne leczenie

chemioterapią stosowaną dożylnie uznano za nieodpowiednie. W grupie pacjentów, u których

stosowano topotekan doustnie + BSC stwierdzono statystycznie istotną poprawę w zakresie czasu

przeżycia (ang. overall survival) w porównaniu do grupy BSC (test log-rank p=0,0104).

Nieskorygowany współczynnik ryzyka w grupie pacjentów otrzymujących topotekan doustnie + BSC

w porównaniu do grupy BSC wynosił 0,64 (95 % CI: 0,45; 0,90). Średni czas przeżycia w grupie

pacjentów leczonych doustnym topotekanem + BSC wyniósł 25,9 tygodni [95% CI, 18,3 i 36,1],

natomiast w grupie pacjentów, u których stosowano jedynie BSC - 13,9 tygodni [95% CI, 11,1, 18,6]

[p=0,0104].

Samodzielne rejestrowanie objawów dokonywane przez pacjentów bez zaślepienia, w oparciu o skalę

oceny objawów, uwidoczniło zgodną tendencję w zakresie złagodzenia objawów u pacjentów

otrzymujących topotekan doustnie + BSC.

Przeprowadzono jedno badanie fazy 2. (badanie 065) i jedno badanie fazy 3. (badanie 396) oceniające

skuteczność topotekanu podawanego doustnie w porównaniu do topotekanu podawanego dożylnie

u pacjentów z nawrotem choroby ≥ 90 dni po zakończeniu jednego wcześniejszego schematu

chemioterapii (patrz Tabela 1). Na podstawie samodzielnego rejestrowania objawów dokonywanego

przez pacjentów bez zaślepienia, w oparciu o skalę oceny objawów, w obydwu badaniach wykazano,

że zarówno doustne jak i dożylne stosowanie topotekanu związane było z podobnym zmniejszeniem

nasilenia objawów u pacjentów z wrażliwym na topotekan rakiem drobnokomórkowym płuca.

Tabela 1. Podsumowanie danych dotyczących czasu przeżycia, odsetka odpowiedzi i czasu do

progresji u pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca leczonych

topotekanem podawanym doustnie lub dożylnie.

Badanie 065

Badanie 396

Topotekan

podawany

doustnie

Topotekan

podawany

dożylnie

Topotekan

podawany

doustnie

Topotekan

podawany

dożylnie

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Mediana czasu przeżycia

(tygodnie)

32,3

25,1

33,0

35,0

(95% CI)

(26,3; 40,9)

(21,1; 33,0)

(29,1; 42,4)

(31,0; 37,1)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,88 (0,59; 1,31)

0,88 (0,7; 1,11)

Odsetek odpowiedzi (%)

23,1

14,8

18,3

21,9

(95% CI)

(11,6; 34,5)

(5,3; 24,3)

(12,2; 24,4)

(15,3; 28,5)

Różnica w odsetku odpowiedzi

(95% CI)

8,3 (6,6; 23,1)

-3,6 (-12,6; 5,5)

Mediana czasu do progresji

(tygodnie)

14,9

13,1

11,9

14,6

(95% CI)

(8,3; 21,3)

(11,6; 18,3)

(9,7; 14,1)

(13,3; 18,9)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,90 (0,60; 1,35)

1,21 (0,96; 1,53)

N = całkowita liczba leczonych pacjentów

CI = przedział ufności

W kolejnym randomizowanym badaniu III fazy, porównującym skuteczność topotekanu podawanego

dożylnie z cyklofosfamidem, doksorubicyną i winkrystyną (CAV) u pacjentów z nawrotowym,

wrażliwym na chemioterapię drobnokomórkowym rakiem płuca, całkowity odsetek odpowiedzi na

leczenie wyniósł 24,3% w grupie topotekanu w porównaniu do 18,3% w grupie CAV. Mediana czasu

do progresji była podobna w obu grupach (odpowiednio 13,3 tygodnia i 12,3 tygodni). Mediana czasu

przeżycia w obu grupach wyniosła odpowiednio 25 i 24,7 tygodni. Współczynnik ryzyka dla

przeżycia grup pacjentów po podaniu dożylnym topotekanu względem CAV wyniósł 1,04 (95% CI

0,78-1,40).

Łączny odsetek odpowiedzi na leczenie topotekanem w badaniach u pacjentów z nawrotowym rakiem

drobnokomórkowym płuca, wrażliwym na chemioterapię pierwszego rzutu [n=480] wyniósł 20,2%.

Mediana czasu przeżycia wyniosła 30,3 tygodnia (95% CI, 27,6 i 33,4).

W populacji pacjentów z opornym na leczenie rakiem drobnokomórkowym płuca (tych, u których nie

uzyskano odpowiedzi na leczenie pierwszego rzutu), odsetek odpowiedzi na leczenie topotekanem

wynosił 4,0 %.

Rak szyjki macicy

Podczas randomizowanego badania porównawczego III fazy, prowadzonego przez Gynaecological

Oncology Group (GOG 0179), porównywano wyniki leczenia topotekanem w skojarzeniu

z cisplatyną (n=147) z samą cisplatyną (n=146) u pacjentek z histologicznie potwierdzonym

przetrwałym, nawrotowym, lub będącym w stadium zaawansowania IVB raku szyjki macicy, którego

leczenie chirurgiczne i (lub) radioterapią uznano za nieodpowiednie. Po korekcie analiz dokonanych

w trakcie badania okazało się, że leczenie topotekanem z cisplatyną w sposób istotny statystycznie

poprawia ogólne przeżycie, w porównaniu z monoterapią cisplatyną (test log-rank, p=0,033).

Tabela 2: Wyniki badania GOG-0179

Populacja pacjentek zakwalifikowanych do leczenia (

ang. Intent to treat -

ITT

Cisplatyna

50 mg/m

2

w dniu 1

co 21 dni

Cisplatyna

50 mg/m

2

w dniu 1 +

Topotekan

0,75 mg/m

2

w dniach1-3

Podobni izdelki

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov

Delite te podatke