Carvedigamma 12,5 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

carvedigamma 12,5 mg filmsko obložene tablete

wÖrwag pharma - karvedilol - filmsko obložena tableta - karvedilol 12,5 mg / 1 tableta - karvedilol

Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete

wÖrwag pharma - karvedilol - filmsko obložena tableta - karvedilol 25 mg / 1 tableta - karvedilol

Metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete

wÖrwag pharma - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 780 mg / 1 tableta - metformin

Metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete

wÖrwag pharma - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 780 mg / 1 tableta - metformin

Benfotiamin Wörwag Pharma 300 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

benfotiamin wörwag pharma 300 mg filmsko obložene tablete

wÖrwag pharma - benfotiamin - filmsko obložena tableta - benfotiamin 300 mg / 1 tableta - benfotiamin

Benfotiamin Wörwag Pharma 300 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

benfotiamin wörwag pharma 300 mg filmsko obložene tablete

wÖrwag pharma - benfotiamin - filmsko obložena tableta - benfotiamin 300 mg / 1 tableta - benfotiamin

Gabagamma 300 mg trde kapsule Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

gabagamma 300 mg trde kapsule

wÖrwag pharma - gabapentin - kapsula, trda - gabapentin 300 mg / 1 kapsula - gabapentin

Metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete

wÖrwag pharma - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 780 mg / 1 tableta - metformin